www.archive-no-2012.com » NO » V » VARK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 46 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors
  Descriptive info: .. Forsiden.. Beskrivelse.. Pressemeldinger.. Nyhetsarkiv.. Pressekontakter.. Kontakt oss.. Støtt Røde Kors.. Alarmtelefoner.. Sanitetsvakt,.. transport, kurs.. Utleie av lokaler.. BLI MED I RØDE KORS!.. HAR DU TID TIL EN KOPP KAFFE?.. Mange mennesker rundt om i landet vårt sliter med ensomhet.. De savner følelsen av at noen bryr seg.. At noen kommer innom for en kopp kaffe, eller ber dem ut på en spasertur.. Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til.. Har du tid til å være besøksvenn en time i uka, vil den ene timen utgjøre stor forskjell og bli et kjært lyspunkt i en annen persons hverdag.. Røde Kors Besøkstjeneste baseres på frivillig innsats.. fra kvinner og menn i alle aldre.. Frivilligheten gjør at den som  ...   Har du lyst til bli besøksvenn, eller vite mer om Røde Kors Besøkstjeneste i Vestby og Ås.. , er du velkommen til å ringe oss på telefon 934 22 094 eller 932 13 915.. Du kan også sende en SMS, så tar vi kontakt med deg.. Informasjon om Grasrotandelen.. Støtt Røde Kors via Grasrotandelen.. Frivillige organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregistrene kan få støtte gjennom Norsk Tippings Grasrotandel.. Registrerte spillere kan velge å gi 5 % av innsatsen til en organisasjon de selv velger, og med dette støtte sine lokale lag og foreninger.. Under finner du mer informasjon, og hvordan du går frem om du ønsker å gi Ås og Vestby Røde Kors din andel.. Les mer (05.. 03.. 2009)..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors Besøkstjeneste
  Descriptive info: Besøkstjenesten.. Til forsiden.. Opprettet 17.. 07.. 07, endret 23.. 08.. 04.. Vestby og Ås Røde Kors Besøkstjeneste.. Norges Røde Kors arbeider mot vold og kriminalitet og for tryggere lokalsamfunn i samarbeid med frivillige, private og offentlige instanser.. Røde Kors Besøkstjeneste driver utstrakt omsorgsarbeid gjennom besøksvenner som besøker eldre og ensomme, og visitorer som besøker mennesker i fengsel..

  Original link path: /bes_index.html
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors Nærmiljø
  Descriptive info: Nærmiljø.. Bruktmarkedet.. Utleie.. 07, endret 22.. 09.. 05.. Arbeid i og for nærmiljøet.. I henhold til Norges Røde Kors' Hovedprogram skal Røde Kors arbeide for å bedre menneskers livskvalitet og levekår.. + Fremme toleranse og respekt mellom mennesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn og bidra til å skape et samfunn bygget på mangfold og likeverd.. + Skape trygge lokalsamfunn, bidra til dialog og forebygge vold og konflikter.. + Være en tydelig og aktiv meningsytrer som viser vilje til å hjelpe og styrke til å handle.. Røde  ...   og påvirke bruken av samfunnets ressurser.. + Ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid for ensomme, syke, innsatte og andre med spesielle behov.. + Bidra til gode oppvekstvilkår gjennom å tilby bistand og aktiviteter for og med barn og ungdom, og bidra til å skape trygge lokalsamfunn, bidra til dialog og forebygge vold og konflikter.. Bruktmarkedet, eller bekledningsgruppen som de også kaller seg, driver et helårs loppemarked i kjelleren på Røde Kors huset på Ås.. Vi leier ut lokaler i Røde Kors huset i Moerveien 15 på Ås..

  Original link path: /nm_index.html
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors Beredskap
  Descriptive info: Beredskap.. Beredskapsutvalget.. Kriseomsorg.. Opprettet 14.. 01.. 08, endret 14.. Hovedprogrammet til Norges Røde Kors har viet et helt hovedområdet til: Beredskap og innsats ved ulykker og katastrofer i inn- og utland.. Hovedprogrammet sier videre at: Norges Røde Kors er en aktiv beredskapsorganisasjon som yter hjelp ved ulykker, katastrofer og nødsituasjoner.. I vårt beredskapsarbeid innenlands er de frivillige organisasjonens viktigste ressurs.. Vi vil arbeide sammen med myndigheter, offentlige etater og andre organisasjoner for å forebygge, planlegge og gjøre en innsats ved ulykker og katastrofer.. Utdrag fra Hovedprogrammets mål:.. + Yte effektiv hjelp til ofre for ulykker og katastrofer..  ...   Tilby nødhjelp og helsetjenester i akutte krigs- og katastrofesituasjoner, av høy faglig operativ standard.. + Øke og vedlikeholde kompetansen i førstehjelp til personell som opptrer på vegne av Røde Kors og tilby opplæring til alle som ønsker det, spesielt egne medlemmer.. + Gi kriseomsorg og psykososial støtte til mennesker i en vanskelig livssituasjon.. Beredskapsutvalget skal ta initiativ, koordinere og gi råd i beredskapsspørsmål internt og være bindeledd til de kommunale beredskapsorganer.. Kriseomsorgsgruppen er nå nedlagt som gruppe.. De tidligere medlemmene kan fortsatt på kort varsel rykke ut for å yte akutt innsats for mennesker i psykisk krise..

  Original link path: /ber_index.html
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors Ungdom
  Descriptive info: RK for ungdom.. Hva skjer?.. Hvor.. Kurs.. Opprettet 10.. 07, endret 10.. Vestby og Ås Røde Kors Ungdom.. Røde Kors Ungdom er en møteplass for ungdom i Røde Kors som er åpen for alle aktive medlemmer i Røde Kors, men som også har egne aktiviteter for og med ungdom.. Har du lyst til å leke med unger som trenger deg?.. Vil du være med å lage aktiviteter for barn mellom 2 og 12 år som bor på mottak? Røde Kors Ungdom i Vestby og Ås driver aktiviteter for barn på Bjørnebekk asylmottak i Ås.. Vi trenger hjelp av deg som er villig til å bruke to timer annenhver uke på frivillig arbeid.. Tid: Annehver mandag kl 18 - 20.. Sted: Røde Kors Huset i Ås og Bjørnebekk asylmottak.. Vil du bli med? Ta kontakt med oss på e-post: ungdom@vark.. no eller ring Selina Hellestveit, leder for arbeidsutvalget, på.. telefon 909 59 465.. Do you want to play with kids who need you?.. Do you want to make activities for kids' age 2 to 12 that live in an asylum seeker home? The  ...   as soon as possible, our email adress is: ungdom@vark.. no.. Røde Kors Ungdom skal være et sosialt samlingspunkt for ungdom som er med i Hjelpekorpset, Besøkstjenesten, Kriseomsorgsgruppen, Flyktningeguiden og/eller de andre gruppene og de som driver med Røde Kors Ungdom sine egne aktiviteter, lokale og sentrale.. Røde Kors Ungdom driver lokalt arbeid som leksehjelp og aktiviteter sammen med ungdom på asylmottak.. Røde Kors Ungdom Arbeidsutvalg (AU) er "styret" i Vestby og Ås Røde Kors Ungdom og de organiserer Røde Kors Ungdom sine lokale aktiviteter.. Røde Kors Ungdom utdanner instruktører i Aktivt valg, På flukt, Treningsleir mot vold og rasisme og andre undervisningsopplegg som tilbys skoleklasser og andre grupper.. Disse utdannes og organiseres fra Akershus Røde Kors eller Norges Røde Kors, men har sitt sosiale nettverk i Vestby og Ås Røde Kors Ungdom.. Røde Kors Ungdom bidrar i annet Røde Kors-arbeid lokalt og ellers der vi kan, f.. eks på dugnader, innsamlingsaksjoner og ved større krisesituasjoner eller katastrofer.. Vil du bli med?.. Ta kontakt med oss! Send e-post til.. ungdom@vark.. eller ring til Selina Hellestveit, leder for arbeidsutvalget, på telefon 909 59 465..

  Original link path: /ungdom/
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors
  Descriptive info: Vestby og Ås Røde Kors.. Både i nasjonalt og internasjonalt arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse.. Et av organisasjonens hovedmål er å beskytte liv og helse i videste forstand.. Engasjement!.. Sentralt i Norges Røde Kors' virke står holdningen om å bry seg.. Med det menes at Røde Kors' medlemmer skal bidra til å sette omsorg og medmenneskelighet i fokus, både nasjonalt og internasjonalt.. Ved å bry seg med og om tar Røde Kors ansvar, viser praktisk omsorg og fungerer som  ...   rasisme, vold og nedvurdering av svake grupper i samfunnet, å ikke godta at andre lider - å være der når noen trenger et medmenneske.. I kommunene Vestby og Ås har Røde Kors flere aktive grupper -.. Røde Kors Ungdom.. ,.. besøkstjeneste.. og.. hjelpekorps.. I tillegg arbeider vi med å opprettholde en beredskap i tilfelle katastrofer eller store ulykker som kan inntreffe, f.. eks.. terrorangrep, og vi jobber for at våre kommuner skal være en bra plass å være for alle innbyggere, uansett bakgrunn og forutsetninger..

  Original link path: /beskrivelse.html
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors - Pressemeldinger
  Descriptive info: 07, endret 24.. Bli med til topps.. Bli med til Norges høyeste fjell Galdhøpiggen 12.. -13.. juni 2009.. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Norges Røde Kors inviterer til Lom og Galdhøpiggen for felles turopplevelser og kulturell sammenkomst.. Les mer (20.. Mange skader i påskefjellet.. Sammenlignet med i fjor har Hjelpekorpset bistått langt flere skadde så langt i påskefjellet.. Brudd og forstuing samt kuttskader i alpinanlegg står for mesteparten av økningen, opplyser vaktleder ved Røde Kors informasjonssentral på Gol, Hilde Hallerud.. Les mer (17.. 2008).. Røde Kors savner avklaring  ...   til ansvar.. Men jeg savner likevel en avklaring på om lovforslaget også rammer de private sikkerhetsselskapene som opererer i krig og konflikt, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Trygve G.. Nordby.. Les mer (14.. 11.. 2007).. Norgesmestrene hedret av Stoltenberg.. Lokalforeninga i Svelgen Røde Kors brettet opp ermene og greide å tredoble antallet medlemmer.. President i Røde Kors Thorvald Stoltenberg, selv en ivrig medlemsverver, er mektig imponert.. I dag hedret han vestlendingene som ved å ringe på dørene i lokalsamfunnet har blitt landets soleklare vervevinnere.. Les mer (02..

  Original link path: /pressemeldinger.html
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors
  Descriptive info: Opprettet 05.. 08, endret 02.. Velkommen til vinterbord!.. 12.. desember kl 18 arrangerer Internasjonal møteplass vinterbord på Follo Folkehøgskole i Vestby.. Det blir sosialt samvær, god mat og underholdning fra ulike land.. Alle tar med mat.. Vi ønsker dere alle velkommen - og ta med barna!.. Innsamlingsaksjon til flomofrene.. Fredag 7.. januar vil det være en innsamlingsaksjon til inntekt for flomofrene i samarbeid med TV2.. Behovet for hjelp er enormt og vi trenger bøssebærere.. Vi starter kl 15 og avslutter kl 20.. Oppmøte for bøssebærere er Røde Kors-huset i Moerveien 15 A i Ås, innenfor dette tidsrommet.. Ta kontakt med oss på e-post.. info@vark.. eller på telefon 932 13 915 for å melde deg som bøssebærer.. Hjelp ofrene for flodbølgen!.. Gi 100 kr på telefon 820 43 000.. Bruk kontonummer 10.. Fra nettbank/telegiro 8200.. 06.. 08331.. Les mer.. Ønsker du kontakt med Røde Kors?.. Telefon 932 13 915 er vårt telefonnummer.. Ring oss gjerne.. Bl.. a..  ...   for å finne ut hvordan vi best kan bidra for å gjøre våre kommuner og verden forøvrig til et bedre sted.. Hjelp oss ved å fylle ut.. skjemaet.. Du kan også bruke det samme.. for å gi oss din støtteerklering eller for å be om mer informasjon om hva vi driver med.. Les mer (23.. Vil du være med i Røde Kors.. Vestby og Ås Røde Kors starter nå opp høstsesongen med å ønske alle interesserte velkommen til nye og gamle aktiviteter.. Vi arrangerer førstehjelpskurs for alle interesserte, og vil også starte opp en ungdomsavdeling og Flyktningeguiding.. Les mer (22.. Gratulerer med nye sider!.. Vestby og Ås Røde Kors har omsider fått sine egne internettsider og vi tar sjansen på å gratulere oss selv.. Vi håper du vil sette pris på at vi nå vil samle all informasjon om Røde Kors i Vestby og Ås på ett sted.. Se deg om og kom ofte tilbake.. (22..

  Original link path: /nyhetsarkiv.html
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors
  Descriptive info: 08, endret 24.. Pressekontakter i Vestby og Ås Røde Kors.. E-post-adresse.. benyttes for alle henvendelser til foreningen.. Posten vil bli videresendt til den som best kan behandle henvendelsen.. Postadresse.. Postboks 15.. 1431 ÅS.. Leder Graham Dyson - 64 94 42 37.. Leder Bjarne Hammerstrøm - 93 42 20 94 / 64 95 29 08.. Hjelpekorpset.. Korpsleder Inger Anne Boman.. Vakttelefon 907 61  ...   - 64 94 11 93.. Nærmiljøutvalget.. Turid Wenche Backhe.. Synøve Arnesen - 64 94 17 96.. Nå-og-da-gruppen.. Jørgen A.. Pedersen - 97 17 80 79 / 64 94 06 10.. Web-redaktør.. Hege Opedal - 95 16 13 61 / 64 94 17 67.. Bilder for nedlasting.. Her finnes en del bilder som kan benyttes fritt.. Kilde (Vestby og Ås Røde Kors) må oppgis..

  Original link path: /pressekontakter.html
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors
  Descriptive info: 08, endret 21.. Ta gjerne kontakt med oss!.. Døgnbemannet vakttelefon Hjelpekorpset.. - 907 61 400.. Andre henvendelser.. Vestby og Ås Røde Kors - 932 13 915.. E-post.. Besøkstjenesten (Bjarne Hammerstrøm).. tlf: 934 22 094 / 64 95 29 08.. Hjelpekorpset.. tlf: 907 61 400.. Bruktmarkedet (Ingebjørg Bostad).. tlf: 64 94  ...   Arnesen).. tlf: 64 94 17 96.. Nå-og-da-gruppen (Jørgen A.. Pedersen).. tlf: 64 94 06 10 / 971 78 079.. kan benyttes for alle henvendelser til foreningen.. Besøksadresse.. (.. Kart.. ).. Moerveien 15A.. 1430 ÅS.. Underavdelingene har samme postadresse.. Før på avdelingens navn for mest mulig effektiv behandling av din henvendelse..

  Original link path: /kontaktoss.html
  Open archive

 • Title: Vestby og Ås Røde Kors
  Descriptive info: Det er mange måter å støtte Røde Kors på.. Pengebidrag og andre gaver kommer godt med, men har du tenkt igjennom om du har mulighet for å bidra med din tid?.. Bli støttemedlem.. Satsene for kontingen er:.. Barnemedlemsskap (tom 12 år) kr 50.. Ungdomsmedlemskap (13-25 år) kr 125.. Enkeltmedlemskap kr 250.. Familiemedlemskap kr 500.. Livsvarig medlemskap kr 12 500.. Bedriftsmedlemskap kr 3 750.. Du støtter da Røde Kors sitt arbeid i ditt nærmiljø, i resten av Norge og Internasjonalt.. Du får medlemsmagasinet "Tankekors" og du får tilgang til rabattordninger hos NSB, AVIS, StatoilHydro, Dressmann og Vivekes.. Meld deg inn.. eller.. Les mer først.. Bli frivillig.. I Røde Kors er det mange områder der du kan bidra.. Enten du har mulighet til å bidra  ...   Røde Kors sin virksomhet og tiltak i lokalmiljøet.. Dersom du har spesielle ønsker for hva ditt bidrag skal gå til, skriv dette på giroen.. Kontonummer: 1654.. 20.. 38989.. Pengegaver til Norges Røde Kors.. Norges Røde Kors bidrar på mange områder nasjonalt og internasjonalt.. Merk giroen med land eller prosjekt du vil at pengene skal gå til.. Kontonummer: 8200.. 76318.. Andre gaver.. Vestby og Ås Røde Kors tar imot ting som vi kan bruke eller selge.. Ta kontakt på tlf 64 94 11 93 eller 932 13 915.. selger brukte klær og andre effekter (ikke bøker og møbler) og tar i mot gaver/lopper på Røde Kors-huset i Moerveien 15A hver onsdag kl 18:30-20:00 eller etter avtale.. tar imot sanitets- og beredsskapsutstyr og utstyr for friluftsliv..

  Original link path: /stottoss.html
  Open archive


 • Archived pages: 46