www.archive-no-2012.com » NO » V » VALDRESVISERVEG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 36 . Archive date: 2012-10.

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: .. hjem.. Aktuelt.. Om oss.. Kalender.. Temaer.. Kontakt.. Vi er alle medmennesker.. Stine Renate Håheim, Stortingsrepresentant frå Valdres.. Du trenger omtanke - og du kan vise omtanke.. Pål Lundby, Rektor ved Øystre-Slidre ungdomsskule.. prev.. next.. Kven er vi?.. Valdres Viser Veg er eit regionalt samarbeid om psykisk helse.. Handbok i ledelse av nettverksmøte.. Me har utvikla ei handbok til hjelp for den som skal leie nettverksmøte..  ...   det ofte fleire som er berørt.. Ved å møtast, dele bekymringar og dele ansvar kan ein finne løysingar og få støtte.. Korleis få hjelp?.. Når du ikkje kjem vidare er det viktig å søke hjelp.. vi gir ei oversikt over hjelpetilbod i Valdres.. Videreutdanning.. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik arrangerer vi viderutdanning.. Stabburshella.. Møteplass i Valdres, et bruker- og pårøende drevet værested midt i Fagernes..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: Ny hjemmeside!.. Vi er stolte av å kunne presentere ny hjemmeside.. Vi håper hjemmesida kan gi god og oppdatert informasjon om arbeidet som vert gjort for å styrke samhandling og ha fokus på nettverksorientering og åpen dialogi.. Om oss i media.. onsdag oktober 2011.. Her finner du linker til mediaoppslag om arbeidet med psykisk helse i Valdres og om samhandling.. Les meir.. Ny versjon av håndboka.. fredag oktober 2011.. Håndbok i ledelse  ...   lager informasjonsfilm om samanhengen mellom eigen helse og evne/krefter til å dra omsorg for husdyr.. Vil du dele dine erfaringar? Arbeidet er i gang, men det er framleis ope for bidrag.. vil du delta? Anten ved å skrive , eller delta i filmen? Ta kontakt med Hilde Kjøs, tlf 99270170 epost: hilde@micrafilm.. no eller Berit Øygard tlf 97618258; berit.. oygard@sor-aurdal.. kommune.. no.. Spør meg hvordan jeg har det!.. Gamle nyheter.. Fagdager konferanser..

  Original link path: /aktuelt.aspx
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: Samarbeid, utdanning og forskning i lokalbasert psykisk helsearbeid.. Valdres Viser Veg er et regionalt samarbeid mellom :.. Kommunene i Valdres ( Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord- Aurdal, Sør- Aurdal og Etedal).. DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres og Døgnenhet Valdres.. Brukerorganisasjonene Mental helse og Rio ( Rusmisbrukerenes interesseorgansisjon).. Høgskolen i  ...   Arbeidet i Valdres Viser Veg har fått økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oppland, KS ( Kommunenes sentralforbud), ExtraStiftelsen, Helsedirektoratet.. Vi har et faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet, og med Universitet i Oslo.. Berit Synnøve Øygard er prosjektleder.. STYRK prosjektet.. Valdres Viser Veg.. Videreutdanninga.. Brukermedverknad og sjølvhjelp.. Mø talast i Valdres..

  Original link path: /om-oss.aspx
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: fredag 30.. september 2011.. Opplæringsmøte.. mandag 10.. oktober 2011.. Åpent hus på Stabburshella.. Lansering av heimesida.. tirsdag 11.. Nettverksmøteforum.. onsdag 12.. fredag 14.. Erfarginsutveksling DD-prosjektet.. mandag 17.. onsdag 19.. mandag 24.. tirsdag 25.. Fra bekymring til handling.. onsdag 26.. mandag 31.. onsdag 02.. november 2011.. fredag 04.. Leiarmøte -  ...   Nasjonal samling for nettverksarbeid.. mandag 14.. onsdag 16.. Møte i prosjektgruppa VVV.. mandag 21.. onsdag 23.. mandag 28.. onsdag 30.. mandag 05.. desember 2011.. onsdag 07.. mandag 12.. onsdag 14.. mandag 19.. onsdag 21.. onsdag 18.. januar 2012.. Valdres Viser Veg er slutt- og vegen går vidare.. Møte i prosjektgruppa..

  Original link path: /kalender.aspx
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: Nettverksmøte.. -et møte der den som har det vanskelig får hjelp til å samle de som er viktige og nærmest.. - gir rom for å snakke om det som er viktig for deltagerne.. - bidrar til åpenhet.. - henter fram ressurser og gir grunnlag for medvirkning.. Skolerte møteledere bidrar til at sjøl om møtene kan være tøffe  ...   det satt i gang en prosess som bidrar til åpenhet og gjensidig forståelse.. Hovedpersonen velger sjøl hvem som skal inviteres og hvor møtet skal være.. Det er ofte flere møter, og så langt mulig er det de samme møtelederne.. Forskning.. Hvordan få hjelp?.. Fakta om psykisk helse.. Spør meg hvordan jeg har det.. Forum for fagutvikling og samhandling..

  Original link path: /temaer.aspx
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: Kontaktinformasjon:.. Vil du ha opplysninger om Valdres Viser Veg, ta kontakt med prosjektleder.. Ønsker du hjelp, eller vil formidle hjelp videre, ta kontakt med pyskisk helsetjeneste i kommunen du bor, kontaktinfo finner du under.. Prosjektleder: Berit Synnøve Øygard.. Tlf : 97618258.. Adr : Sør-Aurdal kommune, 2930 Bagn.. E-post :.. berit.. no.. Annet.. Etnedal kommune - Helse og omsorg, psykisk helsearbeid.. Tlf : 61 12 13 60.. Mob: 957 33 214.. Vang kommune - psykisk helsearbeid.. Tlf : 61 36 85 36.. Mob: 906 64 723,  ...   Mob: 992 23 982, 991 17 810.. Øystre Slidre kommune.. Tlf : 61 35 25 00 Mob: 957 75 680, 993 98 952, 95967990.. Nord-Aurdal kommune - avdeling for psykisk helsearbeid.. Mob: 957 50 433, 918 50 729.. Sør-Aurdal kommune - psykisk helsearbeid.. Mob: 954 38 213, 482 54 285.. DPS Gjøvik Poliklinikk Valdres og Døgnenhet Valdres.. tlf 61 11 74 50 Sykehuset Innlandet : 06200.. Navn.. Fyll ut ditt navn.. Telefon.. Ditt nummer.. E-post.. Din e-postadresse.. Din beskjed.. Beskriv hva du ønsker.. Din melding..

  Original link path: /kontakt.aspx
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: Når nokon blir sjuk eller får det vanskeleg er det som oftast fleire som blir berørt.. I staden for å tenke at ein må ta den sjuke ut av situasjonen for behandling, oppfordrar en den som er sjuk/har det vanskeleg til å invitere med viktige personar, både familie og venar (privat nettverk) og eventuelle fagpersonar.. Ved å invitere inn familie, venar og andre aktuelle personar kan det bli lettare å forstå kva som skjer og også å finne løysinger saman.. I nettverksmøte er det den som skal ha møtet som bestemmer kven som skal invterast.. Møtet holdast gjerne heime hos den det gjeld, nokon ønsker å ha møtet  ...   for prosessen i møtet.. I Valdres har vi jobba med nettverksmøte i meir enn 10 år.. Om det nyttar?.. I 2009 gjennomførte Folkehelseinsitututtet eit forskningsarbeid om effekten av nettverksmøte: Valdres i Nettverk.. Rapporten er på engelsk, men har eit norsk samandrag.. Du kan laste ned forskingsrapporten om.. effekten av nettverksmøte.. her.. Erfaringer med nettverksmøte.. http://www.. facebook.. com/l.. php?u=http%3A%2F%2Fwww.. dobbeldiagnose.. no%2Findex.. php%2FArtikler%2FEtter_dato%2FTi_utfordringer_for_nettverksmoeter h=rAQGJfPomAQF6xT1guuIP5tZf_ypIC3fe7o7n9-L7H3KiPg.. Å jobbe med nettverksmøte.. I prosjektet har me utarbeidd ei handbok for leiarar av nettverksmøte.. Den er tenkt som ei "kokebok" og gir ein struktur for arbeidet med nettverksmøte.. Den gir også ein kort presentasjon av teorigrunnlaget bak nettverksmøte og opne dialogar.. Du kan laste ned.. handboka..

  Original link path: /temaer/nettverksmoete.aspx
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: Mange syns det er vanskelig å vite når og hvor en kan søke hjelp for psykiske plager og lidelser.. Det er en god ting å klare seg sjølv, men noen ganger trenger en hjelp av andre for å komme videre.. Helsesøster, helserådgiver.. på vidaregåande skule har kunnskap om psykisk helse, og har lav terskel for kontakt.. Der kan du også få hjelp til å komme videre om det er nødvendig.. Fastlege:.. En time hos fastlegen er ofte første skrittet for å få hjelp.. Noen ganger er det nok, andre ganger kan fastlegen  ...   eller få hjelp av fastlegen.. kontaktinfo.. Spesialisthelsetjenesten:.. Spesialisthelsetjenesten avklarer diagnoser og gir behandlign for psykiske lidelser.. Det skjer både i poliklinikk og i døgnbehandling.. Spesialisthelsetjenesten kan også reise ut (ambulant team) Behandling i spesialisthelsetjenesten krever henvisning fra fastlege.. Hjelpetelefonen : 116 123.. Mental Helse har døgn.. åpen hjelpetelefon der du kan få støtte og råd.. Du kan også sende epost til :.. www.. sidetmedord.. Stabburshella.. : Et sted der du kan møte andre som har erfaring med egne rus/psykiske problem eller som pårørende.. Du kan få støtte og følge på vegen videre..

  Original link path: /temaer/hvordan-faa-hjelp.aspx
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: Høgskolen i Gjøvik i samarbeid med Valdres Viser Veg har utvikla en videreutdanning for deg som ønsker mer kunnskap og bedre komeptanse på samhandling og relasjonsarbeid.. Videreutdanning i nettverksmøteledelse og relasjonskompetanse, 60 studiepoeng, ( 2 år på deltid) starta opp første gang i Valdres i august 2009.. Nytt kull starta opp i august 2011.. Artikkel Oppland Arbeiderblad - Videreutdanning i Nettverksmøte og relasjonskompetanse.. Brosjyre for viderutdanning i nettverksmøte og relasjonskompetanse.. Studieplan 2011-2013.. Prosjektarbeid.. Veileder i foreldresamtaler..

  Original link path: /temaer/videreutdanning.aspx
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: Et bruker- og pårørende drevet værested, midt i Fagernes sentrum.. En lav terskel, et godt sted å være, å bygge nettverk og dele erfaringer.. Stabburshella har juleaksjon, og inviterer til julefeiring:.. avisa-valdres.. no/nyheter/2011/11/27/holder-aapent-julaften.. aspx.. Informasjonsskriv frå.. Lyst å sponse/ støtte.. ?.. Stabburshella - Artikkel i Oppland Arbeiderblad..

  Original link path: /om-oss/stabburshella.aspx
  Open archive

 • Title: VALDRES VISER VEG
  Descriptive info: 05.. 10.. 2011 13:12:06.. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene har laga eit opplsag om Valdres Viser Veg.. det finn du her :.. http://psykiskhelsearbeid.. no/content/2889/Valdres-Viser-Veg---nettverksmote-som-metode.. Oppslag om dokumentarfilm.. no/nyheter/2011/11/22/lager-dokumentar-om-dyretragedier.. Stabburshella, ein god møteplass med låg terskel i Fagernes:.. Presentasjon av hjemmesida i Avisa Valdres :.. no/nyheter/2011/10/10/ny-nettside-for-psykisk-helse-..

  Original link path: /aktuelt/om-oss-i-media.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 36