www.archive-no-2012.com » NO » V » VALGFORUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Valgforum
  Descriptive info: .. Hjem.. Valgforum.. Nyheter.. Informasjon.. Medlemmer.. Om Oss.. Kontakt.. Hovedside.. Hvem og hva er Valgforum.. Valgforum er et medlemsforum for valgadministrasjonen i norske kommuner og fylkeskommuner.. Gjennom Valgforum utveksles erfaringer om gjennomføring av valg, og vi gir råd i forbindelse med gjennomføring av valg.. Valgforum skal bidra til  ...   du bli medlem av Valgforum?.. Valgforums årsmøte og fagdag.. Valgforums årsmøte ble holdt i Drammen 12.. april.. Les mer om årsmøtet på medlemssidene.. Samtidig med årsmøtet bled et arrangert fagdager.. I år var temaet lansering av og informasjon om det nye nasjonale.. valgsystemet.. Admin login.. Send post.. Rss..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Nyheter « Valgforum
  Descriptive info: Nyheter.. 13.. 01.. Årsmøte og fagdag 2012.. Årets årsmøte og fagdag arrangeres i Drammen 12.. -13.. 16.. 06.. Nyttige tips om valggjennomføring.. Prosjektet Det Digitale Østfold inneholder mye informasjon, blant annet om gjennomføring av valgarbeidet.. Se under menyvalget INFORMASJON.. 11.. 02.. Program for årsmøte og fagdag lagt ut.. Programmet for årets samling i Kristiansand 24.. og 25.. mars er lagt ut på medlemssidene.. Hele det faglige innholdet er, i vid forstand, viet temaet velgere som trenger hjelp til stemmegivning.. 07.. Innledere på fagdagene.. Her er innlederne som vil belyse temaet Velgere som trenger hjelp til stemmegivning fra ulike ståsteder:.. Astrid Staalesen, Råd for funksjonshemmede, Kristiansand, Leder.. Kristin Bille, Deltasenteret, Seniorrådgiver.. Åse Wisløff Nilssen, Nasjonalforeningen, Nestleder Rådet for demens.. Grete Müller, Norsk forbund for utviklingshemmede, Landsstyremedlem.. Astrid Espegren, IMDI, Rådgiver.. Jeanette Breivik Skaland, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Fylkessekretær FFO Rogaland.. Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, Avd.. leder for interessepolitisk avd.. 19.. 10.. Valgforums  ...   i valgloven.. KRD har sendt en omfattende evaluering av valget 2009, samt forslag til endringer i valgloven på høring.. Valgforums uttalelse kan leses på medlemssidene under Dokumentasjon.. Høring om sentral valgenhet.. Valgforum har levert høringsuttalelse til DIFI-rapporten om sentral valgenhet.. Uttalelsen kan leses på medlemssidene.. Presentasjoner fra Valgforums opplæringskonferanser.. Nå kan du laste ned presentasjonene som ble brukt under Valgforums 5 regional konferanser.. Under fanen Informasjon finner du alle 9 presentasjonene.. 03.. Medlemssida er nå klar.. Under fanen Medlemmer vil det ligge informasjon, spørsmål og svar, gode eksempler og annet som er beregnet på medlemmene i Valgforum.. For å komme inn på sida må du ha et passord.. Kontaktpersoner i medlemskommunene vil få oppgitt passordet ved å kontakte Valgforum på.. post@valgforum.. no.. Medlemmene oppfordres også til å sende inn spørsmål svare på spørsmål som legges ut tipse om opplysninger, gode eksepler, lenker og annen informasjon som hører hjemme på medlemssida..

  Original link path: /?cat=3
  Open archive

 • Title: Medlemmer « Valgforum
  Descriptive info: Protected: Medlemmer.. This post is password protected.. To view it please enter your password below:.. Password:..

  Original link path: /?page_id=13
  Open archive

 • Title: Om Valgforum « Valgforum
  Descriptive info: Om Valgforum.. Valgforum har en tett dialog med sentrale valgmyndigheter om valgspørsmål, og vi gir innspill og kommentarer til valglov og valgforskrift, samt endinger av disse.. Valgforum utarbeider og gjennomfører kurs i valgarbeid for kommuner og fylkeskommuner.. Valgforum ble etablert i sin nåværende organisasjonsform 11.. 06.. 2008.. Vedtekter.. Vedtatt på årsmøte 11.. 2008, med endringer og tillegg vedtatt på årsmøtet 27.. 01.. 2009.. 1.. Valgforum har som mål å bidra til utvikling av valg i Norge ved blant annet:.. a) å være et medlemsforum for valgadministrasjonen i kommunene og fylkeskommunene, for utveksling av erfaringer om gjennomføring av valg.. b) ha tett dialog med sentrale myndigheter om valgspørsmål.. c) gi innspill og kommentarer til valglov og valgforskrift, samt endringer av disse.. d) utarbeide og gjennomføre kurs i valgarbeid for kommuner og fylkeskommuner.. e) være en rådgivingstjeneste i forbindelse med valg.. f) ha en oppdatert nettside som blant annet inneholder forslag til rutiner for gjennomføring av valg.. 2.. Norske kommuner og fylkeskommuner kan være medlemmer av foreningen.. Kommunene og fylkeskommunene tegner ett medlemskap hver.. Det skal oppgis en kontaktperson ved innmelding.. Medlemskap oppnås ved innbetalt kontingent.. Manglende kontingentinnbetaling medfører bortfall av medlemskap påfølgende år.. 3.. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes hvert år.. Bare betalende medlemmer har møterett.. Innkalling skjer  ...   revisorer.. l) Valg av valgkomité.. m) Innkomne saker.. 5.. Valgforum ledes av et styre på 7 personer hvorav 3, hhv 4 annet hvert år, velges for 2 år av gangen.. Blant medlemmene velger årsmøtet leder og nestleder.. 6.. Styret kan delegere oppgaver til sekretariatet.. En av medlemskommunene gis oppgaven som sekretariat.. Styret bestemmer hvilken kommune som skal ha sekretariatsfunksjonen.. Denne kommunen må være en medlemskommune, men trenger ikke å være representert i styret.. Sekretæren har møteplikt og talerett i styremøtene.. 7.. Årsmøtet velger to medlemmer til å foreta revisjon av årsregnskapet.. Medlemmene som reviderer må ikke ha roller i styret eller sekretariatet.. 8.. Kurs og konferanser kan arrangeres i tilknytning til årsmøtene, men også som egne arrangement.. Disse kan være nasjonale eller regionale.. Utgiftene dekkes av en deltakeravgift.. Styret bestemmer om et arrangement skal være åpent for ikke-medlemmer.. 9.. Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.. Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte.. Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtets vedtak.. Vedtektene er senest endret 27.. Styret i Valgforum.. Årsmøtet valgte følgende styre for 2012:.. Leder: Øyvind Øyen, Trondheim kommune.. Kristine Palm, Vestfold fylkeskommune.. Karina Miller, Oslo kommune.. Svein Inge Johansen, Bodø kommune.. Elin Solberg, Bergen kommune.. Torleif Josefsen, Lenvik kommune.. Christin Kristensen, Saltdal kommune..

  Original link path: /?page_id=253
  Open archive

 • Title: Bli medlem « Valgforum
  Descriptive info: Bli medlem.. Hvordan bli medlem av Valgforum?.. Valgforum har pr desember 2010 211 medlemmer blant norske kommuner og fylkeskommuner.. Vi ønsker alle kommunene og fylkeskommunene i Norge som medlemmer.. Medlemskap koster kr 1000 pr år.. Kommunene og fylkeskommunene kan bare tegne et medlemskap hver.. Det må oppgis en kontaktperson fra kommunen/fylkeskommunen ved innmelding.. Her laster du ned.. medlemsfaktura.. Les mer under kontaktinformasjon..

  Original link path: /?page_id=534
  Open archive

 • Title: Informasjon « Valgforum
  Descriptive info: Informasjon.. Fylkesmennenes valgkonferanser våren 2011.. Valgforum har bistått fylkesmennene med planlegging og gjennomføring av 16 valgkonferanser i perioden april-juni 2011.. Innholdet har variert litt fra sted til sted, men presentasjonene som er gjengitt nedenfor, gir et rimelig bra bilde av hva som har vært gjennomgått.. Ettersom valget gjennomføres noe ulikt i kommunene, eks mht telling, vil temaene Prøving telling møtebok og Opplæring i kommunene være mer eller mindre relevant ift virkeligheten i de enkelte kommunene.. Manntall.. Forhåndsstemming.. Valgting.. Prøving telling møtebok.. Opplæring i kommunene.. Det Digitale Østfold nyttig om valgarbeid.. Dette er et godt eksempel på at arbeid som gjøres et sted i landet, kan være til nytte for flere.. Nettadressen er.. http://beste-praksis.. no/DDO.. Det står Halden kommune øverst til venstre, du velger Smaalensveven i nedtrekksmenyen, deretter finner du boksen Prosjekt  ...   til program og til foredrag.. Lenke til.. program.. Lenker til foredragene (ppt), listet opp i den rekkefølge de ble presentert:.. Utviklingsoppgaver i KRD.. - Marianne Riise/Marie Svendsen Mjøsund.. Valg fra A til Å.. - Øyvind Øyen.. Risiko og beredskap.. - Asbjørn Ausland.. Innledning til diskusjon om forhåndsstemming.. Behandling av listeforslag.. - Thea Stenersrød.. Materiale til listeforslag.. Informasjonsarbeid.. - Morgan Lillegård.. e-valgforsøk.. - Rigmor Leknes.. Valgforums årsmøte 1.. - 3.. mars 2010.. Dokumenter til møtet:.. årsmøtepapirer.. årsrapport.. Presentasjoner fra Valgforums 5 regionale konferanser 2009.. Velkommen til Valgforum.. Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge.. Telling og valgoppgjør.. Nytt ved årets valg.. Planarbeid og forberedelser Helhetlig plan for valggjennomføring i kommuner og fylker.. Planarbeid og forberedelser Risiko- og sikkerhetsanalyse.. Opplæring av valgmedarbeiderne.. Sametingsvalget del 1.. Sametingsvalget del 2.. KRDs presentasjon av møtebok..

  Original link path: /?page_id=9
  Open archive

 • Title: Kontakt « Valgforum
  Descriptive info: Kontakt.. Valgforum.. Organisasjonsnummer 993 029 769.. Besøksadresse:.. Hieronimus Heyerdalsgate 1 0160 OSLO.. Postadresse:.. Postboks 1809 Vika, 0160 OSLO.. Telefon:.. 915 42357.. E-post:.. Bankgirokonto:.. 6005.. 05.. 59850.. Sekretariatsfunksjonen for Valgforum er lagt til:.. Bystyresekretariatet i Trondheim v/Øyvind Øyen (daglig drift).. og.. Bystyrets sekretariat i Oslo kommune v/.. Asbjørn Ausland (økonomi)..

  Original link path: /?page_id=31
  Open archive

 • Title: Årsmøte og fagdag 2012 « Valgforum
  Descriptive info: Uncategorized.. KOMMENTER.. Legg igjen svar.. Click here to cancel reply.. Navn (nødvendig).. E-post (blir ikke publisert) (nødvendig).. Webside..

  Original link path: /?p=767
  Open archive

 • Title: Nyttige tips om valggjennomføring « Valgforum
  Original link path: /?p=761
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Program for årsmøte og fagdag lagt ut « Valgforum
  Descriptive info: Innlegg er lukket..

  Original link path: /?p=693
  Open archive

 • Title: Innledere på fagdagene « Valgforum
  Original link path: /?p=682
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 19