www.archive-no-2012.com » NO » V » VARDOGER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 7 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Vardøger
  Descriptive info: .. Oversikt over alle artikler i Vardøger, fra 1969.. Digitale.. fulltekstutgaver av Vardøger.. U.. tgaver av Vardøger som fortsatt kan skaffes på papir.. Innholdet i alle utgavene siden nr.. 26-2000.. Relevante lenker.. Vedtekter.. SISTE NUMMER:.. Vardøger 33 12:.. Brytninger i verdens økonomi og politikk.. Artiker av Arne Overrein, Rune Skarstein, Kristen Nordhaug, Amit Bhaduri, Lars Mjøset, Nils Butenschøn og Kristian Berg Harpviken.. TEGN ABONNEMENT!.. Vardøger koster i abonnement kr.. 170,- pr.. hefte som betales ved mottakelsen.. For alle andre, og i løssalg, koster Vardøger kr.. 200,-.. Du kan tegne abonnement på Vardøger ved å skrive brev til.. Vardøger.. Postboks 633, Sentrum.. 7406 Trondheim.. eller sende epost til.. Olav Fagerlid.. OBS: Husk fullt navn og adresse.. Vardøger er et vitenskapelig tidsskrift.. med spesiell vekt på politisk økonomi og samfunnsanalyse.. Tidsskriftet springer ut.. av en kritisk marxistisk tradisjon fra slutten av 60-årene, med vekt på empirisk funderte analyser og kapitalismekritikk.. Tidsskriftet favner vidt innenfor økonomi,.. politikk,  ...   til tidsskriftet blir fagfellevurdert.. Vardøger blir utgitt av en selvstendig.. stiftelse uten tilknytning til noen annen organisasjon.. Alt arbeid er på dugnad med unntak av selve trykkingen.. Vardøger selges til kostpris, uten profitt og uten offentlig støtte.. På dette nettstedet finner du en.. oversikt over alle artikler.. som er publisert i Vardøger siden 1969, og annen informasjon om tidsskriftet.. Vi ønsker å legge ut.. tidligere artikler ut på nettet i fulltekst.. Her er en oversikt.. over alle fulltekstartikler vi har lagt ut så langt.. I redaksjonen sitter:.. Einar Belsom, Rælingen -.. Einar.. Belsom@oks.. hio.. no.. Hans Ebbing, Bergen.. hans.. ebbing@eia.. uib.. no.. Olav Fagerlid, Trondheim.. olav.. fagerlid@iot.. ntnu.. Arnulf Kolstad, Trondheim.. arnulf.. kolstad@svt.. Lars Mjøset, Oslo.. lars.. mjoset@sosiologi.. uio.. Arne Overrein, Tromsø.. arneo@fil.. isv.. uit.. Rune Skarstein, Trondheim.. rune.. skarstein@svt.. Knut H.. Sørensen, Trondheim.. knut.. sorensen@hf.. Adresse:.. Vardøger, Postboks 633, Sentrum, 7406 Trondheim.. Telefon:.. 481 71 430.. Web:.. Even Gran - evengran [@] gmail.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Vardøger
  Descriptive info: Alle artikler i Vardøger fra 1969.. Trykk.. Ctrl+F.. (Windows) eller.. Eple+F.. (Mac) for å søke i tabellen.. Artikler som er tilgjengelig i fulltekst, er klikkbare (pdf-format).. Tilbake til hovedsida.. Forfatter(e).. Tittel på artikkel.. Nummer, år, sidetall.. Stikkord 1.. Stikkord 2.. Stikkord 3.. Aglietta, Michel, Elisabeth Kremp, Jean Le Dem og Gilles Oudiz,.. «Nasjonal regulering og konfigurasjoner i verdensøkonomien».. Vardøger nr.. 17, 1986, 38-63.. verden.. verdensøkonomi og globalisering.. politisk økonomi.. Almås, Reidar,.. «EF sin landbrukspolitikk CAP - pengesluk og politisk proteksjonisme».. 20, 1992, 65-81.. EU.. økonomi og økonomisk politikk.. sosiologi.. Andersen, Håkon With,.. «Teknologi og arbeid i skipsbyggeindustrien».. 15, 1984, 80-105.. Norge.. teknologi og arbeid.. historie.. Andersen, Lars Erslev.. Terrorismebegrepet i amerikansk sikkerhedspolitikk.. 28, 2003.. Anderson, Perry.. Nasjonalisme, kolonisering og stormaktspolitikk i Israels konflikt med palestinerne.. 29, 2004.. Tvang og samtykke - amerikansk hegemoni og krigen mot Irak.. Anderson, Perry,.. «Sosialdemokratiet på 80-tallet».. 18, 1988, 5-23.. Vest-Europa.. sosialdemokrati.. Andersson, Jan Otto,.. «Utopin om den ekonomiska jämtlikheten».. ,26, 2000, 91-104.. Vesten.. sosialisme og marxisme.. marxistisk teori.. Andreassen, Trond,.. «Bokklubb og marked.. Et bidrag til forståelsen av strukturendringer i norsk bokbransje etter krigen».. 16, 1985, 153-168.. litteratur og kultur.. Baran, Paul A.. ,.. «Den intellektuelles oppgave».. 1, 1969, 1-8.. intellektuelle.. Barnet, Richard J.. «Politiske krefter bak USAs nye militarisme».. 13, 1982, 35-55.. USA.. krig og fred.. politisk analyse og statsvitenskap.. Belsom, Einar,.. «Miljøkonsekvenser av EFs indre marked».. 22, 1994, 149-173.. miljø og miljøbevegelse.. økologi.. Bergstø, Kirsti.. Rødgrønt samarbeid - muligheter og problemer.. 31, 2009.. Bettelheim, Charles,.. «Problemer ved proletariatets diktatur».. 5, 1972, 148-168.. Verden.. kommunisme.. «Økonomiske ulikheter mellom nasjonene og internasjonal solidaritet».. 3, 1970, 65-70.. internasjonale forhold.. Bhaduri, Amit.. Indias vekst gjennom rovdrift.. 32, 2012, s.. 69.. «Krigen mot terrorisme» - et perspektiv fra den tredje verden.. Bittorf, Wilhelm,.. «Europeisk krigsteater og NATO-modernisering planlegging for begrenset atomkrig?».. 13, 1982, 74-132.. Bleier, Ronald.. Terror fra første stund.. Bleken, Håkon,.. «Trykk og tekst».. 26, 2000.. dikting/kunst.. Blomberg, Wenche:.. Da legene overtok de gale.. 30, 2007, 11-29.. Braverman, Harry,.. «Arbeidets degradering i det 20.. århundre».. 15, 1984, 13-25.. arbeid under kapitalismen.. Brenner, Robert,.. «Verdensøkonomien ved årtusenskiftet - i retning oppsving eller krise?».. 26, 2000, 42-75.. Brox, Ottar,.. «Har sosialdemokratiet en sjanse?».. 18, 1988, 180-199.. «Bygd og by i det norske klassesamfunnets historie».. 26, 2000, 126-135.. samfunnsklasser.. Braathen, Einar.. Den rødgrønne kommunen - Trondheimsmodellens forutsetninger, bragder og begrensninger.. Bull, Ida,.. «Fedre og deres døtres ekteskap».. ,26, 2000, 293-300.. Bygstad, Kjell.. Norsk Midtøsten-politikk og solidaritetsarbeidet for palestinerne.. Cappelen, Ådne,.. «Inntektspolitikken i Norge i etterkrigstida».. 11, 1981, 178-209.. «Finanspolitikken innenfor den europeiske monetære union».. 22, 1994, 136-148.. Cappelen, Ådne, Anton, Hellesøy,.. «Strukturelle endringer i norsk økonomi etter krigen».. 11, 1981, 144-177.. Cappelen, Ådne, Jan Fagerberg og Lars Mjøset.. «Den norske modellen på nittitallet».. 26, 2000, 136-159.. Chambliss, William J.. « Statsorganisert kriminalitet».. 25, 2000, 91-109.. stat og politikk.. Chauvier, Jean-Marie,.. «'Arbeidermakten' - Arbeiderklassen og fagforeningene i den sovjetiske bedriften».. 8, 1976, 131-151.. Øst-Europa og Russland.. Cohn-Bendit, Daniel, Gabriel, Cohn-Bendit.. «Karakteren og strategien til det kapitalistiske systemet i Frankrike».. 1, 1969, 47-68.. kapitalisme.. Colchester, Marcus,.. «Hemmelighetskremmeri i Verdensbanken».. 19, 1990, 128-134.. Internasjonale organisasjoner.. Currie, Elliott,.. «Marked, kriminalitet og samfunn».. 25, 2000, 64-90.. sosiale spørsmål.. Cypher, James M.. «Økonomiske perspektiver på USAs 'gjenopprustning'».. 13, 1932, 56-73.. de Cecco, Marcello,.. «Verdens finanssystem mellom internasjonale og trans-nasjonale forhold».. 17, 1986, 9-20.. Denkert, Wilhelm.. Israel og Vesten skulder ved skulder mot katastrofen?.. Dokument,.. «Bekjennelser av en universitetsfader.. Utdrag fra Clark Kerrs 'Bruken av universitetet'».. 1, 1969, 9-11.. universitet og utdanning.. dokument/kommentar.. «Fra en studiesjefs åpenbaringer.. Utdrag fra en tale av studiesjef Kjell Carlsen ved NTH».. 1, 1969, 12-13.. « Proletariatets diktatur er massenes diktatur , skrevet av proletariske revolusjonære fra Det politiske akademi i Det kinesiske folks frigjøringsarme».. 2, 1970, 169-175.. u-land.. Dons, Carl F.. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som redskap for endring av pedagogiske prosesser i skolen?.. 27, 2002.. Draper, Hal,.. «Clark Kerrs tanker».. 1, 1969, 13-22.. Ebbing, Hans.. Mot ein ny fascisme - Intervensjonar mellom politikk og filosofi.. Krigen, våre verdiar og dei intellektuelle - om det godes problem.. Ebbing, Hans,.. «Reformismen, SV og marxistenes stilling».. 6, 1974, 90-136.. «Sovjetunionen som teoretisk og politisk problem».. 8, 1976, 2-14.. «Til spørsmålet om arbeidskraftens varekarakter».. 8, 1976, 152-166.. «Klassekompromiss i krise - en periode tar slutt».. 11, 1981, 42-84.. «Planøkonomi, arbeidermakt og statskapitalisme».. 12, 1982, 170-198.. «Statsintellektuelle på norsk».. 15, 1984, 194-220.. «Er Det norske arbeiderparti et sosialdemokratisk parti?».. 18, 1988, 153-179.. «Sosialdemokrati på Romatraktatens grunn - politiske drømmer versus politiske prosesser».. 20, 1992, 139-163.. «EF-kampen og Arbeiderpartiets 'fornyelse'».. 22, 1994, 205-219.. «SV 1996 - mellom opposisjonsbevegelse og kongemiddag».. 23, 1996, 50-76.. politikk og partier.. «Mellom politikk og marknad - Norge frå utakt til takt».. 24, 1998, 187-213.. «Om politisk skam.. Fra demokrati til mediokrati».. 26, 2000, 196-214.. Politikken elendighet - Om å forandre verden med SV.. Ebbing, Hans:.. Akademisk produksjonsmåte.. 32, 2010.. Eckhoff, Torstein,.. «Valget mellom frihandelsavtale og EØS».. 20, 1992, 164-175.. Ekeland, Anders og Kasa, Sjur.. Venstresida og klimapolitikken.. Ekeland, Anders,.. «Økonomers svar på klimaproblemene - Kjøp og salg av utslippskvoter».. 21, 1993, 140-169.. Ekeland, Anders,og Inger Spangen,.. «Det grønne i de røde partiene».. 21, 1993, 133-139.. Ekeland, Anders,og Vegard Nore,.. «Byrådssamarbeidet i Oslo - suksess eller selvutslettelse?».. 23, 1996, 120-138.. Ekeland,Tor-Johan.. Biologi som ideologi.. 30, 2007, 65-84.. Engels, Friedrich,.. «Om statens opprinnelse».. 2, 1970, 37-76.. «Om autoriteten».. 3, 1970, 25-27.. Enzensberger, Hans Magnus,.. «Betraktninger fra Berlin (Berliner Gemein-plätze)».. 1, 1969, 69-87.. studentbevegelse.. «Til Niccolo Machiavelli».. 2, 1970, 1.. «Bemerkninger til boken om 'Fyrsten'» (Essay om Machiavelli).. 2, 1970, 7-19.. «Bemerkninger til en gammel tekst» (kommentar til Engels' Om autoriteten).. 3, 1970, 28-32.. «Om en blindgates dialektikk» (diskusjonsbidrag til Eugen Vargas 'politiske testament').. 5, 1972, 108-111.. «Den politiske økologi - en kritikk».. 9, 1977, 15-46.. «På besøk hos dr.. Marx».. 14, 1984, 10-41.. «Milliarder i alle land, foren dere! Merknader om Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet».. 19, 1990, 3-27.. «Artists of destruction».. 26, 2000, 4-5.. Ericsson, Kjersti,.. «Ungdomskriminalitet og samfunn».. 25, 2000, 40-50.. Fagerlid, Olav,.. «Grunntrekk ved den europeiske kapitalismens ekspansjon».. 4, 1971, 2-53.. «Noen bemerkninger til Sæmund Fiskvik».. 6, 1974, 152-158.. «En oversikt over marxistisk kriseteori».. 12, 1982, 15-85.. «Atomopprustning - hva nå? En litteraturoversikt».. 13, l982, 202-206.. «EFs monetære union - en statsambisjon uten stat».. 20, 1992, 35-64.. «Om det å være i slekt med Vestlandsfan - ein Vardøger-redaktør blir til».. 26, 2000, 8-14.. Fiskvik, Sæmund,.. «Til debatten om utviklinga i Sovjet».. 6, 1974, 137-151.. Flatøy, Kirsten,.. «Et dikt og tre fra Brecht».. 26, 2000, 309-310.. Fløgstad, Kjartan,.. «Skilnaden mellom folk og pøbel».. 26, 2000, 6-7.. Follath, Erich.. Atomspøkelset i Dimona.. Faarlund, Jan Terje,.. «Museumsvaktarane og nynorsken».. 26, 2000, 267-271.. filologi.. Galtung, Johan.. Fra det tjuende til det tjueførste århundre - fra krig til fred?.. 11.. september - diagnose, prognose, terapi.. Gjertsen, Per-Åge.. Reform 94: Inkludert for å bli ekskludert?.. Gottschalch, Willfried,.. «Forandringer i parlamentarismen».. 2, 1970, 88-100.. hstorie.. Gowan, Peter.. «Sjokkterapien i Øst-Europa - Teori, praksis og resultater».. 24, 1998, 80-123.. Grenness, Carl Erik,.. «Atferdspsykologi og marxistisk vitenskapelighet».. 7, 1975, 149-169.. psykologi.. Gullestad, Marianne,.. «'Vi er alle zapatister' - Om forskning, politikk og verdighet».. 26, 2000, 250-260.. forskning/vitenskap.. Gullowsen, Jon,.. «Profitt og solidaritet».. 13, 1982, 207-225.. arbeiderbevegelse og partier..  ...   Vietnam».. 24, 1998, 72-79.. Overrein, Arne.. Kina og Russland - en verdenspolitisk konstellasjon.. 79.. Uro under himmelen - endringer i verdenssamfunnet siiden 2008.. 1.. Overrein, Arne.. Palestina-konflikten og folkeretten.. «Ved et moralsk nullpunkt.. Politikk og etikk etter Kosovo».. 26, 2000, 215-235.. Kampen om folkeretten - FN og folkerettens krise under det amerikanske hegemoniet.. Kriger i vår epoke - antall, typer og tendenser.. Om bakgrunnen for den rødgrønne alliansen.. Rødgrønn utenrikspolitikk under NATOs slagskygge.. Overrein, Arne og Rune Skarstein,.. «Om ettervirkningene av Maastricht og 'Europa 92'».. 22, 1994, 5-12.. Overrein, Arne,.. «Om sekterismen og partiteorien».. 6, 1974, 1-17.. «Byråkratiets utenrikspolitikk og Sovjetunionens internasjonale stilling».. 8, 1976, 84-130.. «Kapitalisme, stat og arbeiderbevegelse - Kommentarer til Ebbing».. 12, 1982, 199-225.. sosiademokrati.. «Historiske perspektiver på marxismens utvikling».. 14, 1984, 78-118.. «Mitt liv blei levd på den gale sida av jordkloden - Politikk, dekadens og sosial mobilitet hos Dag Solstad».. 16, 1985, 32-57.. «Sosialdemokrati mellom stat og samfunn».. 18, 1988, 68-115.. «Frihet, orden og sosialisme - Merknader til Arbeiderpartiets 'frihets-kampanje'».. 18, 1988, 200-220.. «Europa - slagord, visjon, virkelighet».. 20, 1992, 103-138.. «Suverenitet, demokrati og nasjon - Politiske grunnbegreper i EU-debatten».. 22, 1994, 182-204.. «Norsk venstresosialisme og SVs identitet».. 23, 1996, 168-206.. politisk analyse og stastsvitenskap.. «Globalisering, klasser og stater».. 24, 1998, 4-27.. «Bemerkninger om kultur og globalisering».. 24, 1998, 158-170.. Parboni, Riccardo,.. «Skyldnernes overskudd».. 19, 1990, 94-110.. Petersen, Teddy,.. «Kjartan Fløgstads fascination av det verkelege.. Punkt-læsinger i forfatterskabet med særligt henblik på 'U3'».. 16, 1985, 58-85.. Przeworski, Adam,.. «Sosialdemokratiet som historisk fenomen».. 11, 1981, 3-41.. Rabehl, Bernd,.. «Den marxistiske teorien om overgangssamfunnene illustrert med utviklingen av den russiske revolusjon».. 8, 1976, 15-58.. Reich, Wilhelm,.. «Problemstillinga til massepsykologien».. 3, 1970, 92-118.. Arne H.. Rolijordet.. Det rødgrønne regjeringseksperimentet - sett fra grasrota i fagbevegelsen.. Rosenheck, Robert.. Psykofarmakologiens vekst i 1990-åra.. 30, 2007, 53-64.. Rottem, Øystein,.. «Tekstens illusjoner og desillusjonens tekster - fra 70-tall til 80-tall».. 16, 1985, 7-31.. Sprekker i mannsbildet.. Om Knut Faldbakkens «Adams dagbok» og Erling Gjelsviks 'Dødt løp'».. 16, 1985, 86-112.. «Et spyd i sanden.. Om maskuline utopier hos Agnar Mykle og Finn Alnæs».. 16, 1985, 139-152.. «Politikk og diktning - et personlig tilbakeblikk på 60- og 70-tallet».. 26, 2000, 272-282.. Rühle, Otto,.. «Parlament og partier».. 2, 1970, 101-105.. Said, Edward.. Verdighet, solidaritet og straffekolonien.. Sakslind, Rune,.. «Nullvekst og nullvekstideologi - Bemerkninger til et slagord».. 9, 1977, 70-100.. Sars, Johan Ernst,.. «Om Harald Hårfagres samling af de norske fylker og hans tilegnelse af odelen».. 2, 1970, 77-87.. Seierstad, Dag,.. «'Proletarer i alle land,.. ' - europeisk fagbevegelse i trekktvang».. 20, 1992, 82-102.. «EF som beslutningsarena - institusjoner og prosesser».. 22, 1994, 72-94.. «Med SF og SV mot EU: 1972-1994».. 23, 1996, 92-119.. Shanmugaratnam, N.. «Den bærekraftige utviklingen i møtepunktet mellom debattene om utvikling og miljø».. 21, 1993, 85-105.. Skarstein, Rune.. Overakkumulasjon av produktiv kapital eller finanskapital? Om årsakene til den økonomiske krisa.. 10.. Skarstein, Rune.. «Arbeidskonflikter i globaliseringens slagskygge - To eksempler fra USA».. 24, 1998, 69-71.. Skarstein, Rune,.. «Opposisjonen i USA».. 1, 1969, 23-26.. «Notater om Frankrike».. 1, 1969, 39-46.. «Kapitalismen og universitetet».. 1, 1969, 100-136.. «Om drivkreftene bak formingen av en europeisk forbundsstat».. 4, 1971, 54-72.. «Arbeiderklassen og Europastaten».. 4, 1971, 97-136.. «Diskusjonen om overgangssamfunnet mellom Paul M.. Sweezy og Charles Bettelheim».. 5, 1972, 134-147.. «Om de kapitalistiske industrilandenes avhengighet av råvarer fra u-landene».. 9, 1977, 116-146.. «Den grønne revolusjon - En kapitalistisk løsning på ernæringskrisa?».. 9, 1977, 147-192.. «Fra akkumulasjon til krise i verdensøkonomien».. 12, 1982, 150-169.. «Strukturforandringer i verdensøkonomien etter 1945».. 12, 1982, 86-127.. «Stakkars Europa».. 13, 1982, 1-34.. «Det internasjonale finanssystemet og u-landenes gjeldskrise».. 17, 1986, 84-114.. «OPEC-schizofreni? Noen tanker om 'skyld' og 'uskyld' i oljeprisfallet».. 17, 1986, 159-170.. «Pengene og livet! Om Valutafondets kondisjonalitet».. 19, 1990, 63-93.. «EFs 'indre marked' - kapitalisme uten stat?».. 20, 1992, 2-14.. «'Festung Europa'? EF i trekantforholdet med USA og Japan».. 22, 1994, 95-135.. «Globaliseringens politiske økonomi».. 24, 1998, 28-68.. «Den norske oljestaten i den globaliserte økonomien».. 24, 1998, 171-186.. En rødgrønn finanspolitikk?.. Skonhoft, Anders,.. «EF-integrasjonen og økonomisk utvikling i Europa».. 20, 1992, 15-34.. Spurkeland, Trond,.. «Stalinismens fallitt».. 6, 1974, 159-194.. «Det tyske sosialdemokratiet (SPD) 1914 - 1933».. 10, 1979, 141-179.. Stamatis, Georgios,.. «On the automation of production».. 26, 2000, 105-111.. Stjernø, Steinar:.. Mellom solidaritet og marked (intervju).. 165.. Strange, Susan,.. «Politikk, handel og penger».. 17, 1986, 21-37.. Svarstad, Hanne,.. «Norsk vannkraft.. Næringsutvikling og miljøkonsekvenser hjemme og ute».. 21, 1993, 59-84.. Sweezy, Paul,.. «Overgangen til sosialismen».. 5, 1972, 1-15.. Sørensen, Knut H.. Fra frihet til fabrikk: Den nye universitetsreformen.. «Arbeidsmiljølovgivningen og kampen om arbeidsforholdene i Norge - et historisk riss».. 15, 1984, 26-79.. «Forskning for fagbevegelsen? Om vilkårene for arbeidsforskning i Norge».. 15, 1984, 106-140.. «Sosialdemokrati som læringsprosess».. 18, 1988, 221-227.. «Naturvitenskapelig politikk? En kunnskapspolitisk kritikk av norsk miljøbevegelse».. 21, 1993, 112-132.. «På jakt etter den politisk korrekte PC - Om mulighetene for en radikal teknologipolitikk».. 23, 1996, 139-168.. «Kunnskapsarbeideren, universitetet og den kritiske fornuft».. 26, 2000, 261-266.. :.. Universitetsreformer i vitenskapsformaterte samfunn - Fra ekspansjon til effektivitet.. 43.. Fra excel til excellence? Måling og veiing av regnearkuniversitetet.. 115.. , Kjell G.. Holm,.. «Økologi og økopolitikk - Noen trekk ved økobevegelsen i Norge».. 9, 1977, 47-69.. Sørheim, Ingjald Ørbeck.. DNA i rødgrønn regjering.. Telhaug, Alfred Oftedal.. Norsk utdanningspolitikk fra nasjonsbygging til markedsorientering.. Terjesen, Einar,.. «Marxismen og det norske sosialdemokratiet 1884-1910».. 14, 1984, 119-159.. Terjesen, Einar, Holmquist, Knut,.. «Om stalinismens forutsetninger».. 8, 1976, 167-179.. Tesdal, Solveig og Larsen, Bejamin Endré:.. Studenten - seg selv nok?.. 148.. Therborn, Göran,.. «Arbeiderbevegelsens framtidsutsikter og omdanningen av den avanserte kapitalismen».. 18, 1988, 24-67.. Tiktin, Hillel H.. «Til Sovjetunionens politiske økonomi».. 8, 1976, 59-83.. Tjelmeland, Hallvard,.. «Marxismen og dei venstreintellektuelle i norsk arbeidarrørsle 1930 -1968».. 14, 1984, 160-210.. «Klasse og organisasjon».. 18, 1988, 228-241.. Tranøy, Bent Sofus og Løken, Espen.. Rødgrønn politikk overfor delprivate selskaper: Aktiv retorikk møter passiviserende institusjoner.. Underlid, Kjell.. Fattigdom og helse refleksjonar og empiriske funn.. 30, 2007, 114-127.. Vadset, Martin.. NATO, FN og Norge - synspunkter fra en offiser.. Varga, Eugen,.. «Den russiske veien til sosialismen og dens resultater».. 5, 1972, 71-105.. Venneslan, Knut,.. «Tyskland og den økonomiske verdenskrisen».. 10, 1979, 16-49.. «NSDAP og den fascistiske massebevegelsen».. 10, 1979, 102-140.. fascisme.. «Styrkeforholdet mellom hovedklassene i fasciseringsprosessen».. 10, 1979, 50-101.. Wade, Robert og Frank Veneroso,.. «Krisa i Asia: Høygjelds-modellen i konflikt med trekanten IMF-USAs finansdepartement-Wall Street».. 24, 1998, 137-157.. Wahl, Asbjørn.. Politikk eller klassekamp.. Fagbevegelsen og den rødgrønne regjeringa.. Wiik, Halfdan,.. «Historiesyn og revolusjonspraksis».. 2, 1970, 156-168.. Wilhelmer, Bernhard,.. «Til kritikken av den herskende psykologi».. 7, 1975, 14-19.. Wyller, Truls.. Pasifisme eller rettferdig krig - Noen refleksjoner etter Kosovo-krigen.. Øfsti, Audun,.. «Atferdsteori og psykoanalyse - Noen punkter til en kritikk av atferdsteknologien».. 7, 1975, 20-82.. Øfsti, Audun:.. Fri forskning? Inntrykk fra en avvikling.. 71.. Ågotnes, Knut,.. «Svar til Holmquist og Terjesen - Korkje hengemyr eller skoddeheim».. 8,1976, 180.. «KPD, arbeidsklassa og fascismen».. 10, 1979, 180-220.. «'Vår tid er kommet' - Politikk og teori hos Karl Marx».. 14, 1984, 42-78.. soisialisme og marxisme.. Aarsæther, Nils.. Senterpartiet og den raudgrønne regjeringa.. Aarø, Sigmund,.. «Intervju med klubbformann Kjell Hovden om streiken ved Norgas».. 3, 1970, 154-162.. Til minne om Ingjald Ørbeck Sørheim.. 183.. Vardøger, Postboks 633, Sentrum, 7406 Trondheim,.. Olav..

  Original link path: /artikler.htm
  Open archive

 • Title: Vardøger
  Descriptive info: Fulltekstutgaver av Vardøger:.. Alle artikler er i PDF-format.. Nr.. 1- 1969:.. Forside - innhold.. 2.. omslagsside.. : «Den intellektuelles oppgave».. Draper, Hal: «Clark Kerrs tanker».. Skarstein, Rune:.. Marcuse, Herbert: «Frigjøring fra overflodssamfunnet».. :.. Enzensberger, Hans Magnus: «Betraktninger fra Berlin (Berliner Gemeinplätze)».. Kolstad, Arnulf:.. Skarstein, Rune: «Kapitalismen og universitetet».. Jetne, Einar:.. Redaksjonelle merknader.. Tilbake til Vardøger-hovedsida..

  Original link path: /fulltekst/index.htm
  Open archive

 • Title: Vardøger
  Descriptive info: Utgaver av Vardøger som fortsatt kan skaffes.. Titler på Vardøger-numre som fortsatt kan skaffes:.. Vil du bestille et gammel nummer av Vardøger?.. Send et brev til.. eller send en epost til.. Prisen er kr.. 120,- pr.. nummer.. Vardøger 9-1977:.. KAPITALISMENS ØKOLOGISKE KRISE EN KRITIKK AV ØKOPOLITIKKENS GRUNNLAG (2.. opplag).. Vardøger 11-1981:.. SOSIALDEMOKRATIET VED VEIS ENDE? ARBEIDERBEVEGELSE, STAT OG ØKONOMI I NORGE ETTER 1945.. Vardøger 12-1982.. FRA AKKUMULASJON TIL KRISE I VERDENSØKONOMIEN.. Vardøger 13-1982.. EUROPA SOM ATOMSLAGMARK? MILITÆRSTRATEGI OG RUSTNINGSØKONOMI I ØST OG VEST.. Vardøger 15-1984.. KAMPEN OM ARBEIDSFORHOLDENE TEKNOLOGI OG ARBEID I SEINKAPITALISMEN.. Vardøger 17-1986.. RIVALISERING, MAKTBRUK, GJELDSKRISE VERDENSØKONOMIEN I 1980-ÅRENE.. Vardøger 18-1988.. ARBEIDERKLASSE OG  ...   - FRA FELLESMARKED TIL FORBUNDSSTAT? (I).. Vardøger 21-1992.. NÆRINGSUTVIKLING OG MILJØKONFLIKTER.. Vardøger 22-1994.. EF - FRA FELLESMARKED TIL FORBUNDSSTAT? (II).. Vardøger 23-1996.. SV PÅ SOTTESENG?.. Vardøger 24-1998.. GLOBALISERING EN DYD AV NØDVENDIGHET?.. Vardøger 25-2000.. KRIMINALITET ÅRSAKER OG REAKSJONER.. Vardøger 26-2000.. OM ØKONOMI, UTVIKLING, POLITIKK, KUNST OG MORAL.. Festskrift til Rune Skarstein (28 bidragsytere, 327 sider).. Vardøger 27-2002.. NORSK UTDANNINGSPOLITIKK FRA NASJONSBYGGING TIL MARKEDSORIENTERING.. Vardøger 28-2003:.. NY MILITARISME - NYE KRIGER.. Vardøger 29-2004:.. ISRAEL, PALESTINA OG VESTENS HYKLERI.. Vardøger 30-2006:.. I PSYKIARTIENS VOLD.. Vardøger 31-2009:.. DEN RØDGRØNNE REGJERINGA.. Vardøger 32-2010:.. VITENSKAPENE OG KAMPEN OM UNIVERSITETET.. Vardøger 33-2012:.. BRYTNINGER I VERDENS ØKONOMI OG POLITIKK.. Prisen.. er kr..

  Original link path: /fortsatt_paa_lager.htm
  Open archive

 • Title: Vardøger
  Descriptive info: tgaver av Vardøger som fortsatt kan skaffes.. Innholdet i Vardøger 33 12:.. Arne Overrein.. : Uro under himmelen - endringer i verdenssamfunnet siiden 2008.. Rune Skarstein.. : Overakkumulasjon av produktiv kapital eller finanskapital? OM årsakene til den økonomiske krisa.. Kristen Nordhaug og Rune Skarstein.. : Kimerika - en levedyktig symbiose?.. Amit Bhaduri.. : Indias vekst gjennom rovdrift.. : Kina og Russland - en verdenspolitisk konstellasjon.. Lars Mjøset, Nils Butenschøn og Kristian Berg Harpviken.. : USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken.. Redaksjonen.. : Til minne om om Ingjald Ørbeck Sørheim.. Innholdet i Vardøger 32 10:.. Vitenskapene og kampen om universitetet.. Hans Ebbing.. : Akademisk produksjonsmåte.. Sørensen.. : Universitetsreformer i vitenskapsformaterte samfunn - Fra ekspansjon til effektivitet.. Audun Øfsti.. : Fri forskning? Inntrykk fra en avvikling.. Tor Halvorsen.. : Evalueringsdiktatur eller kunnskapsdemokrati.. Sørensen:.. Knut Kjeldstadli.. : Det samfunnsmessig forpliktede universitet.. Solveig Tesdal og Bejamin Endré Larsen.. : Studenten - seg selv nok?.. Steinar Stjernø.. : Mellom solidaritet og marked (intervju).. Ann-Magritt Larsen.. : Utviklingen tas for gitt - Det markedsforpliktede universitet (intervju).. Innholdet i Vardøger 31 09:.. DEN RØDGRØNNE REGJERINGA: Forandring eller status quo?.. : Om bakgrunnen for den rødgrønne alliansen.. Knut Kjelstadli.. : Rom for venstrepolitikk? Et historisk perspektiv.. Asbjørn Wahl.. : Politikk eller klassekamp.. : Det rødgrønne regjeringseksperimentet - sett fra grasrota i fagbevegelsen.. Nils Aarsæther.. : Senterpartiet og den raudgrønne regjeringa.. Ingjald Ørbeck Sørheim.. : DNA i rødgrønn regjering.. : Politikken elendighet - Om å forandre verden med SV.. Kirsti Bergstø.. : Rødgrønt samarbeid - muligheter og problemer.. : En rødgrønn finanspolitikk?.. : Rødgrønn utenrikspolitikk under NATOs slagskygge.. Anders Ekeland og Sjur Kasa.. : Venstresida og klimapolitikken.. Bent Sofus Tranøy og Espen Løken.. : Rødgrønn politikk overfor delprivate selskaper: Aktiv retorikk møter passiviserende institusjoner.. Einar Braathen.. : Den rødgrønne kommunen - Trondheimsmodellens forutsetninger, bragder og begrensninger.. Innholdet i Vardøger 30 07:.. I PSYKIATRIENS VOLD: Manipulering av psykologiske funksjoner under nyliberalismen.. Wenche Blomberg.. : Da legene overtok de gale.. Hjerneskade som behandling.. Et utsnitt av bestialitetenes historie.. Robert Rosenheck.. : Psykofarmakologiens vekst i 1990-åra.. Tor-Johan Ekeland.. : Biologi som ideologi.. David Ingleby.. : Opprinnelsen til den kritiske psykiatrien.. Arnulf Kolstad.. : Alternativt syn på psykiske lidelser.. Kjell Underlid.. : Fattigdom og helse refleksjonar og empiriske funn.. : Uførepensjonerte med psykiatriske.. diagnoser.. : Opptrappingsplanen (1999-2008) - Bedre løsninger eller  ...   det tjuende til det tjueførste århundre - fra krig til fred?.. Truls Wyller.. , Pasifisme eller rettferdig krig - Noen refleksjoner etter Kosovo-krigen.. , Krigen, våre verdiar og dei intellektuelle - om det godes problem.. , 11.. Lars Erslev Andersen.. , Terrorismebegrepet i amerikansk sikkerhedspolitikk.. , Krigen mot terrorisme - et perspektiv fra den tredje verden.. , Kriger i vår epoke - antall, typer og tendenser.. Vardøger 27 02.. Alfred Oftedal Telhaug:.. Gustav E.. Karlsen:.. Sylvi Stenersen Hovdenak:.. Pedagogiske diskurser, identiteter og rasjonaliteter i norsk utdanningspolitikk på 1990-tallet.. Theo Koritzinsky:.. 90-tallsreformene: Personer og strukturer fag og politikk.. Per-Åge Gjertsen:.. Reform 94: Inkludert for å bli ekskludert?.. Lars Monsen:.. Reform 94: En reform for demokrati og samarbeid?.. Carl F.. Dons:.. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som redskap for endring av pedagogiske prosesser i skolen?.. Sørensen:.. Innholdet i.. Vardøger 26 00.. Om økonomi, utvikling, politikk, kunst og moral Festskrift til Rune Skarstein.. Håkon Bleken:.. Trykk og tekst.. Hans Magnus Enzensberger:.. Artists of destruction.. Kjartan Fløgstad:.. Skilnaden mellom folk og pøbel.. Olav Fagerlid:.. Om det å vere i slekt med Vestlandsfan ein Vardøger-redaktør blir til.. Lars Mjøset:.. Et barn av gullalderen.. Guri Kulås:.. Intervju i Klassekampen: Den intellektuelle sitt ansvar.. Robert Brenner:.. Verdensøkonomien ved årtusenskiftet i retning oppsving eller krise?.. Kristen Nordhaug:.. USA, Japan og finanskrisa i Asia.. Jan Otto Andersson:.. Utopien om den ekonomiska jämtlikheten.. Georgios Stamatis:.. On the automation of production.. Sjur Kasa:.. Spredningen av miljøskadelige forbruksmønstre i Nordøst-Asia nasjonale og internasjonale.. Ottar Brox:.. Bygd og by i det norske klassesamfunnets historie.. Ådne Cappelen, Jan Fagerberg, Lars Mjøset:.. Den norske modellen på nittitallet.. Kaori Izumi:.. Structural adjustment and privatisation of parastatal sugar estates in Tanzania.. Kjell J.. Havnevik:.. Landsbyetableringer i Tanzania og mulige lærdommer for dagens Rwanda.. Hans Ebbing:.. Om politisk skam Fra demokrati til mediokrati.. Arne Overrein:.. Ved et moralsk nullpunkt Politikk og etikk etter Kosovo.. Arnulf Kolstad:.. Ved et jubileum Har vi noe å feire?.. Marianne Gullestad:.. Vi er alle zapatister Om forskning, politikk og verdighet.. Kunnskapsarbeideren, universitetet og den kritiske fornuft.. Jan Terje Faarlund:.. Museumsvaktarane og nynorsken.. Øystein Rottem:.. Politikk og diktning et personlig tilbakeblikk på 60- og 70-tallet.. Helge Normann Nilsen:.. Peter Egges.. Hansine Solstad.. Ida Bull:.. Fedre og deres døtres ekteskap.. Lars Herlitz:.. Friheter, frihet och självsvåld.. Kirsten Flatøy:.. Et dikt og tre fra Brecht.. : Bibliografi 1968-2000.. Olav Fagerlid..

  Original link path: /nye_titler.htm
  Open archive

 • Title: Vardøger
  Descriptive info: Vardøger - Relevante lenker.. Arts and Letters Daily.. ATTAC Norge.. Blätter für Deutsche und internationale Politik.. CounterPunch.. Die Tageszeitung (taz).. KonturTidsskrift.. Left Business Observer.. Le Monde diplomatique nordisk utgave.. Le Monde Diplomatique engelsk utg.. Marx-Engels Internet Archive.. History of Economic Thought.. Monthly Review.. New Left Review.. Profan.. Prokla Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft.. Public Citizen.. Truthout.. Znet..

  Original link path: /lenker.htm
  Open archive

 • Title: Vardøger
  Descriptive info: VEDTEKTER FOR STIFTELSEN VARDØGER.. Den private stiftelsen Vardøger, opprettet av Rune Skarstein, har som formål å utgi tidsskriftet Vardøger.. Ved opprettelsen den 2.. januar 1995 er stiftelsens egenkapital kr.. 60.. 933.. Kapitalens sammensetning er som angitt i meldingsbrev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 23.. 02.. 95.. Vardøger spenner over et vidt felt av temaer, med spesiell vekt på politisk økonomi.. Tidsskriftet fastholder et udogmatisk, kritisk-marxistisk og dermed kapitalismekritisk perspektiv med vekt på empirisk funderte analyser.. Dets viktigste oppgave er å formidle samfunnsanalyser og dokumentasjoner for å bidra til avklaring av spørsmål som er vesentlige for den sosialistiske bevegelsen.. Vardøger er en uavhengig stiftelse og et uavhengig tidsskrift, som ikke er knyttet til noe parti, organisasjon eller institusjon.. Redaksjonen i Vardøger er stiftelsens styre.. Styret konstituerer seg selv.. Redaksjonen teller minst seks og maksimalt ti medlemmer.. Redaksjonens arbeidsutvalg, som står for den daglige driften av tidsskriftet, har minst tre medlemmer.. Redaksjonen oppnevner selv sine  ...   20 medlemmer.. Medlemmer av rådet oppnevnes av redaksjonen.. Rådet har rådgivende myndighet overfor redaksjonen og skal gi nødvendige impulser til arbeidet med Vardøger.. Medlemmer av rådet kan ta opp alle sider ved Vardøgers virksomhet.. En viktig oppgave er å fremme forslag om tema for nye numre og eventuelt ta del i redigeringen.. De lokale redaksjonsmedlemmene skal holde møter med rådsmedlemmene med rimelige mellomrom.. Lokale redaksjonsmedlemmer plikter å informere rådsmedlemmene om alle vesentlige saker vedrørende Vardøger.. De lokale redaksjonsmedlemmene har ansvaret for at rådsgruppene fungerer.. Med jevne mellomrom samles hele redaksjonen og rådet til et Vardøger-seminar der tema for fremtidige numre tas opp til diskusjon.. På disse seminarene skal også mer allmenne spørsmål som gjelder driften av tidsskriftet, diskuteres.. Med minst 2/3 flertall kan redaksjonen vedta endringer av disse vedtektene og eventuell nedleggelse av tidsskriftet.. I tilfelle Vardøger blir nedlagt, skal redaksjonen bestemme hva egenkapitalen skal brukes til før stiftelsen blir oppløst.. Trondheim, 23..

  Original link path: /vedtekter.htm
  Open archive


 • Archived pages: 7