www.archive-no-2012.com » NO » V » VAERNESEKSPRESSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: .. Skip to main content.. Side menu.. Nyheter.. Rutetider.. Takster.. Reisevilkår.. Support og hittegods.. Om oss.. Jobbe i UniBuss?.. Support:.. Telefon: +47 67 98 04 80.. Man-fre 08:00 -11:15 og 12:00 - 16:00.. E-post:.. post@vaernesekspressen.. no.. Postadresse:.. Unibuss Ekspress AS.. Postboks 210 Alnabru.. 0614 Oslo.. Besøksadresse:.. Sorgenfriveien 11.. 7038 Sluppen.. Torpekspressen.. Rygge-Ekspressen.. Lavprisekspressen.. Unibusstur.. Unibuss.. 11.. 10.. 2012.. Nye rutetrase og nye rutetider fra 15.. Avganger fra Moholt (Voll studentby) kjøres via Trondheim sentrum til Værnes.. Flere avganger fra Trondheim sentrum til Værnes (også tidlig morgen alle dager).. Strekningen Skovgård - Ranheim betjenes tidlig morgen (før klokken 07:00 hverdager og klokken 09:00 lørdag og søndag).. Fra Værnes kjøres som i  ...   Bakklandet, Bakeriet, Chesterfield, Gildevangen, Nova hotell, P-hotels.. Klikk her for rutetabell i PDF.. 02.. 03.. 2011.. Værnes-ekspressen er raskest mellom Trondheim Sentrum og Værnes, og gir direkte flybuss til NTNU og Moholt.. Hvorfor kjøre med Værnes-Ekspressen:.. Raskest mellom Trondheim sentrum og Værnes lufthavn.. Direkte forbindelse mellom Værnes og NTNU - Moholt.. Gratis overgang til AtB rutebusser.. Rabatterte billetter på Værnes-Ekspressen ved AtB billett.. Salg av tur og retur billetter.. Hyggelige og hjelpsomme sjåfører.. Fra Værnes vil rutetidene bli tilpasset flyankomstene.. Kjøp billett på bussen.. Værnes - ekspressen er raskest mellom Trondheim og Værnes.. Salg av T/R billetter.. Værnes-Ekspressen kjøres av Unibuss Ekspress AS.. Se også våre andre produkter.. Search text:..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: News.. Timetable.. Ticket fare.. Booking conditions.. Support and lost property.. About us.. Working at UniBuss?.. Phone: +47 67 98 04 80.. Mon-Fri 08:00 -11:15 og 12:00 - 16:00.. E-mail:.. Postal address:.. Visiting address:.. New routes and new route schedules from 10/15/2012.. Departures from Moholt (Voll studentcity) runs through the center of Trondheim Værnes.. Several new departures from Trondheim city center to Værnes (also early morning every day).. The section Skovgård - Ranheim operated early morning (before 7:00 o'clock weekdays and at 09:00 am Saturday and Sunday).. From Værnes run as today.. From 15/10/2012 will Værnes Ekspressen  ...   most of the hotels in the city, such as the Royal garden, Scandic solsiden, Britannia, Rica Bakklandet, Bakeriet, Chesterfield, Gildevangen Nova Hotell, P-hotels and so on.. Click here for timetable in PDF.. Værnes-Ekspressen run now also to Trondheim Downtown - Market Square from Værnes Airport.. Why use Værnes-Ekspressen:.. Fastest between Trondheim and Vaernes Airport.. Free transfer to buses from ATB (local buses in Trondheim).. Discounted tickets on Værnes-Ekspressen with ATB ticket.. Sales of round trip tickets.. Friendly and helpful drivers.. From Værnes the timetable will be adapted to incoming flights.. Værnes-Ekspressen is operated by Unibuss Ekspress AS..

  Original link path: /index.php/vaernes_eng/vaernes/nyheter
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: Velg retning.. Til Værnes lufthavn.. Fra Værnes lufthavn.. Velg avreisedato.. Avganger - -.. Avgangstid.. Fra holdeplass..

  Original link path: /index.php/rutetider/avganger
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: Takster gjeldende fra 1.. 7.. Fra/til Værnes flyplass.. Billettype.. NOK.. Enkelt.. Voksen.. Kr 120,-.. Enkel.. Barn.. Kr 60,-.. Student.. Kr 80,-.. Honnør.. Kr 50,-.. Tur/Retur.. Kr 200,-.. Kr 100,-.. Kr 140,-.. Billetter kjøpes direkte på bussen..

  Original link path: /index.php/vaernes/takster
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: Alminnelige reisevilkår for Værnesekspressen.. Pkt.. 1.. Tidtabell.. Værnes – Ekspressens tidtabell justeres iht.. Flyselskapenes rutetider, og kan endres på kort varsel.. Det er den reisendes ansvar å sette seg inn i de til enhver tids gjeldende tider.. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for feil oppgitte rutetider gitt av reisebyrå, andre reisende, bussterminaler osv.. Oppdaterte tider finnes til enhver tid på våre ruteopplysningssider.. På samme måte må den reisende holde seg orientert dersom endring av holdeplasser forekommer.. Den reisende er selv fullt ut ansvarlig til å vite, bussens kjøreretning og endeholdeplass.. 2.. Avreise.. Ved avreise fra Værnes flyplass kan avgangsplattformen variere.. Riktig plattformnummer vil stå skiltet inne på terminalen.. Den reisende plikter selv å sette seg inn i riktig avgangsplattform.. Den reisende er selv ansvarlig for å møte opp i god tid før bussavgang på alle holdeplasser Ved avreise fra Værnes kan avgangene bli utsatt pga.. sent ankomne fly, tekniske problemer og andre ting som ligger utenfor vår kontroll.. Ved forsinkelse/venting ùt over 60 minutter reiser du gratis med oss.. (Gjelder ikke om du reiser med flyet bussen venter på).. Det er den reisendes ansvar å være i bussen ved avgang.. 3.. Forsinkelser i terminal.. Dersom reisende blir forsinket i ankomstterminalen på grunn av forhold som Politi og Tollkontroll, m.. v.. er dette forhold utenfor vår kontroll og ansvarsområde.. Den reisende kan i gitte situasjoner varsle Toll/Politi om at han/hun skal til Trondheim med bussen, og kontrolløren kan varsle sjåføren om dette.. Det påhviler da sjåføren alene med hensyn til øvrige passasjerer å avgjøre om det er ansvarlig å holde bussen tilbake noen minutter.. Det samme gjelder ved forsinkelser grunnet bortkommet og forsinket bagasje og andre forhold som gjør at passasjerer ikke når oppsatt avgang, osv.. 4.. Lokaltrafikk.. Det er ikke tillatt med lokaltrafikk for Værnes – Ekspressen.. Derfor er det ingen avstigning før Værnes, og ingen påstigning etter avgang fra Værnes.. Værnes – Ekspressen har ikke anledning til å endre trasé utover den av myndighetene fastlagte rute.. 5.. Barn som reiser alene.. Barn som reiser alene bør være i skolepliktig alder og kunne ta ansvar for seg selv.. Sjåføren kan unntaksvis ta med mindre barn på Værnes – Ekspressen.. Foresatte bør da være i, eller vente ved bussen til avgang.. Foresatte må også være ved avleveringsstedet i god tid før bussankomst.. Barnet skal ved påstigning medbringe skriv med avsenders og mottakers navn, adresse og telefonnummer.. Det er foresattes fulle ansvar alene å sende barn alene med buss.. 6.. Pakkeforsendelse og gods.. Mindre pakker, brev og gods kan sendes med Værnes – Ekspressen.. Under 1.. Kg beregnes barnebillett og over 1.. Kg beregnes voksenbillett.. Pakker må leveres/hentes på bussen ved avganger/ankomster.. Uavhentede pakker er ikke vår/sjåførens ansvar etter ankomst stoppestedet/holdeplass.. Ved utkjøring / levering av gods gjelder egne satser, og må være avtalt på forhånd med selskapet.. Farlig gods og levende dyr medtas ikke.. Skadet gods erstattes etter gjeldende regler, jfr.. lov om vegfraktavtaler.. Bortkommet gods avsatt underveis i ruten erstattes ikke.. 7.. Hittegods.. Gjenglemt hittegods på bussene vil bli tatt vare på av oss så langt det er mulig, men den enkelte må selv bære kostnadene ved frakt og annen handling av dette.. Gjenglemte hittegods, inkludert verdisaker som lommebøker, kredittkort, osv.. er ikke selskapets ansvar.. Uavhentet hittegods blir kassert etter en periode etter fastlagte rutiner.. 8.. Bagasje.. Håndbagasje i bagasjehylle, i bagasjerom, på passasjerens fang eller under setet befordres fritt.. Reisegods inntil 30 kg.. pr passasjer befordres fritt.. For gods over 30 kg.. beregnes barnebillett pr.. enhet.. Den reisende er fullt ut ansvarlig for all medbrakt reisegods og bagasje under hele reisen.. Bedriften er ikke ansvarlig for tap av eller skade på bagasje og reisegods som tas med fraktfritt, med mindre det kan påvises at tapet/skaden er påført forsettelig eller med grov uaktsomhet av betjeningen.. Bortkommet gods og bagasje erstattes ikke.. Selskapet er på samme måte ikke ansvarlig for bagasje satt inn i bussen ved holdeplasser eller terminaler uten oppsyn, eller bagasje satt inn av passasjerer som av en eller annen årsak ikke selv reiser med bussen.. 9.. Levende dyr.. Busser i rute har ikke plikt til å ta med levende dyr (hund/katt m.. ).. Sjåføren kan kreve at dyr blir satt av hvis de er til plage for medpassasjerer, f.. eks.. allergikere.. Førerhund for blind og polititjenestehund, sammen med politi i uniform prioriteres og befordres fritt.. Små hunder og plassert i kurv eller bur og som ikke opptar egen plass, tas med gratis.. Forøvrig betales barnetakst.. Hund skal holdes i bånd og plasseres slik at reisende ikke sjeneres.. 10.. Sykler, ski, o.. l.. Sykler medtas i den utstrekning det er plass.. For disse beregnes barnetakst.. Ski som kan medtas i bussens bagasjerom befordres fritt.. Ski og staver skal være sammenbundet.. Barnevogner.. Sammenleggbare barnevogner medbringes så langt plassen tillater.. For bagvogner og annet som opptar egen seteplass beregnes barnetakst.. 12.. Reklamasjon.. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billettype og vekslepenger.. Reklamasjon må skje på stedet, sjåføren kan ikke annullere billetten etter et få antall minutter.. Kjøpte billetter, eller ubenyttede returbilletter, klippekort m.. kan ikke refunderes, byttes, eller veksles inn.. 13.. Billetter og gyldighet.. Enkeltbilletter er gyldige for èn (1) strekning den dato den er kjøpt.. Våre forhåndsbetalte og fakturerte billetter/frikort er gyldige i 3 måneder etter påstemplet  ...   betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noe tilfelle mindre enn kr.. 300.. Kort som misbrukes eller forsøkes misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrolløren mot kvittering.. Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr.. Straffeloven § 403.. I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21.. juni 2002 nr.. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake.. Vilkår om å holde tilbake reisende må godkjennes konkret av Samferdselsdepartementet hva gjelder det enkelte selskaps transportvilkår.. § 5 Opptreden.. Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler.. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.. Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren.. § 6 Røyking og rusmidler.. Forbud mot røyking skal overholdes.. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.. § 7 Forstyrrelser.. Vognbetjeningen kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende.. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen.. § 8 Ansvarsregler for den reisende.. Skade som den reisende påfører rutebil eller innretninger skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.. II Reisegods.. § 9 Håndbagasje.. Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett.. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.. § 10 Annet reisegods.. Mot fraktgodtgjørelse kan det medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig.. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.. Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.. Sykler som kan demonteres eller legges sammen kan medtas i bagasjerom.. Andre sykler medtas kun på rutebiler med sykkelstativ eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.. § 11 Levende dyr.. Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr.. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med i rutebilen.. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende.. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under transporten.. § 12 Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods.. Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side.. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3.. februar 1961.. For reisegods som det er betalt godtgjørelse for etter § 9, er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet.. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset.. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse, kommer lov om vegfraktavtaler av 20.. desember 1974 til anvendelse.. Lovens § 32, 2.. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.. (SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale valutafond.. § 13 Reklamasjon.. Den som vil kreve erstatning etter bestemmelsene i § 11, må gjøre dette innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.. § 14 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger.. Transportøren skal så vidt mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelsene og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene skal forholde seg i den enkelte situasjon.. Mindre forsinkelser må påregnes.. Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring ble inngått anses akseptert av passasjeren.. Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid.. Hva som er å betrakte som innen rimelig tid , vurderes konkret i det enkelte tilfellet.. Hvor viderebefordring ikke finner sted eller ikke har funnet sted innen rimelig tid, har den reisende krav på å få erstattet det tap vedkommende blir påført hvis transportøren har opptrådt uaktsomt.. Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor transportør.. Det er kun det direkte tap som dekkes.. Kunden har plikt til å begrense sitt tap.. § 15 Ansvar for skade på person.. Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven.. § 16 Klager.. Eventuelle klager på transportør, betjeningen eller rutens avvikling rettes til transportørens kontor.. Dette gjelder også klager over at kort er blitt inndratt i henhold til bestemmelsene i §4.. § 17 Informasjon om vedtektene.. Befordringsvedtektene skal følge med i hvert enkelt kjøretøy ved gjennomføring av den type transporter vedtektene gjelder for.. Vedtektene skal også være tilgjengelig for de reisende eller det skal gå frem på annen måte hvor vedtektene er tilgjengelig.. Transportørens navn og hvorledes selskapet kan kontaktes, skal også angis.. § 18 Gyldighet.. Den enkelte transportør kan anvende supplerende befordringsvedtekter såfremt disse ikke innskrenker de reisendes rettigheter i forhold til reglene i §1-17 ovenfor.. Disse vedtekter er godkjent av Samferdselsdepartementet den 27.. desember 2004 og erstatter vedtekter av 1.. januar 1987..

  Original link path: /index.php/vaernes/reisevilkar
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: Værnesekspressen support og hittegods.. Support:.. Har du spørsmål angående flybussen Værnes-Ekspressen kan du kontakte vår support avdeling på telefon (+47) 67 98 04 80 mellom 08:00 - 16:00 alle hverdager eller sende oss en.. E-Post.. Hittegods:.. Hittegods blir levert til Værnes flyplass, men kan også hentes hos Unibuss Ekspress avdeling Trondheim, Sorgenfriveien 11, 7037 Sluppen.. Unibuss Ekspress kan ikke sende gjenglemte gjenstander.. Kontaktinformasjon til Værnes-Ekspressens supportavdeling er:.. Telefon: (+47) 905 74 475 mellom 08:00 - 16:00 alle hverdager.. Gjenglemt hittegods, inkludert verdisaker som lommebøker, kredittkort, osv.. er ikke Unibuss Ekspress sitt ansvar..

  Original link path: /index.php/vaernes/support_og_hittegods
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: Informasjon om Unibuss Ekspress.. Unibuss Ekspress AS er en del av Unibuss-konsernet (tidligere Sporveisbussene) som driver rutebuss-, turbuss- og ekspressbusstrafikk.. Hovedtyngden av virksomheten foregår i Oslo-området.. Unibuss Ekspress’ virksomhet markedsføres under merkenavnene ”Lavprisekspressen.. no”, ”Torp-Ekspressen”, ”Rygge-Ekspressen” og Værnes-Ekspressen.. Torp-Ekspressen og Rygge-Ekspressen er tilpasset flyselskapenes ankomst- og avgangstider.. Torp-Ekspressen og Rygge-Ekspressen skal til enhver tid levere effektiv, komfortabel og rimelig transport til og fra flyplassen.. Lavprisekspressen er Norges og Europas første lavpris busstilbud med bestilling og betaling over nett.. Besøk gjerne våre nettsider for mer informasjon:.. www.. lavprisekspressen.. torpekspressen.. rygge-ekspressen.. unibuss.. unibusstur..

  Original link path: /index.php/vaernes/om_oss
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: Jobbe i Unibuss Ekspress.. Unibuss Ekspress AS driver ekspressbuss- og flybusstrafikk under merkenavnene ”Lavprisekspressen”, ”Torp-ekspressen”, ”Rygge-ekspressen” og ”Værnes-ekspressen”.. Selskapet er et heleid datterselskap av Unibuss AS (.. ), har hovedkontor på Alnabru i Oslo og avdelingskontor på Sorgenfri i Trondheim.. Unibuss Ekspress søker etter heltid, deltid og reservesjåfører.. Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:.. Førerkort og kjøreseddel for buss.. Minimum 2 års kjøreerfaring fra ekspressbuss/turbuss  ...   Evne og vilje til å yte god service.. Evne og vilje til samarbeid; sans for lagspill.. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.. Beherske engelsk muntlig; andre språk ønskelig.. Spørsmål om stillingene kan rettes til Geir Viken.. E-post: geir.. viken@unibuss.. no.. Søknad, vedlagt attester og vitnesbyrd, sendes til geir.. no eller pr.. post til Unibuss Ekspress AS, Postboks 210 Alnabru, 0614 Oslo.. Merk søknaden ”Søknad sjåfør Værnes-ekspressen”..

  Original link path: /index.php/vaernes/jobbe_i_unibuss
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: Søk.. Ingen treff ved søk etter "".. Søketips.. Sjekk staving av søkeord.. Try changing some keywords eg.. car instead of cars.. Prøv mer generelle søkeord.. Fewer keywords gives more results, try reducing keywords until you get a result.. Navn..

  Original link path: /index.php/content/search
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: Choose direction.. To Værnes airport.. From Værnes airport.. Choose travel date.. Departures - -.. Departure time.. From bus stop..

  Original link path: /index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger
  Open archive

 • Title: Vaernesekspressen.no
  Descriptive info: Ticket fares.. From/To Værnes airport.. Ticket type.. Singel.. Adult.. Student/Senior Citizen.. Children.. Return.. Student / Senior Citizen..

  Original link path: /index.php/vaernes_eng/vaernes/takster
  Open archive


 • Archived pages: 16