www.archive-no-2012.com » NO » V » VARBAS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 40 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Varbas
  Descriptive info: .. Velkommen til Varbas!.. AS Varbas er en attførings- og kompetansebedrift eid av Oslo Kommune.. Vi hjelper arbeidssøkere til å skaffe seg økt kompetanse og livskvalitet og gir den enkelte bistand til å komme i arbeid.. Vi gir også tilbud om tilrettelagt arbeid for de som har behov for det.. Ett hvert menneske vi møter er unikt og har krav på individuell tilnærming  ...   drifter ny kantine hos Diakonova i Fredensborgveien 24 Q i Oslo.. Raja, Terje, Aydarus og Saraswathy sørger for et rikholdig utvalg i kantinen, som er åpen daglig fra 10-14.. Les mer.. Se flere.. AS Varbas / Besøksadresse: Spireavn.. 8, 0580 Oslo / Postadresse: PB.. 106 Økern, 0509 Oslo / E-post: varbas@varbas.. no / Tlf.. 90 06 77 77 /Fax 22 64 71 22..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Kontakt oss.. AS Varbas.. Telefon: 90 06 77 77.. Besøksadresse: Spireavn.. 8, 0580 Oslo.. Postadresse: PB.. 106 Økern, 0509 Oslo.. varbas@varbas.. no.. Fyll ut skjema.. Fullt navn:.. E-post:.. Hva gjelder henvendelsen?.. Kommentar:..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=1
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Om oss.. Historie.. Organisasjonskart.. Om Varbas.. AS Varbas har sterkt fokus på kvalitet, både i forhold til de enkeltmenneskene vi bistår, men også i forhold til den produksjonen vi har av øvrige varer og tjenester og den jobben vi gjør i et tett og nødvendig samarbeid med NAV.. Vi gir tilbud om tilrettelagt arbeid for de som trenger - og skal ha det.. Vi har egne reelle og varierte produksjonsområder som gir kvalifisering og arbeidstrening, vi har kurs- og opplæringsvirksomhet, og vi  ...   hver og en skal bli tydeligere fordi de er hos oss.. For oss som jobber i Varbas er det viktig å gi riktige råd, å veilede til riktig og ønsket jobb og yrke.. Vi skal hjelpe til med nødvendig avklaring og tilrettelegging, motivere, bidra med faglig påfyll og bidra til relevant arbeidspraksis, arbeidstrening og kvalifiserende opplæring.. Kort sagt: Hjelpe til på veien mot arbeid og økt livskvalitet.. I den prosessen kan vi bare være hjelpere, det er den enkelte søker som gjør jobben!..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=3
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Ledige stillinger.. Vi har for tiden ingen ledige stillinger..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=6
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Intranett.. Brukernavn.. Passord.. Husk meg..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=41
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Attføring.. Arbeidsarenaer.. Se video.. Venteliste.. Hvert år godkjennes vi for et spesielt antall tiltaksplasser i tråd med NAV sine budsjetter og behov.. Når disse er fylt opp så kan det oppstå ventetid.. Noen må bli ferdige med sitt løp før en plass blir ledig.. Ventetiden kan variere både fra det ene tiltaket til det andre, og fra dag til dag, eller uke til uke.. Spør saksbehandleren din på NAV, eller send en e-post til.. Kari Janne Stene.. i AS Varbas dersom du har spørsmål om ventetid..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=16
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Hjem.. Avklaring (AVK).. APS Arbeidspraksis.. Kvalifisering i Arbeids- markedsbedrift (KIA).. Tilrettelagt Arbeid (TIA).. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA).. Arbeid med Bistand (AB).. Frafallsproblematikk fra videregående skole.. Som godkjent tiltaksarrangør for NAV utfører AS Varbas ulike oppdrag for NAV.. Vi har mange tilbud, eller tiltak som det heter i NAV.. Dette kan du lese mer om under de ulike områdene på denne siden.. Attføring er et begrep/ord som nesten ikke brukes lenger fordi mange mener at det oppleves som stigmatiserende.. Vi som jobber i AS Varbas bryr oss ikke så mye om akkurat det, nye ord kan også fort bli stigmatiserende.. Det er viktigere å ha et reflektert forhold til hva et ord betyr og hva vi legger i det.. For oss som jobber i AS Varbas betyr attføring det samme som en nestor (Per Alveberg) i norsk attføringspolitikk sa tidlig på 1990 tallet:.. «.. Attføring er en  ...   å finne fram til sine ressurser slik at det gir muligheter for å få og beholde et arbeid.. Dette skjer gjennom bistand til å kartlegge basiskompetanse, språkkompetanse, og å gi arbeidsutprøving i ulike arbeidsområder slik at søkerne finner fram til sin egen yrkesframtid.. Vi gir også tilbud som arbeidstrening, veiledning og kvalifisering, hvor du følges tett opp av kompetente personer med lang og sammensatt yrkeserfaring og utdanning.. Dette skjer både i og utenfor AS Varbas sine lokaler.. Vi har også tilrettelagte arbeidsplasser for de som trenger det, hvor man enten har lønn fra bedriften, en ytelse - eller uførepensjon fra NAV.. Det viktigste budskapet vi ønsker å dele med deg er: Du må stole på din egen kompetanse og delta aktivt i eget liv! Vi kan hjelpe deg på veien, men ikke gå veien for deg.. Vi har omvisning hver tirsdag kl.. 1300, møt opp i resepsjonen..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=17
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Go Frukt.. Produktavdelingen.. Lager og transport.. Mekanisk produksjon.. Eksterne arenaer.. Vedlikehold.. Søm og tekstil.. Kantinedrift.. IKT.. Produktsalg.. For å få til et godt attføringsløp og å hjelpe til med at du som arbeidssøker når dine mål, har Varbas mange ulike arbeidsarenaer hvor du kan få utprøvd arbeidsevnen din, men hvor du også gis mulighet til å tilegne deg kunnskap og erfaringer som etterspørres i arbeidslivet.. Varbas legger stor vekt på at vi skal tilby reelle arbeidsarenaer med et godt arbeidsmiljø som også setter krav til hver enkelt.. De varer og tjenester som vi produserer selges i det ordinære markedet.. De må dermed holde en så god kvalitet som gjør at kundene velger oss.. Dette betyr også at vi bruker teknisk utstyr som tilfredsstiller  ...   slik at vurderingen blir så objektiv som mulig.. Dette vil gi nyttig informasjon til deg, NAV og mulige arbeidsgivere.. Etter avsluttet praksisperiode i en avdeling, så får du et kompetansebevis som viser hva du har gjennomgått og behersker.. Dette er ofte til stor nytte når du skal søke jobb i det ordinære arbeidslivet.. Opplæringsplanen er en dokumentasjon på det du har lært innen de ulike arbeidsområdene.. Varbas har - i tillegg til de interne arenaene på Økern i Oslo - en rekke eksterne arbeidsarenaer hvor du kan få arbeidstrening og prøve deg ut i en arbeidssituasjon i det ordinære bedriftsmarkedet.. Dette er bedrifter og virksomheter som spenner over hele arbeidslivet.. Eksempler på dette er butikker/forretninger, helseinstitusjoner, skoler, bilverksted, IT-bedrifter, transporttjenester, offentlig virksomhet osv..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=25
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Video..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=39
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Velkommen til AS Varbas sin nye internettside.. Gjennom bruk av denne siden skal du finne informasjon om oss som bedrift og informasjon som er nyttig for deg.. I tillegg vil du kunne finne informasjon om de produktene AS Varbas leverer til offentlig og privat næringsliv.. Ansatte i AS Varbas etterstreber hele tiden forbedringer innenfor våre tjenestetilbud og produktleveranser.. Det kan derfor være nyttig for deg og komme tilbake til nettsiden jevnlig for å få siste nytt..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=109
  Open archive

 • Title: Varbas
  Descriptive info: Salat, daglige varmretter, påsmurte rundstykker, frukt og fersk hjembakst.. Det er bare noe av det Diakonovas kantine kan friste sultne studenter og ansatte med.. Tekst/Foto: Susanne Ward Ådlandsvik.. Kantinen drives av AS Varbas, som er Norges eldste attføringsbedrift, eid av Oslo kommune.. "Hovedmålet er å bistå mennesker i en arbeidssituasjon.. At de kan få seg arbeid eller beholde det arbeidet de har.. Vi har tro på enkeltmennesker og at alle har iboende ressurser som de kan realisere og utvikle" sier Kai Lindseth, tiltakssjef og nestleder i Varbas.. Lindseth er glad  ...   gir arbeidstrening på mange ulike områder, alt fra tilbereding av mat til hygiene, kundebehandling, service, kassehåndtering/regnskap og lagerhold" sier Kai Lindseth.. I tillegg til kantinedrift, tilbyr Varbas flere andre arbeidsarenaer.. De har mekanisk verksted, produkt- og pakkeavdeling, print-shop, lager og transporttjenester, IKT og regnskapsarenaer, frukt-levering til skoler, institusjoner og arbeidsplasser og søm-avdeling.. "Vi ønsker å gi deltakerne reell arbeidstrening og da trenger vi et mangfold av funksjoner" avslutter Kai Lindseth.. Mette, Camilla og Sunniva fra kull 183 forsyner seg fra.. salatbaren, mens.. R.. aja.. (t.. h.. ) sjekker at ingenting mangler..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=131:diakonova&catid=12&Itemid=109
  Open archive


 • Archived pages: 40