www.archive-no-2012.com » NO » V » V110

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Vestviken 110
  Descriptive info: .. Hjem.. Om Vestviken 110.. Organisasjonen.. Administrasjonen.. Vaktlagene.. Alarm.. Prisliste.. Vår region.. Nordre Buskerud politidistrikt.. Søndre Buskerud politidistrikt.. Vestfold politidistrikt.. Kontakt oss.. Nødnummer.. Servicenummer 04110.. Nyheter.. Ring 110.. ved brann eller ulykke.. Vestviken 110 er regionens 110-sentral, og vi er fagsentral for brannvesen i vårt område.. På telefon 04110 kan du kontakte oss for å:.. melde fra om bålbrenning..  ...   Ved spørsmål om kundeforhold eller alarmoverføring, sjekk først våre.. alarmsider.. I nødsituasjoner eller for å avlyse en utløst alarm,.. ring 110.. Nyheter fra V110.. Nye nettsider.. Ny daglig leder.. V110 dekker i dag tre politidistrikt:.. Nordre Buskerud.. Søndre Buskerud.. Vestfold.. Det vil si at vi dekker alle kommunene i Buskerud og Vestfold, samt Jevnaker i Oppland.. 2012.. Vestviken 110..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om Vestviken 110 | Vestviken 110
  Descriptive info: Vestviken 110 IKS (V110) skal ivareta innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, ulykker, akutt forurensing og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med brannvesen og andre nødetater.. V110 har rundt 20 årsverk.. Vi har også en kompetent vikarpool med mannskaper fra brannvesenet.. Disse har gjennomgått intern opplæring og jobber med de faste mannskapene i 110-sentralen ved ferieavvikling, kurs og og lignende.. Vikarpoolens størrelse vurderes i forhold til behov.. De formelle kompetansekravene til våre alarmsentraloperatører er definert i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.. Fast ansatte operatører i V110 tilfredsstiller alle beskrevne kompetansekrav, og det ønskes samme kompetanse for vikarer.. Dette løses ved at de oppfordres til og har anledning til å søke på kompetansehevingskurs på lik linje som de fast ansatte operatørene.. Bakgrunn..  ...   dialog mellom Ringerike brann- og redningstjeneste og administrasjonen i SB 110, med det formål i fellesskap å utvikle et regionalt samarbeid for mottak av nødmeldinger og utalarmering av mannskap i sine dekningsområder.. Det ble i 2007 enighet om at sentralene skulle slå seg sammen, og fra 01.. 01.. 2009 skulle en sentral fungere for hele dekningsområdet, med base i Drammen.. Av praktiske årsaker overtok SB 110 driften av tjenestene for hele området allerede fra 01.. 06.. 2008.. Sommeren 2009 gikk V110 i samtaler med Vestfold 110 Sentral om en mulig sammenslåing av de selskapene, og 9.. mars 201 overtok V110 tjenstene for Vestfold.. Samtidig fikk selskapet fem nye medarbeidere, hvorav en ble ansatt i V110 og de fire andre er på utleie fra brannvesen i Vestfold..

  Original link path: /ansatte/
  Open archive

 • Title: Organisasjonen | Vestviken 110
  Descriptive info: Representantskap.. V110 er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene i regionen, enten direkte eller gjennom interkommunale brannvesen organisert som IKS.. Styret.. Av selskapsavtalen går det frem at styret skal ha 6 medlemmer, hvorav et medlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte.. Representantskapet velger styrets leder og nestleder, og styrets medlemmer velges for 2 år av gangen..

  Original link path: /ansatte/organisasjonen/
  Open archive

 • Title: Administrasjonen | Vestviken 110
  Descriptive info: Marked.. Sølvi Haug.. Markedsansvarlig har blant annet disse oppgavene.. nye kunder.. oppdatering av kundeinformasjon.. fakturering og oppfølging.. arkivering.. Telefon: 991 04 110.. Epost:.. sh@v110.. no.. Daglig leder.. Øyvind Arntzen.. Daglig leder har blant annet.. overordna ansvar for daglig drift.. ansvaret for økonomi og personal.. Telefon: 93 09 67 83.. oa@v110.. Operativ leder.. Operativ leder har blant annet.. Pål Kristian Myhre-Svendsberget.. ansvar for daglig drift av 110-sentralen.. ansvar for turnus og vakter.. faglig  ...   med.. Mathias Bøhn Grytemark.. Tekniker.. drift av IT-systemer.. drift og støtte for fagsystemer.. teknisk oppfølging mot kunder.. innføring og drift av Nødnett lokalt.. Telefon: 995 04 110.. mbg@v110.. Prosjekt felles nødnummer.. Kristian Rosvold.. Delprosjektleder brann.. I forbindelse med prosjekt felles nødnummer så har vi avgitt en ressurs til funksjonen som delprosjektleder brann.. Han representerer Vestviken 110 og brann- og redningsetaten i den daglige driften av prosjektet.. Telefon: 99 55 26 64.. kr@v110.. o..

  Original link path: /kontakt/administrasjonen/
  Open archive

 • Title: Vaktlagene | Vestviken 110
  Descriptive info: Lagene er organisert med en vaktleder og en «NK» (nestkommanderende) samt en operatør.. Bjørn Henriksen.. Vaktleder, Lag 1.. Harald Kleppo.. NK, Lag 1.. Arild Reinhartsen.. Lag 1.. Kjetil Hovland.. Vaktleder, Lag 2.. Espen Thommassen.. NK, Lag 2.. Eva Hynne.. Lag 2.. Tor Jensen.. Vaktleder, Lag 3.. Glenn Küstner.. NK, Lag 3.. Odd Håvard Bjørklund.. Lag 3.. Kristian Wear.. Vaktleder, Lag 4.. Fred Olaf Korsgården.. NK, Lag 4.. Rikard Bjørnestad.. Lag 4.. Terje Gundersen.. Vaktleder, Lag 5.. Ole Hovland.. NK, Lag 5.. Stein Flakstad.. Lag 5..

  Original link path: /ansatte/vaktlagene/
  Open archive

 • Title: Alarm | Vestviken 110
  Descriptive info: Vestviken 110 har alarmmottak for automatiske brannalarmer og tekniske alarmer fra næringsliv og offentlige bygg (kommune, fylke og stat).. Vi utalarmerer lokalt brannvesen ved utløst brannalarm, og aksjonerer ellers etter avtale med kunden.. Overvåket alarmoverføring.. V110 har mottak for overføringer via.. Safetel.. og.. Securinet.. Disse leverer linjer og utstyr for overføring.. I tillegg overvåker de overføringen etter avtale med kunden.. Bestilling av overvåket alarmoverføring gjøres til leverandøren av overføringen, som sender bestillingen videre til V110.. Vi tar så kontakt med kunden for kontrakt før overføringen blir aktivert.. Oppringte alarmer.. Vi mottar i dag en del såkalt oppringte alarmer.. Dette er alarmer som bruker en vanlig telefonlinje eller et vanlig mobilabonnement til å ringe opp vår alarmmottaker, for så å identifisere seg via en talemelding eller en protokoll (f.. eks.. P100, ScanCom o.. l.. ).. Dette er overføringsmetode som ikke er overvåket, det vil si at det kan oppstå linjebrudd, dekningsproblemer o.. uten at det blir oppdaget.. Vi  ...   Se også aktuell.. prisliste.. Nøkkelsafe.. For å raskt kunne avklare utløste alarmer er det viktig at brannvesenet har tilgang på nøkler og annet de trenger for å komme i lokalene.. I de fleste tilfellene løses dette ved at kunden monterer en nøkkelsafe som kun brannvesenet har tilgang til via egen nøkkel.. I noen tilfeller, for eksempel der hvor det er døgnbemanning, kan andre løsninger være aktuelle.. Dette må avklares med lokalt brannvesen.. Nøkkelsafen må til en hver tid inneholde nøkler, kort og koder til områdene alarmoverføringen dekker.. Vi anbefaler at det kobles alarm på nøkkelsafen, som overføres til oss på egen alarminngang.. Private boliger.. Vestviken 110 mottar ikke direkte alarmer fra private boliger.. Det er derimot mulig å tegne avtale med private vaktselskap som igjen har en trepartsavtale med V110 og lokalt brannvesen om utrykning ved utløst alarm.. I vår region er det følgende selskaper som tilbyr denne tjenesten:.. Altibox (Noralarm).. G4S (Sector Alarm).. Hønefoss vaktselskap.. Vesterålen vaktsentral..

  Original link path: /alarm/
  Open archive

 • Title: Prisliste | Vestviken 110
  Descriptive info: Varenr.. Priser på brann/tekniske alarmer for 2012.. 1 ÅRSAVGIFT AUTOMATISKE BRANNALARMANLEGG (detektert areal).. eks.. mva.. inkl.. 65009.. Per inngang i bygg inntil 500 m².. kr.. 3 000.. 3 750.. 65010.. Per inngang i bygg inntil 1 000 m².. 5 000.. 6 250.. 65020.. Per inngang i bygg over 1 000 m².. 7 000.. 8 750.. 65021.. Årsavgift nøkkelsafe med alarm og service..  ...   ÅRSAVGIFT TEKNISKE ALARMER (per inngang).. 65034.. Årsavgift alle andre tekniske alarmer (heis, innbrudd etc.. RABATTSATSER FOR ÅRSAVGIFT FOR FLERE ALARMINNGANGER MED SAMME EIER.. For 10 innganger eller flere gis det 25% på årsavgiftene.. For 20 innganger eller flere gis det 35% på årsavgiftene.. For 30 innganger eller flere gis det 50% på årsavgiftene.. Årsavgiften faktureres samlet, på felles regning til eiers adresse..

  Original link path: /alarm/prisliste/
  Open archive

 • Title: Vår region | Vestviken 110
  Descriptive info: Vestviken 110 dekker i dag tre politidistrikt:.. Det vil si at vi dekker alle kommunene i fylkene Buskerud og Vestfold, samt Jevnaker i Oppland.. For å ta kontakt med det lokale brannvesenet, se informasjon under riktig politidistrikt eller kontakt oss på telefon 04110.. Nylige innlegg..

  Original link path: /var-region/
  Open archive

 • Title: Nordre Buskerud politidistrikt | Vestviken 110
  Descriptive info: Nordre Buskerud politidistrikt omfavner tolv kommuner i den nordre delen av Buskerud fylke samt Jevnaker kommune i Oppland fylke.. Distriktet har over 81 000 innbyggere og dekker 12 000 km².. Kommune.. Brannvesen.. Ringerike.. Ringerike brann og redning.. Hole.. Ål.. Hallingdal brann- og redningsteneste.. Gol.. Hemsedal.. Nes.. Nedre Hallingdal brann- og redningstjeneste.. Flå.. Modum.. Modum brannvesen.. Krødsherad.. Drammenregionens brannvesen.. Sigdal.. Hol.. Hol brann- og feiervesen.. Nore og Uvdal.. Nore og Uvdal brannvesen..

  Original link path: /var-region/nordre-buskerud-politidistrikt/
  Open archive

 • Title: Søndre Buskerud politidistrikt | Vestviken 110
  Descriptive info: Søndre Buskerud politidistrikt dekker ni kommuner i den søndre delen av Buskerud fylke, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold fylke.. Distriktet har ansvaret for omtrent 190 000 innbyggere og et område på rundt 3500 km².. Drammen.. Lier.. Nedre Eiker.. Sande.. Svelvik.. Øvre Eiker.. Kongsberg.. Kongsberg Brann og Redning.. Røyken.. Røyken Brann og Redning.. Hurum.. Hurum brannvesen.. Flesberg.. Flesberg brannvesen.. Rollag.. Rollag brannvesen..

  Original link path: /var-region/sondre-buskerud-politidistrikt/
  Open archive

 • Title: Vestfold politidistrikt | Vestviken 110
  Descriptive info: Vestfold politidistrikt dekker alle kommunene i Vestfold, med unntak av Svelvik og Sande kommuner.. Distriktet dekker et område på nesten 2000 km² og omtrent 220 000 innbyggere.. Horten.. Vestfold Interkommunale Brannvesen.. Holmestrand.. Tønsberg.. Re.. Nøtterøy.. Tjøme.. Sandefjord.. Sandefjord brann- og feiervesen.. Larvik.. Larvik brannvesen.. Hof.. Kongsberg brann- og redning.. Lardal.. Andebu.. Sandefjord brannvesen.. Stokke.. Stokke brannvesen..

  Original link path: /var-region/vestfold-politidistrikt/
  Open archive


 • Archived pages: 19