www.archive-no-2012.com » NO » V » VARTUNBARNEHAGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 14 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Vårtun barnehage
  Descriptive info: .. Forsiden.. Ansatte.. ART-barnehage.. Hvem er vi?.. Hverdagsliv i Vårtun.. Kart og veibeskrivelse.. Kontaktskjema.. Organisering.. Samarbeidspartnere.. Tradisjoner/arrangementer.. Visjon og arbeidsmåter.. Vårtun barnehage.. Åpningstider: kl.. 06:30-17:00.. Alder: 1-6 år.. Det serveres mat i barnehagen hver dag.. Nye, lyse og trivelige lokaler.. Abonner på.. Innlegg.. Kommentarer.. Velkommen til Vårtun barnehage sin hjemmeside!.. Vårtun barnehage ligger i.. Larvik kommune.. , nærmere bestemt i Helgeroa.. i Brunlanes.. Helgeroa er en vakker perle på jord, så vi benytter oss av den flotte naturen vi er  ...   er kl.. 06:30 17:00.. Kontakt oss:.. Eidsten.. Helgeroveien 884.. 3267 Larvik.. Telefon: 33180272.. Mobil: 95796773.. Epost: vartun@c2i.. net.. og.. Styrer:.. Elisabeth Domben.. Mobil: 41239630.. Søk etter:.. Barnehageplass.. Infobrosjyre (.. pdf).. Søk barnehageplass web.. Søk barnehageplass brev.. Søknadsfrist til hovedopptak er 1.. mars.. Vårtun barnehage foretar ellers fortløpende opptak til ledige plasser hele året.. Kategorier.. Ingen kategorier.. Stikkord.. yr.. no: Værvarsel for Helgeroa.. Meta.. Logg inn.. Innlegg.. RSS.. Kommentarer.. WordPress.. org.. Nettsider Jarle A.. Melby.. Unike besøkende siden 19.. 07.. 2011..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Vårtun barnehage » Ansatte
  Descriptive info: Pedagogisk leder:.. Line Kaupang Lye.. Kristina Adler Hansen.. Fagarbeider:.. Ida kjær.. Medarbeidere:.. Anne Aske.. Ann Cathrin Låder.. Rita Gjærsøe Kristoffersen.. Vaktmester:.. Rune Rollefsen.. Vikarer:.. Monica Hurlen Holhjem.. Renholder:.. Agniezska Sokolowska..

  Original link path: /ansatte/
  Open archive

 • Title: Vårtun barnehage » ART-barnehage
  Descriptive info: ART er en metode for å jobbe konkret med sosial kompetanse.. Vi jobber med ART som et primærforebyggende tiltak, og har sett resultater (vi har jobbet med ART som metode i fem år).. Gjennom å bruke ART i barnehagen har vi erfart at barna tar i bruk flere sosiale ferdigheter, de blir mer løsningsorienterte og er mer bevisst de valgene de tar i hverdagen.. Vi er opptatt av at det er viktig å starte tidlig og opplever at ART med de tre komponentene.. sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening,.. er et godt verktøy fordi det er basert på systematisk og konkret trening med det positive i fokus.. Vi har ikke tro på at sosial kompetanse ”kommer rekende på ei fjøl” og at barn lærer sosiale ferdigheter bare barn er sammen.. Sosiale ferdigheter må trenes på slik som andre ferdigheter (som for eksempel å svømme, å sykle, å spille fotball og så videre…).. Vi opplever at barna i barnehagen vår synes at ART ER GØY!!!.. Sosial ferdighetstrening:.. Her trener vi på konkrete ferdigheter som vi har bruk for i hverdagen.. For eksempel:.. å si takk, å lytte, å godta nei som svar, å takle å tape, å gi et kompliment, å få et kompliment, å bli med i en  ...   på at vi ofte kan ha valg og at av og til kan det være ulike dilemmaer som gjør at det kan være vanskelig å velge.. Ved å høre andres begrunnelser og måter å resonnere på kan man utvikle evnen til empati.. Etter hvert som barna vokser opp vet vi at de vil stå overfor mange valg og målet med denne treningen er at barna tidlig skal trene seg i å ta valg i de ulike dilemmaer de står i i hverdagen.. Å stå for noe, tørre å stå imot gruppepress, våge å si ja eller nei i en del situasjoner vet vi er egenskaper det er godt å ha med i ”ryggsekken”.. Les mer om ART og lytt til musikk brukt i ART.. Klikk på bildene for større versjoner.. og bla forover og bakover ved å klikke på høyre og venstre side av stort bilde.. ART dag i Bøkeskogen.. ART Jeg hvisker et kompliment til.. ART Jeg tar vare på deg og jeg tar vare på deg.. ART med foreldrene.. ART Vi lærer ved å rollespille.. ART Vi tar godt vare på hverandre.. ART Vi tegner hvordan vi ser ut når vi er sinte.. ART Vi øver på å ta valg.. ART-hender.. ART-ivrige.. ART-leker er gøy.. ART-venner..

  Original link path: /art-barnehage/
  Open archive

 • Title: Vårtun barnehage » Hverdagsliv i Vårtun
  Descriptive info: Å kle seg ut er gøy.. Mat fra Kenya.. Vi spiser mat fra Kenya.. Vi blir kjent med kulturen i Kenya.. På leirstedet vårt.. Maten smaker godt på tur sammen med gode venner.. Innhøsting.. Vi lager jordkloden til alle verdens barn.. Vi forsker og undrer oss.. Samarbeid.. Lek med språk.. Hverdagsliv.. Gode venner.. Fint å smøre maten selv.. Det er mye læring i å spille spill.. Vinter i Vårtun..

  Original link path: /hverdagsliv-i-vartun/
  Open archive

 • Title: Vårtun barnehage » Kart og veibeskrivelse
  Descriptive info: Vis.. i et større kart..

  Original link path: /kart-og-veibeskrivelse/
  Open archive

 • Title: Vårtun barnehage » Kontaktskjema
  Descriptive info: Ditt navn (nødvendig).. Din epost (nødvendig).. Gjelder.. Informasjon, spørsmål, kommentarer.. Vi vil svare deg så snart vi kan..

  Original link path: /kontaktskjema/
  Open archive

 • Title: Vårtun barnehage » Organisering
  Descriptive info: Åpningstider:.. mandag – fredag fra kl.. 06:30 – 17:00.. Barnehagen holder stengt hele juli.. Planleggingsdager:.. Barnehagen holder stengt fem dager i året der personalet planlegger virksomheten.. Eier:.. Brunlanes Frikirke.. Styret:.. I styret i Vårtun barnehage sitter to representanter for eier og to representanter for ansatte.. I 2009 er dette følgende personer:.. Paul Hafsten: styreleder og eierrepresentant.. Trond Manvik: eierrepresentant.. Elisabeth Domben: styrer og ansatterepresentant.. Anne Aske: ansatterepresentant.. Samarbeidsutvalg:.. I barnehagens samarbeidsutvalg sitter styret + to foreldrerepresentanter.. I 2009 er foreldrerepresentantene:.. Anette Johannesen.. Torill Gusland..

  Original link path: /organisering/
  Open archive

 • Title: Vårtun barnehage » Samarbeidspartnere
  Descriptive info: Foreldresamarbeid:.. Det viktigste samarbeidet vi har er med foreldre/forsatte.. Det er de som kjenner barna best.. I barnehagen vår legger vi vekt på å møte barna og de foresatte i bringe- og hente-situasjonen slik at nødvendig informasjon utveksles.. At hjem og barnehage har et godt samarbeid er et godt utgangspunkt for barnets trivsel.. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å be om en prat ved behov.. I tillegg har vi foreldremøter og foreldresamtaler to ganger i året.. Organisasjon For Private Barnehager (OFPB):.. Alle de private barnehagene i Larvik har organisert seg sammen og har minimum ett treff per måned, i tillegg til at ad hoc grupper jobber med ulike saker mellom møtene.. OFPB er en viktig organisasjon for Vårtun barnehage.. Å stå flere barnehager sammen i viktige saker har vist seg å være til nytte for alle, først og fremst brukerne, men også for eiere og ansatte i de private barnehagene.. Organisajon for private barnehager har blitt en viktig organisasjon både lokalt og nasjonalt og arbeider til beste for barn, foreldre og ansatte i Larviksamfunnet.. Blant annet er vi høringsinstans for departementet.. Visjonen for OFPB er  ...   som er knyttet til familiesenteret er: helsesøstertjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten, PP-tjenesten, barnehagene og skolene.. Ønsker du mer informasjon om familiesenteret, gå inn på.. larvik.. kommune.. no.. Larvik kommune:.. I.. Larvik kommune.. er det i overkant av 40 kommunale og private barnehager.. Barnehagene samarbeider på tvers, spesielt med tanke på kurs- og kompetanseheving og felles opptakssystem.. Administrasjonen i Larvik kommune er også en viktig samarbeidspartner for oss.. Nesjar oppvekstsenter:.. Berg skole.. Helgeroa barnehage.. utgjør.. Nesjar oppvekstsenter.. I og med at vi er lokalisert i samme nærmiljø er dette en naturlig samarbeidspartner.. Blant annet låner vi gymsalen på Berg skole en gang i uka, vi samarbeider med klassene slik at elever og barna i Vårtun barnehage blir kjent før skolestart og de eldste barna i Vårtun barnehage og Helgeroa barnehage møtes for å bli kjent (se mer om dette under.. Visjon og satsningsområder.. , ”Fra eldst til yngst”).. Aktører i nærmiljøet:.. Å bli kjent i nærmiljøet vi er en del av, legger vi stor vekt på.. Derfor har vi turdager der vi besøker ulike bedrifter, arbeidplasser, gårder og så videre i nærmiljøet (se mer om dette under.. )..

  Original link path: /samarbeidspartnere/
  Open archive

 • Title: Vårtun barnehage » Tradisjoner/arrangementer
  Original link path: /tradisjonerarrangementer/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Vårtun barnehage » Visjon og arbeidsmåter
  Descriptive info: Vi som arbeider i Vårtun ønsker å bidra til at hvert enkelt barn skal oppleve å lykkes i eget liv.. Vi har fokus på kvaliteten i møtet mellom mennesker: både når det gjelder barn, personale og foreldre.. Vi har alle vår livshistorie, en livsfortelling vi bærer med oss.. Barnehagen vil være en tid i barnas livsfortelling.. Vi ser for oss at alle barna har på seg livsskreppa / ryggsekken sin når de starter i Vårtun.. Den er ikke tom når de kommer hit, men full av erfaringer fra livet med familie og venner.. I Vårtun ønsker vi å bidra med noe positivt i barnas livsfortelling og det skal ikke være tilfeldig hva vi gjør og fyller dagene med.. Vi har som mål at ryggsekken til det enkelte barn skal fylles med erfaringer som fører til at barnet får tro på seg selv, opplever at det duger og utvikler ferdigheter som gjør at det har forutsetninger for å lykkes i sosialt samspill med andre.. Dette er viktige forutsetninger for videre læring i skole og hverdagsliv.. For å nå disse målene har vi følgende satsningsområder:.. Art:.. Kort fortalt er ART en metode der vi trener sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonneringstrening (trener på å ta valg) via rollespill som metode.. ART er en metode å jobbe systematisk med sosial kompetanse.. Mestring av sosiale ferdigheter gjør at man opplever å lykkes i samspill med andre, noe som igjen øker sjansen for et godt selvbilde og følelse av å lykkes i eget liv.. Les mer om ART i Vårtun barnehage.. Språk:.. Språkstimulering i barnehagen er et viktig satsningsområde for oss.. Språk gir identitet og tilhørighet i et fellesskap, og ved hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg selv og omverdenen.. Det er av avgjørende betydning for barnets videre utvikling, både intellektuelt, sosialt og emosjonelt at det mestrer språket i førskolealder.. Språk, lek og læring henger nøye sammen.. Barns viktigste læringsarena er leken og språket er helt avgjørende for å fungere i lek og sosialt samspill med andre barn.. Vi leker med språket slik at språkstimuleringen er naturlig integrert i hverdagslivet vårt.. I Vårtun barnehage har alle ansatte gått diverse språkkurs og fått veiledning fra.. PPT.. (pedagogisk psykologiske tjenester Larvik kommune) for å jobbe språkstimulerende i barnehagen, i tillegg til at to ansatte har spesialpedagogisk utdanning.. Skrivedans:.. Dette er en lese- og skriveforberedende pedagogisk aktivitet som vi tilbyr de største barna i barnehagen før de skal begynne på skolen.. Skrivedans har som mål å kombinere aktiviteter og musikk i skriveforberedende bevegelser.. Rytmer, rim, regler, musikk og lek er viktige elementer.. Det er GØY å skrivedanse!!.. Nærmiljø/turer:.. Hver uke pakker vi sekken og drar på tur.. Vi bruker nærmiljøet bevisst og mye (vi er omgitt av en fantastisk natur)..  ...   Vi inviterer fremtidige faddere til barnehagen og besøker faddere på skolen.. Prosjekt:.. Vi har også som tradisjon at vi har en forestiling på våren med de største barna i barnehagen og 5.. trinn på Berg skole (fadderklassen).. Vi øver sammen noen ganger i løpet av vinteren og våren og det hele ender med en forestilling for resten av skolen og for foresatte.. Dette har vært en stor suksess.. Forestillingen har vært en stor opplevelse, men det viktigste med prosjektet er at barnehagebarna og skoleelevene får gode positive opplevlser sammen underveis i prosessen og de får mulighet til å bli godt kjent med både elever, lærere og skolen.. Lek med språk:.. De eldste barna er med i en «lek med språk»-gruppe der vi opptatt av å stimulere barnas nysgjerrighet, lysten til å lære og begynnende interesse for bokstaver, mengder og tall.. Vi har tro på at nysgjerrighet og motivasjon er et viktig utgangspunkt for læring, og det å få undre seg sammen, filosofere over ”underlige” fenomen, former, bokstaver, historier og så videre er noe vi legger vekt på i Vårtun barnehage og som vi tror danner et godt utgangspunkt for å starte på skolen.. Etter turer lager vi historier, noe som er god språkstimulering.. Vi setter oss ned med barna, de forteller om hva vi har opplevd, den voksne skriver ned, så blir det en fin historie barnet kan få i permen sin.. Den kan leses for foreldre og den blir tatt vare på som et minne fra tiden i barnehagen.. Ukas barn:.. Hver uke har vi to barn vi ønsker å ha spesielt i fokus.. De hjelper til med å stelle i stand lunsj, hjelper til å dele opp frukt, får velge aktiviteter, tar digitale bilder og får litt ekstra fokus og oppmerksomhet.. Vi prøver å gi ansvarsoppgaver vi vet barna kan mestre slik at vi kan anerkjenne og gi positiv oppmerksomhet.. Dette er med på å øke barnets selvtillit og dets status i gruppa.. Voksenrollen:.. De voksnes rolle er av stor betydning for hvordan barna har det i barnehagen, derfor nevner vi det her under arbeidsmåter.. Vi er modeller enten vi vil det eller ikke.. Vi er bevisste på at den atferd og oppførsel vi ønsker å se hos barna, må vi voksne være rollemodeller for.. Samspillet mellom de voksne, hvordan vi snakker til hverandre og behandler hverandre på betyr mye.. Mennesker trives sammen når vi behandler hverandre med respekt.. ”Det vi gir oppmerksomhet får vi mer av”.. er et sitat vi prøver å jobbe etter.. Det vil si at vi har som mål å gi oppmerksomhet og anerkjennelse til den atferd som er positiv og bra, både hos barna og de voksne.. Da har vi stor tro på at vi får mer av det..

  Original link path: /visjon-og-arbeidsmater/
  Open archive

 • Title: Vårtun barnehage › Logg inn
  Descriptive info: Brukernavn.. Passord.. Husk meg.. Mistet passordet ditt?.. Tilbake til Vårtun barnehage..

  Original link path: /wp-login.php
  Open archive


 • Archived pages: 14