www.archive-no-2012.com » NO » V » VANGENERGI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 44 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: .. Kundesider pålogging :.. Klikk her!.. Hovudsida.. Om Vang Energi.. Kundeinfo.. Tariffar.. Målaravlesing.. Nett.. Produksjon.. Byggjeinfo.. Energifakta.. Utbyggingar no.. Breiband.. VELKOMEN.. Vang Energiverk KF er eit nett- og produksjonsselskap i Vang kommune i Valdres.. Selskapet vart stifta i 1940 og er 100 % eigd av Vang Kommune.. Vang Energiverk KF blir drive som eit sjølvstendig foretak med eigne resultatområder, eige budsjett og rekneskap.. Energiutgreiing for Vang kommune 2012.. Oppdatert energiutgreiing finn du.. her.. Ny utgåve av VÅR ENERGI.. Vang Energiverk KF sender i uke 44(2012) ut ein ny utgåve av VÅR ENERGI.. Du finn ei elektronisk utgåve.. Årsrapport 2011.. Kommunestyret i Vang godkjente 25.. mai 20122 Vang Energiverk KF sin årsrapport for 2011.. Årsrapporten er tilgjengelig.. VANG ENERGIVERK ER PÅ FACEBOOK.. Vang Energiverk har endeleg kome seg på facebook.. Facebooksida vil nyttast til driftsmeldingar og anna nyttig informasjon om straum.. Besøk oss på.. facebook.. HUGS AVLESING AV STRAUM.. MÅLAR DEN.. 1.. 1.. -.. 3.. 5.. 7.. 9.. 11.. Send målaravlesingen på sms til 26166 med kodeord VEVM etterfulgt av målarnummer og målarstand, send inn avlesingskort frå kundekalenderen pr.. post eller registrer din avlesing.. Tips:.. Vi kan tilby påminning på epost eller sms når avlesninga skal leverast! Påmelding til desse tjenestane skjer via kundesidene eller ved å ta kontakt med oss.. Visste du at.. - alle anlegg må avlesast minimum 1 gong kvart år?.. - du kan lese av målaren så ofte du vil og leggje avlesinga inn via våre nettsider, på sms eller pr.. tlf?.. Les meir om kvifor lese av målaren.. VANG ENERGIVERK HAR BYTTA KUNDESYSTEM.. Vang Energiverk har tatt i bruk nytt kundesystem frå november 2011.. Vi vil  ...   dei periodiske målaravlesingane elektronisk.. Les meir om dette.. MÅLARAVLESING LEVERT PÅ SMS.. No kan våre kundar levere målaravlesing på SMS.. Send.. VEVM målarnummer.. målaravlesing.. til.. 26166.. Mobilnummeret må på forehand være registrert i systemet vårt.. Send Hjelp til 26166 for instruks om registrering av mobilnummer.. VANG ENERGIVERK KF UTBETALER KOMPENSASJON TIL KUNDAR SOM OPPLEVER SVÆRT LANGVARIGE AVBROTT.. Meir informasjon samt skjema for søknad om kompensasjon finn du.. Nå KAN VI TILBY EFAKTURA!.. Vang Energiverk KF er tilbyder av eFaktura.. Spar både miljø og tid.. Med eFaktura mottek du rekningane ferdig utfylte rett i nettbanken og betalar med eit tastetrykk.. Avtale om eFaktura opprettar du i din nettbank.. Din eFaktura-referanse finn du på rekningane fra oss.. eFaktura kan også kombinerast med avtalegiro.. Les meir om avtalegiro lenger ned på denne sida.. NO KAN VI TILBY AVTALEGIRO.. AvtaleGiro er ei teneste for automatisk betaling av faste rekningar.. Med avtalegiro sørgjer banken for at rekningane blir trekte direkte frå konto på forfallsdato.. Alle bankar i Norge tilbyr tenesten.. Din avtalegiro referanse finn du på rekningane fra oss.. Avtalegiro kan opprettes på tre måter:.. * Ta kontakt med dykkar bank for oppretting av avtalegiro.. * Bruk svarkupongen du.. finn her.. * Opprett avtalegiro med Vang Energiverk KF i nettbanken neste gong du betalar ei rekning.. Under forslag til avtaler vil du enkelt kunne opprette avtalegiro.. Hugs å lese.. avtalevilkår for avtalegiro.. FORBRUKARINFO.. Lurer du på korleis kraftmarknaden fungerer? Kva er nettleige, korleis rettigheter har kundar ved straumbrot, tips om energisparing m.. m.. Vi anbefaler følgjande sider for meir informasjon:.. NVEs forbrukarside.. Kraftkartet - vegen til komplett informasjon om kraftmarknaden.. Enova - enerigråd for hushaldninger..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: Om oss.. Kontaktinformasjon.. Tilsette.. Ledige stillingar.. Årsberetning.. OM VANG ENERGI.. Denne delen av sida inneheld informasjon om Vang Energiverk KF.. Vennligst vel kva du vil vite meir om frå undermenyen til venstre..

  Original link path: /vangenergi.html
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: Kundesider pålogging:.. Om Vang Energi.. Kundeinfo.. Bestilling av.. nettleige/ kundebytte/ oppsigelse.. Kompensasjon.. Bytte leverandør.. KUNDEINFO.. Her kan du sjølv registrere.. bestilling av nettleige, kundebytte, oppsigelse av anlegg, namneendring, eigarskifte samt endring av antatt årsforbruk..

  Original link path: /kundeinfo.html
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: Standardavtaler.. Forbruksavgift.. Betalingsbetingelsar.. Tariffutforming.. Fellesmåling.. TARIFFAR..

  Original link path: /tariffar.html
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: Kvifor lese av?.. Elektronisk kommunikasjon.. MÅLARAVLESING.. Send inn målaravlesing ofte, slik at vi får mest mogleg korrekte data på straumavrekninga di.. Avlesingsdatoar i 2012:.. januar, 1.. mars, 1.. mai, 1.. juli, 1.. september, 1.. november.. Les av så nær opptil avlesingsdato som mogleg.. Vang Energiverk KF har bytta kundesystem.. ,.. og i den samanheng har vi fått nye rutinar for målaravlesning.. Vi har mellom anna fått oppretta kundesider.. Her finn du informasjon om ditt forbruk, historiske faktura og har anledning til å levere målaravlesning.. Adressa til kundesidane er :.. https://kunde.. vangenergi.. no/pls/elweb/webuser.. login.. login?p_kundetype=.. Pålogging til kundesidene krev kundenummer  ...   Våre kundar levere målaravlesing på SMS.. Send kodeordet.. VEVM.. foran.. målarnummeret.. og.. målaravlesing.. til 26166.. Ved neste avlesingsdato vil du få eit varsel på din mobil.. Les av målaren og send måleravlesing og målarnummer i svarmeldinga.. Vi tek også imot målaravlesning på epost: epost@vangenergi.. no, og over telefon.. Ved spørsmål, ta kontakt med vår kundeservice på tlf.. 61 36 75 50 eller send ein epost til.. epost (at) vangenergi.. no.. TIPS:.. Om du ynskjer ei påminning via e-post eller på sms når avlesinga skal leverast kan du fylle ut felta nedanfor, eller melde deg på gjennom din side på nett..

  Original link path: /maalaravlesing.html
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: Utstrekning.. Hytteområder.. NETT.. På desse sidene kan du finne informasjon om linjenettet vårt og andre temaer tilknytta det.. Vel frå undermenyen til venstre..

  Original link path: /nett.html
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: PRODUKSJON / FORBRUK.. Vang Energiverk KF produserar kraft i vårt kraftverk Eidsfoss i Øye.. Ved å klikke på linkane nedanfor finn du ei oversikt over kor mykje kraft som vert brukt i Vang, og kor mykje kraft som vert produsert i vårt kraftverk i Eidsfoss.. Diagrammet finn du ved å.. klikke her!.. Tabellen finn du ved å.. For å sjå prosentvis fordeling av energiforbruket i Vang Energiverk KF for næringskundar og hushaldskundar.. klikk her!.. Hvis ein ser på  ...   Dette er ikkje heilt sant, i allefall ikkje i forhold til nabolanda våre.. Den store forskjellen er at i Noreg brukar me mykje meir elektrisitet i forhold til dei andre, som alle hentar mykje av energien frå termiske kraftverk, med andre ord fjernvarme.. I Noreg har det vorte satsa på ein meir miljøvenleg energiproduksjon, ved hjelp av fornybare kjelder som vasskraft.. Om du ynskjer å sjå korleis forskjellen mellom dei fire nordiske landa er, ta ein titt.. her!..

  Original link path: /produksjon.html
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: Byggjestraum.. Spør først -.. grav sidan!.. EL-installatørar.. Lenker.. BYGGJEINFO.. Her ligg generell informasjon til våre kundar som kan vera kjekk å ha med seg.. Her kan du også sjølv bestille byggjestraum..

  Original link path: /informasjon.html
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: DLE/Brannårsakar.. PCB.. ENØK.. Energiutgreiing for.. Vang kommune.. ENERGIFAKTA.. Her finn du energirelatert faktastoff.. Vel kva du vil sjå på frå undermenyen til venstre!..

  Original link path: /energifakta.html
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: Haugastølen.. N.. Syndin.. Øvre Gudbrandslie.. UTBYGGINGAR NO.. Nørre Syndin..

  Original link path: /utbygging.html
  Open archive

 • Title: Vang Energi
  Descriptive info: BREIBAND I VANG KOMMUNE.. Vang Energiverk KF har i saman med Eidsiva Bredbånd AS bygd ut breiband i Vang Kommune.. Breibandet har ein dekning innanfor ein radius på fire kilometer frå telesentralane i Høre, Grindaheim, Øye og Tyinkrysset.. For bestilling av breiband kontakt.. Eidsiva Bredbånd AS.. på telefon:.. 03370.. eller klikk deg inn på nedanforståande lenke.. www.. eidsiva.. net..

  Original link path: /breiband.html
  Open archive


 • Archived pages: 44