www.archive-no-2012.com » NO » V » VARDAR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 76 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Vardar - vannkraft, vindkraft og bioenergi
  Descriptive info: .. Forside.. Nettkart.. English pages.. Søk på Vardar.. no:.. Søk.. Været i Drammen -7 C.. Vardar - vannkraft, vindkraft og bioenergi.. Vardar AS foretar lønnsomme og langsiktige investeringer i Norge og de baltiske stater, først og fremst i anlegg for energiproduksjon basert på fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og bioenergi.. Om Vardar.. Struktur, ansatte, styret, eiere og historikk.. Fornybar energi.. Vannkraft, EB, vindkraft og bioenergi.. Annen virksomhet.. Eiendom, innovasjon, samfunn og miljø.. Finansiell info.. Års-, delrapporter og børsmeldinger.. Medierom.. Pressekontakt, nyheter, arkiv, logo og foto.. Kontakt oss.. Kontaktinformasjon.. Velkommen til Vardar.. Vardar AS er et konsern med formål å foreta lønnsomme og langsiktige investeringer, hovedsakelig i anlegg for produksjon av energi basert på fornybare energikilder.. Kjernevirksomheten fokuserer  ...   energikilder samt vurdering av mindre investeringer innenfor selskapets kompetanseområde i andre geografiske områder.. Buskerud Fylkeskommune er konsernets eneste A aksjonær og innehar den fulle økonomiske interessen knyttet til eierskapet.. Internt Vardar:.. Logg inn.. NYHETER.. 21.. 12.. 2012.. Ny eigarfordeling i Haram Kraft AS.. Dei norske eigarane Vestavind Kraft, Vardar og Østfold Energi kjøper E.. ON sin aksjepost i Haram Kraft AS.. » Les mer.. 31.. 08.. Halvårsrapport 2012.. 20.. 06.. Avtale om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet.. Midtfjellet Vindkraft AS inngikk i går 19.. juni, avtale med det tyske selskapet Nordex om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune i Hordaland.. Copyright 2011, Vardar AS.. Webdesign:.. Puk Jegsen Reklame.. Webpublisering og webdesign med Siteman CMS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om Vardar | Vardar
  Descriptive info: Om Vardar | Vardar.. Om Vardar:.. Visjon og forretningsidé.. Ansatte.. Styret.. Eiere.. Historikk.. Vardar er et kraftkonsern der Buskerud Fylkeskommune eier samtlige A-aksjer.. I tillegg eier kommunene i Buskerud B-aksjer.. Konsernets forretningsområder er organisert i en rekke datterselskapet og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Vannkraft, Energiselskapet Buskerud (EB), Bioenergi, Vindkraft Norge, Vindkraft utlandet og Eiendom.. Konsernet er i tillegg aktiv innen innovasjon og forretningsutvikling.. Ordet vardar har utspring fra varde, og skal gi assosiasjoner om noe som er varig, trygt og sikkert.. Struktur.. Vardars vedtekter.. Etiske retningslinjer.. Eierstyring/selskapsled..

  Original link path: /om_vardar
  Open archive

 • Title: Vardar - Fornybar energi
  Descriptive info: Vardar - Fornybar energi.. Fornybar energi:.. Vannkraft.. Energiselskapet Buskerud.. Vindkraft Norge.. Vindkraft Utlandet.. Bioenergi.. Fornybar energi kommer fra kilder som har kontinuerlig tilførsel av ny energi, der ressursene ikke tømmes innenfor menneskehetens tidsskala.. Vardars satsning innen fornybar energi omfatter investeringer innen vannkraft, bioenergi og vindkraft alle med energibærere som har sin opprinnelse i solenergi.. Selskapets investeringer skal bidra til å utvikle grønne verdier og være en bidragsyter og redskap for å møte globale klimautfordringene..

  Original link path: /fornybar_energi
  Open archive

 • Title: Vardar - Eiendom, innovasjon og samfunn og miljø
  Descriptive info: Vardar - Eiendom, innovasjon og samfunn og miljø.. Annen virksomhet:.. Eiendom.. Innovasjon.. Samfunn og miljø.. Vardar bidrar til å øke tilgangen på ren fornybar energi gjennom sine kjernevirksomheter vann- vind- og bioenergi.. I tillegg har Vardar eierinteresser i eiendom gjennom datterselskapet Vardar Eiendom.. Vardar ønsker også å være med på å utvikle grønne verdier gjennom å investere i forskning og utvikling.. Samfunnsengasjement i lokalmiljøet der Vardar er lokalisert er også viktig for  ...   av egne eiendommer.. Dette gjøres ved at selskapet forvalter eiendomsverdiene og yter driftstjenester til leietagerne.. Innovasjon og FOU.. Vardar har en klar miljøprofil.. Selskapets investeringer skal derfor bidra til å utvikle grønne verdier og være en bidragsyter og redskap for å møte klimautfordringene.. Derfor vil Vardar også investere i forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor fornybar energiproduksjon og beslektet virksomhet.. Samfunnsengasjement.. Vardar ønsker å støtte kultur og idrett lokalt der selskapet har en tilknytning..

  Original link path: /annen_virksomhet
  Open archive

 • Title: Vardar - Finansiell informasjon
  Descriptive info: Vardar - Finansiell informasjon.. Finansiell info:.. Årsrapporter.. Delårsrapporter.. Børsmeldinger.. 2011.. i korte trekk.. PDF-fil.. E-bok.. Vardar.. Årsregnskap.. 2010.. Årsrapport.. Norsk.. Annual.. Report.. PDF-file.. E-Book.. 2009.. PDF-fil.. 2008.. Annual Report.. 2007.. 2006.. 2005.. 2004.. 2003..

  Original link path: /finansiell-informasjon
  Open archive

 • Title: Vardar - Medierom
  Descriptive info: Vardar - Medierom.. Medierom:.. Pressekontakt.. Bildebank.. Nyheter.. Nyhetsarkiv.. Logoer.. Johannes Rauboti.. Administrerende direktør.. Tlf.. : 916 45 264.. E-post..

  Original link path: /medierom
  Open archive

 • Title: Kontakt Vardar
  Descriptive info: Kontakt Vardar.. Vardar AS.. Besøksadresse: Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen.. Postboksadresse: Postboks 4091, Gulskogen, 3005 Drammen.. Fakturaadresse: Vardar AS, CO/EB Regnskap, Postboks 7007, 3007 Drammen.. Telefax: 32 20 14 10 E-post:.. firmapost@vardar.. no.. Administrerende.. direktør.. Ansvarsområde:.. Kristin Ankile.. Direktør vindkraft Norge.. : 950 48 875.. Tor Ottar  ...   Forretningsutvikling.. og samfunnskontakt, HR.. Egil Smevoll.. Innovasjonssjef.. : 900 44 603.. Iren Bogen.. Økonomisjef.. : 916 62 143.. Økonomi og finans konsern.. samt vindkraft utlandet.. Sølvi B.. Bestvold.. Daglig leder.. Vardar Eiendom.. : 901 94 809.. Eiendom, adminstrasjon, valuta.. Kjetil Bockman.. Hønefoss Fjernvarme.. : 995 94 936..

  Original link path: /kontakt-oss
  Open archive

 • Title: Internt Vardar | Vardar
  Descriptive info: Internt Vardar | Vardar.. Begrenset tilgang.. Du ble nektet adgang til denne siden, prøv å logge inn som en annen bruker eller ta kontakt med webansvarlig.. Hopp over innlogging.. -.. Til hovedinnhold.. Topp.. LOGG INN.. Brukernavn:.. Passord:..

  Original link path: /internt-vardar
  Open archive

 • Title: Nyheter for www.vardar.no
  Descriptive info: Nyheter for www.. vardar.. |.. 2012.. Pressemelding: Avtale om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet.. 2011 i korte trekk.. 27.. 04.. Årsresultat Vardar 2011.. Vardar leverte i 2011 et årsresultat etter skatt på 156,3 mill kr.. Flytter fjell for vindkraft.. 15.. 03.. På Midtfjellet i Fitjar bygges 600 meter vei i uken.. Her kommer Hordalands første, og et av Norges største, vindkraftverk.. Vardar søker prosjektleder og driftsleder til  ...   arbeidskapasitet og gode evner til å skape tillit i omgivelsene.. Samordning av virksomheten i Baltikum.. 18.. Vardar Eurus sine eierandeler i Baltiske selskaper samordnes med de øvrige eierne og samles i et selskap som vil få navnet Nelja Energia.. Vardar sponser VM i Skiflyging 2012.. 11.. Vardar er stolt over å være en av hovedsponsorene for VM i Skiflyging i Vikersund som arrangeres 23.. -26.. februar 2012..

  Original link path: /nyheter_cms
  Open archive

 • Title: Ny eigarfordeling i Haram Kraft AS
  Descriptive info: Pressemelding.. Haram Kraft AS vart stifta i 2003 for å utvikle vindkraftprosjektet på Haramsøy i Haram kommune.. Energistyresmaktene ga konsesjon for vindkraftverket med tilhøyrande kraftnett i 2009.. Etter aksjetransaksjonen er ny eigarfordeling i Haram Kraft AS som følgjer: Vestavind Kraft AS 46 %, Vardar Boreas AS 27 % og Østfold Energi Vindkraft AS 27 %.. - Planen er å ta investeringsavgjerd i 2014 og ha  ...   mellomtida vert det fokus på vindmåling og optimalisering av prosjektet, opplyser styreleiaren.. Han legg til at selskapet har løyve til å bygge inntil 16 vindkraftverk på Haramsfjellet, og at det er viktig å finne ideell plassering av kvart einskilde kraftverk.. Dei bakanforliggande eigarane i Haram Kraft har alle si kjerneverksemd innan kraftproduksjon, med hovudvekt på vasskraft, men også ein god del produksjon basert på vindkraft..

  Original link path: /nyheter_cms/2012/desember/ny-eigarfordeling-i-haram-kraft-as/63
  Open archive

 • Title: Pressemelding: Avtale om leveranse av vindturbiner til Midtfjellet
  Descriptive info: Avtalen omfatter leveranse av 23 vindturbiner til andre byggetrinn av prosjektet.. Nordex har mer enn 25 års erfaring med vindkraft i en rekke land og har installert mer enn 4.. 600 vindturbiner på verdensbasis, og starter om 2 måneder montasjen av turbinene til byggetrinn 1.. Daglig leder i Midtfjellet Vindkraft, Ole Vidar Lunde, er fornøyd med leverandør og kjøpet av vindturbinene.. Med dette kjøpet fullføres kjøpet av turbiner til prosjektet.. Vi ser fram til et godt samarbeid med Nordex, sier Lunde.. Vindturbinene som skal leveres på Midtfjellet har alle en ytelse på 2,5 MW, med tårnhøyde på ca 80 m og rotordiameter på henholdsvis 90 og 100 m.. Fase 1  ...   mens Vardar og EB Kraftproduksjon eier 1/6 hver.. Fremdrift.. Byggestart for prosjektet var i september 2011.. Det er til nå bygd 25 av i alt 27 ca.. km vei, oppstillingsplasser for montering av turbinene, og i alt 13 av fundamentene er ferdig støpt.. Hovedanleggsperioden vil vare frem til årsskiftet 2012/2013.. Selve vindturbinmontasjen i andre byggetrinn vil starte i april 2013, og ventes ferdigstilt i løpet av høsten 2013.. Midtfjellet Vindkraftverk vil være ferdigstilt sommeren 2014 og forventet årsproduksjon er ca.. 350 GWh, tilsvarende forbruket til 17.. 500 husstander.. Kontaktperson.. Ole Vidar Lunde, daglig leder Midtfjellet Vindkraft AS tlf.. 97 62 03 03.. Mer informasjon.. www.. midtfjellet-vindkraft.. no/.. fitjar-kraftlag.. ostfoldenergi.. eb-kraftproduksjon..

  Original link path: /nyheter_cms/2012/juni/avtale-om-leveranse-av-vindturbiner-til-midtfjellet/60
  Open archive


 • Archived pages: 76