www.archive-no-2012.com » NO » W » WUFI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 9 . Archive date: 2012-09.

 • Title: WUFI.NO - Startside
  Descriptive info: .. Hjem.. Introduksjon.. Programvare.. Lisenser/priser.. Kurs.. Kontakt/Hjelp.. Velkommen til WUFI.. NO.. Beregningsverktøy for fukt- og varmetransport i bygningskomponenter.. PC-Program for beregning av koblet varme- og fukttransport i bygningskomponenter.. Realistisk beregning av instasjonære hygrotermiske forhold i bygningsdeler av flere sjikt, med varierende klimabelastninger.. WUFI er utviklet av Fraunhofer Institut für Bauphysik i Tyskland, og selges i Norge  ...   (WUFI-1D 5.. 0 Light) kan lastes ned gratis fra.. denne web-siden.. Denne versjonen kan kun benyttes til ikke-kommersielle formål.. En utvidet versjon (WUFI-1D PRO 5.. 0), også den med norsk brukergrensesnitt, kan kjøpes.. WUFI 2D gir mulighet for todimensjonale beregninger.. Besøk også.. bygingsfysikk.. no.. !.. Redaktør: Arild Gustavsen, Kontaktadresse:.. salg@wufi.. , Sist oppdatert: 02.. 02.. 2010..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: WUFI.NO - Introduksjon til beregninger av fukt- og varmetransport
  Descriptive info: Fuktmekanikk.. Beregning av varmetransport er vanlig å gjøre for vurdering av temperaturforhold og varmetap i bygningskomponenter og som grunnlag for beregning av energibehov til oppvarming.. Ofte er det også ønskelig å kunne beregne hvordan fuktforholdene i en konstruksjon utvikler seg over tid, med sikte på vurdering av uttørkingstid, kondensfare, risiko for fuktskader og lignende.. Fukt- og varmetransporten i en bygningsdel påvirker hverandre.. Et høyt fuktinnhold øker varmekonduktiviteten for materialene, fordamping og kondensasjon innvirker på temperaturen og temperaturforskjeller gir opphav til fukttransport.. For å få et best mulig bilde av forholdene bør derfor varme- og fukttransport betraktes i sammenheng.. Inntil nå : Glaser-metoden.. Den såkalte Glaser-metoden (NS-EN ISO 13788) har tidligere vært mye brukt for vurdering av fare for kondensproblemer og fuktinnhold i bygningsdeler.. Denne metoden betrakter stasjonære (gjennomsnittlige) forhold, med vanndampdiffusjon som eneste transportmekanisme.. Den inkluderer således ikke transport ved kapillærsuging og ser bort fra eventuell utfelt fuktmengde.. Den stasjonære begrensningen innebærer at man ikke tar hensyn til materialenes varme- og fuktlagringsevne.. Stråling og nedbør inkluderes heller ikke, noe som kan ha betydelig innvirkning på fukt- og varmetransporten i et reelt tilfelle..  ...   på den nyeste kunnskapen om fukttransport ved vanndampdiffusjon og kapillærledning i bygningsmaterialer.. Programmet benytter både faste og fuktavhengige materialparametere i beregningsgrunnlaget, og gir mulighet for å inkludere hygrotermiske kilder (eller sluk) i konstruksjonen.. Det inkluderer også slagregn og stråling for utvendige klimadata, og sørger for at klimabelastningen i større grad tilsvarer en realistisk situasjon.. WUFI egner seg for vurdering av:.. Uttørkingstid for byggfukt.. Kondensfare i bygningskomponenter.. Virkning av slagregn mot utvendige overflater.. Innvirkning fra ombygging- eller sanering.. Hygrotermiske forhold i tak- og veggkonstruksjoner ved variasjoner i klima eller ved ekstreme klimaforhold.. WUFI er også et verktøy for utvikling og optimering av materialer og bygningskomponenter, og for alternativsvurderinger med hensyn til hygrotermiske funksjonsegenskaper i forskjellige påkjenningssituasjoner.. Riktig bruk av WUFI krever noe erfaring fra fukt-/varme-området og grunnleggende kunnskaper om bruk av numeriske beregningsmetoder.. WUFI brukes bl.. a.. av rådgivende ingeniører, arkitekter, byggevareprodusenter, forsikrings- og takstfolk, utdanningsinstitusjoner og personer med fagområde innen fuktteknikk.. WUFI kan kjøres under Windows NT4 (SP6), 2000, XP og Vista.. Den detaljerte online hjelpefunksjonen omfatter ca.. 200 A4-Sider.. Programvaren er tilgjengelig på flere språk og finnes nå også i norsk versjon..

  Original link path: /Introduksjon.php3
  Open archive

 • Title: WUFI.NO - Programvare
  Descriptive info: WUFI 1D - Norsk versjon.. WUFI 1D er et dataprogram for transiente, endimensjonale beregninger av fukt- og varmetransport i bygningskomponenter, med et enkelt og brukervennlig brukergrensesnitt.. Verktøyet kan benyttes i simuleringer av hygrotermiske forhold i bygningskomponenter ved varierende klimabelastninger.. Programmet har vært i salg i Norge siden høsten 2005.. En demoversjon av programmet kan lastes ned via.. WUFI-1D Light.. WUFI-1D Light har samme brukergrensesnitt som den komplette versjonen (WUFI-1D Pro), men  ...   Engelsk versjon.. WUFI-2D benytter den samme beregningsmodellen som WUFI-1D, men har mulighet til å regne på todimensjonale modeller.. Dette gir brukeren muligheter til å simulere fukt- og varmetransport i bygningskomponenter med en mer kompleks utforming enn WUFI-1D.. For eksempel kan den inkludere effekter som kuldebroer, stigende damp eller fuktinntrengning i vegg/tak-overganger via flanketransmisjon.. WUFI-2D er foreløpig kun tilgjengelig som engelsk versjon.. Les mer om.. WUFI-1D.. - Norsk versjon.. WUFI-2D.. - Engelsk versjon..

  Original link path: /Programvare.php3
  Open archive

 • Title: WUFI.NO - Lisenser/priser
  Descriptive info: Lisenser og priser.. Priser.. WUFI-1D PRO 5.. 0 - norsk versjon og WUFI-2D V3.. 3 - engelsk versjon er tilgjengelige for kommersiell bruk til følgende priser:.. 0 - norsk versjon.. WUFI PRO 5.. 0 blir benyttet som standardverktøy for de fleste beregningstilfeller.. 0 inkluderer følgende:.. Programvare.. Materialdatabase.. Klimadata for 12 steder i Norge, forskjellige steder i Tyskland, Østerrike, Finland, Polen, Sveits, Frankrike og Portugal, samt en rekke byer i Nord-Amerika og Japan.. Online hjelp.. Priser (eks.. mva):.. 1 installasjon.. Euro 1950,-.. 2 installasjoner.. Euro 2800,-.. 3 installasjoner.. Euro 3400,-.. 5 installasjoner.. Euro 4300,-.. 7 installasjoner.. Euro 5200,-.. 10 installasjoner.. Euro 6200,-.. 20 installasjoner.. Euro 8700,-.. Bestill lisens for.. 0.. WUFI-2D V3.. 3 (2-dim.. ) - engelsk versjon.. WUFI-2D muliggjør beregninger med todimensjonale konstruksjonsgeometrier.. Programmet er rettet mot avanserte brukere og anvendes hovedsakelig for forsknings- og utviklingsformål.. Følgende er inkludert i programvarepakken:.. Program for filmframvisning.. Klimadata fra referanseår for 12 steder i Norge.. Euro 3000,-.. Euro 4200,-.. Euro 6700,-.. Euro 9500,-.. 3.. Nedlasting.. Systemkrav:.. WUFI-1D 5.. 0  ...   tilgjengelig hvis MDAC (Microsoft Data Access Components) versjon 2.. 5 eller nyere er installert).. Bruk av WUFI under Windows 2000 eller XP:.. En bruker med administratorrettigheter må installere programmet.. Det anbefales at de som kjører programmet er medlemer i gruppen.. Power Users Group.. For brukere som ikke er med i.. bør tilgangsrettighetene til installasjonskatalogen settes i samsvar med disse rettighetene.. Nedlasting:.. Demoversjon av WUFI er tilgjengelige for nedlasting:.. 0 Light.. med norsk språk.. Dette programmet har en del begrensninger i forhold til PRO-versjonen, men gir en oversikt over bruksmuligheter og oppbygningen av programmet.. For å installere.. , last ned ZIP-filen og pakk den ut i en mappe (bruk for eksempel.. WinZip Evaluation Version.. ).. Kjør programmet INSTALL.. EXE.. Dersom systemet ditt mangler en eller flere nødvendige komponenter, kan disse lastes ned fra angitte nettadresser.. Hvis du laster ned gratis-versjonen.. må minimum e-post-adresse fylles inn, slik at registreringsnøkkel for installasjon kan ettersendes.. Ved bruk av registreringsnøkkelen vedkjenner du at installasjonen kun vil bli benyttet i ikke-kommersielle formål..

  Original link path: /Lisenser.php3
  Open archive

 • Title: WUFI.NO - Kurs
  Descriptive info: Det vil bli avholdt kurs i bruk av WUFI-1D etter behov.. Nedenfor er det gitt to eksempler på hvordan de forskjellige kursene kan være sammensatt.. Det er også mulig å be om spesialtilpassede kurs for deres bedrift.. Hel dags innføringskurs.. Kurset skal gi nye brukere grunnlag for å utføre beregninger av egne prosjekter.. Hovedpunktene vil være:.. Fuktmekanikk (introduksjon).. Presentasjon av WUFI-1D PRO 5.. 0.. Aktuelle bruksområder.. Valg av input-data.. Eksempel på beregningsprosjekt.. Påbyggingskurs.. WUFI-påbyggingskurset vil være tilrettelagt for tidligere brukere  ...   i bruk av programmet.. Det vil bli en grundigere gjennomgang av WUFI-1D, med hovedvekt på punktene:.. Ulike input-data og innvirkning på beregningsresultater.. Gjennomgang av matematisk modell.. Presentasjonsmuligheter og behandling av resultater.. Informasjon om to kurs som ble arrangert i mars 2008 finner du.. her.. (202 KB PDF-fil).. Meld interesse for kurs.. Fyll ut skjemaet nedenfor hvis du ønsker å delta på et kurs.. Navn:.. E-post:.. Telefonnummer :.. Institusjon/firma :.. Adresse :.. Postnummer :.. Poststed :.. Kursalternativ.. Innføringskurs.. Begge kursene.. Melding:..

  Original link path: /Kurs.php3
  Open archive

 • Title: WUFI.NO - Kontakt
  Descriptive info: Kontakt.. Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe programvare eller hvis du ønsker teknisk støtte.. Salg:.. Kontaktperson:.. Arild Gustavsen, IBHT, NTNU.. Telefon:.. 22 96 57 98.. Adresse:.. Alfred Getz vei 3.. 7491 Trondheim.. Hjelp/teknisk støtte:.. Stig Geving, BAT, NTNU.. hjelp@wufi.. 73 59 47 93.. Høgskoleringen 7A.. Man kan også få hjelp ved å poste spørsmål på.. WUFI forum.. Der kan det hende at noen allerede har svart på dine spørsmål tidligere, så sjekk gjerne der først..

  Original link path: /Kontakt.php3
  Open archive

 • Title: WUFI.NO - WUFI-1D, endimensjonal beregningsmodell
  Descriptive info: WUFI-1D 4.. 1 Pro - Norsk versjon.. WUFI-1D (.. nstationär) beregner fukt- og varmetransport i bygningskomponenter over tid.. Her beskrives kort hvilke transportmekanismer som er inkludert i beregningsmodellen, nødvendige inngangsdata, beregningsalternativer og muligheter for bearbeiding av resultater.. Transportmekanismer.. Inngangsdata.. Beregning.. Resultatbehandling.. Transportmekansimer inkludert i beregningsmodellen.. I beregningsmodellen til WUFI inkluderes ulike faktorer for både fukt- og varmetransport.. På grunn av nødvendige forenklinger er imidlertid enkelte mekanismer utelatt.. Faktorer for varmetransport i WUFI-1D.. Varmeledning.. Entalpiendringer ved faseoverganger i fukt.. Kortbølget stråling.. Langbølget stråling (Kun med TRY klimadata).. Varmetransport ved konveksjon er utelatt, på grunn av kompleksiteten i forhold til kvantifisering, og er sjelden endimensjonal.. Faktorer for Vanndamptransport i WUFI-1D.. Dampdiffusjon.. Løsningsdiffusjon.. Vanndamptransport ved konveksjon er også utelatt, av samme årsak som for varmetransport.. Faktorer for væsketransport i WUFI-1D.. Kapillærledning.. Overflatekryping.. Transport ved gravitasjon, hydraulisk strøm over trykkforskjeller, elektrokinetiske og osmotiske effekter er ikke inkludert i modellen.. For å gjennomføre en beregning trenger WUFI ulike inngangsdata.. Inngangsdataene kan deles inn i konstruksjonsoppbygging, materialparametere, klimadata, overgangskoeffisenter for ytre/indre overflate, og initialbetingelser.. WUFI er bygget opp slik at alle nødvendige inn-data enkelt kan velges fra menyer i en logisk rekkefølge.. Imidlertid kan det være nødvendig å kjenne noe av bakgrunnen for de ulike parameterne, dersom noen av disse bør redigeres i forhold til aktuell situasjon.. Sammenstilling av bygningskomponent.. Snittet av bygningskomponenten man ønsker å beregne, bygges opp som en endimensjonal sekvens av materiallag.. Først defineres hvert lag med tykkelse og materialparametere, deretter deles hvert lag inn i et rutenett.. Laginndeling og fastsettelse av tykkelser foregår interaktivt ved et grafisk brukergrensesnitt.. Alternativt kan de aktuelle dataene skrives inn i en tabell.. Deretter spesifiseres materialvalg for hvert lag, enten fra WUFI's materialdatabase eller ved at man oppretter egne materialer.. Databasen inneholder data for en rekke ulike bygningsmaterialer.. Materialdata.. Basisegenskapene for hvert enkelt materiallag i konstruksjonen må være definert før beregningen kan settes i gang.. Materialene kan velges direkte fra WUFI's materialdatabase, eller redigeres til ønskede verdier.. Basisegenskapene består av:.. Tetthet [kg/m ],.. Porøsitet [m /m ],.. Spesifikk varmekapasitet [J/kgK],.. Varmekonduktivitet for tørt materiale [W/mK],.. Relativ diffusjonsmotst.. for tørt materiale, [-].. I tillegg kan materialene eventuelt beskrives med tilleggsparametere:.. Sorpsjonskurve [kg/m ] (valgfri).. Kan bestemmes fra tabelldata, eller fuktinnhold ved 80 % RF og fri vannmetning.. Fuktdiffusivitetskoeffisient for "suction" [m /s] (valgfri).. Kan bestemmes fra tabelldata eller genereres fra fuktabsorpsjonskoeffisient.. Fuktdiffusivitetskoeffisient for omfordeling [m /s] (valgfri).. Fuktavhengig varmekonduktivitet [W/mK] (valgfri).. Kan bestemmes fra tabelldata eller genereres som en lineær funksjon av fuktinnholdet.. Fuktavhengig relativ diffusjonsmotstand [-] (valgfri).. Angis i tabellform.. Behovet for bruk av tilleggsparametere må vurderes ut fra hvert enkelt materiales reelle hygrotermiske egenskaper.. Orientering av utvendig overflate.. Kompassretningen som utvendig overflate er vendt mot, kan velges.. Denne retningen benyttes til å beregne mengden nedbør og stråling mot flaten.. Retningene som kan velges er: N NØ Ø SØ S SV  ...   data om temperatur og relativ fuktighet på innvendig og utvendig side, samt data om påkjenning fra regn og stråling.. De klimatiske randbetingelsene kan gis inn som timevise data som leses fra en klimafil, eller som et inneklima avledet fra en klimafil, eller som skjematiske sinuskurver over året.. WUFI 1D er i stand til å behandle klimafiler av flere forskjellige formater.. WUFI 1D - Norsk versjon inneholder bl.. klimadata på.. TRY-format for 12 steder i Norge.. Ønsket geografisk plassering kan velges direkte fra kart.. TRY-filer.. Klimafilene er generert ut fra såkalte MDRY-filer (Moisture Design Reference Year), som skal representere en kritisk fuktbelastning med en returperiode på 10 år.. Siden kritisk fuktbelastning varierer i forhold til konstruksjonstype, er det benyttet flere ulike konstruksjoner som vurderingsgrunnlag.. TRY-filene inkluderer parameterne:.. Skydekkefaktor (0.. 1) [-].. Vindretning [Grad].. Vindhastighet, skalar middel [m/s].. Vindhastighet, vektoriell middel [m/s].. Årstid (0.. 4) [-].. Nedbør siste time [mm].. Lufttrykk [hPa].. Temperatur [ C].. Relativ fuktighet (0.. Direkte solstråling, timesgjennomsnitt [W/m² ].. Diffus stråling, timesgjennomsnitt [W/m² ].. Lys, timesgjennomsnitt [Lux].. Langbølget stråling timesgjennomsnitt [W/m² ].. Atmosfærisk motstråling, timesgjennomsnitt [W/m² ].. Tidsstrukturen på TRY-filene er delt opp i timer i løpet av et referanseår.. Dersom beregningsperioden settes utover dette, gjentas innlesningen av klimafilen automatisk.. Beregningsperioden bestemmes ut fra ønsket tidsrom, og angis med dato og klokkeslett.. Ønsket tidsskritt i beregningene velges også før de numeriske parameterne angis.. Valg av de numeriske parameterne avgjør hvilke prosesser, hygrotermiske innstillinger, og numeriske parametere som skal tas med i beregningen.. Prosesser:.. Varmetransport (aktivert som standard).. Fukttransport (aktivert som standard).. Hygrotermiske innstillinger:.. Ekskludere kapillærledning (kun diffusjon ved aktivering).. Ekskludere latent varme fra fordampning.. Ekskludere latent varme fra kondensasjon.. Numeriske parametere:.. Økt nøyaktighet.. Tilpasset konvergens.. Etter at alle inngangsdata er skrevet inn og kontrollert, kan beregningen settes i gang.. Ved endimensjonale beregninger vil som regel beregningen være utført i løpet av minutter (avhengig av regnekraft i PC), selv om beregningsperioden går over flere år.. Beregningen kan kjøres samtidig med filmframvisning.. Resultatbehandling.. Etter fullføring og lagring av beregning kan man studere ulike resultater på forskjellige måter:.. Sammendrag av inngangsdata for siste beregning.. Her kan man velge ut hvilke inngangsdata som skal tas med i sammendraget.. Status for siste beregning.. Her kan man lese av blant annet regnetid, antall konvergensfeil og massebalansen for beregningen.. Dette kan benyttes til å vurdere påliteligheten i resultatene, og avgjøre om forandringer i inngangsdata er nødvendig.. Filmframvisning.. av temperatur- og fuktforhold i konstruksjonstverrsnittet i løpet av beregningsperioden.. Kurver for resultater.. Her kan blant annet fuktinnhold i materialsjikt eller monitorposisjoner framstilles som kurver.. ASCI-eksport.. Det er mulig å eksportere data til en ASCI-fil, som videre kan konverteres til for eksempel Excel-format.. Dette gjør at man har tilnærmet ubegrenset frihet til presentasjon av resultater.. ----------------.. Du kan finne mer informasjon om WUFI (på engelsk) på:.. http://www.. wufi-pro.. com/.. Tilbake til programvare..

  Original link path: /Wufi1d.php3
  Open archive

 • Title: WUFI.NO - WUFI 2D
  Descriptive info: WUFI 2D.. Oppbygningsmessig har WUFI 2D store likheter med WUFI 1D, med hensyn til krav av inngangsdata.. De største forskjellene ligger i beregningsmodellen, der transportligningene løses i to dimensjoner i stedet for en.. Dette fører til en noe høyere brukerterskel, siden den todimensjonale beregningsmodellen i større grad.. kan.. gi grunnlag for numeriske  ...   kjent med endimensjonale beregningsmodeller før bruk av WUFI 2D.. WUFI programvare er under stadig utvikling, og dagens 2D-versjon er versjon 3.. Denne versjon har mye av den samme funksjonaliteten som.. (med noen unntak).. Men man kan altså regne i to dimensjoner, noe som ofte er nødvendig for å vurdere fuktsikkerheten til overgangsdetaljer..

  Original link path: /Wufi2d.php3
  Open archive

 • Title: WUFI.NO - Kurs/seminar
  Descriptive info: Warning.. : gethostbyaddr() [.. function.. gethostbyaddr.. ]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in.. /web/virtualhosts/www.. wufi.. no/htdocs/mail.. php3.. on line.. 30.. Du har ikke skrevet inn navnet ditt.. Trykk tilbake og fyll inn manglende informasjon.. Tilbake..

  Original link path: /mail.php3
  Open archive


 • Archived pages: 9