www.archive-no-2012.com » NO » W » WILLIS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Willis Norway - willis.no
  Descriptive info: .. Willis.. Home.. com.. Search Willis.. Client Solutions.. About Willis.. Contact Us.. Careers.. Client Tools.. Willis i Norge.. Willis AS.. Willis i Norge bygger på lange tradisjoner både fra det norske meglerforetaket Sev Dahl's Assurancekontor AS og den internasjonale Willis Gruppen.. De to selskapene har samarbeidet siden første verdenskrig.. Denne kontakten ble styrket ved Willis Gruppens erverv av 50,1% av aksjene i Sev.. Dahl i 2000 og navnet ble i den forbindelse endret til Willis Sev Dahl AS.. (senere forkortet til Willis AS).. Den 1.. september 2006 ervervet Willis Gruppen de resterende aksjene slik at Willis AS er et heleiet datterselskap i Willis Gruppen.. Willis AS har i tillegg til en betydelig organisk vekst de siste år, også vokst gjennom overtagelse av eller fusjon med andre meglerforetak.. I 2005 ble Tind Forsikringsmegling AS i Stavanger en  ...   av Willis Gruppen som er verdens tredje største forsikringsmegler og risk management selskap.. Hovedkontoret ligger i London, konsernet har ca 17.. 000 ansatte med 400 kontorer i nær 120 land og hadde i 2010 inntekter på 3,3 milliarder dollar.. Willis AS har 140 høyt kvalifiserte medarbeidere som i 2010 oppnådde inntekter på over 205 millioner kroner.. Vi er en av landets ledende forsikringsmegler med hovedkontor på Lysaker i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Larvik.. Virksomheten har tre divisjoner; Industri & Energi som arbeider i hovedsak mot store norske internasjonale virksomheter, divisjon Marine & Marine Offshore samt divisjon EB & PC som leverer tjenester innen bl.. a.. livs- og skadeforsikring, pensjon og Affinity.. Willis Globale Nyheter.. Klikk.. her.. for Willis nyheter fra vår global webside.. Copyright 2012 Willis Group Holdings.. Privacy Policy.. Legal Disclaimer.. Sitemap..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hva tilbyr vi - willis.no
  Descriptive info: Affinity.. Captives.. Energi.. Marine og Marine Offshore.. Offentlig.. Affinity tilbyr skreddersydde forsikringsløsinger med formål å øke kunder og medlemmers lojalitet ved å skape merverdier for den enkelte kunde/medlem.. Et Affinity-konsept hos Willis fører til økt inntjeningspotensiale, økt konkurranseevne og forsterket varemerke for våre oppdragsgivere.. Willis Affinity kan tilby bransje- og gruppeløsninger for medlemmer i forbund og foreninger samt for bedrifter og deres kunder.. I tillegg utvikler vi spesialtilpassede produktforsikringer i samarbeid med våre oppdragsgivere som et tillegg til deres kjerneprodukter.. Willis Affinity tilbyr fullservice-konsepter som skreddersys etter våre kunders unike behov.. Dette innebærer ide- og konseptutvikling, megling, rådgivning, systemutvikling samt skadebehandling.. På denne måten er Willis Affinity også en sterk bidragsyter i salgs- og markedsføringsprosessen.. Et Captive (eller "egenforsikringsselskap") er et forsikringsselskap som vanligvis er eiet 100% av bedriften, og som kun tegner forsikring for mor- og datterselskaper.. Et Captive er derfor en strukturert metode for å finansiere egne skader.. Et Captive er underlagt offentlige myndigheter og kontrollinstanser på lik linje med ethvert annet forsikringsselskap og en slik løsning passer derfor kun til bedrifter med betydelige eiendeler og/eller forsikringspremie.. Det er flere grunner til å benytte Captive:.. kontroll med forsikringsløsning og vilkår.. stabile forsikringspremier over tid.. deltakelse i Norsk Naturskadepool.. direkte tilgang til det internasjonale reassuransemarkedet.. forbedret Cash flow.. Med egne spesialister og Captive Management selskaper etablert over hele verden, kan Willis med totalinnsikt i forsikring, administrasjon og regnskapsførsel, levere et komplett Captive Management produkt for våre kunder.. Vi har spesialisert oss innen finansielle og forsikringsmessige løsninger og har sofistikerte verktøy tilgjengelig.. Willisgruppens ressurser og kunnskap om alle typer risikostyring, sikrer langsiktig suksess for våre kunder.. Willis kan tilby tjenester på alle nivåer, enten vi snakker om Direkte Captive, Reassuranse Captive eller Rent-a-Captive.. Meglerteamet i Willis har lang og bred erfaring med de fleste energirelaterte risikoer.. Vår portefølje består i dag av selskaper innenfor olje og gass, oljeservice, verft, kraftproduksjon, kraftnett og offshore undervannstjenester.. Det brede nedslagsfeltet er en bevisst strategi og gir verdifull markeds-, vilkårs- og selskapsinformasjon fra flere områder.. Ved å kombinere erfaringer fra ulike fagfelt tilføres rådgivningen og forsikringsmeglingen nyttige aspekter fra flere virksomhetsområder.. Foruten å forsikre fysiske eiendeler og kontantstrømmer har vi hatt spesiell suksess med å konstruere vide ansvarsforsikringsprogrammer og å utvikle nye forsikringsmarkeder for våre kunder.. Divisjon Marine og Marine Offshore har høyt kvalifiserte forsikringsmeglere med lang erfaring med håndtering av marine forsikringsvirksomhet lokalt og internasjonalt.. På de vilkår som kreves av våre kunder har vi forsikring for en betydelig andel av den norske havgående handelsflåte samt direkte fra en rekke utenlandske kunder.. I tillegg er vi en av de ledende produsenter av utenlandsk forretning inn i det skandinaviske forsikringsmarkedet.. Meglerteamet i Marine og Marine Offshore arbeider som konsulenter som skreddersyr løsninger for å ivareta kundenes forsikringsbehov og krav, dvs.. hva slags forsikringer de burde ta ut og på hvilke betingelser og vilkår.. Videre foretar teamet innkjøp av forsikring på de mest konkurransedyktige vilkår fra førsteklasses sikkerhet i Norge og i internasjonale markeder.. Skadeavdeling.. Det er en viktig del av forsikringen at krav blir betalt på riktig måte og til rett tid av garantistene.. For å bistå våre kunder har vi derfor en  ...   enkelte kommunes kostnader og et eventuelt utjevnet felleskap for samarbeidende kommuner.. Pensjonskassevurdering.. Utredning av økonomiske konsekvenser ved eventuell etablering av pensjonskasse Willis vil utarbeide et beslutningsunderlag hvor hvert av de følgende områder vil bli belyst:.. Vurdering av bestandens risiko med hensyn på død, uførhet og langt liv.. Prognose over fremtidig innbetalingsbehov og pensjonskostnader for kassen sammenlignet med tilsvarende behov i et livselskap, eventuelt tilsvarende for flere kommuner ved interkommunal pensjonskasse.. Vurdering av administrative kostnader knyttet til driften av kassen.. Vurdering av risiko i forbindelse med investeringsportefølje.. Vurdering av egenkapitalbehov.. Willis vil også gi en oversikt over hva som må organiseres i forbindelse med etablering av en pensjonskasse og kan bistå gjennom alle faser av en eventuell etablering av en pensjonskasse.. Konkurranseutsetting.. Willis vil bidra til at kommunen får et fullstendig beslutningsgrunnlag for valg av leverandør med inngående analyse av de aktuelle leverandører og forventede økonomiske effekter for kommunen på kort og lang sikt.. Bistand til innhenting av nødvendige opplysninger fra dagens leverandør.. Etablering av fremdriftsplan, valg av tildelingskriterier og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.. Benchmarking av aktuelle livselskap - kapitalforvaltning og overskuddsevne.. Analyse av de ulike tilbud, hva som er forsikret, hva som er utjevnet og hva som utgjør kommunens egenrisiko.. Skille mellom likviditetseffekter og reelle kostnadsforskjeller.. Evaluering av selskapenes kompetanse og serviceevne på offentlig tjenestepensjon.. Bistand i møter med tillitsvalgte, politikere og leverandører.. Person- og tingskadeforsikring.. Fokus på risiko og forsikring.. Forsikring av verdier er en viktig del av kommuners og fylkeskommuners risikovurdering.. Dette fagfeltet gir kommuner og fylkeskommuner store utfordringer som f.. eks:.. Krav om spisskompetanse svært få kommuner og fylkeskommuner har selv.. Kontroll over egen risiko og egne kostnader.. Vanskelig å avdekke egen risiko.. Liten konkurranse/få leverandører i Norge.. Hva skal forsikres?.. Nivå for egenrisiko/Kontoløsning/Captive?.. Risikostyring i hverdagen.. Risikostyring er håndtering av mulige hendelser som direkte eller indirekte kan gi økonomiske tap.. Forsikring er et verktøy for å avdekke risiko og løse kriser.. Ved vurderinger og analyser kan vi fastslå hvilke skadereduserende tiltak som er nødvendige og hvilke forsikringsprodukter som kan anbefales.. Willis’ kompetanse.. Willis er et uavhengig forsikringsmegler- og rådgivningsselskap.. Vi har spesialkompetanse innen blant annet tingforsikring og personforsikring.. Våre rådgivere blir kommunens og fylkeskommunens egen "forsikringsavdeling", som sammen med ansvarlige i kommunen utarbeider strategi om hva som skal forsikres og utarbeider forsikringsprogram.. Willis lager på grunnlag av dette et konkurransegrunnlag og innhenter best mulige priser og øvrige betingelser fra forsikringsmarkedet i Norge og i utlandet.. Hva kan kommuner oppnå med å engasjere Willis som sin rådgiver og forsikringsmegler?.. Et optimalt forsikringsprogram basert på en forsikringspolicy utarbeidet i felleskap mellom Willis og kommunen/fylkeskommunen.. Utredning av felles risikohåndtering der flere kommuner ønsker dette.. For innkjøpsfellesskap tilbyr vi benchmarking av pris- og betingelser.. Overvåkning av kommunens/fylkeskommunenes skadestatistikk.. Utredning av captive eller kontoløsninger.. Konkurransegrunnlag hvor kommunens risiko og risikobegrensende tiltak er beskrevet.. Beslutningsgrunnlag for valg av leverandør med inngående analyse av de aktuelle leverandører og tilbud.. Juridisk kompetanse ved skadesaker.. Internettbasert administrasjonssystem gir:.. Oversikt over alle eiendeler, bygninger, kjøretøy og løsøre.. Mulig å melde skader direkte pr.. bygg.. Skademeldingsskjemaer elektronisk.. Skadehistorikk.. Vilkår.. Informasjonsmodul for ansatte med kalkulator for beregning av forsikringssummer.. Informasjon om forsikringsdekninger for barn i skole og barnehage..

  Original link path: /Client_Solutions/
  Open archive

 • Title: Kontakt oss - willis.no
  Descriptive info: Willis AS finner du både lokalt og globalt.. Her finner du vår adresser i Norge:.. Telefon: +47 23 29 60 00.. E-post:.. norwaymail@willis.. Oslo.. : Besøksadresse:.. Drammensveien 147 A.. P.. O.. Box 344 Skøyen, 0213 Oslo.. Bergen.. Conrad Morhrsv.. 23.. Postboks 6053 Postterminalen, 5892 Bergen.. Stavanger.. Næringslivets Hus,.. Haakon VII's gt.. 8.. Postboks 190, 4001 Stavanger.. Larvik.. Elveveien 34.. Postboks 2221, 3255 Larvik..

  Original link path: /Contact_Us/
  Open archive

 • Title: Karrieremuligheter - willis.no
  Descriptive info: Vi er alltid interessert i å samtale med personer vi tror kan passe vår virksomhet.. Først og fremst er vi interessert i personer som har spesialkompetanse innen våre ulike forsikringsområder.. Ta gjerne kontakt med vår HR-ansvarlige Åsa Occhiuto.. asa.. occhiuto@willis..

  Original link path: /Careers/
  Open archive

 • Title: Willis Kundenett - willis.no
  Descriptive info: Willis tilbyr kundene tjenester gjennom våre portalløsninger.. Ta kontakt med din kontaktperson i Willis for å få tilgang.. Willis Kundenett.. Willis Login.. Willis Hjemme PC.. Willis Online..

  Original link path: /Client_Tools/
  Open archive

 • Title: Willis i Norge - willis.no
  Descriptive info: Willis Limited.. Willis Gruppen er ett av tre internasjonale forsikringsmeglerselskaper som opererer på global basis.. Gruppens historie går tilbake til 1828 da Henry Willis & Co ble etablert.. Gjennom organisk vekst, en rekke oppkjøp og fusjoner (spesielt med amerikanske Corroon & Black i 1990), har selskapet vokst til å bli en av de ledende virksomheter innen risikorådgivning og forsikringsmegling.. I 1998 ble aksjemajoriteten i Willis Gruppen kjøpt av det amerikanske investeringsselskapet Kohlberg Kravis Roberts.. Selskapet ble tatt av børs, og ledelsen, samt flere forsikringsselskaper, kom inn på eiersiden.. Våren 2001 ble Willis Gruppen på ny børsnotert i New York.. Willis Gruppen er registrert i England med hovedkontor i London.. Gruppen har 17.. 000 ansatte fordelt på 400 kontorer i 120 land.. Lokal innsikt, global frankring.. Willis er et av tre globale forsikringsmeglerselskaper og  ...   bedrifter på områder som sjøforsikring (marine), skadeforsikring, risk management samt personalforsikringer og -goder.. Kunnskapsbase: Willis fører arven videre fra Sev Dahls Assurancekontor (etablert 1867).. Firmaets tyngde og renommé i markedet gir høy prioritet hos forsikringsselskapene.. Tilhørighet i internasjonalt konsern gir bred kunnskapsbase og faglig nettverk.. Dette gir bedre overblikk, økt trygghet og større gevinst for våre kunder.. Kundeorientering: Willis opererer uavhengig av forsikringsselskapenes interesser.. Vi setter sammen kundeteam og lager løsninger basert på kundens unike forsikringsbehov.. Et av våre fortrinn er å lage og drifte internasjonale forsikringsprogram for multinasjonale selskaper og store forsikringskjøpere.. Hvorfor velge Willis? - Spør våre kunder.. Ledelse.. Nils Arne Fagerli, administrerende direktør CEO.. Tore Kolsrud, økonomidirektør CFO/COO.. Hans Petter Furuly, direktør Industri & Energi.. Odd Christian Krohn, direktør Marine.. Lars Otto Rogne, direktør Livs- & skadeforsikring.. Åsa Occhiuto, HR Manager..

  Original link path: /Willis_i_Norge/
  Open archive


 • Archived pages: 6