www.archive-no-2012.com » NO » W » WANGBEGRAVELSE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 300 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Wang Begravelsesbyrå - Norges eldste, Oslo
  Descriptive info: .. Hjem.. Dødsfall.. Begravelse eller bisettelse?.. Dødsannonser.. Melding om dødsfall.. Gravsted.. Gravstein.. Urnenedsetting.. Minnelund.. Arv og skifte.. Askespredning.. Trygdeytelser og pensjoner.. Pris for begravelse.. Våre minnesider hos minnelunden.. no.. Begravelse.. Kirkelig begravelse.. Humanistisk begravelse.. Musikk.. Utvidet musikkprogram.. Minnesamvær.. Om sorg.. Blomster.. Blomsterkors.. Sommerfugler.. Blomsterbrosjyre.. Krans.. Bårebukett.. Kistedekorasjon.. Katafalkdekorasjon.. Høy dekorasjon.. Hjerte.. Blomsterkule.. Urnedekorasjon.. Kirkepynt.. Blomsterputer.. Kister.. Urner.. Gravsteiner.. Om oss.. Historikk.. Ansatte.. Wang Majorstuen.. Wang Nordstrand.. Wang Hasle.. Wang Olav Werner, Oslo.. Wang Olav Werner, Bærum.. Kontakt.. Kontaktskjema.. Velkommen til Wang Nordstrand Begravelsesbyrå.. Norges eldste begravelsesbyrå eies og drives av familiene Holth og Schee i tredje generasjon.. Våre gravferdskonsulenter er utdannet i tråd med bransjens krav til standard og kan ta hånd om alle praktiske sider ved gravferd.. Vi gjør alltid vårt ytterste for å komme familien i møte.. Rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring.. Vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet, 365 dager i året.. Ring oss på vår døgnåpne telefon 23 16 83 30 eller ta kontakt pr.. mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Takk for tilliten du viser oss ved å velge Wang Begravelsesbyrå.. Eivind Skeie - «Min egen død».. Salmedikter, forfatter og prest Eyvind Skeie skriver i sin blogg 17.. 11.. 2008 på..  ...   mine pårørende noe som helst i forhold til hvordan de skal sørge over meg.. Deres sorg er deres, og jeg vil ikke instruere dem om hvordan de skal sørge når jeg har gått bort.. Det får være nok at jeg har gitt dem mine ønsker og befalinger mens jeg var i levende live.. I min begravelse skal det ikke være “jeg” som sørger, ved at denne begravelsen blir en slags fortsettelse av mine følelser i møte med det absolutte.. Jeg vil i det hele tatt ikke minnes på min måte i begravelsen, men på deres måte, de jeg har stått nær og kanskje betydd noe for.. Mine pårørende skal gjøre akkurat hva de vil når jeg er borte.. Det kommer ikke til å finnes en papirlapp med instruksjoner.. Bare så det er sagt.. ”.. Wang Begravelsesbyrå.. Wang Nordstrand: 23 16 83 30.. Wang Majorstuen: 23 19 61 50.. Wang Hasle: 23 16 83 25.. Olav Werner Oslo: 22 35 40 10.. Olav Werner Bærum: 67 12 19 89.. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Her finner du oss (kart).. Transport - hjemsendelse.. Transportation / Repatriation.. Transport / Rücktransport in die Heimat.. Blomsterbilder.. Sideoversikt.. Transporte / Repatriación.. Transport / Odesùanie do domu.. Besøk oss på Facebook..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Døden kommer brått, selv når den er ventet
  Descriptive info: Arv, skatt og selvangivelse.. Dødsfall og arv.. Statlige blanketter.. Døden kommer brått, selv når den er ventet.. Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig.. Og livet er forandret.. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis.. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen.. Andre ganger er følelsen av lettelse like sterk som følelsen  ...   etterlatte i møte, i den situasjonen de står i.. Vi kan ta hånd om alle praktiske sider ved gravferden.. Lange tradisjoner.. Wang Begravelsesbyrå eies og drives av familien Schee i tredje og fjerde generasjon.. Alle våre gravferdskonsulenter er utdannet i tråd med bransjens krav til standard.. Ethvert kjennskap til private familieanliggender omfattes av taushetsplikten.. Kontakt oss på tlf.. 23 16 83 30 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Tweet..

  Original link path: /begravelse/doeden-kommer-braatt-selv-naar-den-er-ventet/
  Open archive

 • Title: Begravelse eller bisettelse?
  Descriptive info: Begravelse eller bisettelse?.. Ordet.. begravelse.. brukes om seremonier der kisten senkes i jorden.. Bisettelse.. brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon.. Gravferd er fellesbetegnelsen.. I følge norsk lov skal gravferden finne sted senest 8 dager etter dødsfallet.. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale.. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse.. Byrået er behjelpelig med dette.. I enkelte tilfeller har avdøde uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd.. Dette bør selvfølgelig respekteres.. Samtidig er gravferden først og fremst til for de etterlatte, og det er viktig at de etterlattes behov for å ta farvel står i fokus.. Hvem skal sørge for gravferden?.. Gravferdslovens §9 definerer hvem som har rett og plikt til  ...   første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling.. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd.. Avgjørelsen kan ikke påklages.. Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen..

  Original link path: /doedsfall/begravelse-eller-bisettelse/
  Open archive

 • Title: Dødsannonsen
  Descriptive info: Dødsannonsen.. Dødsfall kunngjøres gjennom en dødsannonse i en eller flere aviser.. Ønsker de etterlatte at seremonien skal finne sted i stillhet, kan annonsen rykkes inn etter at gravferden har funnet sted.. Avdøde kan også ha bedt om at dødsfallet ikke kunngjøres.. Erfaring viser at åpenhet omkring omstendighetene og deltagelse fra personer utenfor den nærmeste familien kan være en god støtte i sorgen.. Det er de etterlatte som tar den endelige beslutningen om kunngjøring av dødsfall.. Dødsannonsen kan rykkes inn så snart tid og sted for seremonien er bestemt.. Byrået er behjelpelig med utforming og oversending av annonsen.. Vers til dødsannonsen:.. 1.. Akk en plass er tom!.. Hvor vi ser oss om,.. luften synes enn å gjemme.. klangen av den kjære stemme;.. Gjenlyd av små trinn.. går til sjelen inn.. 2.. Alltid andres ve og vel.. Aldri sparte du deg selv.. En inderlig takk fra dine kjære.. Din godhet og omsorg.. vi i minnet vil bære.. 3.. Alltid kjærlig, god og mild,.. aldri vi deg glemme vil.. 4.. Det led mot aften,.. din sol gikk ned.. Din smerte stilnet og du fikk fred.. 5.. Ditt hjerte som banket.. så hardt for oss alle.. Ditt øye som lyste.. av godhet og varme,.. har stanset og sluknet.. til sorg for oss alle.. Men hva du har vært.. vil vi aldri glemme.. 6.. Ditt lange liv er slutt.. hos Jesus får du hvile ut.. 7.. Ditt liv du alltid bygget.. på kjærlighetens grunn.. Du tenkte først på andre.. helt til siste stund.. 8.. Ditt minne vil alltid leve blant oss.. 9.. Du gikk fra oss så.. alt for fort,.. følte ennå du hadde.. så mye ugjort.. 10.. Du var oss alle.. så inderlig kjær,.. du gav oss så mye,.. du sto oss så nær.. Du kjempet så tappert.. - sykdom til tross,.. du gav aldri opp håpet.. - du trøstet oss.. 11.. Du sovnet så stille.. da reisen var slutt,.. fra alt  ...   22.. Fra livet til døden.. er veien så kort,.. vi kan ikke fatte.. at du er gått bort.. 23.. Fritt suser trærne.. rundt hjemmet du elsket.. Farvel nikker blomstene.. du vernet så tro.. Takk kvitrer fuglene.. som dagen deg hilset.. Stilt hvisker vinden:.. ”sov i ro”.. 24.. Ha takk for hvert smil du gav,.. og hver bønn du bad.. 25.. Hjertet som banket for andre,.. for alltid har stilnet av.. To flittige hender er foldet,.. som aldri tok, men som gav.. 26.. Hva du led, det ingen kjenner.. Stille selv du smerten bar,.. smilte dog blant dine venner.. Takk for alt du for oss var.. 27.. Hvil i fred.. 28.. Hvil nå, vår kjære.. Døden du valgte.. Grensen var nådd.. 29.. Høyt elsket, dypt savnet.. 30.. Livets sol er gått ned,.. sov nå søtt og hvil i fred.. 31.. Minnes deg i all vår tid,.. du var kjærlig, god og blid.. 32.. Mot sykdom og smerte.. du kjempet og led.. Vi savner deg sårt,.. Men unner deg fred.. 33.. Nå har du kjempet ut,.. og hviler hjemme hos din Gud.. 34.. Stille du vandret tålmodig du led,.. nå er du hjemme hos Jesus i fred.. 35.. Størst av alt er kjærligheten.. 36.. Så kom dagen og siste timen,.. livets vei til ende var.. Takk for dager, takk for minner.. 37.. Så lukker vi deg i våre hjerter inn,.. og gjemmer deg innerst inne.. Der skal du fredfullt bo i våre sinn.. som et kjært og dyrebart minne.. 38.. Sårt er savnet.. 39.. Takk for alle gode minner.. Takk for alt du for meg var.. Takk, når vi nå avskjed tar.. 40.. Takk for din kjærlige omsorg.. for oss alle.. 41.. Takk for hvert vennlig ord,.. som du talte her på jord.. 42.. Vi glemmer deg aldri.. 43.. Vi unner deg hvilen,.. men savner deg så.. Takk for all kjærlighet.. du lot oss få.. 44.. Vi vil savne deg..

  Original link path: /doedsfall/doedsannonsen/
  Open archive

 • Title: Melding om dødsfall
  Descriptive info: Melding om dødsfall.. Wang Begravelsesbyrå melder dødsfallet til tingretten.. De etterlatte må selv sende inn skjema for arv og skifte til lensmann/tingrett /skifterett eller byfogdembete i avdødes bostedskommune i løpet av 60 dager etter at døden inntraff.. Ved dødsfall i Oslo kommune er adressen: Oslo Byfogdembete, Tinghuset, C.. J.. Hambros plass  ...   00.. Folkeregister, trygdekontor, menighetskontor og kirkegårdskontor mottar melding om dødsfallet uten at familien behøver å ta kontakt.. Det samme gjelder prest og organist.. Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til:.. Bank og forsikringsselskap.. Postverket.. Telefonselskap.. NRK lisenskontor.. E-verket.. Tannlege / fastlege.. Biltilsynet.. Borettslag / husvert.. Abonnementsavis / -tidsskrift.. Foreninger.. Hjelpemiddelsentralen..

  Original link path: /doedsfall/melding-om-doedsfall/
  Open archive

 • Title: Gravsted
  Descriptive info: Gravsted.. Alle har rett til fri grav i 20 år.. Etterlatte har råderett over gravstedet ut festetiden.. Når festetiden er over går graven tilbake til kirkegården.. Hvis ønskelig, kan festetiden forlenges.. Kirkegårdsvedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige regler.. Spør oss hva som gjelder på den aktuelle gravlunden.. Se våre.. gravsteiner..

  Original link path: /doedsfall/gravsted/
  Open archive

 • Title: Gravstein
  Descriptive info: Gravstein.. Ved begravelse kan man normalt ikke sette opp gravstein før etter 6 telefrie måneder.. Ved kremasjon kan gravstein settes opp med en gang.. Vi kan gi råd og veiledning vedrørende ny gravstein, inskripsjon på - og oppussing av - eksisterende stein og oppsetting av ventetegn.. Se oversikt over våre.. gravstener..

  Original link path: /doedsfall/gravstein/
  Open archive

 • Title: Urnenedsetting
  Descriptive info: Urnenedsetting.. Urnen kan settes ned fra 3 uker etter kremasjonen og skal være i jorden før 6 måneder har gått.. Byrået er behjelpelig med å avtale tid for urnenedsettelse.. Det er også mulig å kontakte gravlundskontoret ved den aktuelle gravlunden direkte, for å avtale tidspunkt.. Noen gravlunder vil også kunne gi mulighet for selv å velge plassering av graven.. Se vår oversikt over.. urner..

  Original link path: /doedsfall/urnenedsetting/
  Open archive

 • Title: Minnelund
  Descriptive info: Minnelund.. Det er mulig å sette urnen ned i en anonym grav/minnelund.. Det finnes flere slike i Oslo..

  Original link path: /doedsfall/minnelund/
  Open archive

 • Title: Arv og skifte
  Descriptive info: Arv og skifte.. Et dødsfall medfører at det offentlige krever skifte av boet i en eller annen form og etter fastsatte tidsfrister.. Skiftet kan ofte reise flere juridiske problemstillinger som arvingene raskt må ta stilling til.. Vi kan tilby.. 1 time fri rådgivning.. hos en av våre mangeårige samarbeidspartnere med spesialkompetanse innen arv og skifte:.. Advokatene Liv Greta Brem og.. Bjørn Alexander Brem hos Advokatfirmaet Brem.. Advokatene Jan Pallum og Yngve Hanisch.. i advokatfellesskapet Hanisch, Kopstad, Pallum og Seeberg.. Taksering av eiendom..

  Original link path: /doedsfall/arv-og-skifte/
  Open archive

 • Title: Trygdeytelser og pensjoner
  Descriptive info: Trygdeytelser og pensjoner.. Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden blir den utbetalt for dødsmåneden.. Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV Trygd for mer informasjon.. Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd.. Vi ordner søknad på forespørsel.. Ved død hos barn under 18 år yter folketrygden stønad som dekker utgiftene opp til et fastsatt beløp.. Vi ordner søknaden.. En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle..

  Original link path: /doedsfall/trygdeytelser-og-pensjoner/
  Open archive


 • Archived pages: 300