www.archive-no-2012.com » NO » W » WOLDCO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Wold & Co
  Descriptive info: .. Forside.. Medarbeidere.. Fagområder.. Priser.. Fri rettshjelp.. English.. Kontakt oss:.. Wold Co, postboks 160, 6401 Molde.. Besøksadresse: Torget 2, 6413 Molde.. Telefon: 71 25 02 50.. Faks: 71 25 32 27.. E-post:.. post@woldco.. no.. Velkommen til advokatene Wold Co!.. Wold Co yter rettslig bistand overfor bedrifter og privatpersoner på de fleste.. rettsområder.. Vi har som mål å gi klare og velfunderte råd, og finne gode praktiske.. løsninger for våre klienter.. Wold Co har røtter tilbake til 1938 da høyesterettsadvokat Odd Wold startet sitt.. virke som advokat i Molde..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Wold & Co
  Descriptive info: Erik Wold.. Advokat.. Telefon: 71 25 02 51.. Mobil: 926 20 844.. erik.. wold@woldco.. Hovedområder: Selskapsrett, kontraktsrett, prosedyre, skatt/avgift, tingsrett, ekspropriasjonsrett, arbeidsrett, konkurs/insolvens og immaterialrett.. Arbeidserfaring og utdanning.. Arbeidserfaring.. 2010 Advokat, Wold Co (tidl.. Advokatfellesskapet).. 2008-2010 Advokatfullmektig, senere fast advokat, advokatfirmaet Thommessen AS.. 2006-2008 Dommerfullmektig, Oslo tingrett.. 2006 Dommerfullmektig, Bergen tingrett (vikariat apr.. -aug.. 2006).. 2004-2006 Rettshjelper for musikkbransjen ( Musikkjurist ).. 2003-2006 Universitetslektor, Universitetet i Bergen.. Undervisningserfaring.. Erfaring som foreleser, seminarleder og sensor innenfor en rekke privatrettslige fag slik som kontraktsrett, selskapsrett, skatterett, tingsrett, pengekravsrett, formuesrett og erstatningsrett.. Publikasjoner.. Betydningen av subjektiv skyld i immaterial- og markedsføringsretten (Lov og Rett nr.. 3, 2010).. Arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post (Logistikk Innkjøp nr.. 3, 2009).. Immaterialrettigheter som panteobjekt (Lov og Rett nr.. 10, 2006).. Kan markedsføringsloven stenge for etterligning av utenlandske produkt som ikke er lansert i Norge? (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd nr.. 3, 2006).. Immaterialrettigheter som dekningsobjekt (Lov og Rett nr.. 5, 2006).. Musikk Juss (Informasjonshefte utgitt gjennom bransjeorganisasjonen BRAK i 2006).. Poker og straff  ...   strafferett, overdragelse av fast eiendom og oppgjør, juridisk konsulent NAF, kontraktsrett og prosedyre.. Politifullmektig, Romsdal politikammer 1984 – 1986.. Advokatfullmektig 1986 – 1987.. Advokat – Advokatene Wold og Riise siden 1987.. jur fra Universitetet i Bergen, 1984.. Mads Jenset.. Telefon: 71 25 02 55.. Mobil: 901 52 711.. mads.. jenset@woldco.. Hovedområder: Familie/arv og skifte, barnevern, strafferett, arbeidsrett, offentlig forvaltning, bobehandling og prosedyre.. 2001- Advokat, Wold Co (tidl.. 2006 Konst.. tingrettsdommer Nordmøre tingrett ( aug.. - des.. 1998-2000 Konsulent, Fylkesmannen i Møre og Romsdal.. jur fra Universitetet i Bergen, 1998.. Roger Sporsheim.. Telefon: 71 25 02 59.. Mobil: 412 10 947.. roger.. sporsheim@woldco.. Hovedområder: Kjøp/salg av virksomheter, selskapsrett, børs- og verdipapirrett, arbeidsrett, kontraktsrett, tvisteløsning, fast eiendom/tingsrett, konkurs/insolvens og styreverv.. 2007-2012 Advokatfullmektig, senere fast advokat, Advokatfirmaet Selmer DA.. Bedriftsforsamlingens myndighetsmisbruk, (masteravhandling, 2007).. Diverse økonomiske fag, Høgskolen i Molde, 2011-.. Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 2007.. Studier i innovasjon og entreprenørskap ved Cornell University, San Francisco, 2005.. Edel Nustad.. Sekretær/saksbehandler.. edel.. nustad@woldco.. Inkassovirksomhet.. Ansatt siden 1998..

  Original link path: /medarbeidere.html
  Open archive

 • Title: Wold & Co
  Descriptive info: Fast eiendom.. Kjøp, salg, leie, eiendomsoppgjør, ekspropriasjon, naboforhold, jordskifte, odelsrett,.. og plan- og bygningsrett.. Selskapsrett.. Etablering og reorganisering av selskap, transaksjoner, og rammebetingelser.. for næringsvirksomhet.. Kontraktsrett.. Utforming og vurdering av kontrakter.. Tvisteløsning, mekling og prosedyre.. Bistand ved tvister og forhandlinger overfor bedrifter og privatpersoner.. Arbeidsrett.. Rettsforhold knyttet til ansettelse, oppsigelse og omorganiseringer.. NAF - Juridisk bistand.. Juridisk bistand ytes til NAF medlem som privat eier, fører eller bruker.. av bil.. Advokat Øyvind Riise er advokat for Norges Automobilforbund.. for Molde og Omegn.. Skatterett.. Skatterådgiving og prosedyre, inntektsskatt, eiendomsskatt, arveavgift og  ...   insolvens.. Arv, skifte og familierett.. Opprettelse av testament, bistand ved skifte etter arv og samlivsbrudd.. Bistand.. knyttet til fast bosted/samvær for barn.. Barnevern.. Bistand i forbindelse med saker etter barnevernloven, herunder saker som behandles.. av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.. Immaterialrett.. Sikring av immaterielle rettigheter som opphavsrett, varemerkerett og bedriftshemmeligheter.. Bistand ved kontraktsinngåelse og spørsmål om rettighetskrenkelser.. Offentlig forvaltning.. Offentlige vedtak, offentlige anskaffelser, søknader og klager.. Erstatning og forsikring.. Erstatnings- og forsikringsoppgjør etter tings- og personskade.. Inndrivelse av pengekrav.. Rettslig inndrivelse og inkassotjenester.. Strafferett.. Oppdrag som forsvarer eller bistandsadvokat..

  Original link path: /fag.html
  Open archive

 • Title: Wold & Co
  Descriptive info: Vårt salær for arbeid med en sak vil i utgangspunktet bli fastsatt på basis av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad.. I enkle og oversiktlige saker vil vi på forhånd kunne gi en fastpris.. Eventuelle reiseutgifter, gebyrer til offentlige instanser m.. v.. som vi legger ut, vil  ...   oppdrag som ikke dekkes av fri rettshjelp ligger for tiden fra kr.. 1 500,- til kr.. 2 200,- for næringsdrivende og kr.. 1 300,- til kr.. 1 800,- for privatpersoner.. I tillegg påløper merverdiavgift til staten.. Timeprisen for det enkelte oppdrag vil fremgå av oppdragsbekreftelsen som også vil angi de øvrige vilkår for oppdraget..

  Original link path: /pris.html
  Open archive

 • Title: Wold & Co
  Descriptive info: Fri rettshjelp er advokatbistand dekket av staten.. Fri rettshjelp kan bli gitt i sakstyper som familiesaker – typisk saker om fast bosted/samvær for barn og skifteoppgjør, videre i noen typer klager til NAV, erstatning for personskade, søknad om voldsoffererstatning, oppsigelse i husleieforhold eller oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold.. I andre saken kan en unntaksvis få fri rettshjelp etter en konkret vurdering.. Dersom en har forsikring som dekker  ...   fri rettshjelp er det et grunnvilkår at søker er under inntekts- og formuesgrensene fastsatt i rettshjelpsloven (det kan imidlertid i enkelte tilfelle gis dispensasjon fra disse).. Mottaker av rettshjelp skal i utgangpunktet betale egenandel av bistanden, men de med bruttoinntekt under kr.. 100 000,- pr år skal ikke betale slik egenandel.. Kontakt oss gjerne for en vurdering av om du har krav på fri rettshjelp..

  Original link path: /fri-rettshjelp.html
  Open archive

 • Title: Wold & Co
  Descriptive info: Contact us:.. Wold Co, pb.. 160, NO-6401 Molde.. Office address: Torget 2, NO-6413 Molde.. Telephone: +47 71 25 02 50.. Fax: +47 71 25 32 27.. E-mail:.. Welcome to Wold Co!.. Wold Co was established in Molde in 1938 and has since provided legal assistance in most areas of law.. We aim to provide clear and informed advice, and find favourable solutions for our clients.. Please contact us at.. if you want our assistance..

  Original link path: /english.html
  Open archive


 • Archived pages: 6