www.archive-no-2012.com » NO » W » WAGNERCO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Advokatfirmaet Wagner & Co
  Descriptive info: .. Advokatfirmaet Wagner Co.. Medlem av den norske advokatforening.. Forsiden.. Tjenester.. Priser.. Ansatte.. Kontakt.. Om oss.. Velkommen til Advokatfirmaet Wagner Co AS.. Vi holder til i Ørsnesallén 31, Teiegården, til venstre for vinmonopolet på Nøtterøy.. Vi tilbyr juridisk bistand på det alminnelige- og det forretningsjuridiske område til privat personer og små og mellomstore bedrifter.. Vi har spesiell kompetanse innen fast eiendom, boligrett, forvaltningsrett, skatterett, offentlige anskaffelser og anbud.. Nyheter.. Vårt mål.. I oppgaveløsningen fokuserer vi på tilgjengelighet og effektivitet samtidig som våre saker behandles med høy faglig kvalitet.. For oss er det viktig at klienten føler seg vel ivaretatt og at ens sak blir behandlet med den effektivitet og grundighet den fortjener.. Således har vi som mål at klienten skal være fornøyd med vår bistand uansett utfall av saken.. Vi driver utstrakt forebyggende rådgivning  ...   og salærsatser fra.. kr 1000,-.. eks.. mva pr.. time (les mer).. Dersom kunden ønsker videre representasjon etter en saksvurdering vil vanlige oppdragsvilkår gjelde fra oppstart.. Vi utfører også enklere oppdrag til fast avtalt pris og oppdrag innenfor ordningen om fri rettshjelp.. Til næringsdrivende kan vi tilby avtale om løpende rådgivning til fordelaktige vilkår.. Ta kontakt for nærmere informasjon.. Vi kan tilby.. Vårt mål er å levere advokat.. tjenester av høy kvalitet til meget konkurranse.. dyktige priser.. Vi vil derfor tilby privat.. personer inntil en halv times.. gratis saks vurdering.. og salær satser fra.. time (.. les mer.. ).. Vi utfører også enklere oppdrag til fast avtalt pris.. Våre tjenester.. Arbeidsrett.. Fast eiendoms rettsforhold.. Borettslag og boligsameier.. Arverett.. Familierett.. Skifte.. Trygd- og sosialrett.. Strafferett.. Offentlige anskaffelser og anbud.. Fri rettshjelp.. Felt.. Et Felt prosjekt.. MNA..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Tjenester - Advokatfirmaet Wagner & Co
  Descriptive info: Fast eiendoms rettsforhold:.. Mangler ved kjøp/salg.. Husleierett.. Kontrakter.. Tomtefeste.. Seksjonering.. Eiendomsoverdragelse.. Naborett.. Rådgivning ved generalforsamling / sameiemøte.. Møteledelse.. Juridisk rådgivning til styret.. Testament.. Bobehandling.. Skillsmisse.. Ektepakt.. Samboerkontrakt.. Generasjonsskifte fast eiendom.. Dødsbo.. Skillsmisse og samlivsbrudd.. Klage og anke på vedtak.. Offentlig forsvarer.. Privat forsvarer.. Fengsling.. Bistandsadvokat (ved krav om erstatning).. Konkurransegrunnlag.. Rådgivning.. Skatterett.. Personbeskatning.. Nærings- og selskapsbeskatning.. Strategisk rådgivning / Planlegging.. Løpende bistand.. Selskapsrett.. Opprettelser av selskaper.. Omdannelser.. avtaler..

  Original link path: /tjenester/
  Open archive

 • Title: Priser - Advokatfirmaet Wagner & Co
  Descriptive info: For juridisk bistand beregnes salær normalt ut fra medgått tid.. Fastsettelsen av timesats vil avhenge av flere faktorer som blant annet advokatens erfaring og kompetanse på det aktuelle rettsområde, sakens kompleksitet og omfang, hvilke interesser som er involvert og sakens utfall.. Salæret skal ikke fremstå som urimelig, og skal normalt ikke oversige tvistegjenstandens verdi dersom ikke klienten selv ønsker fortsatt bistand.. I henhold til normal praksis blir det fakturert for hvert påbegynte kvarter for utført arbeid og henvendelser pr.. telefon eller e-post.. For enkelte oppdrag kan det avtales fastpris og det kan inngås rammeavtaler.. Advokatfirmaet Wagner & Co AS kan etter nærmere avtale tilby inntil en times gratis saksvurdering, enten pr telefon eller ved personlig møte.. Dersom det er grunnlag for det og klienten ønsker videre bistand, vil det bli fakturert fra første avtalte klienttime såfremt ikke annet er avtalt.. Privatpersoner.. For privatpersoner vil ordinær timepris variere fra kr 1000,- - 1.. 400,- eksl.. mva (1.. 250 – 1.. 750) Satsen kan variere ut fra oppdragets art, advokatens kompetanse, vanskelighetsgrad og resultat.. Salær og timesats avtales ved oppdragsinngåelsen for hver enkelt sak.. I en del saker foreligger det mulighet for hel eller delvis dekning av salæret under forsikringsdekning eller det gis dekning ved fri rettshjelp.. Fri rettshjelp/rettshjelpsforsikring.. I følge regler for god advokatskikk gitt i advokatforskriftens  ...   rettshjelpsområder er prioritert: Voldsoffer erstatning, barnefordeling, ekteskapssaker, barnevern, trygd/pensjon, personskade, arbeidsrett, husleietvister, straffesaker, gjeldssaker og utlendingssaker.. Dersom saksforholdet dekkes av rettshjelpsforsikring, betaler klienten normalt en egenandel på kr 4.. 000,- + 20 % av resthonoraret opp til normalt 80.. 000 – 100.. 000,-.. I slike tilfeller vil normal timepris være kr 1.. 300,- eksl mva (1.. 563 ,- ink mva).. I saker hvor det normalt kan foreligge forsikringsdekning vil vi på anmodning undersøke dette.. Næringsdrivende.. For næringsdrivende vil ordinær timepris variere fra kr 1250,- til 1.. 600 eksl mva pr time.. Ønskes løpende bistand kan det inngås egen avtale med spesifiserte vilkår.. 000,- + 20% av resthonoraret slik som for privatpersoner.. For næringsdrivende som har slik forsikring vil normal timepris være kr 1.. 500,- eksl mva.. Oppdrag til fast pris.. Testamenter, ektepakter, samboeravtaler, husleieavtaler, salgskontrakter for løsøre, og skjøter for fast eiendom kan utarbeides til forhåndsbestemt fast pris.. I tillegg kommer eventuelle gebyrer til tinglysning og liknende.. Utlegg i forbindelse med oppdraget m.. m.. Gjeldende timesatser dekker ikke for utlegg til reise, gebyrer m.. m som advokaten i forbindelse med utførelsen av et oppdrag.. Klienten må påregne å dekke slike utlegg i tillegg til timesats såfremt ikke annet utrykkelig er avtalt ved oppdragsinngåelsen.. Prisene er gjeldene fra 01.. 04.. 2011.. Det vises for øvrig til.. Advokatforeningens salærveiledning..

  Original link path: /priser/
  Open archive

 • Title: Ansatte - Advokatfirmaet Wagner & Co
  Descriptive info: Robert Wagner – Advokat.. Mobil: 99 22 32 43.. E-post:.. robert@wagnerco.. no.. Advokat Robert Wagner etablerte sin egen advokatvirksomhet på Nøtterøy, Teie torv høsten 2007.. Han driver alminnelig praksis innenfor en rekke privatrettslige områder.. Andre arbeidsområder er også strafferett og offentlige anskaffelser.. Han har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Lie Zimmermann, juridisk rådgiver i Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og som eiendomsforvalter/prosjektansvarlig i OBOS.. Arbeidet i Oslo kommune omfattet utforming og revisjon av leiekontrakter, forvaltning av næringslokaler og offentlige anskaffelser.. I OBOS forvaltet Robert Wagner en eiendomsportefølje av boligselskaper og hadde ansvar for etablering og midlertidig drift av nye bolig- og eiendomsselskaper.. Som advokatfullmektig arbeidet han med privatrett, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold og juridisk rådgivning til eiendomsselskaper.. André Wagner – Advokatfullmektig.. Mobil: 97 52 25 62.. andre@wagnerco.. Andre Wagner tiltrådte den 15.. februar 2011 som advokatfullmektig i  ...   selskapsbeskatning med saksoppfølging av personlige skattytere.. Han har også holdt diverse kurs internt i skatteetaten omkring forskjellige skattefaglige temaer, vedtaksutforming m.. m- André besitter betydelig skatte- og ligningsfaglig kompetanse både i forhold til strategisk planlegging og konkret etterfølgende bistand.. André bistår både private og profesjonelle aktører og arbeider primært med juridiske spørsmål innen offentlig rett og det forretningsjuridiske område.. Han besitter betydelig kompetanse på skatterett og ligningsforvaltningsrett både i forhold til strategisk planlegging og konkret bistand i skattesaker, og blir benyttet av flere bedrifter som rådgiver og foredragsholder.. André er fast engasjert som fagansvarlig for Andebu sparebank eiendomsmegling AS, og arbeider mye med fast eiendoms rettsforhold og generell kontraktsrett.. Primærområder:.. Skatterett – person / næring/ selskapsbeskatning/ planlegging og bistand/ forhåndsuttalelser.. Utarbeidelser av forhåndsuttalelser.. Selskapsrett – herunder opprettelse og omdanning av selskaper.. Offentlig rett.. Forvaltningsrett.. Kontraktsrett.. Pengekrav.. Tvisteløsning og prosedyre.. Strategisk rådgivning..

  Original link path: /ansatte/
  Open archive

 • Title: Kontakt oss - Advokatfirmaet Wagner & Co
  Descriptive info: Kontakt oss.. Besøksadresse: Ørsnesallén 31, Teiegården (2 etg.. i Villaen ved vinmonopolet) Teie torv.. Postadresse: Postboks 166, Teie, 3106 Nøtterøy.. Hjemmeside:.. www.. wagnerco.. post@wagnerco.. Telefon: 333 83 352.. Fax: 333 83 351.. Advokat.. Robert Wagner.. Advokatfullmektig.. André Wagner..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: Om oss - Advokatfirmaet Wagner & Co
  Descriptive info: Advokatfirmaet Wagner Co AS er et advokatfirma bestående av Advokat.. og advokatfullmektig.. Advokatfirmaet Wagner & Co AS ble stiftet 1.. april 2011 og er i dag det eneste advokatfirmaet på Nøtterøy.. Selskapet har lokaler i sentralt beliggende på teie ca 2 km fra Tønsberg sentrum.. Selskapet er en utvidelse fra advokatfirmaet Wagner & co som fra 2007 og frem til mars 2011 ble drevet av Robert Wagner som enkeltpersonsforetak.. Vi yter juridiske tjenester og rådgivning innenfor de fleste rettsområder, med hovedvekt på  ...   men også fra andre deler av østlandsområdet.. Vi bistår privatpersoner, enkeltpersonsforetak, samt små og mellomstore selskaper.. Selskapets ansatte er medlemmer av den norske advokatforening og tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av tilsynsrådet for advokatvirksomhet.. Selskapet tilbyr også advokatmekling som ofte er rimelig, hurtig og konfliktdempende.. Advokatfirmaet driver i kontorfellesskap med.. Nekom AS.. som eies og drives av Jurist Otto H.. Berg.. Han er tilknyttet advokatfirmaet som rådgiver og konsulent og arbeider med anbud og offentlige anskaffelser for private og offentlige virksomheter..

  Original link path: /om/
  Open archive


 • Archived pages: 6