www.archive-no-2012.com » NO » Y » YTREHVALER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 276 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forsiden - Ytre Hvaler
  Descriptive info: .. Hopp til innhold.. ;.. Forsiden.. Nasjonalparksenteret.. +.. Forvaltning og styre.. Verneprosess.. Konsekvensutredning.. Forvaltningsplanen.. Naturen i nasjonalparken.. Under havoverflaten.. Landskap og geologi.. Dyr, planter og fugler.. Historie og kulturminner.. Kart.. Besøk nasjonalparken.. Turer og naturopplevelser.. Komme hit.. Servicetilbud.. Verdt å vite.. Brosjyrer.. Læring i nasjonalparken.. Barnas nasjonalpark.. Multimedia.. Presse og media.. Presseklipp.. Pressemeldinger.. Nettstedskart.. English.. Interreg.. Innvielsen 090909.. Kontakt oss.. Nyhetsarkiv.. Kalender.. Du er her:.. A-.. A.. A+.. RSS.. Utskrift.. Tips.. Hopp til menyen.. Velkommen til Ytre Hvaler nasjonalpark.. Foto: Haakon Haaverstad/SNO Hvaler.. (28.. 04.. 2010 Oppdatert: 23.. 2012).. Sommer i nasjonalparkene.. Om du er i Ytre Hvaler nasjonalpark i sommer kan du være med på mye spennende.. Her er mange aktiveter både for store og små! I søsterparken Kosterhavet på den svenske siden av grensen er det også stor aktivitet.. 06.. Les mer.. Bli bedre kjent med havet!.. På en helt fersk nettside kan du bli bedre kjent med havet rundt deg - her kan du se hvilke havområder i landet vårt som det er spesielt viktig å ta vare på.. Du finner nettsiden på.. www.. havmiljo.. no.. (29.. 05.. European Maritime Day i Gøteborg.. I 2012 var det Gøteborg som var vertskap for EUs European Maritime Day.. Gjennom dagene fra 20.. - til 22.. mai var det høyt aktivetetsnivå med arrangementer både for små og store.. Interregprosjektet Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker - Vårt felles hav - var tilstede med stand og informasjon til besøkende.. (23.. 2012 Oppdatert: 29.. Åpen dag på Ytre Hvaler nasjonalparksenter 20.. mai.. På Biomangfolddagen søndag  ...   Ytre Hvaler nasjonalparkstyre.. Ordfører i Hvaler kommune, Eivind Norman Borge, ble gjenvalgt som leder.. (Foto: Hvaler kommune).. (18.. 2012 Oppdatert: 10.. Les artikkel i Fredrikstad blad: Skremt av bittesmå plastbiter i fjæra.. 13.. 2012.. I dagens Fredrikstad blad kan du lese om søppelberget Skjærgårdstjenesten på Hvaler, SNO og Oslofjordens friluftsråd fant ved Akerøya innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark.. (13.. 2012 Oppdatert: 18.. Vellykket avslutningskonferanse.. Den 29.. og 30.. mars ble konferansen Vårt felles hav avholdt på TanumStrand i Grebbestad Sverige.. Konferansen markerte avslutningen på interregprosjektet "Vår felles arv - Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalparker" som har pågått siden 2008.. (05.. 2012 Oppdatert: 09.. Vis nyhetsarkiv.. Internt.. Via Google.. Avansert.. Du er hjertelig velkommen til å nyte den fantastiske naturen i nasjonalparken.. Vi ber deg ta hensyn til sårbare områder både på land og på sjøen - her er du naturens gjest.. Les mer her.. NB! I perioden 15.. april til 15.. juli er det forbudt å gå i land i sonene for hekkende sjøfugl og yngleområder for sel.. Fakta.. Ytre Hvaler nasjonalpark ligger i.. Hvaler.. og.. Fredrikstad.. kommuner.. Areal:.. 354 kvm2 hvorav 14 kvm2 er landareal.. Største dyp:.. Mer enn 470m.. Største høyde:.. Ca 64m.. Rødlistearter (truede arter):.. 131 hvorav 48 sommerfugler, 32 planter, 11 biller.. Korallrevet på Tisler:.. Over 1200m langt, 200m bredt, verdens største, hittl kjente innenskjærs korallrev.. Klikk her for forskrifter, kart og vernevedtak.. Nasjonalparkens soner og grenser.. Aktuelt.. Kosterhavets nationalpark.. Ytre Hvaler nasjonalpark grenser til Kosterhavets nationalpark i sør.. Siste nytt fra Kosterhavets nationalpark:.. Ny ordförande i Kosterhavsdelegationen.. kosterhavet.. se..

  Original link path: /hoved.aspx?m=64553
  Open archive

 • Title: Nasjonalparksenteret - Ytre Hvaler
  Descriptive info: Velkommen til nasjonalparksenteret.. Nasjonalparksenteret ligger på Skjærhalden, ytterst i Hvalers skjærgård.. Senteret ligger øverst i det gamle.. Kornmagasinet.. , hvor man kan skue utover gjestehavnen og skjærgården, havet og Ytre Hvaler nasjonalpark.. Nasjonalparksenteret åpnet samtidig med Ytre Hvaler nasjonalpark 09.. 09.. 2009 og er Norges 15.. autoriserte nasjonalparksenter.. Senteret har som mål å bedre forståelsen for kystens verdier, bidra til kunnskap og forskning, samt være et naturlig knutepunkt for de ulike interessegruppene i nasjonalparken.. Nasjonalparksenteret er åpent for alle som ønsker mer informasjon om nasjonalparken enten man skal på tur eller ønsker å vite litt om bakgrunnen for den flotte naturen  ...   10.. 2011 og 15.. 2011.. Senteret kan være booket for kurs og arrangementer.. Kontakt: 908 58 703.. Ut over disse åpningstidene kan grupper bestille tid via følgende telefonummer:.. Servicetorget Hvaler kommune: 69 37 50 00 eller 908 58 703.. (09.. 2010 Oppdatert: 29.. 2011).. Program 2012.. Få med deg det som skjer i Ytre Hvaler nasjonalpark vår og sommer 2012.. Klikk her for mer informasjon.. Åpningstider nasjonalparksenteret.. Åpent 11.. Kart (Google).. Se.. Ytre Hvaler Nasjonalpark.. i et større kart.. Nyttige Linker.. Hvaler kommunes reise- og næringslivs-sider på nett.. OpplevFredrikstad.. Turistinformasjonen for Fredrikstad og Hvaler.. Välkommen til Strömstad.. Turistinformasjonen for Strömstad og Koster..

  Original link path: /hovedEnkel.aspx?m=64104
  Open archive

 • Title: Forvaltning og styre - Ytre Hvaler
  Descriptive info: -.. Forvaltning av nasjonalparken.. Her finner du informasjon om forvaltningen av nasjonalparken.. En viktig del av forvaltningsarbeidet for Ytre Hvaler er forvaltningsplanen.. Den skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging innenfor rammen av verneforskriften.. Forvaltningsplanen er nå sendt på høring.. Du finner mer informasjon om dette nedenfor.. På disse sidene finner du også informasjon om forvaltningsmyndigheten og det lokale styret for Ytre Hvaler nasjonalpark.. (25.. 03.. 2010 Oppdatert: 26.. 11.. 2010).. Nasjonalparkforvalter for Ytre Hvaler nasjonalpark.. Monika Olsen er tilsatt i nyopprettet stilling som nasjonalparkforvalter for Ytre Hvaler nasjonalpark.. (10.. 2011 Oppdatert: 03.. 01.. Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark: Høring med mange innspill.. Over 40 uttalelser kom inn til høringen om forslag til forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark.. (31.. 2011 Oppdatert: 28.. Informasjonsmøte om nasjonalparkens forvaltningsplan.. Torsdag 13.. januar inviteres det til informasjonsmøte om forvaltningsplanen for Ytre Hvaler nasjonalpark.. (03.. Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark på høring.. Nå inviteres berørte grupper til å gi tilbakemelding på  ...   Eivind Norman Borge, ble valgt som leder.. 2010 Oppdatert: 03.. 02.. Første møte med nytt nasjonalparkstyre.. november møtes det nyoppnevnte styret til Ytre Hvaler nasjonalpark for første gang.. Møtet finner sted på nasjonalparksenteret på Skjærhalden.. 2010 Oppdatert: 07.. Nytt nasjonalparkstyre oppnevnt.. I desember 2009 vedtok Regjeringen ny forvaltningsmodell for nasjonalparker og store verneområder.. Disse områdene skal forvaltes med et lokalt styre.. Nå er styret for Ytre Hvaler nasjonalpark oppnevnt.. Ytre Hvaler nasjonalpark vedtatt av Kongen i statsråd 26.. juni.. -Nå blir dette vakre kystområdet bevart for ettertiden.. Det er godt å se at et langvarig og omfattende arbeid nå er brakt vel i havn, sier fylkesmann Anne Enger.. 2009 Oppdatert: 14.. Forvaltning.. Nasjonalparkstyret.. Lokal forvaltningsmodell.. I desember 2009 vedtok regjeringen at nasjonalparker og store verneområder skal forvaltes lokalt.. Her finner du mer informasjon om den nye lokale forvaltningsmodellen.. Forskriften, kart og vernevedtaket.. Ytre Hvaler nasjonalpark ble vedtatt 26.. juni 2009.. Da ble grensen for nasjonalparken, forskriften og sonene vedtatt..

  Original link path: /hoved.aspx?m=62560
  Open archive

 • Title: Verneprosess - Ytre Hvaler
  Descriptive info: :.. 2011).. Send krav om erstatning innen 07.. 2010 - Ytre Hvaler nasjonalpark.. Går for nasjonalpark under vann.. Fylkesmannen tilrår opprettelse av nasjonalpark på Ytre Hvaler.. Stort engasjement under høringen av Ytre Hvaler nasjonalpark.. (17.. Folkemøte om Ytre Hvaler nasjonalpark 11.. mai kl.. 18 i Hvalerhallen.. Folkemøte om Ytre Hvaler nasjonalpark 3.. 18 i Fredrikstad.. Nå kommer  ...   faglig vurdering.. Ytre Hvaler - informasjonsfolder.. Fagrapporter utarbeidet for Ytre Hvaler-prosjektet.. Hva skjer med innspillene ?.. Befaringer med grunneiere i planområdet.. Organisering av verneplanarbeid.. Åpent møte 9.. sept om planene for Ytre Hvaler nasjonalpark.. Forslag om ny nasjonalpark Ytre Hvaler kunngjøres.. Store verneverdier i sjøen bakgrunn for nasjonalparkforslag på Hvaler.. Under arbeid.. Denne siden er under arbeid..

  Original link path: /liste.aspx?m=67547
  Open archive

 • Title: Konsekvensutredning - Ytre Hvaler
  Descriptive info: Delrapportene til konsekvensutredningen for Ytre Hvaler nasjonalpark er klare.. Delrapport for naturmiljø i sjøen er klar.. Delrapport for fiskeri- og havbruksnæringen er klar.. Delrapport for landskap er ferdig.. Delrapport for landbruk er ferdig.. Delrapport for kulturhistorie er ferdig.. Delrapport for naturmiljø på land er ferdig.. Delrapport for motorferdsel på land er ferdig.. Delrapport for friluftsliv, fritidshytter og reiseliv er ferdig.. Delrapport for motorferdsel på sjøen er ferdig.. Delrapport for løsmasser og steinmaterialer er ferdig.. Endret utredningsprogram for konsekvensutredningen.. Til dere som vil gi tilbud på konsekvensutredning for Ytre Hvaler..

  Original link path: /liste.aspx?m=67548
  Open archive

 • Title: Forvaltningsplanen - Ytre Hvaler
  Descriptive info: Forvaltningsplan for sjøområdene i Ytre Hvaler nasjonalpark.. Stor interesse for Fylkesmannens møte med hytteeierne.. Invitasjon til møte med berørte hytteeiere - Ytre Hvaler nasjonalpark.. Her finner du gruppeinndeling for forvaltningsplan land.. Kunngjøring av arbeid med forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark..

  Original link path: /liste.aspx?m=68915
  Open archive

 • Title: Naturen i nasjonalparken - Ytre Hvaler
  Descriptive info: Nasjonalparken.. Ytre Hvaler Nasjonalpark omfatter ca.. 354 km2 av kystlandskapet og havbunnen i kommunene Hvaler og Fredrikstad i Østfold.. Særegent kystlandskap.. I Ytre Hvaler Nasjonalpark kan du oppleve et storslagent kystlandskap, uten større inngrep.. Landskapet er preget av glatte svaberg og vindpåvirket kystskog.. Det er stor variasjon fra de glatte og runde granitt- og gneisområdene på Hvalerøyene til forrevet rombeporfyrkonglomerat (globalt sjelden blandingsbergart) på Søsterøyene.. Svært viktig område for biologisk mangfold.. Hvalerøyene har lenge vært kjent for å huse mange sjeldne og truede plantearter.. Verneområdet er ett av få steder i landet hvor den lille orkideen honningblom vokser.. Mange naturtyper er registrert her.. Blant dem flere uvanlige naturtyper hvor det bor sjeldne insekter, sopp- og algearter.. Området har en spesiell og variert sommerfuglfauna.. Sjøbunnen.. Også under vann skjuler det seg store naturverdier.. Her er det variert undersjøisk topografi med stor variasjon i bunnforholdene.. Artsrikdommmen er stor på bløtbunnsområder og hardbunnsområder fra grunne bølgeutsatte områder ved Heia til dyp på over 400 meter mellom Søster og.. Torbjørnskjær.. Det er flere korallrev i området.. Det mer enn 1200 meter lange Tisler-revet utpeker seg spesielt, og er et av verdens største kjente innenskjærs kaldtvannsrev.. Friluftsliv.. Nasjonalparken er et av de viktigste områdene for friluftsliv i Oslofjorden.. Store arealer ble tidlig sikret som friluftsområder av Oslofjordens Friluftsråd.. Området er attraktivt for båt- og fotturer, soling og bading.. Nasjonalparken er også et attraktivt turmål for de mange hytteeierne i Hvaler og Fredrikstad kommuner.. Fiskerier.. Ytre Hvaler er viktig for de lokale fiskerne fordi det ligger nært hjemmehavnene  ...   etableres Kosterhavets nationalpark med fokus på de marine naturverdiene og tilknyttede urørte kystlandskap.. Det har vært nær kontakt med svenske myndigheter under utarbeidelse av verneforslagene.. De to nasjonalparkene vil fremstå som ett stort verneområde med fokus på den marine naturen og kystlandskapet.. Les videre om:.. Den marine nasjonalparken.. Enestående havområder med bl.. a Norges største innenskjærs kaldtvanns korallrev, er nå vernet i Norges første nasjonalpark med marint vern.. Nasjonalparken byr på et spennende og variert landskap.. Dyr og planteliv.. Knapt noe sted i Norge finner du et mer variert plante- og dyreliv.. Mange sjeldne arter finnes i nasjonalparken, både over og under vann.. Kystkulturen og tidligere bruk har satt sitt preg på nasjonalparken.. Nasjonalparken innbyr til utforskning og rekreasjon.. Mer informasjon om områder og turforslag finner du her.. Trenger tekst her.. Konsekvenser.. Hensikten med å opprette en nasjonalpark er å ta vare på viktige naturverdier.. Hvilke konsekvenser et slik områdevern har for ulike grupper og interesseområder finner du mer informasjon om her.. (24.. 2010 Oppdatert: 10.. 08.. Relaterte artikler.. Direktoratet for naturforvaltning.. Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det sentrale, utøvende og rådgivende forvaltningsorganet innenfor bevaring av biologisk mangfold, friluftsliv og bruk av naturressurser.. DNs visjon,.. For liv i naturen og natur i livet.. , er et uttrykk for dette.. DN er administrativt underlagt Miljøverndepartementet.. Myndigheten til å forvalte naturressurser er gitt gjennom ulike lover og forskrifter.. Ut over lovbestemte oppgaver har direktoratet også ansvar for å identifisere, forebygge og løse miljøproblemer ved samarbeid, rådgivning og informasjon overfor andre myndigheter og grupper i befolkningen..

  Original link path: /hovedEnkel.aspx?m=62539
  Open archive

 • Title: Under havoverflaten - Ytre Hvaler
  Descriptive info: Norges første nasjonalpark som omfatter havområder.. Skjærgården på Hvaler og i Fredrikstad danner store sammenhengende områder med rikt arts- mangfold både på land og under vann.. Det meste av nasjonalparken er hav og sjøbunn.. Med bløtbunn, rike tareskoger og koraller innehar nasjonalparken et komplett økosystem under vann.. 26.. juni 2009 vedtok Stortinget opprettelsen av Norges første marine nasjonalpark, og et av verdens største innenskjærs korallrev ble dermed vernet.. Verneverdiene blir nå bedre beskyttet mot blant annet fiske med bunnredskaper, mudring og dumping, og nye bygg og anlegg.. Norge og FNs miljøprogram jobber for tiden for å sikre verdens kaldtvannskorallrev, og dette er et viktig skritt på veien.. Totalt  ...   innlemmes.. 96 % av nasjonalparken er under vann.. Under vannflaten utenfor Hvaler er det flere rev av kaldtvannskoraller (Lophelia pertusa).. Det største korallrevet, som befinner seg på nordsiden av Tislerøyene, er dokumentert til å være 1200 meter langt.. Slike rev er svært skjøre, og tar lett skade av både tråling og forurensning.. Det er registrert både gule og hvite varianter av disse ekstremt saktevoksene kaldtvannskorallene i området.. De marine forholdene i skjærgården her er spesielle på grunn av utløpet til Glomma, som bringer med seg ferskvann med mye næringsstoffer.. Men viktigst er at hvalerdypet via norskerenna bringer salt og kaldt atlanterhavsvann inn i området.. 2010 Oppdatert: 06.. 12..

  Original link path: /hovedEnkel.aspx?m=62576
  Open archive

 • Title: Landskap og geologi - Ytre Hvaler
  Descriptive info: Fra kystskog og svaberg til 400 meters dyp.. Ytterst på Hvaler er det glattskurte svaberg som enkelte steder brytes av avsnørte viker og kiler.. Disse er viktige våtmarksområder.. Landskapet glir over i belter med lavtvoksende strandplanter.. Lengst vekk fra sjøen er det områder med skrinn furuskog på kollene og frodig løvskog i klovene.. Den aller største delen av nasjonalparken er under havoverflaten.. Her går det fra dyp på 470 m til grunne partier med skjær som stikker opp over havoverflata.. Langs deler av Hvalerrenna er det en nesten 200  ...   som ble danna da jordskorpeplaten begynte å sprekke opp for omtrent 300 millioner år siden.. Oppsprekkingen førte til at området sank ned langs slike forkastninger, og nye bergarter ble dannet oppå de gamle.. Dette området er dermed geologisk yngre enn det over 800 millioner år gamle grunnfjellet ellers i Østfold.. Geologisk er det stor variasjon fra svabergene med sin glattskurte og runde granitt og gneis på Hvalerøyene, til den knudrete bergarten rombeporfyrkonglomerat på Søsterøyene og Struten.. På denne sjeldne bergarten ville du ikke like å gå barbeint.. 2010 Oppdatert: 01..

  Original link path: /hovedEnkel.aspx?m=62578
  Open archive

 • Title: Dyr, planter og fugler - Ytre Hvaler
  Descriptive info: Ytterst mot havet finner vi planter som klorer seg fast på det nakne og mest forblåste fjell, mens i de skjerma klovene vokser frodig kystskog.. Mellom disse ytterpunktene finner vi alt fra næringsrike små tjern og viker, bekkesig, skjellsandbanker, sandstrender og blomsterrike enger.. Nasjonalparken har mange sjeldne planter, hvorav 32 rødlistearter, deriblant honningblomst og gul hornvalmue.. Dyreliv.. Nasjonalparken har et svært rikt fugleliv.. Holmer, kiler, våtmarker og strandenger er områder der sjøfugl hekker, raster og overvintrer.. Særlig Skipstadkilen og Vikerkilen er viktige rasteområder for ande- og vadefugler.. Antall fuglearter er høyt i nasjonal sammenheng.. Bare på Akerøya er det sett over 260 arter.. Nasjonalparken har også svært mange ulike sommerfuglarter, deriblant 48 såkalte rødlistede arter.. Er du heldig kan du treffe på den vakre svalestjerten på fine dager.. Sjøområdet mellom Heia og Torbjørnskjær er et viktig yngleområde for steinkobbe.. Her samles  ...   og sjøkreps, i tillegg til ulike arter av blant annet børstemarker, sjøstjerner, nesledyr og bløtdyr.. I de grunne områdene mellom Heia-Torbjørnskjær har den tette tareskogen samme funksjon som skogen har på land.. Her lever blant annet fisk, krabber, skjell og ulike arter kreps i tillegg til ulike alger og anemoner som vokser på taren.. På den bratte fjellveggen langs Hvalerrenna finner vi det store kjempefilskjellet i store mengder.. I de strømrike delene av nasjonalparken er det flere korallrev.. Ved Tisler finner vi Europas største innomskjærs korallrev som er 1 200 m langt.. Korallrevene er leveområder for veldig mange arter.. Korallrevene og resten av den marine faunaen gjør området unikt ikke bare i Skagerrak, men også i europeisk sammenheng.. Planteliv.. Fra de værutsatte nakne holmene ytterst, til de smale klovene mellom fjellknausene er det stor variasjon.. Relaterte lenker.. Dekningskart for biologisk mangfold..

  Original link path: /hovedEnkel.aspx?m=62579
  Open archive

 • Title: Historie og kulturminner - Ytre Hvaler
  Descriptive info: Dateringen på Hvalertuftene er usikker, og varierer fra yngre bronsealder til slutten av 1500-tallet.. Dateringer på Hvalertuftene er usikker, og varierer fra yngre bronsealder til slutten av 1500-tallet.. De har trolig vært brukt til bolig deler av året, i forbindelse med jakt, fangst og fiske ved sjøen.. Akerøya fort var i bruk fra 1682 til 1807.. Fortet er i dag delvis restaurert.. Torbjørnskjær og Homlungen fyr er begge en del av  ...   vitner om Hvalers lange fiskerihistorie.. I dag er reketråling det viktigste fisket.. Under vann ligger det minst 50 skipsvrak.. Et av dem er fregatten Lossen som sank på julaften i 1717 utenfor Vesterøy.. Ved utgravinger fant man over 4 300 gjenstander, blant annet 250 år gammelt smør, piper og spillebrikker.. Landskapet på land er også en del av kulturhistorien, hvor beiting gjennom lange tider har hatt, og fortsatt har stor betydning.. Kulturminnesøk..

  Original link path: /hovedEnkel.aspx?m=62582
  Open archive


 • Archived pages: 276