www.archive-no-2012.com » NO » Y » YRKE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 199 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Akershus fylkeskommune - Hjem
  Descriptive info: .. Søk i lærebedrifter.. Skjema.. Kontakt.. English.. A.. A.. Lytt til teksten.. Hovedmenyen.. Hva skjer.. Nyheter.. Til deg som skal søke.. Bli lærling.. Bli lærekandidat.. Bli praksiskandidat.. Praksisbrev.. Fagbrev eller svennebrev?.. Kompetansebevis.. Søk læreplass.. Godkjente lærebedrifter.. Hvordan forberede intervjuet.. Søknadsfrister.. Ingen læreplass?.. Livet som lærling.. Fag- og svenneprøve.. Oppmelding.. Vurdering.. Prøvenemnder.. Slik mottar jeg fag-/svennebrevet.. Fag- og svennebrev som voksen.. Ikke bestått?.. Spesielle behov.. Lese- og skrivevansker.. Pedagogisk-psykologisk tjeneste.. Oppfølgingstjenesten.. Læretid i Europa.. Yrkes-VM.. WorldSkills Norway.. Yrkesfaglig utdanningsprogram.. Hva er en læreplan?.. Videre utdanning.. Yrkeskompetanse.. Fagskolen.. Mesterbrev.. Rettigheter og plikter.. Lærlingenes rettigheter.. Bedriftens ansvar.. Ferie og feriepenger.. Graviditet og fødsel.. Lønn som lærling.. Lån og stipend.. Overtid.. Rabatt på kollektivreiser.. Sykdom.. Flytte mellom fylker.. Hva skjer ved permiteringer?.. Lærlingenes plikter og ansvar.. Lojalitetsplikt.. Arbeidsgiverens styringsrett.. Arbeidsreglement.. Ordensreglement.. Konflikt.. Heving av lærekontrakten.. Opplæringsloven.. Yrkesopplæringsnmenda.. Skrevne regler og lover.. Lærebedrift.. Bli lærebedrift.. Å være lærebedrift.. Læreplaner.. Ansvar som lærebedrift.. Kurs for lærebedrifter.. Årlig rapport for lærebedrifter.. Forsikring.. Om opplæringskontor.. Skrive kontrakt.. Oppfølging av lærlingen.. Læreplan som grunnlag for vurdering.. Fra læreplan til individuell plan.. Intern plan for opplæring i bedriften.. Når og hvordan bruker vi læreplan?.. Kunnskapsløftet.. Prøvenemnd.. Opplæringsring.. Tilskudd.. - til lærebedrifter.. - til lærebedr.. i små håndverkerfag.. - over 21 år og full opplæring  ...   Din bedrifts fagkunnskap utdanner framtidens fagarbeidere og potensielle arbeidstakere.. Fylket tilbyr skolering i å være lærebedrift og gode tilskuddsordninger er etablert.. Slik blir du lærebedrift.. Siste nytt.. Rapport om frafall i videregående opplæring.. 3,1% av elevene som startet i videregående skole i Akershus fylkeskommune høsten 2010 sluttet i løpet av skoleåret 2010 2011.. På vei til læreplass.. Akershus er landets beste fylke.. Høytidelig utdeling av fag- og svennebrev.. Mot rekordmange nye læreplasser.. Husk oppmelding til privatisteksamen.. Kryssløp.. Reipslagerfaget som nytt lærefag.. Trives som heismontørlærling!.. Bronse i Yrkes-VM.. Kurs og møter.. Ønsker du å bli en enda bedre lærebedrift? Ta ett av våre mange gratis kurs og del dine erfaringer med andre lærebedrifter i din region.. Kurs for lærebedrifter.. Læretid i Europa?.. Har du lyst til å ta noe av læretiden din i et annet land? Eller er du kanskje nyutdannet fagarbeider med reiselyst?.. Les mer om læretid i Europa.. Kalender.. Se hele kalenderen >>.. Voksen søker?.. Har du lang og allsidig praksis og ønsker å ta fag eller svenneprøve?.. Slik blir du praksiskandidat.. Akershus fylkeskommune, Fagopplæring | Postboks 1200 Sentrum |0107 Oslo | Tlf: 22 05 50 00 | Faks: 22 05 54 34 | Epost:.. fagpost@akershus-fk.. no.. Ansvarlig redaktør:.. Jørn Fraurud.. Webredaktør:.. Torunn Skottevik..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - Søk i lærebedrifter
  Descriptive info: Søk i lærebedrifter.. Velg utdanningsprogram.. Bygg- og anleggsteknikk.. Design og håndverk.. Elektrofag.. Helse- og oppvekstfag.. Medier og kommunikasjon.. Naturbruk.. Restaurant- og matfag.. Service og samferdsel.. Teknikk og industriell produksjon.. Velg spesialisering.. Område:.. Asker og Bærum.. Follo.. Romerike..

  Original link path: /tillegg/lerebedrifter/
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - Skjema
  Descriptive info: Kontaktperson.. Fagopplæring.. Tlf: 22055000.. E:.. postmottak@akershus-fk.. Skjema.. For lærebedrift.. Lærekontrakt.. (.. pdf ).. Arbeidsavtale for lærling (Vedlegg til lærekontrakt).. Opplæringskontrakt.. Veiledning for utfylling av lære- og opplæringskontrakter.. Søknad om godkjenning som lærebedrift.. Intern plan for opplæring.. Evalueringsskjema.. Avbrudd i læretiden.. Søknad om heving av lærekontrakt.. oppmelding til fag- svenneprøve.. Bestille lommefagbevis.. For prøvenemnder.. Erklæring fra kandidaten.. doc ).. doc.. pdf ).. Erklæring fra tilsynsperson.. Honorar-og reiseregning for Prøvenemnder.. Krav om tapt arbeidsfortjeneste - Selvstendig næringsdrivende.. Krav om tapt arbeidsfortjeneste - Lønnsmottaker.. Refusjonskrav fra arbeidsgiver - Prøvenemnsmedlem fått utbetalt lønn.. Kontaktinfo for foreslått prøvenemndsmedlem.. Prøveprotokoll..

  Original link path: /skjema/
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - English
  Descriptive info: Upper Secondary Education.. Skriv ut.. Tips en venn.. Din e-post.. Mottakers e-post.. (Separer med komma mellom e-postadressene dersom du ønsker å sende til flere venner.. ).. Melding.. (frivillig).. :.. Del.. Twitter.. Facebook.. Nettby.. Delicious.. Akershus County Council owns and runs 34 upper secondary schools in Akershus.. The total number of pupils attending the schools is just over 20,000.. List of all the schools.. Apprentices.. are responsible for the apprenticeship schemes of the county.. Approximately 1000 pupils sign a contract of apprenticeship each year.. Further information:.. Postboks 1194 Sentrum.. 0107 OSLO.. Tlf.. 22 05 50 00.. Faks 22 05 54 34.. Mail:.. Adult education.. We offer upper secondary education to adults who have none.. They  ...   pupils and apprentices against unfair treatment.. The commissioner offers advice on rights and duties, assisting in particular cases if needed.. Please contact commissioner Beate Børja.. Young people who need counselling or help:.. The PPT/OT office offers help and advice with personal and school-related problems, as well as educational counselling.. The offer applies to young pupils/apprentices in upper secondary school or young people under the age of 22 not using their right to upper secondary education.. Please contact your regional PPT/OT office:.. Asker og Bærum.. Follo.. Romerike.. Non-degree granting colleges.. In Akershus there are four non-degree granting colleges, two of which are the properties of the County Council:.. Follo folkehøgskole.. Romerike folkehøgskole.. http://udir.. no/upload/Fagopplaring/Vocational_Education_and_Training_in_Norway.. pdf..

  Original link path: /english/
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - Bli lærekandidat
  Descriptive info: Bli lærekandidat.. Slik blir du lærekandidat.. En lærekandidat er en som har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag eller svenneprøve.. Lærekandidaten sikter mot et begrenset mål innenfor læreplan og avlegger etter endt læretid en.. kompetanseprøve.. Består man denne prøven utstedes et.. kompetansebevis.. En opplæringskontrakt kan i løpet av læretida endres til ordinær lærekontrakt med fag- eller svennebrev som mål.. Ved kompetanseprøver brukes karakterene Bestått meget godt , Bestått og Ikke bestått.. Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.. Behovet for spesialundervisning må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT.. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen.. Slik søker du som lærekandidat.. Send søknad.. Søknad og formidling.. Bekreftelse om læreplass.. Søknad om læreplass gjøres via Vigo før 1.. februar.. Du søker.. her.. Ved formidling av lærekandidater skal fylkeskommunen fastlegge et opplæringsløp mot planlagt kompetanse for den enkelte lærekandidat.. Dette vil kreve en del forarbeid.. Kontakt rådgiveren ved skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en lærebedrift.. De skal hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat.. Dersom lærebedriften  ...   som ikke har hatt lærekandidat tidligere og de ønsker å bli lærebedrift, kan du oppfodre de til å kontakte Fagopplærlingen.. eller telefon 22 05 50 00 for informasjon om hvordan man blir lærebedrift.. Ingen læreplass.. Du har dessverre ingen garanti for å få læreplass i en bedrift.. Å være lærekandidat betyr et en lærebedrift ønsker å ansette deg i tiden du lærer yrket.. Får du ikke læreplass vil opplæring i skole være et alternativ, da oppretter fylkeskommunen det som kalles Vg3 klasser.. Hvis du har rett til videregående opplæring og står uten tilbud om læreplass når formidlingen er avsluttet, kan du få tilbud om alternativ opplæring i skole i et lærefag som bygger på det Vg2 du har gjennomført.. Du kan også bli tilbudt opplæring i skole i andre fylker.. Opplæringen i skole avsluttes vanligvis med praktisk fag- eller svenneprøve, den samme prøven som for lærlinger.. Hvis du takker nei til tilbud fra en lærebedrift, har du ikke krav på tilbud om ny læreplass eller tilbud om opplæring i skole samme skoleår.. Det kan også gjelde om du takker nei til læreplass i et annet fylke..

  Original link path: /til-deg-som-skal-soke/bli%20l%E6rling/bli%20l%E6rekandidat/
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - Bli praksiskandidat
  Descriptive info: Bli praksiskandidat.. Har du lang praksis i faget ditt, men mangler fag eller svennebrev? Da kan du ta fag eller svenneprøve på grunnlag av praksisen din.. Har du fagbrev kan du få mer ansvar og høyere lønn.. Du kan bygge videre på fagbrevet med fagskole eller ta påbygning for å studere videre.. Ta den teoretiske prøven.. Skaff attester for praksis.. Meld deg til fag- eller svenneprøve.. Legg ved kopi av kompetansebeviset.. når du melder deg opp til fag- eller svenneprøven dersom du har tatt prøven på videregående.. Har du ikke dette kan du:.. -.. Melde deg opp til teoretisk prøve.. på.. Privatistweb.. ,.. eller ved å kontakte.. Veiledningssenteret i din region.. Be om realkompetansevurdering.. Har du lang erfaring i faget, men ikke attester for tidligere praksis, kan du be om realkompetansevurdering, som i noen tilfeller kan godskrives praksistiden.. En slik vurdering kan også avdekke om du har mangler i din  ...   % stilling.. For fag med lengre læretid, blir kravet om praksis tilsvarende lenger.. Attestene må oppgi arbeidssted, stillingsstørrelse, hvor lenge du har vært ansatt og hva du har jobbet med.. I helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget brukes dette egenvurderingsskjemaet.. Legges ved oppmelding: Attester fra arbeidsgiver (og egenvurderingsskjema).. Meld deg opp til fag- eller svenneprøve i det fylket du bor i.. Dersom du bor i Akershus og arbeider i Oslo, skal du melde deg opp i Akershus fylke.. Her.. finner du det elektronisk oppmeldingsskjema til fag- og svenneprøve.. Fristene for oppmelding er 1.. mars, 1.. september og 1.. november.. Husk å legge ved.. 1.. Kompetansebevis fra teoretisk prøve.. 2.. Attester på praksis fra arbeidsgivere.. 3.. Faktura (kr 730,-) sendes når din oppmelding er registrert.. Det arrangeres.. veiledningsmøter.. for deg som ønsker mer informasjon om hvordan du blir praksiskandidat.. Vårens og sommerens møter er avviklet, men nye starter opp igjen til høsten..

  Original link path: /til-deg-som-skal-soke/bli%20l%E6rling/bli%20praksiskandidat/
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - Praksisbrev
  Descriptive info: Opplæring til praksisbrev er en forsøksordning innenfor videregående opplæring.. Opplæringen til praksisbrev er en forsøksordning innenfor videregående opplæring, og en videreføring av lærekandidatordningen.. I utgangspunktet er den åpen for alle, men den er særlig rettet mot deg som etter avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring og som vil kunne ha nytte av å arbeide mot et nærmere mål enn fag-/svennebrev etter fire års opplæring.. Forsøksordningen med praksisbrev tar utgangspunkt i midlertidige forsøkslæreplaner som er utarbeidet på basis av de ordinære læreplanene for fagene.. Opplæringen tilrettelegges med vekt på praktisk opplæring, hovedsaklig i bedrift, og gir deg mulighet til å.. avlegge en kompetanseprøve etter to års opplæring.. oppnå et praksisbrev  ...   I tillegg til opplæring i et lærefag skal du ha yrkesrettet opplæring i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag.. I disse fagene får du ordinær vurdering.. Opplæringen til praksisbrev følger i hovedsak lov- og forskriftsbestemmelser for lærekandidater.. Dette innebærer bl.. a.. at lærebedriften må godkjennes, det skal tegnes en opplæringskontrakt som skal godkjennes, og du får samme rettigheter og plikter som en lærekandidat.. Rådgiver på skolen din, eller.. fagopplæringen.. (.. Gunnbjørn Ånerud mobil.. 941 75 104.. ).. kan gi deg informasjon om ordningen med praksisbrev.. Her ser du en oversikt over hvilke fag som tilbys på hvilke skoler i Akershus.. Tømrerfaget.. (Eidsvoll og Nes vgs).. Ventilasjons- og blikkenslagerfaget.. (Eidsvoll).. Logistikkfaget.. Salgsfaget..

  Original link path: /til-deg-som-skal-soke/bli%20l%E6rling/praksisbrev%20/
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - Fagbrev eller svennebrev?
  Descriptive info: Fagbrev eller svennebrev?.. Fag- eller svennebrev?.. Fag og svenneprøver har lange tradisjoner i fagopplæringen som en dokumentasjon på fagkompetanse.. Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen på et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen består av to år i skole og to års læretid i bedrift.. Fagbrevet eller svennebrevet som utstedes, er dokumentasjon på at innehaveren har den kompetansen som er beskrevet i læreplanen.. Betegnelsen  ...   læretid som svenn.. Tradisjonen er videreført i nyere fag gjennom fagprøver.. I dag brukes tittelen lærling både om de som tar svennebrev, og de som tar fagbrev.. Det er derfor ikke noen forskjell på et fagbrev og et svennebrev som dokumentasjon.. Du får svennebrev i håndverksfag, og fagbrev i industri-og servicefagene.. Karakterene som brukes er bestått meget godt , bestått og ikke bestått..

  Original link path: /til-deg-som-skal-soke/bli%20l%E6rling/fagbrev%20eller%20svennebrev%3F/
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - Kompetansebevis
  Descriptive info: Kompetansebevis.. Gjennomført opplæring som ikke kan dokumenteres med vitnemål og fag eller svennebrev, dokumenteres med kompetansebevis.. Kompetansebeviset viser hvilken opplæring som er gjennomført.. Kompetansebeviset blir også brukt som dokumentasjon for kompetanseprøve.. Fagopplæringen skriver ut kompetansebevis for lærlinger og lærekandidater..

  Original link path: /til-deg-som-skal-soke/bli%20l%E6rling/kompetansebevis/
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - Godkjente lærebedrifter
  Descriptive info: Godkjente lærebedrifter.. Omkring 750 bedrifter er godkjente lærebedrifter i Akershus.. Kommer du i kontakt med en lærebedrift som ikke er godkjent lærebeidrift kan bedriften søke å bli godkjent.. Her kan du søke etter godkjente lærebedrifter..

  Original link path: /til-deg-som-skal-soke/s%F8k%20l%E6replass/godkjente%20l%E6rebedrifter/
  Open archive

 • Title: Akershus fylkeskommune - Hvordan forberede intervjuet
  Descriptive info: Hvordan forberede intervjuet.. Hvordan forberede intervju med lærebedriften?.. Når du søker læreplass kan det være lurt å tenke gjennom hvordan du gjør deg attraktiv for lærebedriften.. Det er bedriftene selv som velger den som skal tilbys læreplass.. Du er ikke garantert en læreplass selv om du har gode karakterer.. Ofte kalles aktuelle kandidater inn til intervju.. Du bør forberede deg best mulig til et slikt intervju.. Skaff deg informasjon om den aktuelle lærebedriften på forhånd.. Det er ikke meningen at du skal kjenne bedriften ut og inn, men det kan gjøre det lettere for deg å stille spørsmål om bedriften og arbeidet hvis du har en viss kunnskap på forhånd.. På denne måten viser du interesse for læreplassen.. Forbered noen spørsmål som viser at du er interessert i bedriften og læreplassen.. Tenk gjennom hvorfor du ønsker læreplass i akkurat denne bedriften.. Det kan hende du blir spurt om nettopp dette da er det lurt  ...   og det kan være lurt å trene på å svare på slike spørsmål på forhånd.. Det kan lønne seg å plukke ut en negativ egenskap som kan vinkles positivt.. Er man for eksempel utålmodig av natur, kan dette kobles sammen med at man ønsker å se resultater av det man gjør.. Det viktigste er å ha et realistisk selvbilde.. Rollespill kan være nyttig: La en du kjenner godt, intervjue deg, slik at du får trening i å svare på spørsmål om deg selv.. Du kan også stå foran speilet og intervjue deg selv.. Tenk gjennom hva du har på deg når du stiller til intervju du skal ikke være overpyntet, men det er en fordel å se velstelt ut.. Førsteinntrykket er viktig et fast håndtrykk og øyekontakt virker positivt.. Vis at du er interessert i bedriften og læreplassen.. Still gjerne spørsmål underveis, men la bedriften lede samtalen.. Vis at du har lyst på jobben..

  Original link path: /til-deg-som-skal-soke/s%F8k%20l%E6replass/hvordan%20forberede%20intervjuet/
  Open archive


 • Archived pages: 199