www.archive-no-2012.com » NO » Y » YARA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 210 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Yara Norge
  Descriptive info: .. Meny [Accesskey 'a'].. Innhold [Accesskey 's'].. Hjem [Accesskey 'd'].. Oversikt [Accesskey 'f'].. Yara Norge.. Velkommen til Yara.. Navnet Yara betyr god avling og godt år.. Main content.. Gjødsel.. Yaras kjernevirksomhet, produksjon og salg av plantenæring , har stor betydning for landbrukets produktivitet og matproduksjon.. Industrielle løsninger.. Vår industrielle produktportefølje går til en rekke bransjer og prosesser.. Miljøløsninger  ...   utviklet som følge av et økende behov blant våre kunder og samfunnet forøvrig, samt strengere miljølovgiving.. Klimaavtrykk.. Nytt nummer av Gjødselaktuelt.. Miljøprodukt.. Bærekraftkonferansen 2012.. Søk stipend.. Bærekraft.. Main navigation.. Hjem.. Om Yara.. Investorinformasjon.. Jobb og karriere.. Aktuelt.. Besøk yara.. com.. Logg inn.. Artikler.. Kontakt oss.. Sikkerhetsdatablad.. Timebestilling bil.. A.. © 2012 Yara.. Kontakt.. Sideoversikt.. Ordliste.. Lover og regler..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Sitemap | Yara Norge
  Descriptive info: Del denne siden.. Skriv ut.. Du er her.. Utilities.. Sitemap.. Selskapets virksomhet.. Yara i Norge.. Våre leverandører.. Industrielle produkter.. Produksjon lokalt.. Glomfjord.. Porsgrunn.. Visjon og strategi.. Vår kultur.. Forskning og utvikling.. Våre samarbeidspartnere.. Feltforsøk.. Produksjon globalt.. Yara globalt.. Vår historie.. Fakta om gjødsel.. Næringssstoffer.. Makro næringsstoffer.. Sekundære næringsstoffer.. Mikronæringsstoffer.. Vekst.. Gjødsling- teknikker.. Tørrgjødsling.. Gjødselvanning.. Bladgjødsling.. Gjødslingsråd.. Jordbruk.. Yrkeshagebruk.. Skog.. Gjødselsortiment.. Bladgjødsel.. Golf og sportsgress.. Hjelpemidler og service.. Brosjyrer og materiell.. Gjødselaktuelt Nyhetsbrev.. N Sensor..  ...   Marmor.. Tungmetallbindere.. Næringsstoffer.. Kjemikalier.. Ammoniak/salmiakksprit.. Salpetersyre.. Teknisk Urea.. DipCal.. NitCal.. Andre kjemikalier.. Tekniske nitrater.. Samfunnsansvar.. Bærekraftig landbruk.. Garanti.. Landbruk og klima.. Optimal gjødsling.. Unngå avskogning.. Optimal gjødselproduksjon.. Livsløpsanalysen.. Gjødselproduksjon.. Transport.. Bruk av gjødsla.. Biomasse produksjon.. Bruk av biomassen.. Skog og våtmark.. Fokusområder.. Energitilgang.. Klimaendringer.. Matsikkerhet.. Helse.. Produktansvar.. Lagring og håndtering.. Kvalitet.. Presisjon.. Håndtering.. Helse, miljø og sikkerhet.. Miljøtiltak.. Sikkerhet.. Samfunnskontakt.. Interessegrupper.. Pressemeldinger.. Brosjyrer.. Gjødselhåndboken.. Gjødslingsplan.. Omregningstabell.. GjødselAktuelt.. Apps.. AdBlue.. Yara Gjødsel.. Tankmix.. Tilbake til toppen..

  Original link path: /utilities/sitemap.aspx
  Open archive

 • Title: Gjødsel | Yara Norge
  Descriptive info: Et komplett sortiment for norske forhold.. Å gjødsle etter balanseprinsippet betyr å erstatte de næringsstoffene man fjerner med avlingen.. Produktsortiment.. Her finner du et komplett sortiment tilpasset norske forhold.. Sortiment.. Her finner du ulike hjelpemidler og service som du kan beytte deg av i din gjødselplanlegging.. Hjelpemidler og Service.. Spør Agronomen.. Spørsmål? Her kan spørre agronomen som vil svare deg så raskt som  ...   tidspunkt er viktigere enn noen gang.. Utfordringen er å få en så effektiv gjødsling som mulig, som sikrer optimal avling med minimal miljøpåvirkning.. Behovet for økt matvareproduksjon i framtida gjør det enda viktigere å holde jorda i god hevd og opprettholde en balansert næringsforsyning.. Kontakt oss dersom du har spørsmål angående våre produkter.. Salg- og markedsansvarlige.. Brosjyrebestilling.. Gjødselaktuelt Nyhetsmail.. Meld deg på nyhetsmail her..

  Original link path: /fertilizer/index.aspx
  Open archive

 • Title: Yara - Industrielle løsninger | Yara Norge
  Descriptive info: Vi samarbeider med kundene for å sikre integrerte totalløsninger.. NOx-utslipp fra industrianlegg.. Vår løsning NOxCare® hjelper deg med å redusere ditt NOx-utslipp.. Les mer om NOxCare.. Å kjøre for renere luft.. AdBlue/Air1® - en reagens for reduksjon av NOx-utslipp fra lastebiler, busser og sjøgående fartøy.. Les mer om AdBlue.. Lukt- og hydrogensulfid fjerning.. Vår løsning Nutriox® hjelper deg med å fjerne vond lukt forårsaket av den giftige gassen hydrogensulfid i avløpsvannsystemer og industrielle installasjoner.. Les mer om vårt produkt Nutriox.. Teknisk ammoniumnitrat som brukes i ANFO er det mest brukte og økonomiske sprengstoffet idag.. Les mer om Teknisk ammoniumnitrat.. Vi leverer ammoniakk, salpetersyre,urea og nitrater som er hovedbestanddeler i ulike industrier fra helse og dyrefor til romfart.. Les mer om våre  ...   av gjødselprodukter, til å tilby komplette løsninger for reduksjon av utslipp av nitrogenoksider NOx og hydrogensulfid (H.. S), slik at våre kunder kan oppfylle kravene som nedfelles i en stadig strengere miljølovgivning.. I tillegg til disse løsningene for.. reduksjon av Nox for bedre luftkvalitet, fjerning av toksisk gass (H.. S) og kjemikalier.. til mange anvendelsesområder i norsk industri, leverer vårt datterselskap.. Yara Praxair.. gass.. til ulike industrielle formål.. Industrier og bruksområder.. Våre produkter og tjenester innen industrisegmentet leveres til kunder innenfor følgende områder: kjemisk industri, produksjonsindustri, næringsmiddelindustri, kuldekjedebehandling, rensing av avløpsvann, bygg og anlegg, gruvedrift, vognparker innen transport- og kollektivtransportsektoren, kraftverk, sement- og avfallsforbrenningsanlegg, dyrefôrproduksjon, lateks- og gummiindustri, betongindustri, trevare, masse og papir, samt raffinerier.. Salgs- og markedsanvarlige.. Logg inn Ordreportal..

  Original link path: /industrial_solutions/index.aspx
  Open archive

 • Title: Klimaavtrykk | Yara Norge
  Descriptive info: Globale utfordringer – Yara en del av løsningen.. Klimaavtrykket i matproduksjon og ved bruk av gjødsel kan reduseres med mer enn 50%.. Man kan opprettholde avlingsnivået med lavere utslipp, og hindre avskogning.. Med ny renseteknologi installert i fabrikkene vil Yara gi en garanti til bonden om at gjødsla er produsert med lavest mulig utslipp.. Dette sammen med lokalt tilpasset sortiment, gjødslingsråd og hjelpemidler gjør det mulig å redusere klimagassutslippene fra matproduksjonen med mer enn 50 prosent.. Produksjon, transport og bruk av mineralgjødsel medfører utslipp av klimagasser, hovedsaklig karbondioksid (.. CO.. ) og lystgass (.. N.. O.. ).. På den annen side bidrar mineralgjødsel til økt biomasseproduksjon slik at mer.. bindes i plantene.. Bruk av gjødsel gir økte avlinger og reduserer behovet for å pløye opp  ...   og effektene ved bruk av gjødsel.. Dette gir en bedre forståelse av hva man kan og bør gjøre for å forbedre karbonbalansen.. De vanligste nitrogenforbindelsene i mineralgjødsel er ammonium (NH.. 4.. +.. ) og nitrat (.. NO.. 3.. -).. bundet sammen som ammoniumnitrat (AN).. AN finnes i produkter som.. Fullgjødsel.. ®.. , OPTI-NK™ , OPTI-NS™, OPTI-KAS™ med flere.. Yara har forpliktet seg til å offentliggjøre informasjon om klimautslipp fra gjødselproduksjon.. Dette gjør det mulig for bonden, forhandlere og andre aktører innenfor landbruket å velge miljøvennlig og minimalisere klimaavtrykket i landbruket.. Klimapåvirkning ved gjødsling og mulige tiltak.. Klimaavtrykk_brosjyre.. (PDF, 1,2MB).. Livsløp.. Klimagaranti.. Les mer om hva garantien omfatter.. Yara garanterer at gjødsel som selges i Norge er produsert med lavest mulig utslipp.. Bestill brosjyre.. Bestill brosjyren..

  Original link path: /sustainability/climate/index.aspx
  Open archive

 • Title: Gjødselaktuelt | Yara Norge
  Descriptive info: Siste nytt fra Yara.. Gjødselaktuelt.. Gjødselplanleggerens eget magasin som du kan motta gratis to ganger i året.. Bladet tar for seg ulike tema rundt gjødsel og gjødslingkonsepter.. Det krever mye kunnskap å drive bærekraftig landbruk i dag.. I fagbladet GjødselAktuelt kan du lese om nytt fra forsøksvirksomheten, nyttige råd om gjødsling, i tillegg til gårdsreportasje og annet aktuelt stoff for deg som gårdbruker.. Du får bladet gratis tilsendt i posten ved tegning av kostnadsfritt abonnement.. Gjødselaktuelt 1/2012 - Økt bærekraftig matproduksjon - er det mulig?.. (Lederartikkel av Knut Røed).. Fortsatt befolkningsøkning globalt tilsier at matproduksjonen i verden må økes betydelig i årene framover.. I Landbruksmeldingen som ble lagt fram for kort tid siden er det også satt en målsetting om at matproduksjonen i Norge skal utvikle seg i takt med befolkningsøkningen.. Det betyr i så fall at en økning på 20% fra dagens nivå innen 2030.. Samtidig understrekes det at denne utviklingen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte.. Spørsmålet mange stiller er om det er mulig å oppnå en økt matproduksjon i Norge med gjeldende økonomiske rammebetingelser for jordbruket og med de krav som stilles til klima og miljø.. Bønder får stadig nye forskrifter og krav å forholde seg til, både med hensyn til redusert jordarbeiding, grasdekte vannveier, lagring og håndtering av husdyrgjødsel med mer.. I forbindelse med både Vannrammedirektivet og Klimakur 2020 diskuteres det ytterligere miljømessige tiltak som kan begrense produksjonen i norsk landbruk.. Skal man øke matproduksjonen i Norge med 20% de neste 20 årene, må det antakelig skje gjennom både økt produktivitet på dagens jordbruksarealer og nydyrking av nye arealer.. Mest sannsynlig  ...   fortsatt er det viktigste for å kunne ta ut store og stabile avlinger.. Systematisk grøfting og riktig kalking er like viktig nå som før.. Videre er ny kunnskap knyttet til presisjonsjordbruk, N-effektivitet, bruk av bladanalyser og balansert gjødsling av både hovednæringsstoffer og mikronæringsstoffer viktige tiltak for økt produktivitet.. Norsk landbruk har vist betydelig økning i produktiviteten tidligere når det har blitt stimulert til det.. God ”gammeldags” agronomi kombinert med ny kunnskap og dokumentasjon kan bidra til fortsatt økt produksjon også videre framover.. Det legger også grunnlaget for effektiv utnyttelse av næringsstoffene og et miljømessig bærekraftig landbruk.. Last ned og les siste nummer av Gjødselaktuelt (høyre kolonne) eller les artiklene fra innholdsfortegnelsen nedenfor:.. Mat og bioenergi på bærekraftig vis.. Hva er gevinsten av ny kunnskap om husdyrløs korndyrking?.. Måling med N-Sensor og 0-ruter.. N-Sensor gir jevnere potetavling.. Riktig pH sikrer avling og kvalitet.. Kalking gir klimagevinst.. Kalktilstanden har stor betydning for næringstoffenes tilgjengelighet.. Balansegjødsling er mer enn fosfor.. Ikke glem mikronæring til korn.. Økt fokus på mikronæring.. Gjødselstatistikk fra Mattilsynet.. Supplerende gjødseltyper til husdyrgjødsel i eng.. Forskningsprosjekt sinkyrfôr.. Sikker håndtering og oppbevaring av mineralgjødsel på gården.. Delta i årets store fotokonkurranse!.. Nye ansatte i Yara Norge.. Har du tilbakemelding eller spørsmål om Gjødselaktuelt eller har du forslag og tips om saker til fremtidige utgivelser? Ta kontakt med oss på.. yaranorge@yara.. eller.. havar.. valved@yara.. Gjødselaktuelt nr.. 1-2012.. Denne artikkelen er fra Gjødselaktuelt nr.. 1 2012.. Last ned og les PDF for flere artikler og råd om gjødsel og gjødslingskonsepter.. Gjødselaktuelt 1-2012.. (PDF, 2,7MB).. Bestill brosjyrer.. Les tidligere utgaver av Gjødselaktuelt.. Gjødselaktuelt 2-2011.. (PDF, 2,6MB).. Gjødselaktuelt 1-2011.. (PDF, 2,4MB)..

  Original link path: /media/brochures/fertilizer_a/index.aspx
  Open archive

 • Title: Reduksjon av NOx-utslipp | Yara Norge
  Descriptive info: Reduksjon av NOx-utslipp.. Våre kunder har en stor utfordring når det gjelder å redusere NOx-utslippene sine slik at de oppfyller de strenge Euro 4- og IPPC-standardene.. Vi tilbyr AdBlue, som reduserer NOx-utslipp fra eksos fra kjøretøy, og NOxCare som reduserer NOx-utslipp fra kraftverk, forbrenningsanlegg og sementfabrikker.. AdBlue® – reagens for reduksjon av NOx-utslipp.. Hvis du eier en vognpark og skal implementere Euro 4-, Euro 5- og snart Euro 6-standardene, eller anlegget ditt trenger en IPPC-tillatelse for NOx-utslipp, vil du få behov for en reagens som reduserer NOx-utslipp.. Som ledende produsent av AdBlue, urea og ammoniakk, kan Yara tilby deg en pålitelig forsyningsløsning gjennom merkene Air1® og NOxCare.. Hva er AdBlue for lastebiler og busser ?.. AdBlue/Air1 brukes i systemer for selektiv katalytisk reduksjon (SCR) for å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx) i eksos fra tunge kjøretøyer.. AdBlue/Air1 er en oppløsning av 32,5 % urea med svært høy renhet i demineralisert vann.. En klar væske som ikke inneholder giftige stoffer og som er trygg å håndtere.. AdBlue/Air1 kombinert med SCR gir deg også en drivstoffeffektiv løsning med begrensede CO.. -utslipp sammenliknet med konkurrerende løsninger.. Yara forsyner minibulk-anlegg over hele landet med AdBlue /Air1.. Vi  ...   ammoniakk- og ureabaserte reagenser under merkenavnet NOxCare, for bruk i systemer for selektiv katalytisk reduksjon (SCR) og selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR).. Enten du er i ferd med å starte opp eller du ønsker å optimalisere NOx-reduksjonen ved anlegget ditt, kan vi tilby en komplett pakke med installasjon av logistiske, tekniske og lagringsrelaterte systemer for NOx-reduksjon.. Sjøgående fartøy og lektere.. som må overholde IMO-standarder eller lokal lovgivning for NOx-utslipp, vil oppdage at SCR kombinert med forsyning av urea gjennom NOxCare er den mest effektive løsningen for reduksjon av NOx-utslipp.. Yaras NOxCare-system kommersialiseres av Yarwil, som er et fellesforetak mellom Yara og Wilhelmsen Maritime Services.. Yaras NOxCare-produkter og kunnskap om NOx-reduksjon, kombinert med Wilhelmsen Maritime Services’ unike, globale nettverk, gjør Yarwil i stand til å levere produkter og tjenester til den internasjonale, maritime industrien, og samtidig bidra til å fremme utviklingen av "grønn" transport.. Kunder som bestiller NOxCare er gjerne operatører av kraftverk, avfallsforbrenningsanlegg, sementfabrikker, raffinerier, produksjonsanlegg for masse og papir, samt sjøgående fartøy og lektere.. Reduksjon av NOx.. Les mer om Air1/AdBlue for lastebiler og busser på Air.. info og.. NOx-reduksjon for den maritime sektoren på Yarwil's nettside.. Air1.. info (på engelsk).. Yarwil (på engelsk)..

  Original link path: /industrial_solutions/adblue_nox_reduction_agents/index.aspx
  Open archive

 • Title: Bærekraftkonferansen 2012 | Yara Norge
  Descriptive info: Akkurat nå.. Bærekraftkonferansen 2012.. Oslo.. , 18.. januar, 2012.. - et samarbeid mellom Yara og Energigården.. Det er anslått at ca 15% av verdens energibruk nyttes til produksjon, foredling og distribusjon av matvarer.. Verdikjeden ”fra jord til bord” er som øvrige sektorer avhengig av fossil energi i de fleste ledd.. Kan landbruksnæringen dekke en større del av dette behovet med egne biomasseressurser? Og – i tillegg levere en del av energibehovet til det øvrige samfunnet, uten at dette kommer i konflikt med matvareproduksjonen?.. Denne problemstillingen har hatt stort fokus i media de seneste årene.. Sist også i Landbruksmeldingen som ble presentert nylig.. Med konferansen den 18.. januar inviterer vi et bredt spekter av fagpersoner og beslutningstakere innen norsk jord- og skogbruk, miljøorganisasjoner, kraftbransjen, industrien og politikere for å drøfte utfordringene vi står overfor.. Med årets tema ”Mat, bioenergi og klima: Konflikt eller mulighet?” vil vi se nærmere på hvordan biomasse brukes og dyrkes optimalt med tanke på matsikkerhet, energibehov, klimamål og miljøhensyn.. Gjennom innspill fra politikere, næringslivsledere, forskere og andre håper vi å komme nærmere svaret denne dagen.. Sted: Yaras lokaler i Bygdøy Allè 2, Oslo.. Tid: 18 januar,  ...   mat- og energiprodusent i et klimatilpasset samfunn.. Lars Peder Brekk, landbruks- og matminister.. (0,3 mb).. Hva skal til for å trekke grønn kapital til den fornybare energisektoren? Bioenergi som eksempel.. Jens Ulltveit-Moe, Umoe Bioenergy.. (0,8 mb).. Bioenergiens rolle – på vegen ut av oljealderen.. Sahara Forest Project.. EU-perspektivet.. Frederic Hauge, president Bellona.. (2,2 mb).. Landbrukets rolle på veien mot et fornybart energisystem.. ”Klimakur” som verktøy i det videre arbeidet.. Audun Rosland, avdelingsdirektør KLIF.. (0,9 mb).. Jordbruksnæringen som matvare- og energiprodusent.. Konflikt eller mulighet?.. Nils Bjørke, styreleder Norges Bondelag.. Skogbruket som bioenergiprodusent – hva skal til for å få næringen på offensiven?.. Helge Evju, styreleder Norges Skogeierforbund.. (0,4 mb).. Skogbruk, bioenergi og klimanytte.. Hvordan erstatte fossil energi på best mulig vis?.. Jon Olav Brunvatne, seniorrådgiver LMD.. (1,1 mb).. Økosystemtjenester: Hvordan forene biomasseproduksjon til mat og energiformål med hensynet til biologisk mangfold?.. Dag O.. Hessen, professor i biologi, UiO.. (0,7 mb).. Hvordan utnytte jordbruksarealene og produksjonsapparatet optimalt – med riktig bruk av lagerressurser og lave utslipp av klimagasser – i et langsiktig perspektiv.. Nils Vagstad, forskningssjef Bioforsk.. Håvar Valved.. Program.. Les hele programmet for Bærekraftkonferansen 2012.. Barekraftkonferansen.. (PDF, 448KB).. Videoreportasje Bærekraftkonferansen 2012..

  Original link path: /media/archive/konferanse_2012.aspx
  Open archive

 • Title: Stipend til masterstudenter 2012 | Yara Norge
  Descriptive info: Stipend til masterstudenter 2012.. , 24.. Yara har opprettet og finansierer fire stipend til støtte for arbeid med masteroppgaver innenfor matproduksjon/planteproduksjon og tilgrensende fagområder.. Hvert stipend er på 50.. 000 kr, og det kan tildeles inntil fire stipend årlig.. Søknadsfristen er 15.. mars.. Tildeling av stipend vil skje i midten av april.. Formålet med stipendet er å fremme  ...   studenter som arbeider med sin mastergrad innen matproduksjon/plantevitenskap eller tilgrensende fagområder, som f.. eks bruk av planter som fôr.. Yaras stipend skal stimulere til forskning som bidrar til bærekraftig norsk matproduksjon og til å heve kvaliteten på norsk mat.. Se vedtekter og søknadsskjema på UMB sine nettsider.. Yara stipendiater 2011.. Les beskrivelse av prosjektoppgavene til stipendiatene i 2011..

  Original link path: /media/archive/yara_stipend_2012.aspx
  Open archive

 • Title: Klimaavtrykk | Yara Norge
  Descriptive info: Bærekraftig utvikling.. Bærekraftig utvikling – å oppfylle de voksende behovene i dag uten å gå på akkord med mulighetene for fremtidige generasjoner – er sentralt i Yaras ambisjoner.. Yara arbeider kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på sine produkter, operasjoner og produksjonsprosesser, for å eliminere avfall og maksimere effektiviteten.. Kort sagt legger selskapet stor vekt på bærekraftighet, i alle former.. Yaras samfunnsansvar.. Energiforsyning.. Klimaendring.. Moderne landbruk kan være en del av løsningen på klimautfordringene.. Yara deler informasjon om klimautslipp fra gjødslas livssyklus.. Dette gjør det mulig for bonden og andre aktører å velge miljøvennlig og minimalisere klimaavtrykket fra landbruket.. Alle presentasjonene..

  Original link path: /sustainability/index.aspx
  Open archive

 • Title: Om Yara | Yara Norge
  Descriptive info: Velkommen til Yara Norge.. Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning.. Produktene våre bidrar også til å rense luften og eliminere giftig avfall.. Selskapet har over 7 300 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land.. Yara Globalt.. Yara er et globalt selskap med salgskontor i over 50 land og salg til 150.. Vi har 30 produksjonssteder i 18 land.. Se hvor vi er globalt..

  Original link path: /about/index.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 210