www.archive-no-2012.com » NO » Y » YIT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 400 . Archive date: 2012-09.

 • Title: YIT - Hjem
  Descriptive info: .. Close.. YIT Group.. Česko.. Danmark.. Deutschland.. Eesti.. Latvija.. Lietuva.. Norge.. Österreich.. Polska.. Россия.. Slovensko.. Suomi.. Sverige.. Andre YIT-nett.. Intranett pålogging.. Kundesider.. Hjem.. Om YIT.. YIT Konsernet.. YIT i Norge.. Visjon og verdier.. Samfunnsansvar og etikk.. HMS.. Kvalitet.. Slik blir dine bygg mer verdt.. Pålogginger.. Tjenester.. Service og vedlikehold.. Drift av bygg og eiendommer.. Prosjekter og tekniske entrepriser.. Industri og infrastruktur.. Fagområder.. Elektro.. Klima.. Rør.. Sikkerhet.. Audiovisuelle løsninger.. IKT.. Kjøling.. Byggautomasjon.. Brann.. Telecom.. Mekanisk.. Jobb og karriere.. Ledige stillinger.. Trainee 2013 - En hel verden å vokse i.. YIT som arbeidsgiver.. YIT Academy.. Lærling i YIT.. Faglige organisasjoner i YIT.. Referanser.. Forskningsbygget, Radiumhospitalet.. Den Norske Opera & Ballett.. Postens Østlandsterminal.. Ahus.. Halden fengsel.. Sparebank 1 Midt-Norge hovedkontor.. Luftfartstilsynet, Bodø.. Avinor, 45 lufthavner.. Jakob Hatteland Group Management AS.. Statoil, IKT-utstyr.. Energi og  ...   balansert og lønnsom vekst.. 21.. Danske kommuner kan spare inntil 30 % på energiforbruket.. 13.. YIT leverer teknisk totalentreprise til nye Brøttum Skole i Ringsaker.. 06.. Anders Bredesen utnevnt til konstituert administrerende direktør i YIT AS.. Beste Valg messer.. Best innemiljø.. Senk dine energikostnader.. Finn ditt lokale YIT-kontor.. I YIT arbeider vi sikkert eller så arbeider vi ikke.. YIT og Røde Kors.. Ferie for alle.. Jobb i YIT.. Vil du jobbe hos oss?.. ServiFlex.. TM.. Når service er en sikker investering.. YIT og det ytre miljø, mer enn bare en motesak.. Left.. Right.. Jakob Hatteland Group.. Sparebank 1 Midt-Norge.. Helseprosjektet "BONUS".. Internt helseprosjekt i Rogaland.. YIT AS.. Postboks 6260 Etterstad.. 0603 Oslo.. Besøksadresse hovedkontor: Ole Deviks vei 10.. Tlf.. : 22 87 40 00.. E-post: hovedkontor@yit.. no.. Sitemap.. 2011 YIT Corporation..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: YIT - Hjem
  Original link path: /yit_no/hjem
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: YIT - Intranett pålogging
  Descriptive info: Om YIT.. Logg deg inn på.. https://extranet.. yit.. no.. her.. Brukernavn er ansattnummeret ditt og passordet er postnummeret ditt.. Sist redigert 05.. 10.. 2011.. 2011 YIT Corporation..

  Original link path: /yit_no/om-yit/p%C3%A5logginger/intranett-palogging
  Open archive

 • Title: YIT - Kundesider
  Descriptive info: Velkommen til denne portalen som vil gi deg som kunde av YIT tilgang til flere av våre abonnementstjenester som vi nå har gjort tilgjengelig på web og samlet her.. Byggsim.. Logg inn her.. Tilstandskontroll.. Dokumentasjon servicerapporter.. Meld feil eller mangler.. YIT e-drift.. Brannbok og driftsbok fra YIT Eiendomsdrift.. Kundeportal..

  Original link path: /yit_no/om-yit/p%C3%A5logginger/kundesider
  Open archive

 • Title: YIT - Om YIT
  Descriptive info: YIT er Norges ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner.. Hovedtyngden av leveransene ligger innenfor fagområdene inneklima, elektro, automasjon, energisparing, rør, IKT, audiovisuelle løsninger og sikkerhet.. Vi er samtidig en ledende leverandør av service på tekniske bygginstallasjoner og tjenester for eiendomsdrift.. Selskapet har en årlig omsetning på ca.. 4 milliarder kroner og ca.. 3600 ansatte fordelt på mer enn 60 steder i Norge.. Sist redigert 03.. 08.. 2012..

  Original link path: /yit_no/om-yit
  Open archive

 • Title: YIT - YIT Konsernet
  Descriptive info: Konsernets historie.. YIT bygger, utvikler og vedlikeholder et godt livsmiljø for mennesker.. Vi tilbyr teknisk avanserte og kosteffektive tjenester under hele byggets og anleggets livssyklus, fra planlegging og bygging til vedlikehold og renovering.. Vi tilbyr tjenester i de nordiske land, Russland, Baltikum og Sentral-Europa.. YIT konsernets virksomhet er delt i fire forretningsområder: Building Services Northern Europe,  ...   konsernet har ca 26 000 ansatte i 14 land, og konsernets omsetning er over 35 milliarder kroner.. YITs finske historie begynner i 1912 da Yleinen Insinööritoimisto (Det allmenne ingeniørkontoret) startet sin virksomhet i Finland.. YIT-konsernets aksje har siden 4.. september 1995 vært oppført på Helsingfors Børs.. Les mer om YIT Corporation her.. Sist redigert 15.. 11..

  Original link path: /yit_no/om-yit/yit-konsernet
  Open archive

 • Title: YIT - YIT i Norge
  Descriptive info: Vår historie.. Driftskostnadene viktigst.. Leverandør til industrien.. YIT AS designer, produserer og installerer et bredt spekter av produkter, systemer og tjenester til yrkesbygg og industri.. Vi kan gjennomføre en teknisk totalentreprise eller foreta enkeltinstallasjoner av luftbehandlings- og røranlegg samt elektrotekniske, mekaniske og sikkerhetsinstallasjoner i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.. Vi  ...   alt teknisk vedlikehold i et bygg.. Om kunden ønsker det, kan vi gjennom vår Facilities Management virksomhet samordne alle støttefunksjonene til kundens kjernevirksomhet.. YIT i Norge har en årlig omsetning på ca.. 4 milliarder kroner og ca.. 3600 ansatte fordelt på mer enn 60 steder.. Sist redigert 26.. 01..

  Original link path: /yit_no/om-yit/yit-i-norge
  Open archive

 • Title: YIT - Visjon og verdier
  Descriptive info: YITs visjon.. Vi skal være førstevalget til våre kunder, medarbeidere og eiere.. YITs kjerneverdier.. Følgende fire verdier er grunnlaget for vår virksomhet.. Kundeservice.. Samarbeid.. Målrettet opplæring.. Prestasjoner.. Rett kvalitet til rett tid.. Skreddersydde løsninger.. Gode og langsiktige kunderelasjoner.. Positivt og utviklende arbeidsmiljø.. Åpenhet og høy etisk standard.. Hver person er viktig.. i YIT.. Høy faglig kompetanse.. og prosjektledelse.. Kompetanseutveksling innen YIT.. Vi skaper et godt og sikkert miljø.. Eierskap og kreativitet.. er vår styrke.. God lønnsomhet sikrer.. vår fremtid.. Vi påtar oss vårt sosiale ansvar.. Sist redigert 02..

  Original link path: /yit_no/om-yit/visjon-og-verdier
  Open archive

 • Title: YIT - Samfunnsansvar og etikk
  Descriptive info: Prinsipper for YITs samfunnsansvar.. Formålet med våre etiske retningslinjer.. Forretningsetikk og lojalitet.. YIT støtter Røde Kors og prosjektet Ferie for alle.. Vårt samfunnsansvar:.. YITs samfunnsansvar er summen av tre ansvarsområder som støtter hverandre: økonomisk ansvar, sosialt ansvar og ansvar for miljøet.. Et selskap som driver ansvarlig er til fordel for kunder, medarbeidere, eiere  ...   omdømme er en helt sentral del av vår merkevare og vår mest verdifulle ressurs.. Vårt omdømme påvirkes direkte av hvordan vi opptrer.. Våre kunder og andre som har kontakt med vår virksomhet, forventer at vi opptrer med en høy etisk standard, at vi oppfyller våre forpliktelser og at vi handler med uomtvistet integritet..

  Original link path: /yit_no/om-yit/samfunnsansvar-og-etikk
  Open archive

 • Title: YIT - HMS
  Descriptive info: Vi har et slagord som sier at.. ”I YIT arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke”.. Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå arbeidsulykker.. Vi vil fortsette vårt arbeid for å hindre at ulykker skjer, og jobbe kontinuerlig med å øke bevisstheten blant våre  ...   redusere sykefraværet gjennom tett oppfølging, trivsel, og økt fokus på forbyggende aktiviteter.. Gjennom vårt klimaregnskap vil vi synliggjøre vårt arbeid med å redusere utslipp og ivareta ytre miljø.. Vi skal sette tydelige mål for kontinuerlig forbedring innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.. HMS brosjyre.. Sist redigert 21.. 05..

  Original link path: /yit_no/om-yit/hms
  Open archive

 • Title: YIT - Kvalitet
  Descriptive info: Sertifisering og prekvalifisering.. Kvalitet for oss i YIT er "Å holde hva vi lover".. Dette gjelder både kunder, ansatte og eiere.. For å kunne leve opp til en slik kvalitetskultur brukes det betydelige ressurser på å forbedre systemer, verktøy, kompetanse og holdninger.. Videreutvikling av våre arbeidsprosesser ved hjelp av Lean teknikker og moderne e-verktøy står sentralt.. Vårt forbedringsarbeid har også gjennom en årrekke vært stimulert av sertifisering etter internasjonale drifts- og miljøstandarder, samt forpliktelser gjennom aktuelle prekvalifiseringsordninger..

  Original link path: /yit_no/om-yit/kvalitet
  Open archive


 • Archived pages: 400