www.archive-no-2012.com » NO » Y » YNF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 110 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Velkommen til Rørvik i Ytre Namdal | Nautisk linje
  Descriptive info: .. Nautisk linje.. Facebook.. Sjøfartsdirektoratet.. Veiledning til søknad.. Vigo.. no.. Sikkerhetssenteret Rørvik.. Informasjon.. Ytre Namdal fagskole.. Utdanningstilbudet.. D3 oppgraderingskurs.. Oppgraderingskurs, D4 til D3.. Oppgraderingskurs, D5 til D4.. Sensur.. Yrkesrelevans.. Fagplan.. Fritidsbåtskipperkurs.. Kontakt.. Reglement.. Organisasjon og ledelse.. MS Hillerø.. Pålogging.. Brukernavn:.. *.. Passord:.. Bestill nytt passord.. Velkommen til Rørvik i Ytre Namdal.. På bakgrunn av ny innføring av STCW-Manila og nye lærerplaner, er mange av linkene merket under oppdatering.. Vi kan derfor ikke garantere for sidens innhold.. Vi gjør også oppmerksom på at det kan bli forandringer i skolens tilbud fra høsten 2013.. Ytre Namdal fagskole, nautisk linje.. utdanner skipsoffiserer på fire ulike sertifikatnivå.. I tillegg til praktisk utdanning på skolens øvingsfartøy, M/S ”Hillerø”, har skolen en av landets mest moderne simulatorer  ...   det er mulig å begynne og avslutte utdanningen på ulike sertifikatnivå som D4, D3 og D1.. Utdanningen er inndelt etter følgende plan:.. Klasse D4: 1-års studium med eksamen som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D4.. Klasse D4: 1/2-års oppgraderingskurs fra D5 som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D4 (forutsetter D5 sertifikat.. Se under inntak).. Klasse D3: 1/2-års oppgraderingskurs fra D4 som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D3 (Overstyrmannssertifikat).. Klasse D1: 1-års studium som gir teorigrunnlag for å løse dekksoffiserssertifikat klasse D1 (Skipsførersertifikat).. Videopresentasjon av YNF.. Fagskole presentasjon.. from.. YNVS.. media.. on.. Vimeo.. Videosnutt laget i forbindelse med at fagskolestyret i Nord-Trøndelag skulle besøke oss og få litt innblikk i hva vi driver med her på Rørvik..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Veiledning for utfylling av søknadsskjema - klasse D4 | Nautisk linje
  Descriptive info: Eksamen.. Inntakskriterier D4 til D1.. Klasse - D4.. Veiledning søknadsskjema (D4).. Klasse - D4 kurs.. Klasse - D3 kurs.. Klasse - D1.. Karaktersystem.. Timefordeling.. Organisering.. Veiledning for utfylling av søknadsskjema - klasse D4.. Søknad via Vigo ( Gjelder kun søkere til D4 2 årig fagskoleutdanning).. For søknad til andre kurs eller linjer, se under de enkelte kursene/linjene.. Punkt A.. Her skriver du opp navn, adresse og så videre.. Husk å skrive hele fødselsnummeret (NB 11 siffer).. Punkt B.. Dersom du har et annet morsmål en norsk, skriver du inn det her.. Skriv også opp hvilken nasjonalitet du har, og hvilken dato du kom til Norge.. Du må sende inn kopi av gyldig oppholdstillatelse separat eller skrive ut søknaden og sende disse inn sammen.. Punkt C.. Dette søknadsskjemaet gjelder.. kun.. for søknader på.. heltidsstudier.. For søknad på deltid eller nettbaserte kurs, se annet skjema eller ta kontakt med.. skolen.. direkte.. Kurskode:.. Her skal du i prioritert rekkefølge sette opp de kursene du ønsker å søke på.. Kursnavn:.. Du må velge fordypning allerede det første året.. Skolenummer.. For hvert kurs kan du i prioritert rekkefølge føre opp navnet på inntil tre ulike skoler ( fem  ...   Ta med eksamensår.. Utenlandsk utdanning må være oversatt av autorisert translatør.. Punkt E.. Her fører du opp hvilke fag du har fag-/svennebrev i.. Punkt F.. Her fører du opp hvilke maritime sertifikater og/eller sikkerhetskurs du har og årstall for når det ble avsluttet.. Punkt G.. Her skriver du ned den arbeidspraksis du har hatt.. Navnvet på arbeidssted, samt en beskrivelse av hva slags arbeid du har utført.. Hel stilling påføres i antall måneder, delstilling i antall måneder og timetall pr.. måned, eventuelt % av stillingsstørrelse.. All dokumentasjon skal sendes pr.. post til den skolen som er ditt førstevalg for fordypningen.. Dokumentasjon må være skolen i hende innen 15.. april 2013, for å bli tatt med i første opptak.. For informasjon om tilbudet, kontakt den skolen som er ditt førstevalg.. For spørsmål knyttet til søknaden,.. , eller elektronisk søknad, kontakt:.. Nasjonalt opptakskontor for fagskolen.. Seksjon for inntak og yrkesveiledning.. Postboks 767.. 4004 Stavanger.. Telefon 51 51 65 94 (telefontid 10.. 00 15.. 00).. Faks 51 51 67 53.. E-post.. fagskoleopptak@rogfk.. NB! For søkning til deltid eller nettbaserte kurs, ta kontakt med aktuell skole for eget søknadsskjema søknad til disse kurs sendes direkte til skolen..

  Original link path: /node/60
  Open archive

 • Title: Skolebygg og klasserom | Nautisk linje
  Descriptive info: Rørvik og Vikna.. Skolens ansatte.. Utstyr.. Nettverk.. Andre skoleaktører.. Avviksskjema.. Skolebygg og klasserom.. Ytre Namdal fagskole nautisk linje, er samlokalisert med Ytre Namdal.. VGS.. Vikna kommune.. Vi er nå også på.. hvor vi deler bilder og informasjon om skolen.. Rommene er utstyrt med nødvendige fasiliteter som store pulter og hensiktsmessige stoler.. Det er god plass til 15 studenter i hvert av rommene som brukes av fagskolen.. I klasserommene er dessuten kartskuffeseksjon slik at hver elev har sin skuffe med de kartene som er nødvendige i undervisning og oppgaveløsning gjennom skolegangen.. Et tilstrekkelig antall hylleseksjoner hvor nødvendige oppslagsverk som er nødvendig i undervisningen og oppgaveløsningen, og seksjoner som er forbeholdt studentenes eiendeler som lærebøker  ...   Studentene benytter læringsplattformen.. It s Learning.. for kommunikasjon mellom studentene og mellom studenter og lærere.. Ved skolestart velger studentene ut et tilstrekkelig antall studenter som får låne nøkkel til skolebygget og klasserommene.. Dette for at studentene skal kunne benytte de hjelpemidler som er på skolen i arbeidet med oppgaver som blir gitt i løpet av skoledagen og som skal løses til neste skoledag.. Lærere og ledelse ved skolen oppfordrer studentene til å benytte skolebygget også på kveldstid, da vår erfaring gjennom flere år viser svært positive erfaringer i studentenes læring ved at en gruppe studenter jobber i lag.. Denne ordningen gir også elevene tilgang til det trådløse datanettet og til datarommet også på kveldstid..

  Original link path: /node/34
  Open archive

 • Title: Generelt om utdanningstilbudet | Nautisk linje
  Descriptive info: Generelt om utdanningstilbudet.. Utdanningstilbudets navn er Ytre Namdal fagskole, nautisk linje.. Skolen skal gi et tilbud som er tilpasset de maritime næringene, og som er i tråd med de nasjonale og internasjonale krav som pålegges denne utdanningen.. Som fagskole vil skolen gi utdanning på alle nivåer for sertifisering innenfor det nautiske området og gi det teoretiske grunnlaget for sertifisering til dekksoffiser klasse  ...   fagskolen.. Som det fremgår av måldokumentet, er studentene og næringen satt i sentrum, i tillegg til at skolen styres av nasjonalt og internasjonalt regelverk.. Det betyr at fagskolen må ha en kontinuerlig overvåking av sitt tilbud både i forhold til at studentene sitter igjen med riktig kompetanse i forhold til målsetting, og at næringen får tilgang på riktig kompetanse for sin virksomhet..

  Original link path: /node/23
  Open archive

 • Title: D3 Oppgraderingskurs | Nautisk linje
  Descriptive info: D3 Oppgraderingskurs.. tir, 12/06/2012 - 15:10 — Alf Morten Knutsen.. Oppgraderingskurs for innehavere av Kystskippersertifikat klasse B, Kystskippersertifikat klasse A og Fiskeskippersertifikat klasse A.. P.. g.. a manglende søkere til dette kurset, vil vi kun kjøre dette etter ønske fra næringen og nok antall interiserte.. Er du navigatør med kystskippersertifikat klasse A eller B eller fiskeskippersertifikat klasse A, og ønsker å oppgradere sertifikatet til et klasse D3 sertifikat?.. Ved Ytre Namdal fagskole gjennomføres et 4 måneders kurs for oppgradering  ...   stabilitetslære, navigasjon og ledelse til sjøs.. Oppstarten er ikke bestemt.. Det er ikke hurtigbåt kurs med på dette kurset.. Vi viser ellers til orienteringer som ligger andre steder på vår hjemmeside.. Inntakskrav:.. Gyldig kystskippersertifikat B eller A eller fiskeskippersertifikat klasse A.. Kursstart:.. ( Med forbehold om nok kursdeltakere for oppstart).. Pris:.. 70 000,-.. Søknadsfrist:.. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Ytre Namdal fagskole, eller det kan lastes ned her:.. Søknadsskjema Oppgraderingskurs.. Word-dokument til nedlasting.. Logg på.. for å skrive kommentarer..

  Original link path: /node/70
  Open archive

 • Title: Oppgraderingskurs, D4 til D3 | Nautisk linje
  Descriptive info: Oppgraderingskurs fra D4 til D3.. NB.. På grunn av nye godkjenninger i.. h.. t ny.. STCW.. , er det ikke avgjort om det blir aktuelt med dette kurset fra høsten.. Oppdatering kommer:::.. På bakgrunn av ønske fra næringen og de som går D4 betalingskurs hos oss, tilbyr vi nå videre betalingskurs fra D4 til D3.. Ytre Namdal fagskole tilbyr offiserer med klasse D4-sertifikat å søke seg inn på D3 betalingskurs.. Tilbudet  ...   Klassen vil bli en egen klasse og er et tilleggstilbud til de ordinære fagskoleklassene.. Studentene har mulighet til å avslutte utdanningen enten etter ett halvt år som gir teorigrunnlag for å løse D3-sertifikat.. Studenten kommer inn under vanlige vilkår for lån og stipend i Statens lånekasse.. Men ettersom dette er et betalingskurs, vil prisen bli.. kr 70 000,-.. gyldig klasse D4-sertifikat eller fullført maritim fagskole på D4-nivå.. august 2013.. 15.. april 2013..

  Original link path: /node/67
  Open archive

 • Title: Oppgraderingskurs fra D5 til D4 | Nautisk linje
  Descriptive info: Oppgraderingskurs fra D5 til D4.. Ytre Namdal fagskole tilbyr offiserer med klasse D5-sertifikat å søke seg inn i den ordinære fagskolen fra januar 2013 med et 4 ukers forkurs.. Tilbudet gjelder de som har gyldig klasse D5-sertifikat, og har seiletid som skipper eller styrmann på sertifikatpliktig fartøy eller på bakgrunn av realkompetanse.. Studentene har mulighet til å avslutte utdanningen enten etter 1/2 år med teorigrunnlag  ...   løse D3-sertifikat.. Oppstart av alle kurs kommer an på antall påmeldte.. Gyldig klasse D5-sertifikat og 10 måneders fartstid som skipper eller styrmann på sertifikatpliktig fartøy.. Søkere som ikke har løst ut D5-sertifikat, vil også bli vurdert i hver enkelt tilfelle på bakgrunn av sin realkompetanse.. 3.. januar 2013 kl 0900.. 1.. november 2012.. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Ytre Namdal fagskole, eller kan lastes ned her:..

  Original link path: /node/61
  Open archive

 • Title: Generell sensorveiledning for eksamen | Nautisk linje
  Descriptive info: Kriterier.. Sensorer.. Generell sensorveiledning for eksamen.. Fagskolen utarbeider eksamensoppgaver og sensorveiledninger for sensurarbeid.. Faglærer utarbeider eksamener som godkjennes av faglig leder.. Det utarbeides sensorveiledning for hver enkelt oppgave med samme godkjenningsprosedyre.. Mål:.. Bidra til en sikrere og mer helhetlig vurderings- og sensureringspraksis.. Hovedprinsipp:.. Sensor skal vurdere studentenes samlede kompetanse slik den er beskrevet i læreplanverkets mål.. Fagskolens retningslinjer og krav til oppgavesettet gir oss muligheter til å prøve studentene innen ulike kompetansemål.. Et utvidet kunnskapssyn utfordrer sensor til å orientere seg fra fasitsvar mot en åpen vurderingsform og taksonomisk tenkning.. Sensureringen må være basert på en bevisst vurderingsholdning.. Sensorene må være forberedt på å bedømme også en overraskende løsning som både i form og innhold avviker fra egen forventning.. Dette sikrer at eksaminanden får en åpen og helhetlig vurdering, der karakteren gir uttrykk for grad av måloppnåelse iht.. de mål som er lagt til grunn for den spesifikke eksamensoppgaven.. Sammenhengen mellom målene i  ...   må sensor i tillegg kreditere studenter som:.. behandler fagstoffet på en selvstendig måte.. har kritisk vurderingsevne.. løser oppgaven på en kreativ måte.. har god formidlingsevne.. har brukt hjelpemidler på en hensiktsmessig måte.. En forenklet oversikt over taksonomien:.. Laveste nivå.. Karakteren.. E-F.. Mellomste nivå.. C-D.. Høyeste nivå.. A-B.. Kompetanse.. Reproduksjon.. Produksjon.. Vurdering.. Dyktighet.. I forhold til målet klarer studenten å:.. - iaktta.. - fortolke.. - beherske.. - gjengi.. - forklare.. - trekke slutning.. - gjenkjenne.. - forstå.. - vurdere.. - definere.. - bruke.. - presisere.. - observere.. - sammenligne.. - drøfte.. - beskrive.. - regne ut.. - diskutere.. - oppfatte.. - utføre mv.. - integrere.. - liste opp.. - beregne.. - videreutvikle.. - reprodusere.. - gjøre rede for.. - kritisere.. - streke under.. - ta ansvar for.. - ta stilling til.. - navngi.. - formulere.. - kombinere.. - ta initiativ.. - kunnskaper.. - organisere.. - improvisere mv.. Beskrivelsene i tabellen ovenfor er ikke utfyllende..

  Original link path: /node/48
  Open archive

 • Title: Generelt om fagskolens yrkesrelevans | Nautisk linje
  Descriptive info: Arbeidsmarkedet.. Utdanningskvaliteten.. Generelt om fagskolens yrkesrelevans.. Siden vi begynte med utdanningstilbud til de maritime næringene, har vi jevnlig hentet inn informasjon om tilbudenes relevans.. Det er med bakgrunn i disse tilbakemeldingene at vårt tilbud er noe styrt inn mot kysttrafikk og hurtigbåttrafikk.. Det vil alltid være et spørsmål om skjønn når man skal vurdere i hvor stor grad et undervisningstilbud har samfunnsnytte.. Når det gjelder de maritime næringene  ...   i maritime fag har hatt studenter fra hele landet, er vi i hovedsak en tilbyder til kystregionen Midt-Norge og Helgeland, som i flere generasjoner har vært leverandørområder til de maritime næringene, både når det gjelder kystfart, rutetrafikk og langtransport sjø.. Utdanningen vi gir innenfor den maritime fagskolen, har i stor grad rekruttert personell til rederiene i nevnte region, spesielt trafikkselskapene.. Vi viser i den sammenheng til intensjonsavtalene med rederiene..

  Original link path: /node/53
  Open archive

 • Title: Generelt om utdanningstilbudet | Nautisk linje
  Descriptive info: Klasse D4.. Klasse D4- halvårskurs.. Klasse D3 halvårskurs.. Klasse D1.. Som fagskole vil den gi utdanning på alle nivåer for sertifisering innenfor det nautiske området, og gi det teoretiske grunnlaget for sertifisering til dekksoffiser klasse D4 til D1.. Gjennomføringen skjer foreløpig på tradisjonelt vis med ordinær undervisning på fagskolen.. Klasse D4 ›..

  Original link path: /node/9
  Open archive

 • Title: Fritidsbåtskipperkurs D5L | Nautisk linje
  Descriptive info: Helsekrav til D5L Kurs.. Fritidsbåtskipperkurs D5L.. FRITIDSBÅ.. TSKIPPERSERTIFIKAT.. (D5L).. Kursstart etter henvendelser.. Pr.. i dag ingen umidelbare planer om oppstart.. Kurset vil hovedsakelig gå på tirsdager og torsdager fra klokken 1700 til 2000.. Omstendigheter kan føre til små forandringer.. Eksamener i april.. Kurset er av Sjøfartsdirektoratet normert til minimum 120 timer.. Kurset består av 6 fag og 6 eksamener.. Kurset fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåt over 15 meter med grense inntil 50 BT i stor kystfart.. Kurset inneholder følgende teoretiske/praktiske hovedemner: navigasjon navigasjonsinstrumenter sjøveisregler m/radarobservasjon og brovakthold skipslære sikkerhetsopplæring D5L (førstehjelp og redning/brannvern) * teknologi/motorlære.. Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer.. VHF-kurs anbefales.. (Det planlegges holdt etter endt kurs under forutsetning om nok deltagere.. )..  ...   meter i minst 3 år.. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtkort.. Alternativt kan du ha minst 12 måneders fartstid som kan godkjennes for utstedelse av vanlig dekksoffiserssertifikat.. eller.. Bestått godkjent praktisk utsjekk (jf.. Sjøfartsdirektoratets rundskriv av 3.. juni 2005) samt disponert og brukt regelmessig et fartøy i minst 3 år.. Deltakerne må dessuten kunne fremlegge erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn.. Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.. Fiskeskipper klasse C.. Med bestått fritidsbåtskippereksamen, godkjent helseerklæring, godkjent sikkerhetskurs for fiskere,.. VHF.. telefonisertifikat og minst 12 md.. godkjent fartstid på fiskebåt over 8 meters lengde, eller bestått praktisk prøve ved demonstrasjon av ferdighet i sjømannskap av STCW-assessor godkjent av Sjøfartsdirektoratet, kan du løse ut sertifiketet som fiskeskipper klasse C.. Velkommen på kurs..

  Original link path: /node/64
  Open archive


 • Archived pages: 110