www.archive-no-2012.com » NO » Y » YN-LANDBRUKSTJENESTER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Startside
  Descriptive info: .. Generell informasjon.. Besøksadresse.. Ytre Namdal Landbrukstjenester.. Gamle Vegstasjon,.. Kontorbygget ved.. Coop Landbruk og Fritid.. Kontortid (kjernetid).. tirs-, ons- og torsdag, 10-15.. Postadresse.. Gamle Vegstasjon.. 7970 Kolvereid.. E-post.. Tlf.. 74395606.. Faks.. 74395664.. Mobil.. Dagl.. leder 92877970.. Velkommen til.. Ytre Namdal Landbrukstjenester SA (YNL).. YNL er et samvirkeforetak som formidler og organiserer avløsertjenester i Vikna, Nærøy, Bindal og Leka, med bønder som medlemmer og eiere.. Primært er det bøndene som er våre kunder, men vi tilbyr også våre tjenester til øvrig næringsliv og private.. Tjenestene våre omfatter:.. - Arbeidsgiveransvar og utlønning for bønder og andre bedrifter.. (til avløsere og andre tilsatte,- heltid og deltid, ).. - Formidling av arbeidskraft til landbruk og annen virksomhet.. - Administrasjon av landbruksvikarordninga i Ytre Namdal og Bindal.. - Klauvskjæring.. - By- og Bygdeservice.. - Regnskapsføring for foreninger og lag.. - Gjødselplanlegging.. Aktuell, oppdatert informasjon:.. Medlemsmøte ble holdt torsdag 22.. november kl 11.. 00 i kommunestyresalen i Kulturhuset på Kolverei.. d.. Tema i møtet var:.. - Litt historikk.. - Hva blir utviklinga framover?.. Daglig leder er i 60 % jobb og utfører de grunnleggende administrative opppgavene; det vil si oppgaver i forbindelse med ansettelsesforhold, lønn og regnskap.. Bedre oppfølging av medlemmer og ansatte er prioritert framover.. Når kontoret ikke er betjent, blir telefonen viderekoblet til daglig leder.. Klikk deg inn på menyene til venstre, og les oppdatert informasjon om.. Landbruksvikarene.. og.. NAV brukerutvalg.. Kontortid.. Til vanlig vil kontoret vårt på Kolvereid være åpent tir-, on- og torsdag med kjernetid 10 -15.. Avløserbehov ??.. Kanskje vi har avløseren du har behov for?.. Les her, og gjør noe med det nå!.. Utlysing på ledige stillinger (april -12) har gitt oss mange søkere som kan bli gode avløsere.. Vi har fått på plass landbruksvikarene vi søkte etter, samt at det er i ferd med å ordne seg med en ringavløser også.. Fremdeles er det noen bra kandidater som vi ikke har konkret jobb til!.. Oppfordringa til dere som gjerne skulle hatt ei fast avløserordning, aleine eller sammen med andre, snakk eventuelt med andre i samme situasjon og gi oss iallfall beskjed! Det er nå vi har søkerne og da må vi smi mens jernet er varmt.. Tida med ringavløser i hver grend er forlengst forbi, så for mange kan løsninga være å dele avløser med noen som bor et stykke unna.. Årsmøte for driftsåret 2011.. ble holdt på Kolvereid Hotel 10.. 05.. 2011 kl 20.. 00.. Nye vedtekter (endra selskapsform til SA) finner du.. HER.. Årsberetning og regnskap med noter for 2011 finner du.. Revisjonsberetning for 2011 finner du.. HER.. Produksjonstilskudd for husdyr og areal er utbetalt i uke 6 2012.. Vi forventer da at de som fremdeles har gjeld fra 2011 til YNL prioriterer å gjøre opp denne nå!.. Selv om avløsertilskuddet for 2011 ikke blir utbetalt før i juni 2011, betyr ikke det at eventuell gjeld til avløserlaget skal vente til da med å bli oppgjort.. Vi minner ellers om at en femdel av skyldig beløp er moms, og den kommer jo til fradrag i skyldig moms i april.. Endret frist for levering av timelister, leveringsmåte.. Da mange medlemmer syns det er for kort betalingsfrist på avløsning, har styret vedtatt å endre leveringsfristen for timelister til den 25.. i måneden før utlønning.. Utlønningsdato blir den 15.. som før.. Tidligere innlevering gjør det mulig å avslutte lønnskjøringa tidligere, som igjen kan føre til tidligere utsending av betalingsdokumenter.. Timelistene kan i tillegg til å leveres pr post eller direkte på kontoret, enten sendes pr.. faks til faksnr 74 39 56 64,.. eller skannes til.. PDF-format.. og sendes i e-post til.. ynlt@n-lt.. no.. Timelister finner du.. her.. Er du lei av å ikke ha avløser?.. - Og hva kan vi eventuelt gjøre med det?.. Det blir stadig vanskeligere å få tak i deltidsavløsere akkurat når du helst ønsker deg det.. Oppdretts- og byggebransjen er konkurrenter om arbeidskrafta, og om vi skal få gode og stabile avløsere må vi tilby gode arbeidsvilkår med lønn som er konkurransedyktig.. Vi har erfaring for at vi enkelte ganger får ansatt norsk arbeidskraft, men landbruket sysselsetter stadig flere utlendinger, spesielt fra Øst-Europa.. Etter det vi er kjent med er det gode muligheter for å få tak i utenlandsk arbeidskraft.. Det kan blant annet bety at vi må akseptere at ikke alle snakker godt norsk når de kommer!.. Vi har god tro på at det er mulig å gjøre  ...   mer enn et par måneder.. På samme måte har enkelte ressonert slik at når de leier mye avløser gjennom året og selvsagt gjør opp etterhvert, bidrar også dette til å jevne ut den totale momsregninga over året.. Argumentet om at moms på avløser er belastetende, er derfor ikke særlig gangbart før det blir snakk om sammenhengende langvarig sykdomsavløsning.. Da utgjør den fort 10.. 000 kr i måneden, og blir ei reell utfordring for mange å klare å forskuttere.. Kanskje det for mange ville være mer å tjene på ei frivillig ordning med mulighet for 2-mnd momsterminer? Om ikke annet, ei korttids mulighet for å avhjelpe ved sykdomsavløsning?.. Kontoutskrift for 2008.. er sendt til alle som har hatt bevegelse på kontoen sin i 2008.. Husk å levere utskrifta til regnskapsfører! Frist for rapportering av moms for 2008 er 10.. april, og da er det viktig at også årsoppgaven fra Lanbrukstjenesten er med.. Hvert år er det ganske mange forespørsler om oppgaver fra regnskapsførerne.. Registrer e-postadressen din!.. Det meste av informasjon til medlemmer og kunder kan vi nå sende pr e-post.. For å få det til er vi avhengige av å få e-po stadressen din! Det enkleste er at du sender ei e-postmelding til.. Halvor.. Prestvik@n-lt.. Da får vi registrert deg, og har mulighet for å sende medlemsoppgaver, kontoutskrifter m.. v.. som e-post.. Det sparer oss for porto og posthandtering, dessuten går det ikke bort tid i postgang.. Betaling av faktura i nettbank - melding til mottaker.. For den som skal registrere innkomne betalinger er det viktig at betaler har lagt inn riktig melding til mottaker.. Giro uten KID må merkes med kunde-/medlemsnr og fakturanr som betalinga gjelder.. Dersom giroen har KID-nr skal dette selvsagt brukes.. Styret har gjort følgende vedtak:.. Medlemskontingent for 2009.. blir uendret kr 700 for de medlemmene som benytta lagets tjenester i 2008.. Kontingenten belastes medlemskonti i mars 09.. Innskuddsrente på medlemskonto.. beregnes ved utgangen av året.. For 2008 ble renta fastsatt til 3% p.. a.. Gjeldsrente på medlemskonto.. er fastsatt til gjeldende morarentesats + 3%.. Gjeldsrentesats fra 1/1-11 12%, fra 1/7-11 12,25%.. Renta beregnes etter kassakredittprinsippet fra forfall.. Ny landbruksvikarordning fra 2008.. Ved jordbruksoppgjøret 2007 ble det vedtatt å etablere en ny landsdekkende landbruksvikarordning fra og med 2008.. Ansvaret for den nye ordningen overføres fra kommunene til avløserlagene.. Kommunene står fritt til å ha landbruksvikarordning også etter den tid, men da blir det uten tilskudd.. Det er fylkesmannen som fastsetter stillingsomfanget som skal tildeles det enkelte avløserlag.. Normen er ett årsverk pr 150 foretak med rett til å søke tilskudd til avløsning ved sykdom.. Lag som får slikt tilskudd, skal også tilby tjenesten til foretak som ikke er medlemmer.. Som ved den gamle ordninga skal sykdomsavløsning ha første prioritet.. Ved sykdomsavløsning skal bruker fra 1.. jan 2009 betale 1130 kr pr dag, altså tilsvarende maksbeløp for refusjon av kostnader til sykdomsavløsning.. Når det ikke er behov for sykdomsavløsning kan landbruksvikaren benyttes til annen avløsning, men da kan utleiesatsen settes høyere.. Landbruksvikartilbud i Nærøy, Vikna , Leka og Bindal.. Ytre Namdal Landbrukstjenester ser det som en prioritert oppgave å etablere ei best mulig ordning innafor de rammene vi får tildelt fra fylkesmannen.. I nordtrønderkommunene får vi sentralt tilskudd til 1,72 årsverk,.. For Bindal i Nordland fylke er det sentralt tilskudd til 0,7 årsverk, + kommunalt 0,3 2009.. Dette dekker vi opp slik:.. Nærøy og Vikna: 1 fullstilling + flere delstillinger.. Leka (øya): 1/4 stilling.. Bindal, Gutvik (Leka), Nærøy: 1 fullstilling.. Link til ledige stillinger.. Meld fra om endring av persondata!.. Hvert år opplever vi å få en god del lønnsslipper og spesielt lønns-/og trekkoppgaver i retur, da folk har skifta adresse i løpet av året uten at vi har fått beskjed om dette.. Vær vennlig å gi oss beskjed med en gang ved skifte av.. adresse.. kontonummer.. ,.. det sparer begge parter for unødige ergrelser!.. Kan du ta på deg avløserarbeid, f.. eks i helger?.. Holder du til i Ytre Namdal og er skoleelev, bonde eller hva som helst, og vet at du kan ta ansvar for fjøs for kortere eller lenger tid, vil vi gjerne ha kontakt med deg!.. For å fungere som formidler er vi avhengig av å vite om både brukere med avløsningsbehov og tilgjengelige avløsere.. Sidemeny.. Startside.. Om YNL.. Landbruksvikar.. Skjema.. Klauvskjæring.. Ledig stilling.. By- og Bygdeservice.. NAV Brukerutvalg.. 2012 www.. yn-landbrukstjenester.. no -.. Levert av Procano AS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Timelister og midl.t. arb.avtaler
  Descriptive info: Her finner du timelister og midlertidige arbeidsavtaler som du kan skrive ut.. Rettledning for utfylling av timelister og midlertidig arbeidsavtale, klikk.. her.. Timeliste med midlertidig arbeidsavtale, klikk.. Timeliste, klikk.. Midlertidig arbeidsavtale finner du.. Avtale om fast utlønning finner du.. (gjelder spesielt familieavløsning).. Ferdigutfylte timelister og  ...   sin e-postadresse ynlt@n-lt.. no, dersom du ikke leverer på kontoret eller sender med Posten.. Hvis du heller vil sende telefax, sender du den til 74 39 56 64.. Ordinær frist for levering av listene er den 25.. i måneden før utbetaling hvis ikke annet er avtalt..

  Original link path: /Skjema/cid/19914/
  Open archive

 • Title: Ledig stilling
  Descriptive info: Vi har for tida ingen ledige definerte stillinger,.. Men vi trenger stadig.. Avløsere til flere aktuelle, foreløpig udefinerte stillinger i Ytre Namdal og Bindal.. Ønskede kvalifikasjoner: Helst.. n.. orsktalende, helst med relevant erfaring og landbruksfaglig utdanning.. Førerkort for traktor og egen bil.. Er dette interessant for deg.. ?.. Spørsmå.. l.. kan rettes til daglig leder, tlf 74 39 56 06, eller e-post til Ynlt@n-lt.. Helgaavløser, noe for deg?.. Det er stadig etterspørsel  ...   vanligvis f.. m fredag kveld, er det store muligheter for at vi kan finne oppdrag til deg.. Ta kontakt med oss snarest om dette høres interessant ut!.. Dersom du mangler den nødvendige praksisen for å ta på deg selvstendige oppdrag, er det bønder som er villlige til å være opplæringsverter, om du kan tenke deg ei slik tilnærming!.. Ei viktig forutsetning for å være tilkallingsavløser er at du er mobil (bil, moped)!..

  Original link path: /Ledig-stilling/cid/19911/
  Open archive

 • Title: Startside
  Original link path: /Startside/cid/19907/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Om YNL
  Descriptive info: Ytre Namdal Landbrukstjenester (YNL).. Vi er et samvirkeforetak som formidler og organiserer avløsertjenester og landbruksvikartjenester i Vikna, Nærøy, Leka og Bindal, med bønder som medlemmer og eiere.. - Landbruksvikarberedskap ved sjukdom i Ytre Namdal og Bindal.. - Klauvskjæring.. Vedtekter.. Valgte organer.. Administrasjon - kontakt..

  Original link path: /Om-YNL/cid/19908/
  Open archive

 • Title: Landbruksvikar
  Descriptive info: Landbruksvikar/beredskapsavløser ved sykdom.. Vi har landbruksvikarer disponible i Nærøy, Vikna, Leka og Bindal.. Som ved den gamle ordninga skal sykdom, skader og dødsfall hos den som har ansvar for drift av jordbruksforetaket ha første prioritet.. Adgangen til å benytte egenmelding ved sykdom er imidlertid tatt bort, brukeren må derfor ha sykmelding dersom vilkåra for sykdomsavløysing skal gjelde ved bruk av landbruksvikar.. Bestilling av oppdrag:.. Til vanlig ved å ringe Y.. N.. Landbrukstjenester,.. tlf 74 39 56 06.. Utenom arbeidstid og ellers når kontoret ikke er betjent, blir telefonen viderekoblet.. Gjeldende leiesatser fra 1/1- 2012:.. Kr 1300 for full dag ved sjukdom, tilsvarende maksimal dagsats for refusjon av sjukdomsavløsning.. Leie av landbruksvikar koster :.. Full dag.. Halv dag.. Time.. Sykdom.. 1300.. 650.. Annen avløsning -kvardag.. 1450.. 725.. 195.. Annen avløsning - helg.. 1850.. 925.. 280.. I prisen er alle kostnader inkludert, mva kommer i tillegg.. Hovedregelen er at det blir belasta for hele dager.. Dersom arbeidsdagene over tid blir lenger enn normalt, kan det etter nærmere vurdering være aktuelt å fakturere for tilleggstimer også ved sykdom.. Dagsats ved sykdom tilsvarer maksimal refusjonssats for sykdomsavløsning, så for de fleste brukere blir det ingen egenandel annet enn rente på forskuttering av moms.. Til sammenligning koster godt kvalifisert avløser fort 1500-2000 kr dagen når sosiale kostnader og kjøring er tatt med!.. Avtale om bruk av ledig landbruksvikar.. Ettersom vi har bundet opp en stor del av landbruksvikar-ressursen i faste stillinger, er det behov for å inngå avtaler med bønder som kan forplikte seg til å ta i mot og sysselsette landbruksvikarene på kort varsel i perioder det ikke er etterspørsel etter sykdomsvikar, for å unngå at vikaren blir gående uten oppdrag.. Med mange slike avtaler vil vikarene kunne gjøre seg kjent på brukene i distriktet de skal betjene, samtidig som det er et tilbud om svært rimelig arbeidshjelp.. - Avtale kan inngås for minimum 3 dager pr år.. - Leiekostnad for avtaledager blir etter samme dagsats som ved sjukdom.. Utenom og utover avtale økes dagsatsen med kr 150 på hverdager og kr 550 i helger (lør- søn- og helgedager).. Fordelig av landbruksvikarene:.. Full stilling med hovedarbeidsområde Nærøy og Vikna.. Trond Arne Sylten.. er ansatt som fulltids landbruksvikar.. Beredskapsvikar:.. Børge Eide.. ble ansatt som beredskapsavløser i Ytre Namdal.. Landbrukstjenester for Nærøy og Vikna etter at de kommunale lanbruksvikarstillingene ble tatt bort i 2004.. Børge er i tillegg klauvskjærer.. Da klauvskjærerbehovet stadig øker, vil denne tjenesten få større andel av Børges tidsressurs, men han er stadig vekk god å ty til som landbruksvikar også.. Leka (øya): 1/4 stilling.. Jacob Andreas Sandvik.. er fra 24/11-08 tilsatt som landbruksvikar i 25 % stilling med Leka kommune (øya) som hovedarbeidsområde.. Stillingsandelen vil i gjennomsnitt være omlag 40 timer i måneden, men Jacob vil være noe fleksibel.. Bindal, Gutvik (Leka), Nærøy: - 1 stilling.. Frank Pedersen, Bindalseidet ble tilsatt i minimum 70 % stiling okt 2010.. Stillingsstørrelsen som landbruksvikar er i 2012 tildelt sentralt tilskudd til ca 0,4 årsverk, i tillegg yter Bindal kommune tilskudd til 0,3 årsverk.. Generelt om landbruksvikartilbudet i Nærøy,  ...   og har beredskapsavtale, kan benyttes i ordninga.. Landbrukstjenesten sin oppgave blir blant annet å sørge for at ressursen blir fordelt mellom de som blir sjuke og har behov for hjelp.. Fast ansatte landbruksvikarer kan leies ut til ferieavløsning eller andre oppdrag dersom det i perioder ikke er oppdrag med sykdomsavløsning, men da til en høyere pris.. Fakta om landbruksvikarordning og sjukdomsavløysing,.. Historikk.. Ny ordning fra 2008.. Etter den nye ordninga kan avløserlag få tilskudd til å ansette landbruksvikarer.. Leiesats ved sykdom er tilsvarende maksbeløp for refusjon av kostnader til sykdomsavløsning.. I hele avløserlagets historie har avløysing ved sjukdom vært et viktig og prioritert område.. I 2007 lønna avløserlaget ut til sammen 8 årsverk på denne avløysingsforma i Nærøy og Vikna.. Sjukdomsavløysinga som landbruksvikarordninga kan dekke, utgjør under en fjerde-del av dette.. Av mer enn hundre bestillingsoppdrag i 2007 var en betydelig del i forbindelse med sjukdom.. Dette viser at avløserlaget er en betydelig sikkerhetsfaktor for svært mange av medlemmene våre.. Om antallet har krympet betraktelig de siste åra, har vi fremdeles et lite antall deltidsavløsere som tar tilkallingsoppdrag.. Disse utgjør en betydelig del av beredskapen vår.. Ved budsjettbehandlinga i 2004, vedtok Nærøy kommune å legge ned landbruksvikarstillinga fra 31/12 2004;.. under forutsetning av at det inngås avtale med Ytre Namdal Avløserlag om et beredskapsopplegg for sykeavløsningsordning i landbruket, og der bl.. a eventuell økonomisk kompensasjon fra kommunen inngår.. Videre kommunal behandling:.. Formannskapet i Nærøy kommune har i møte 25.. 01.. 05 gjort slik vedtak:.. Nærøy kommune går inn for at det etableres en beredskapsordning for sykdomsavløsning i landbruket slik det er skissert i brev dat de.. 04 fra Ytre Namdal Avløserlag.. Nærøy kommunes bidrag til beredskapsordningen settes til kr 40.. 000,-.. Styret i avløserlaget vedtok deretter:.. Ytre Namdal Avløselag går inn for at det opprettes ei kombinert 100% stilling som beredskapsavløser ved sjukdom og klauvskjærer, som innebærer:.. Avløsning ved sjukdom i Nærøy kommune skal prioriteres, klauvskjæring utføres i perioder uten slik etterspørsel.. Dersom det kun er behov for å utføre fjøsstell i avløsningssammenheng, skal det legges opp til klauvskjæring mellom fjøstidene.. Ved ansettelse avtales det lønn for stillingen, som spesifiserer grunnlønn og eventuelle tillegg.. Det må utarbeides instruks for stillingen.. Det forutsettes at alle kostnader til lønn og administrasjon skal dekkes inn ved fakturering til tjenestemottaker ved full sysselsetting.. Det kommunale tilskuddet på kr 40.. 000 må være en buffer i forhold til sysselsettingsgrad, eventuelt som bonus for god organisering.. Den som ansettes må gis nødvendig opplæring i klauvskjæring.. Stillinga lyses ut internt blant ansatte i Ytre Namdal Avløserlag.. Etter intern utlysing ble Børge Eide tilsatt, og begynte i den kombinerte stillinga 1/6-2005.. Vikna kommune hadde også lagt ned sin landbruksvikarstilling; det var derfor aktuelt å søke om tilskudd til beredskapsordninga også fra Vikna, med den forutsetning at beredskapsavløseren skulle være til disposisjon for viknabøndene.. Fra 2005 har Vikna kommune bidratt med halvparten så mye tilskudd som Nærøy; dette står i forhold til landbrukssysselsettinga i de to kommunene.. 1.. januar 2008 ble ny landbruksvikarordning satt i verk ved at avløserlaga overtok arbeidsgiver-rrollen for ordninga..

  Original link path: /Landbruksvikar/cid/19909/
  Open archive

 • Title: Klauvskjæring
  Descriptive info: Klauvskjærer Børge Eide er for tida sykmeldt, o.. g det har fø.. rt litt lenger ventetid enn normalt.. Kjell Østrem.. tar nå en del klauvskjæring for å avhjelp.. e situasjonen o.. g korte ned ventetida.. Klauvskjærer Børge Eide disponerer tidsriktig og effektivt uts.. tyr.. Er du interessert i å ha god og regelmessig klauvpleie?.. Etter at vi anskaffet nytt og effektivt utstyr, har vi oppnådd ei betydelig endring til det bedre for klauvhelsa i Ytre Namdal.. Tidligere var det stor andel av verstinger som ble behandla, men nå har har dette endra seg til at hele besetningene blir tatt regelmessig.. Det har ført til at akutt-tilfellene nå er forholdsvis skjeldne! Overgang fra stk-pris til timepris tror vi har bidratt til denne endringen.. Ved utgangen av 2011 har vi vel hundre skriftlige avtaler om regelmessig klauvpleie.. og gjennomsnitt antall dyr ved hvert besøk er nå kommet opp i omlag 20 dyr.. Bestilling og nærmere opplysninger.. får du ved å kontakte Ytre Namdal Landbrukstjenester, tlf 74 39 56 06.. MER OM KLAUVPLEIE-TILBUDET:.. Sertifisert klauvskjærer.. Klauvskjærier Børge Eide har etter flere år i yrket skaffet seg god erfaring.. Han har bestått både teoretisk og praktisk prøve i faget, og er sertifisert.. Kunnskapen blir vedlikeholdt og oppdatert ved diverse kurs.. Nytt tilbud fra avløserlaget..  ...   Nye og strengere krav.. Klauvskjæringa var den første tida mye prega av akuttbehandling.. Dette er nok en konsekvens av at det ikke var vanlig å skjære flere kyr enn høgst nødvendig.. Nå ser det imidlertid ut til at dette er i ferd med å endre seg.. Vi har fått ei forskrift som pålegger husdyrholderen å kontrollere alle kyr i klauvboks minst en gang i året, og pålegget om å bruke mjukt liggeunderlag til dyra bidrar nok også til at dette må bøndene forholde seg til.. Besetningsavtale.. (som du kan laste opp.. ).. For å møte denne situasjonen har vi et tilbud om å tegne besetningsavtale på klauvskjæring.. Det innebærer årlig kontroll og skjæring i henhold til forskrifta.. For bonden betyr det rutinemessig klauvpleie til rabattert pris, for klauvskjæreren gir det bedre oversikt og plan i arbeidet.. Hva koster det?.. Fra juli 2007 har vi endra prissettinga til en oppmøtesats og èn fast timepris for den tida klauvskjæreren er på gården.. Ved rutinemessig kontroll og skjæring vil da kostnad pr dyr i stor grad være avhengig av organiseringa på det enkelte bruket.. - Aktive medlemmer i YNL (betaler medl.. kontingent) får rimeligere stoppsats enn øvrige kunder.. - Kunder utenom Nærøy og Vikna blir belasta med et tillegg for lang tilkjøring og ferjebilletter..

  Original link path: /Klauvskj%E6ring/cid/19910/
  Open archive

 • Title: By- og Bygdeservice
  Descriptive info: By- og bygdeservice.. er et variert tjenestetilbud til private og bedrifter, med fortrinnsvis bønder eller andre tilsatte i YN Landbrukstjenester som utøvere.. Etablerte avtaler er i dag bare på Kolvereid, men Rørvik og resten av Ytre Namdal er også interessant for oss!.. Se hva vi kan tilby, og ta kontakt om det er noe som er interessant for deg:.. Brøyting av innkjørsler og veier.. - Vi har i dag brøyteavtaler på Kolvereid om brøyting av innkjørsler og gårdsplasser.. Avtalen har en fast pris som dekker brøyting inntil 15 turer i vintersesongen.. ved behov utover dette faktureres pr tur.. Brøytinga utføres fortrinnsvis med traktor med frontlaster og bakmontert skjær.. Det er  ...   avfall fra hus og hage.. Vaktmesteroppgaver for forretningsdrivende og private.. - Vi har faste vaktmester- og tilsynsoppdrag i forretningsbygg.. -.. Tilsyn med hytter og hus, snørydding fra tak og verandaer.. Kjerneboring i betong.. - Kjerneboring utføres støvfritt med voksent utstyr.. Montering av ved-ovner.. - Fagmessig og godkjent montering, støvfri og nøyaktig boring i pipe.. Vasking og reingjøring.. - Faste oppdrag er vasking av butikkarealer.. - Rundvasking og andre rengjøringsoppdrag på forespørsel.. Nyanlegg og vedlikeholdsarbeid.. - Enkle snekkerarbeider (skifte kledning, veranda).. - Hageanlegg.. Utvendig vask og maling av tak og vegger.. Kapping og fjerning av trær.. Rydding og grøftrensk i kantsoner.. - Beltegraver med tre-saks.. - Oppsamling og bortkjøring.. - Grøft-rensk..

  Original link path: /By--og-Bygdeservice/cid/19912/
  Open archive

 • Title: NAV Brukerutvalg
  Descriptive info: Er det forhold ved NAV som du ønsker å gjøre noe med?.. Da kan du få tatt det opp i brukerutvalget gjennom den representanten i brukerutvalget som du har tilknytning til.. For de som driver primærnæring er det daglig leder i YNLT, Halvor Prestvik, som du kan kontakte.. Det mest aktuelle er å.. følge opp at lokale NAV- kontor tar innspill fra brukerne på alvor (serviceklager og.. andre tilbakemeldinger).. Formål/mandat.. Brukerutvalg for Ytre Namdal er et felles brukerutvalg for kommunene Leka, Nærøy.. og Vikna.. Brukerutvalget er et koordinerende organ som dekker samarbeidet mellom.. brukerorganisasjonene i regionen og NAV.. Brukerutvalget skal bidra til gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er av.. særlig betydning for etatens brukere.. Brukerutvalget  ...   som angår.. tjenestetilbud og service i regionen.. bidra til at brukermedvirkning innarbeides som arbeidsform i NAV Ytre Namdal både.. på individ- og systemnivå.. drøfte og følge opp resultater fra brukerundersøkelser og andre brukererfaringer.. innen regionen.. følge opp at lokale NAV kontor tar innspill fra brukerne på alvor (serviceklager og.. sørge for at brukere / brukerorganisasjoner gir innspill til oppfølging av.. skjønnsutøvelse.. Det avsettes tid på hvert møte der brukerorganisasjonene orienterer om aktuelle saker de.. jobber med, som har betydning for brukerutvalgets rolle og oppgaver.. Sammensetning og organisering.. For perioden 2012 2014 har utvalget følgende sammensetning:.. NHO.. LO.. FFO.. Mental Helse Ytre Namdal.. Oppfølgingstjenesten.. Primærnæringer/bondeorganisasjonene.. Fullstendig Mandat.. for NAV brukerutvalg for Nærøy, Vikna og Leka som du finner..

  Original link path: /NAV-Brukerutvalg/cid/31956/
  Open archive

 • Title: Vedtekter
  Descriptive info: VEDTEKTER FOR.. YTRE NAMDAL LANDBRUKSTJENESTER SA.. Organisasjon.. SA med org.. nr.. 971 389 214.. nedenfor kallet laget, er et andelslag.. etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk.. ansvar, vekslende kapital og medlemstall.. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets gjeld.. Lagets administrasjon ligger i Nærøy kommune.. 2 Formål.. Lagets hovedoppgave er å skaffe avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid, avlastning i onnetider og avløsning under sykdom m.. Laget kan også administrere/koordinere andre former for samarbeidstiltak som kan være med å forbedre medlemmenes driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd.. Det kan også være naturlig å yte andre tjenester som styrker landbruket eller være utviklende for nærmiljøet.. 3 Ansvar.. Laget skal stå som arbeidsgiver for daglig leder og kan ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar.. Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.. 4 Medlemskap/andeler.. Laget skal være åpent for brukere som har rett til tilskudd for avløserutgifter og/eller.. har.. fått utbetalt produksjonstillegg etter forskrift om areal og kulturlandskapstillegg.. Hvert medlem (driftsenhet) tegner seg for en andel.. Hver andel er pålydende kr 200, som betales inn kontant.. Andelen forrentes ikke.. Andelen følger landbrukseiendommen.. Ved eier/brukerskifte kan andelen overføres til ny eier/bruker.. I tillegg kan styret fastsette en administrasjonsavgift.. 5 Anvendelse av årsoverskudd.. Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:.. Godskriving av foretakets egenkapital.. Etterbetaling (jf.. samvirkeloven 27).. Avsetning til etterbetalingsfond (jf.. samvirkeloven 28).. 6.. Rettigheter og plikter.. Hvert medlem har rett til hjelp for å skaffe arbeidskraft/avløsning som er best mulig tilpasset deres behov.. Medlemmene må til en hver tid rette seg etter de lover og regler som er gjeldende for velferdsordningene.. Når laget står som arbeidsgiver for arbeidstagerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid.. Laget skal ha tilgjengelig, og gi medlemmene informasjon og rettledning om gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet.. Laget skal ha oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften.. Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstagerne etter gjeldende krav i AML og KSL.. Medlem som blir påført ansvarsskade, har selv det økonomiske ansvaret for egenandelen ved forsikringsoppgjøret.. Skaden må være gjort av avløseren under arbeid på bruket.. 7 Utmelding/Eksklusjon.. Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato.. Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet fra den dagen meldingen om utmelding kom frem til laget.. Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor laget, kan ekskluderes fra laget.. Styret kan fremme slikt krav.. Det kan også fremme krav om erstatning for det tap som laget er påført.. Senest 8 dager før styret behandler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å uttale seg.. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet.. Ved utmelding/eksklusjon har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet såfremt lagets økonomi gir rom for dette.. Innbetalt administrasjonsavgift blir ikke tilbakebetalt.. Det kan heller ikke stilles krav om andel av lagets midler (formue).. Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i laget.. 8 Årsmøtet.. Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert år.. Innkalling til årsmøtet med orientering om hvilke saker som skal tas opp, skal skje ved annonsering og/eller sendes skriftlig til medlemmene med 14 dagers varsel.. Innkallinga skal gi opplysning om hvor fullstendig saksliste, årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett er gjort tilgjengelig for medlemmene minst ei uke før møtet, dersom dokumentene ikke er vedlagt skriftlig innkalling.. Saker som et medlem ønsker å behandle på årsmøtet må være kommet skriftlig til styret senest 4 (fire) uker før  ...   all utleie/formidling av arbeidskraft slik at medlemmene får tjenlige løsninger.. Styret er ansvarlig for at hele lagets virksomhet blir utført på en forsvarlig måte.. Videre skal styret bl.. :.. Ha ansvar for at lagets økonomi er tilfredsstillende og om nødvendig fastsette en administrasjonsavgift.. Forvalte lagets midler og legge frem forslag om bruk av disponible midler.. Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet.. Unntatt er valgkomiteens oppgaver.. Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler.. Ha ansvar for lagets årsberetning/årsmelding.. Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år.. Ansette og si opp personale og fastsette lønn og ansettelsesforhold.. Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til en hver tid står i forhold til arbeidsoppgavene.. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at de skaper grunnlag for effektivitet og trivsel.. Arbeide aktivt for å utvikle laget videre slik at medlemmene til en hver tid får de tjenester de har behov for.. Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best mulig og for å styrke landbruket i lokalmiljøet.. Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov.. (Vanligvis sammensatt av styreleder, et styremedlem og daglig leder).. Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak, gi verneombudet fullmakt på lagets vegne å foreta besøk hos den enkelte medlem.. Laget forpliktes ved underskrifter av lagets styreleder og ett styremedlem.. Styret kan meddele prokura.. Det skal føres protokoll fra styremøtene.. Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmene innen 14 dager etter hvert møte.. 10 Valgkomité.. Laget skal ha en valgkomité på 3 medlemmer.. Valget gjelder for 3 år.. Hvert år går 1 medlem ut, første gang etter loddtrekning.. Det skal hvert år velges 1 varamedlem til valgkomité.. Den som har sittet lengst fungerer som leder.. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal holdes på årsmøtet unntatt revisor.. Revisor skal velges etter innstilling fra styret.. Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til de tillitsvalgte.. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen.. 11 Tvister.. Tvist mellom laget og et eller flere av lagets medlemmer som ikke blir løst i minnelighet, avgjøres ved voldgift.. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer.. Hver av partene velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen.. Hvis en eller begge parter innen frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende oppnevnt av sorenskriveren.. Krav om voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet.. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.. 12 Vedtektsendring.. Endring av lagets vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet.. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva endringen gjelder.. Til gyldig vedtak kreves som hovedregel.. 2/3 flertall av de avgitte stemmer.. I spesielle saker kreves 4/5 flertall.. 13 Oppløsning - Fusjon.. Vedtak om oppløsning eller fusjon, blir gjort av årsmøtet.. Gyldig vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall av møtedeltakerne.. Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som er medlem av laget, og har betalt medlemskontingent.. Det årsmøtet som vedtar oppløsning velger et avviklingsstyre.. For vedtak om fusjon gjelder samme stemmeregler som ved oppløsning, unntatt valg av avviklingsstyre.. Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøtet, kan nytt årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.. Gyldig vedtak krever da 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.. Eventuelle gjenstående midler, etter dekking av gjeld, skal henstå i fem -5- år i tilfelle et foretak med samme formål blir dannet, midlene vil da bli overdratt til nytt foretak.. Årsmøtet fatter vedtak om allmennyttig formål som skal motta midlene dersom nytt foretak ikke er dannet innen fem år.. Sist endret 10.. 2012 ( 1, selskapsform fra BA til SA).. Vedtektene er godkjent av.. Foretaksregisteret.. 31.. 10.. 2012.. Tidligere endringer:.. 19.. 06.. 2007 ( 1, navneendring).. Vedtektene er godkjent på årsmøtet 13 12 2000.. (Etter Fusjon mellom Nærøy Avløserlag og Vikna Avløserlag)..

  Original link path: /Om-YNL/Vedtekter/cid/19920/
  Open archive

 • Title: Valgte organer
  Descriptive info: Tillitsvalgte i laget etter årsmøtet 2012:.. Styret:.. Styreleder: Arnfinn Fosså, (valgt 2012 for 1 år).. Styremedlemmer: Egil Kiil.. (valgt 2012 for 1 år).. Kjersti Olsen (valgt 2011 for 2år).. Øystein Stangring (valgt 2012 for 2 år).. Kjell Vegard Furunes, (valgt av de ansatte 2012 for 2 år).. Varamedlemmer: 1 Gudbrand Sørheim (kalles inn til alle styremøter).. 2 Kåre Petter Wangsfjord.. 3 Ole  ...   velges for to år.. Varamedlemmer velges for ett år om gangen.. Valgkomite:.. Leder 2012/2013: Arve Nubdal.. valgt 2010.. Ola Lynum valgt 2011.. Roy Ovesen valgt 2012.. Varamedlem: Johan Thomas Dahle valgt 2012.. Medlemmene i valgkomitèen velges for 3 år, ett nytt medlem hvert år.. Leder skal være den som fungerer på tredje året og er på valg.. Varamedlem velges for ett år..

  Original link path: /Om-YNL/Valgte-organer/cid/19921/
  Open archive


 • Archived pages: 12