www.archive-no-2012.com » NO » Z » ZETH

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 256 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Velkomen til Kurt Johannessen si heimeside
  Descriptive info: .. velkomen.. Treet, ANDRE ROM, Voss 29 May 2012.. Photo: Vidar Herre..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Velkomen til Kurt Johannessen si heimeside
  Descriptive info: MENY.. -.. Velkomen.. Kontakt.. Bøker 1984-2003.. Bøker 2004-2011.. Bøker 2012.. Andre bøker 1993-2010.. Tinging av bøker.. Performance 1985-2003.. Performance 2004-2008.. Performance 2009-2011.. Performance 2012.. Utstillingar prosjekt.. Teikning foto trykk.. The Hair Collection.. Video og CD.. Tekstar og kritikkar.. Lenker.. CV norsk.. CV engelsk.. All kind of reproduction from this site.. is not allowed without permission.. Ønsker du motta e-invitasjonar.. til utstillingar, performance.. og informasjon om nye bøker,.. send mail til.. kurt@zeth.. no.. Last Update: 8 November 2012.. Last Update.. 8 November:.. Stein og fluge.. Det raude.. 5 November:.. I hagen.. 4 November:.. Fluga.. 20 October:.. To døde fluger og alt det andre.. 14 October:.. The Speech.. 14.. October.. Ete.. 7 October:.. Det blåe.. Og steinen og fjellet og.. And stone and mountain and.. 5 September: bilder frå boka.. 22.. July:.. The Hair Collection.. SISTE.. 20.. okober 2012.. Utsmykking på Hokksund Ungdomskole.. Update 8 November.. Performance Samtalekøkenet.. Nicolay Kunsthall, Copenhagen.. Performance Kunst i Kit , Stavanger.. Updated 5 November.. Performance  ...   Laurdag 10.. november kl 12.. 30.. AKTUELT.. BØKER.. og steinen og fjellet og.. and stone and mountain and.. Alle bøker kan tingast frå.. PERFORMANCE MM.. Sundag 25.. november kl.. 00.. Duo Day's.. Belfast.. 29 April - 6 May 2013.. UTSTILLINGER.. no Sphere.. New York.. 8 February - 3 March 2013.. Hå Gamle Prestegard.. September 2013.. EG ER DET TILFELDIGE SIN PLAN OG MEITEMARKEN SI REISE.. NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN.. nettverk galleri.. Porsgrunn Kunstforening.. 17.. januar - 3.. mars 2013.. Drøbak Kunstforening.. 23.. mars - 5.. mai 2013.. Tromsø Kunstforening.. juni - 18.. august 2013.. Trondheim Kunstforening.. 25.. august - 6.. oktober 2013.. Det vil bli vist ein performance på kvar utstillingsstad.. Morgenbladet 14.. oktober 2011.. Olsson anbefaler.. Frode Sandvik interjuv av Kurt Johannessen.. PUST 2.. 2006-2013.. Bergen, Grimstad, Mandal,.. Oslo, Råholt, Sandane, Tromsø.. Her.. finn du steinane.. les meir.. LANDSKAPSKUNST.. Steinen.. Pust.. 2012 Kurt Johannessen.. All kind of reproduction from this site is not allowed without permission..

  Original link path: /welcome.shtml
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: +.. Home.. mob: +47 41476744.. Kurt Johannessen.. Hans Hauges Gt.. 1b.. N-5033 Bergen..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Title: Velkomen til Kurt Johannessen si heimeside
  Descriptive info: BØKER 1984-2003.. tida før inkje.. (2003).. evolusjon.. (2002).. tusen historiar fortalt av ein regndråpe.. lux.. steinar.. samtalar.. kule og kule.. (2001).. og.. and.. (2004).. andre øvingar.. other exercises.. lyrisk regn.. møte.. samanhengar.. connections.. kurt johannessen arbeid 1996-2000.. (2000).. all.. all (eng).. nasefenomenet og andre hendingar.. (1999).. 373 sirklar.. 23 farger.. (1997).. 28 personar.. 28 people.. 23 gjorningar a islandi.. (1996).. zeth.. kurt johannessen arbeid 1984-1996.. kurt j.. / jørgen k.. performance 88-95.. (1995).. oppdagingar.. discoveres.. øvingar.. (1994).. exercises.. fyrste natt på månen.. (1992).. looking for the moon.. (1990).. sniglebjeff og andre måneferder.. (1988).. hyllest til fjellet som ikkje falt.. (1987).. bilete til vinden.. (1986).. fairy-tale.. (1985).. and visible words and.. walking frog and ghostjokes.. gymnastiske øvingar av fredriksen.. movements.. (1984).. Litt om mitt arbeid med bøker:.. Eg har laga bøker sidan 1984.. Alle mine bøker gir eg ut sjølv på eige forlag.. Forlaget heiter Zeth Forlag.. Namnet kjem frå performancen.. Zeth.. (1993),og boka.. Eg arbeider både visuelt og tekstbasert.. Som oftast er bøkene enten tekstbasert eller visuelle, men i nokre tilfelle er det ein miks.. Mange av bøkene inneheld korte tekstar, heilt ned til berre to ord.. Fairy-tale.. (1985) har berre ein setning med 20 illustrasjonar.. Pust.. (2006) har to setningar som blir gjenteke gjennom heile boka, medan.. Eg er ein frosk.. (2007) har ein setning som veks til noko langt, kompleks og surrealistisk.. Øvingar.. (1994) er ein overlegen bestselgjar.. I 1985 laga eg to bøker som er grunnlaget for måten eg arbeider med tekst på,.. And Visible Words and.. og.. Walking Frog and Ghostjokes.. Desse bøkene er på mange vis dei viktigaste bøkene eg har laga.. I 1997 laga eg boka.. 23 Farger.. , og i 2001 laga eg boka.. Og.. Desse tykkjer eg sjølv er dei mest poetiske eg har laga.. Evolusjon.. (2002) er kanskje den vakraste boka så langt.. I 2005 laga eg boka.. Fotball med meir.. , som er desidert noko av det raraste eg har vore inni.. Boka førde meg dessutan inn i kaos og kompleksitet, og med det ein ny måte å arbeide på.. Dette arbeidet førde meg til.. (2007) og.. Hendinga.. (2009).. Sjølv om kompleksitet til tider fører til mange ord, kan det og føre til få ord:.. Eg er.. Under finn du mange linkar til tekst og bilde frå min bokproduksjon.. Bøkene kan tingast direkte frå meg, signert og fritt tilsendt.. Eller du finn eit lite utval av mine bøker hos desse.. forhandlarane.. About my work with books.. I have been publishing books since 1984.. All of my books I publish independently through my own publisher, Zeth.. The name comes from my performance.. (1993), and the book.. I work with both text and images.. Most often my books are either text-based or image-based, but in some cases they contain both mediums.. Many of my books consist of very few sentences, right down to just a pair of words.. (1985) consists of a single sentence with 20 illustrations.. Breath.. (2006) has two sentences that are repeated over and over again throughout the entire book, whereas.. I am a Frog.. (2007) has just one sentence that grows and grows into a long, complicated and surreal story.. Exercises.. (1994) is my all-time bestseller.. In 1985 I published two books that formed the basis for how I work with text:.. , and.. These books are in the way the most important books I have made.. In 1997 I made the book,.. 23 Colours.. , and in 2001 I made the book,.. And.. These books are probably the most poetic books I have made.. Evolution.. (2002) is possibly the most beautiful book I have made to date.. In 2005 I published the book,.. Football and More.. , which is undoubtedly some of the strangest work I have ever done.. The process of creating this book led me into a deeply chaotic and complex world, which in turn has given me a new way of working.. This experience led me to write.. (2007) and.. The Happening.. And whilst complexity can lead to a lot of words, it can also lead to a very few words:.. I am.. The following are links to text and images from my book production.. All books can be purchased directly from me, signed and with low postage cost, from ordering outside Norway.. Or you can also find a selection of my books from these.. distributors.. 34.. TIDA FØR INKJE.. 2003.. Opplag: 700.. Antal sider: 56.. Format: 19 x 13.. Trykk: offset.. Språk: norsk.. Pris: 200 kr.. Det er ei fortelling om framtida.. Kva veit vi om framtida? Kva er framtid? Korleis kjem framtida?.. There s a story about the future.. What do we know of the future? What is the future? How does the future come?.. Les utdrag frå teksten.. 33.. EVOLUSJON.. 2002.. Opplag: 700.. Antal sider: 254, innbunden.. Format: 15 x 10,5.. Trykk: offset, innbundet.. Pris: 300kr.. Ein tekst går gjennom boka med ei setning på kvar side.. Det er ei forteljing om ei gradvis endring som får store konsekvensar for alle.. Endringa er tilsynelatande ubetydeleg i byrjinga, men på sikt vil det verte katastrofalt.. Trass i ein enorm aktivitet for å finne ut kvifor endringa finn stad, er det vanskeleg å finne noko svar.. A text runs through the book with one sentence on each page.. It is a story of a gradual change with great implications for everyone.. It seems that the change is insignificant at first, but in the long run it will prove catastrophic.. In spite of intense efforts to find out why the change happens, it is not easy to find an answer.. 32.. TUSEN HISTORIAR FORTALT AV EIN REGNDRÅPE.. Opplag: 500.. Antal sider: 48.. Format: 14,5 x 14,5.. Pris: 150kr.. Ein samling av ulike organiske former.. Formene er fargelagt i blågrågrønne nyanser.. A collection of various organic forms.. The forms are coloured in bluegreygreen nuances.. Sjå nokre bilde frå boka.. 31.. LUX.. Språk: latinsk.. Pris: 200kr.. Papiret i denne boka er svart.. Boka presenterer 13 ulike fuglenamn på latin.. På motståande side av kvart fuglenamn er det eit ark med eit hol i.. Holet har forma og storleiken til auga på fuglen.. The paper in this book is black.. The book presents 13 various bird names in Latin.. On the opposite page of each bird name is a sheet with a hole.. The hole has the shape and the size of the eyes of the bird.. 30.. STEINAR.. Opplag: 1000.. Antal sider: 64.. Format: 19,5 x 19,5.. og 18.. juli 2002 vandra Kurt Johannessen rundt i området kring Finse.. Han stogga ved utvalde steinar og las eventyr for dei.. Han las til saman 22 ulike eventyr til 22 ulike steinar.. Alle eventyra var frå samlingane til Asbjørnsen og Moe, og alle handla om troll.. Boka er ei samling med bilde av steinane og titlane på dei eventyra som vart lesne for dei.. Boka fekk ein pris under London Artists Book Fair 2004 på Institute of Contemporary Arts og vart med det kjøpt inn av Birmingham Museum.. On 17 and 18 July 2002 Kurt Johannessen hiked around in the Finse area.. He stopped by selected stones and read fairy tales for them.. He read a total of 22 stories for 22 different stones.. All the fairy tales came from the Asbjørnsen and Moe Collections, and all were about trolls.. The book is a compilation of pictures of the stones and the titles of the fairy tales read to them.. The book received a prize at the London Artists Book Fair 2004 at the Institute of Contemporary Arts, and as a result it was acquired by the Birmingham Museum.. Sjå bilde frå boka.. 29.. SAMTALAR.. Bilder av ti ulike stjerner og ti ulike frø.. Samtalar stjerner og frø om noko? Har dei eit felles prosjekt?.. Pictures of ten different stars and ten different seeds.. Do stars and seeds talk about anything? Do they have a common project?.. sjå nokre bilde frå boka.. 28.. KULE OG KULE.. 2001.. Antal sider: 8.. Format: 19 x 19.. Språk: norsk/engelsk.. Pris: 20kr.. Dokumentasjon av arbeidet Kule & Kule.. Ei lita gipskule står på ein sokkel.. Kula dreier rundt sin eigen akse med ein fart på ein runde pr.. siderisk år.. Sokkelen er igjen plassert på ei kule / ein klode som er mykje større.. Tekstar av kunsthistorikar Dag Sveen og astrofysikar Robin Walker.. Documentation of the work Sphere and Sphere.. A little plaster ball is placed on a pedestal.. The ball rotates around its own axis at a speed of about one round per sidereal year.. The pedestal itself is placed on a globe which is much bigger.. Texts by art historian Dag Sveen and astrophysicist Robin Walker.. Robin Walker.. Dag Sveen.. Robin Walker (eng).. Dag Sveen (eng).. Foto.. 27.. OG.. Antal sider: 72.. Format: 19 x 14,5.. Trykk: offset/silketrykk.. Sommarfugl- og elefanttekstar sette saman med spørsmål og situasjonar som har med oss menneske å gjere.. Desse poetiske møta skaper nye situasjonar og undring.. Les nokre av  ...   til Jørgen Knudsen og Kurt Johannessen i perioden 1988-95.. Tekstar av Jon Ove Steihaug, Helga Eriksen og Marianne Roland.. Documentation of performances by Jørgen Knudsen and Kurt Johannessen in the period 1988-95.. Text by Jon Ove Steihaug, Helga Eriksen and Marianne Roland.. 12.. OPPDAGINGAR.. opplag: 1000 (1995).. opplag: 1200 (2003).. Antal sider: 76.. Ei samling med oppdagingar innan ulike, til dels ukjende vitenskaplege fagområder.. Heile boka er svart med kvit tekst.. 12B.. DISCOVERIES.. Edition: 180.. Pages: 76.. Format: 13,5 x 13,5.. Print: photo copy.. A collection of discoveries in various, partially unknown scientific disciplines.. The whole book is grey with black cover and white text.. 11.. ØVINGAR.. 1994.. I.. opplag: 500 (1994).. opplag: 700 (1994).. 3.. opplag: 1500 (1996).. 4.. opplag: 2000 (1999).. 5.. opplag: 4000 (2005).. Antal sider: 84.. Handbok i øvingar som få eller ingen har øvd seg på tidlegare.. Formatet er lite, slik at ein kan ta boka med seg overalt og øve seg når ein treng det.. Boka er trykt i fem opplag sidan utgjevinga i 1994, og er med det den overlegne bestseljaren.. Engelsk utgåve kom i 1999 (opplag: 100) og 2001 (opplag: 1000).. Andre øvingar.. 11b.. EXERCISES.. edition 100 (1999).. edition 1000 (2001).. Pages: 84.. Price: 150kr.. Here is a hand book of exercises that hardly anyone has tried.. The format is small, which makes it easy to take the book everywhere and practise anywhere when needed.. The book has been printed in five editions since the first printed in 1994, and is therefore the absolute best seller.. Read some of the text.. see also:.. other exercises.. 10.. FYRSTE NATT PÅ MÅNEN.. 1992.. Opplag: 400.. Oppfølgjaren til Looking for the Moon (1990).. Boka er ei samling med fotografi av landskap sett rett ovanfrå.. Landskapet er lett kupert med krater spreidde utover.. Ein er komen fram til månen, og natta kan kome.. Omslaget er eit nærbilde av ei jente som søv.. Bilda er trykte på særs tynt papir, slik at bilda glir litt i einannan.. This is the follow-up to Looking for the Moon (1990).. It is a collection of landscape photographs shot from directly above.. The landscape is slightly rugged with craters spread out.. One has reached the moon, and night may come.. The cover is a picture of a sleeping girl.. The photos are printed on very thin paper, so that the pictures almost merge together.. Sjå og.. Looking for the Moon.. Moon.. 9.. LOOKING FOR THE MOON.. 1990.. Opplag: 185.. Antal ark: 24.. Format: 12 x 12.. Pris: 250kr.. Eit puslespel i ei svart eske.. Når ein puslar sammen puslespelet, finn ein kanskje ikkje månen, men.. A puzzle in a black box.. When the puzzle is solved, one won t necessarily find the moon, but.. Sjå nokre puslespelbitar.. Fyrste natt på månen.. 8.. SNIGLEBJEFF OG ANDRE MÅNEFERDER.. 1988.. opplag: 45 (1988).. opplag: 800 (2001).. Antal sider: 104.. Format: 13 x 13.. Trykk: 1.. opplag fotokopi 2.. opplag offset.. Ei samling med 45 korte historier.. Frå to ord til nokre få setningar.. A collection of 45 short stories.. From two words to a few sentences.. HYLLEST TIL FJELLET SOM IKKJE FALT.. 1987.. Antal sider: 4 + omslag.. Format: 31 x 31.. Dokumentasjon av ei historie som er over 20 år lang, eit fjell som er høgt og bratt, tusen stjerner og ei natt, eller det å sove ei natt med stjerner til tak på toppen av eit fjell.. Hendinga fann stad ei natt i slutten av august 1986 på fjellet Beitelen.. Dagen etter planta Kurt 1000 små flagg på toppen av fjellet.. På kvart flagg var det ei stjerne.. Documentation of a story more than 20 years old, of a mountain high and steep, a thousand stars and one night, or of sleeping out one night with only stars as a cover on a mountain top.. This experience happened one night at the end of August 1986 on the mountain Beitelen.. The next day Kurt planted 1000 small flags on top of the mountain.. On each flag was a star.. 6.. BILETE TIL VINDEN.. 1986.. Opplag: 600.. Nesten usynlege bilde, med endringar.. Ei reise frå skyer til ein båt med ull til segl.. 24 ark i ei eske.. Almost invisible images, with slight differences.. A journey from the clouds to a boat with woolen sail.. 24 loose leaf pages in a box.. FAIRY-TALE.. 1985.. Ant.. sider: 52.. Format: 29 x 29.. Språk: engelsk.. Dette er ei bok med berre ein setning og 20 illustrasjonar.. På kvar høgreside er det 1-5 ord og på venstresidene er det ulike munnavtrykk; avtrykk etter munnrørslene til orda på motståande side.. Boka er innspirert av eit kjent eventyr.. Produksjonen er støtta av Norsk Kulturråd.. - I am, somebody touches me and I feel touched and then it makes me.. This book is made up of a single sentence set together with 20 illustrations.. On each right hand page there are between one to five words, whilst on the left hand pages there are abstract images.. These images were created with the mouth whilst reciting the corresponding text out loud.. The book is inspired by a known fairytale.. I am, somebody touches me and I feel touched and then it makes me.. AND VISIBLE WORDS AND.. Opplag: 142.. Antal sider: 32.. Format: 14,5 x 21.. Trykk: handsats.. Pris: 500kr.. Ei samling visuelle setningar.. På kvar side er det berre ei setning.. Trass at det ikkje er nokre illustrasjonar, kan ein sjå på boka som ei bildebok.. Tekstane er på engelsk.. Boka er trykt for hand.. - A sheep without a hat.. - One of those upsidedownhouses again.. - The man who forgot to kiss the wind.. - A shrimp falling down from a high mountain.. - No fog and impossible consentration.. A collection of visual sentences.. A single solitary sentence is written on each page.. Despite the book having no actual illustrations, the book can still be seen as a picture book.. The text is in English, and the books are hand printed.. WALKING FROG AND GHOSTJOKES.. Opplag: 87.. Antal sider: 32.. Fo.. rmat 15 x 21.. Pris: 600kr.. Boka inneheld ei samling med visuelle setningar.. På kvart oppslag er det to setningar som står i høve til kvarandre.. Setningane er plasserte nede på sidene, slik at ein hovudsakleg ser tomme, kvite ark som om setningane er titlar på bilde som ikkje er der.. Bøkene Walking Frog and Ghostjokes og And Visible Words and var Kurt Johannessens fyrste bøker med tekstar.. Dei la grunnlaget for ein arbeidsmetode som syner seg i det meste av tekstarbeida hans.. - A frog is walking on the road / A man is jumping in the forest.. - Rain / Several umbrellas hiding under a roof.. The book contains a collection of visual sentences.. On each display are two sentences that relate to one another.. The sentences are placed at the bottom of the page, giving the impression of an empty white sheet, and as if the sentences are titles of pictures that aren t there.. The books Walking Frog and Ghostjokes and And Visible Words and were Kurt Johannessen s very first containing text.. They established a working method visible in most of his textual work.. The texts are in English.. The book is hand printed.. GYMNASTISKE ØVINGAR AV FREDRIKSEN 0,78 M.. O.. H.. Opplag: 30.. Format: 37 x 35.. Trykk: linosnitt/handsats/silketrykk.. Pris: etter avtale.. Ei samling av tolv bilde med Fredriksen i hovud-rolla.. Han poserer i høve til ulike objekt i dei underlegaste situasjonar.. Han svevar heile tida 0,78 meter over havet.. Tyngdekrafta ser ikkje ut til å ha nokon innverknad på det han gjer.. Bilda er laga i linosnitt.. Boka er trykt og produsert av Kurt Johannessen.. Ho vann tredjeprisen på ei bokutstilling hos Norske Grafikere i 1986.. A collection of twelve pictures with Fredriksen in the lead role.. He poses in relation to different objects in the strangest of situations.. He is constantly floating 0.. 78 metres above ground.. Gravitation does not affect him.. The pictures are made in linocut.. The book is printed and produced by Kurt Johannessen.. It received the third prize at a book exhibition at The Association of Norwegian Printmakers in 1986.. MOVEMENTS.. 1984.. Format: 15 x 10.. Naturfoto sett saman med ein fotoserie der ein teikning blir til.. Rørsla og valøren i naturbilda står i særskilt forhold til dynamikken i teikningane.. Naturfotoa rører seg frå himmel til hav og endar opp på land.. Teikningane har ein fysisk karakter, samstundes som dei vert.. meir og meir metta.. Nature photography placed together with another series of photographs documenting the creation of an illustration.. The movement and quality of the nature photographs create a stark contrast to the dynamic of the emerging illustration.. The nature photographs begin in the sky, move down to the sea and eventually arrive on land.. The illustration being created has a very physical quality, and at the same time gradually becomes more and more intense.. © 2009 Kurt Johannessen..

  Original link path: /boker.shtml
  Open archive

 • Title: Velkomen til Kurt Johannessen si heimeside
  Descriptive info: BØKER 2004-2011.. fjellet.. (2011).. skissebok 1984-2010.. om alt.. natta.. night.. Og O.. (2010).. det.. den andre hendinga.. utvalde.. selected.. touching the universe.. dei andre situasjonane.. the other situations.. hendinga.. eg er.. i am.. er eg ein frosk?.. (2008).. situasjonane.. (2007).. the situations.. minnesamlarar.. sveveminne.. flygande steinar.. kurt johannessen (katalog).. eg er ein frosk.. i am a frog.. det nesten gløymde.. såpeboblesamlinga.. galaksesamlinga.. andre oppdagingar.. other discoveries.. everything.. (2006).. shine.. the story.. pust.. fotball med meir.. (2005).. fotball med.. moon.. alt og ingenting.. everything and nothing.. åpne auge og lukka auge.. open eyes and closed eyes.. imaginære elefantar.. (2004).. (1993), og boka.. Visible Words and.. 67.. FJELLET.. 2011.. /engelsk.. Årbostadtinden er eit fjell på øya Andørja i Troms, Noreg.. Andørja er rekna som den fjellrikaste øya i Europa.. Årbostadtinden strekkjer seg 1181 meter over havet.. Den 10.. juli 2011 gjekk om lag 800 personar til topps på Årbostadtinden.. Mange av dei gjekk så fort dei kunne.. Den som kom fyrst opp, brukte berre 50 minutt og 27 sekund.. Nokre av fjellvandrarane bar med seg kvart sitt frø.. Då dei kom opp, kasta dei frøa frå seg der.. Denne boka er ein dokumentasjon av dette arbeidet.. Årbostadtinden is a mountain on the island of Andørja in the county of Troms, Norway.. Andørja is considered the most mountainous island in Europe and Årbostadtinden sits 1181 metres above sea level.. On the 10th of July 2011 approximately 800 people reached the top of Årbostadtinden, many of them walking as fast as they could.. The first person to reach the top took only 50 minutes and 27 seconds.. Some of the walkers carried each their own seed to scatter at the top.. This book is a documentation of this work.. 66.. SKISSEBOK 1984-2010.. Antal sider: 272.. Format: 14 x 19.. Pris: 230kr.. 226 utvalde sider frå mine skissebøker frå 1984 til 2010.. Boka er produsert i samband med utstillinga Eg er det tilfeldige sin plan og meitemarken si reise som viser mitt arbeid med teikning.. Blant anna i samband med bokproduksjon, og teiknerealaserte performancer.. Skisseboka viser skisser med referansar til realiserte arbeider.. A selection of 226 sketches from my sketchbooks from 1984 to 2010.. The book was produced in conjunction with the exhibition I Am Coincidence´s Plan and the Earthworm s Journey, which included drawings, illustrated books and drawing-related performances.. Some of the sketches in the book refer to realized works.. Forord.. 65.. OM ALT.. Opplag: 1600.. Antal sider: 152.. Boka har litt same form som Alt og ingenting frå 2004.. Her legg ein ingenting til sides ei lita stund, for å gå grundigare inn i alt, eller altpartikkelen og det som er med å endre den.. Om alt er ei forteljing om det som hender i eit pikyrande lite rom, innanfor ei tidseining som er så lita at det er godt som ikkje noko tid.. This book has the same form as.. Everything and Nothing.. from 2004.. Only this time, absolutely nothing is left out in order to go deeper into everything, or the everything particle and what it is that changes it.. About Everything.. is a story about what happens within an infintesimally tiny space, and within a time-frame that is so short that there is practically no passing of time at all.. 64.. NATTA.. Opplag: 800.. Antal sider: 138.. Trykk: offset, digital print.. Tekster frå 14 bøker (1988-2010).. Alle tekstane har med nattlege aktivitetar og draumar å gjere.. Boka er produsert i samband med La deg fengsle , som vil bli vist under Festspillene i Bergen i 2011.. Boka vil då bli ei gåve til dei som skal overnatte i fengselet.. 64b.. NIGHT.. Edition: 300.. Pages: 138.. Print: offset/digital print.. Price: 200 kr.. Texts from 14 books (1988-2010).. All texts have with nocturnal activities and dreams to do.. The book is produced for the event "La deg fengsle" which will be shown during the Bergen International Festival 2011.. The book will then be a gift to those who will spend the night in jail.. 63.. OG O.. 2010.. Antal sider: 126.. Ei surrealistisk forteljing om to grøne eple som trillar ut av auga på nokon.. Ein lang setning som går gjennom heile boka, der kvar side byrjar med og.. A surreal story about two green apples that roll out of somebody s eye.. One sentence that moves trough the book.. Every page starts with and.. Les nokre tekstar.. 62.. DET.. Ein samling med enkle setningar der alle byrjar med Det.. Det som før var.. er no.. Slik er alle setningane.. Den eine sluttar slik den neste byrjar, som ei lang lang rekkje gjennom heile boka.. A collection of simple sentences that all begin with it.. It that was before.. is now.. The sentences proceed like this.. Where one sentence ends, so begins the next sentence, in a long long line throughout the entire book.. 61.. DEN ANDRE HENDINGA.. Antal sider: 260.. Format: 14 x 14, innb.. Boka tek før seg førebuingane til eit kaffiselskap.. Nokon har handla inn sukker.. Ulike aktørar skal plasserast på bordet.. Gullerotkaka skal ut av omnen.. Kaffien skal inn på bordet, men vil ikkje.. Øvst på bokhylla er ei gul badeand med ei dundrande hovudpine.. Av ukjente grunnar er ho i tillegg plassert opp ned.. Støvet på den same bokhylla er på kanten til eit vitskapleg gjennombrot.. Situasjonen i kjøleskåpet er kritisk, eller ikkje.. Pakka med Knekkebrød lir.. Lysestaken vil helst ikkje fortelje heile sanninga.. Fysikkboka har høgdeskrekk.. På salongbordet sit ein frosk og fylgjer med på det heile, og sjølvsagt sit det ei fluge i taket.. Boka er delt inn i tre kapittel; Før, Etter og Sukkerkornet.. Boka er på eit vis ein oppfylgjar til Hendinga.. Men no er det ikkje ein kriminalsak det er snakk om.. Boka er rikt illustrert med om lag 100 teikningar.. Boka er innkjøpt av Norsk Kulturråds innkjøpsordning.. The books began the necessary preparations for coffee and cake.. One of them had bought sugar.. Different articles were to be placed on the table.. The carrot cake had to come out of the oven.. The coffee was ready to be taken to the table but didn t want to go.. On the highest bookshelf there sat a yellow rubber duck with a dreadful headache.. For reasons unknown she had been placed upside-down.. The dust on the same shelf was on the edge of making of a scientific breakthrough.. The situation in the refrigerator was critical, or else not.. A packet of rye crisps laughed.. The ceiling light avoided telling the whole truth.. A book on physics had vertigo.. On the dining table sat a frog observing it all, and of course there was a fly on the ceiling.. The book is divided into three chapters; Before, After and Grains of Sugar.. The book is, in a way, a follow up to Hendinga.. Only now there is no criminal case to speak about.. The book is richly illustrated with around 100 illustrations.. The Arts Council Norway has purchased this book.. Sjå nokre teikningar frå boka.. 60.. UTVALDE.. Antal sider: 264.. Format: 14 x 16.. Trykk: offset/digitalprint.. Kronologisk presentasjon av utvalte tekstar frå 25 bøker.. Bøkene er frå perioden 1985-2009, 25 år.. Mange av tekstane har her ein annan visuell presentasjon enn i orginalbøkene.. Med det mistar dei noko, men samstundes er tekstane her presentert langs ei tidslinje, og med det kan dei sjåast saman på ein ny måte.. Nokre av tekstane har ikkje vore utgjeve tidlegare på norsk.. Finnes og i engelsk utgåve.. Kritikk Morgenbladet.. Kritikk BT.. 60b.. SELECTED.. Pages: 264.. Price: 250 kr.. A chronological presentation of selected texts from 25 books.. The chosen books are also from a 25 year period, 1985-2009.. Many of the texts here have a different visual presentation than in their original publication.. Because of this, the texts lose something, but at the same time, being presented along a timeline shows the texts in a new light.. Some of the texts have never before been published in English.. This collection is also available in an Norwegian version.. foreword.. 59.. TOUCHING THE UNIVERSE.. 2009.. Format: 20 x 12.. Ei samling med armer som strekker seg..  ...   lita samling med galaksar fotografert av Hubble-teleskopet.. Kurt har omarbeidd bilda.. A small collection of galaxies photographed by the Hubble Space Telescope.. Kurt has manipulated the photos.. 45.. ANDRE OPPDAGINGAR.. Denne boka presenterer fleire nye og sentrale oppdagingar om ulike kvardagsting, dyr, planter og Gud.. Det viser seg at dei involverte sit inne med eigenskapar, planar og kjensler ein ikkje skulle tru dei hadde.. 45b.. OTHER DISCOVERIES.. Edition: 600.. This book presents several new and significant discoveries about everyday things, animals, plants and God.. It appears that the things involved have qualities, plans and feelings one wouldn t think they had.. 44.. EVERYTHING.. 2006.. Edition: 60.. Pages: 4.. Print: tampoprint.. Price: 1000 kr.. Boka har berre eit oppslag.. Det er kun ein stivinnbinding, som kan opnast.. Når ein opnar boka er det to runde speil på dei to innsidene.. På speila står det to tekstar.. The book has just one entry.. There s just one stiff cover which can be opened.. When one opens the book there are two round mirrors on the two insides.. On the mirrors are two texts.. 43.. SHINE.. Pris: 230 kr.. Ein samling med 14 portrett trykte i lakk.. Den særeigne trykkjeteknikken gjer at alle sidene verkar tomme ved fyrste augekast.. Når lyset fell mot bilda, ser ein ansikta tydeleg, nesten som holografi.. Boka fekk ein pris under London Artists Book Fair 2006 på Institute of Contemporary Arts og vart med det kjøpt inn av Birmingham Museum.. A collection of 14 portraits printed in lacquer.. The peculiar printing technique gives the first impression that all the pages are empty.. When light is cast on the pictures, the faces become visible almost like holography.. The book received a prize under London Artists Book Fair 2006 at the Institute of Contemporary Arts and as a result of this it was purchased by the Birmingham Museum.. 42.. THE STORY.. Edition: 500.. Pages: 32.. Ein samling med korte tekstar på engelsk.. Alle tekstane beskriv noko som ein ikkje kan fysisk røre ved.. Tekstane er trykt med lakk, slik at ein så vidt får auge på dei.. A collection of short texts in English, all of which describe something that one cannot physically touch.. The texts are printed with enamel paint, so that one can barely see them.. 41.. PUST.. Ei bok med berre to setningar som vert repeterte igjen og igjen, side etter side.. Dei to setningane er òg sandblåste inn i fjellet Beitelen på Dale.. - Det som hender medan du pustar inn.. - Det som hender medan du pustar ut.. A book consisting of just two sentences that are repeated over and over again, page after page.. The two sentences have been inscribed in the mountain Beitelen at Dale.. - What happens when you breathe in.. - What happens when you breathe out.. sjå òg.. pust.. Beitelen, Dale.. Pust 2.. (prosjekt).. 40.. FOTBALL MED MEIR.. 2005.. opplag: 1400 (2005).. opplag: 500 (2005).. Antal sider: 352.. Format: 14 x 18.. Pris: 300 kr.. Ein surrealistisk, kaotisk og humoristisk dokumentar om Skansemyren Ballklubb i perioden 1992 2014.. Rikt illustrert med skisser og fotorekonstruksjonar.. Tett med fotballtekniske teoriar som fører til ein opplagt konklusjon.. 30 telefonsamtalar og 321 fotnotar med meir.. This is a surreal, chaotic and humorous documentary about the Skansemyren Football Club in the period 1992 2014.. Handsomely illustrated with sketches and photographic reconstructions, it is full of theories on footballtechniques that lead to an obvious conclusion.. 30 telephone conversations and 321 foot notes plus more.. Telefonsamtalar.. Skisser.. Historikk.. Fotnotar.. Samanhengar.. SBK 1992-2014.. Skansemyren Ballklubb.. (www).. 39.. FOTBALL MED.. Antal sider: 90.. Pris: 200 kr.. Ei samling med deviser som Skansemyren ikkje valte i samband med SBK devisearbeid i 1992-94.. A collection of mottos that Skansemyren did not chose in connection with the SBK motto work in 1992-94.. Devise.. 38.. MOON.. Edition: 800.. Pages: 136.. Format: 14 x 12,5.. Language: english and more.. Price: 230 kr.. Den tjuande mars 2000 møttest forteljingar om månen under kvelvingen på Bergen Kunstmuseum i Noreg.. På berre litt meir enn ein time ringte 24 personar frå heile verda inn historier og personlege opplevingar knytte til månen.. Hendinga varte litt i ein god time.. Kvar innringjar snakka på morsmålet sitt, så publikum forstod berre ein liten bit av det som vart fortalt.. Denne boka dokumenterer alt som vart sagt den natta, på originalspråka, og dette er omsett til engelsk.. Det er òg laga ein CD med lydopptaket av sjølve hendinga i Bergen Kunstmuseum.. On the 20th of March 2000 a collection of stories concerning the moon were gathered in the rotunda of the Bergen Art Museum, Norway.. 24 persons from different places around the world narrated stories and personal experiences related to the moon.. The happening lasted for a little more than an hour.. All the stories were told in the respective callers native language.. Consequently the audience in the rotunda could understand only a few of the stories.. This book is a documentation in the original language of everything that was related that night.. All stories are also translated into English.. There is also a CD with sound recordings of the happening at the Bergen Art Museum.. Texts from the book:.. Pavel Büchler.. Dave Williams.. Jessie Kleemann.. Alanna O'Kelly.. 37.. ALT OG INGENTING.. Ei vitskapleg forteljing om alt og ingenting, med særleg fokus på mellomrommet.. Denne mikro-skopiske hinna mellom alt og ingenting vert kalla tåkeballen.. Her ser ein korleis tåkepartiklane oppfører seg, og kva dei har å seie for korleis alt utvidar seg.. Boka er ei samling av skisser og handskrivne tekstar.. Produsert i samband med føredraget/performancen Alt og ingenting (2004), som fyrste gong vart presentert under Forskningsdagene i Bergen 2004.. Les utdrag frå boka.. Teikningar frå boka.. Sjå óg.. Alt og ingenting.. 37b.. EVERYTHING AND NOTHING.. Pages: 48.. Price: 200 kr.. A scientific story about everything and nothing, with extra focus on the space in between.. The microscopic coating between everything and nothing is called the fog ball.. Here you can see how foggy particles behave, and how they affect the expansion of everything.. The book is a collection of sketches and hand written texts.. It was produced in connection with the lecture/performance Everything and Nothing (2004), which was presented for the first time during the Research Days in Bergen 2004.. See some pictures from the book.. 36.. ÅPNE AUGE OG LUKKA AUGE.. Antal sider: 224.. Pris: 250 kr.. Ei historie om ei reise mellom to tilstandar: opne og lukka auge.. Ei indre reise som ikkje har nokon ende.. Forteljinga byrjar der boka Evolusjon (2002) sluttar.. Installasjonen Åpne auge og lukka auge (2004) er produsert med utgangspunkt i teksten.. Engelsk utgåve kom i 2004 (opplag: 400).. CD-ar med teksten er gjeven ut på norsk, engelsk og fransk.. Åpne auge og lukka auge.. (utstilling).. 36b.. OPEN EYES AND CLOSED EYES.. Edition: 400.. Pages: 224.. Print: offset, hard cover.. Price: 250 kr.. A story about a transfer between two conditions: Open and closed eyes - an inner journey with no closure.. The story starts where the book Evolution (2002) ends.. The installation Open Eyes and Closed Eyes (2004) was produced with the text from the book as its foundation.. The English edition came in 2004 (edition: 80).. CDs with the text have been published in Norwegian, English and French.. Read summery of the text.. (exhibition).. 35.. IMAGINÆRE ELEFANTAR.. Format: 17 x 17.. Ei samling med 24 teikningar av Kurt Johannessen.. Alle teikningane var teikna med lukka auge medan han tenkte på elefantar.. Bilda er trykte på særs tynt papir, slik at teikningane glir litt i einannan.. Teikningane i boka er eit lite utval av teikningane som vart nytta til installasjonen Imaginære elefantar (2003), som på det meste romma over 600 teikningar.. A collection of 24 sketches by Kurt Johannessen.. All the sketches were drawn with his eyes closed while he was thinking of elephants.. The sketches are printed on a very delicate paper, so they almost merge together.. The sketches in the book are a selection of the drawings used in the Imaginary Elephants installation (2003), which consisted of more than 600 drawings.. Imaginære elefantar.. © 2011 Kurt Johannessen..

  Original link path: /boker2.shtml
  Open archive

 • Title: Velkomen til Kurt Johannessen si heimeside
  Descriptive info: BØKER 2012.. andre andre øvingar.. (2012).. other other exercises.. ete.. the speech.. og steinen og fjellet og.. det blåe.. (2012).. 72.. ANDRE ANDRE ØVINGAR.. 2012.. Opplag: 3000.. KJEM UT 28.. NOVEMBER 2012.. Dette er den tredje boka med øvingar.. Det to andre bøkene kom ut i 1994 og 2001.. Forma er den same, men innhaldet annleis.. På same vis som tonen i den andre boka stod tett mot andre bøker i 2001, har denne referansar til bøker og andre arbeid frå 2012.. Engelsk utgåve kom i 2012.. 72b.. OTHER OTHER EXERCISES.. Edition: 1500.. Price: 150 kr.. This is the third book of exercises.. The previous two books were published in 1994 and 2001.. The design is the same but the content is different.. In the same way as the tone of the second book was related to other works in 2001, Other Other Exercises also has references to books and works produced in 2012.. 71.. ETE.. Språk: norsk / engelsk.. Den 7.. juli 2012 åt 29 personar originalteikningar av ulike ville dyr.. Dei som åt, valde ut kvar sine dyr teikna av Kurt Johannessen.. Teikningane blei serverte på kjeks i kombinasjonar med ost, omelett, salat, krydder og anna lekkert tillaga av Pavana Reid.. Hendinga fann stad under Rosendal Mat  ...   book is a documentation of these events.. Sjå nokre bilete frå boka.. (drawing).. 70.. THE SPEECH.. Format: 16 x 12.. The Speech er ei bildebok.. Noko organisk endrar seg og veks gjennom boka.. The Speech is a picture book.. Something organic changes and grows throughout the book.. 69.. OG STEINEN OG FJELLET OG.. Antal sider: 144.. Ei samling av 67 svært korte historier.. Dei fleste er på berre ein setning.. Mange handlar om steinar og fjell.. Nokre av historiene heng i hop på ulike vis.. 69b.. AND STONE AND MOUNTAIN AND.. Pages: 144.. Price: 300 kr.. A collection of 67 very short stories.. Most are just a single phrase.. Many stories are about stones and mountains.. Some of the stories are connected.. 68.. DET BLÅE.. Ei samling av 56 korte historier.. Historiene heng saman i ei lenke.. Det siste ordet i ein historie er det same som det fyrste i den neste historia.. Nokre historier flettar seg i ein annan på ulike vis.. A collection of 56 short stories.. The stories are connected in a chain.. The last word in each story is the same word that begins the first sentence of the next story.. Some stories merge into eachother in other ways as well.. © 2012 Kurt Johannessen..

  Original link path: /boker3.shtml
  Open archive

 • Title: Velkomen til Kurt Johannessen si heimeside
  Descriptive info: ANDRE BØKER 1993-2010.. kvadratiske konturar.. (1998).. snakke er sølv.. eit kyss er nok.. ingen ser meg.. (1993).. KURT JOHANNESSEN - TEKST.. ØYVIND TORSETER - ILLUSTRASJON.. Forlag:.. Omnipax.. Format: 20,5 x 20,5.. Bilde frå boka.. Kritikk Aftenposten.. Kritikk Numer.. Kritikk Dagbladet.. Kritikk Vårt Land.. KVADRATISKE KONTURAR.. 1998.. HELGA ERIKSEN - TEKST.. KURT JOHANNESSEN - ILLUSTRASJON.. Samlaget.. Antal sider: 94.. SNAKKE ER SØLV.. Forlag: N W Damm Sønn.. Format: 15,5 x 22.. EIT KYSS ER NOK.. Antal sider: 86.. INGEN SER MEG.. 1993..

  Original link path: /bokerandre.shtml
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Send mail til.. Bøkene vil bli tilsendt fraktfritt til privatpersonar busett i Noreg..

  Original link path: /bokerting.html
  Open archive

 • Title: Velkomen til Kurt Johannessen si heimeside
  Descriptive info: PERFORMANCE 1985-2003.. tredje overlevering.. fyrste overlevering.. svart sand.. tolvte samtale.. niande samtale.. sjuande samtale.. spørsmålet om alt ville.. femte samtale.. kule.. fargar.. det å teikne ein usynleg.. sjuande ferd.. stille.. kviskring.. performance med fisk.. dweeh.. tredje tale.. zeth 2.. fyrste tale.. neen.. blu 6.. hovud med åpne auge.. hovud med lukka auge.. ogo.. the second air 2.. tredje ferd.. (1988).. performance 7.. september 1985.. TREDJE OVERLEVERING.. THIRD DELIVERENCE.. Steder , Lillehammer 16.. 08.. 2003.. Steder , Lillehammer 17.. Steder , Lillehammer 02.. 09.. OiOi Festivalen, Festspillene i Bergen 01.. 06.. 2006.. Tid: 100-120min.. Foto: Ina Otzko, Torill Nøst.. Foto Lillehammer.. Foto Bergen.. Lillehammer.. Bergen.. SVART SAND.. BLACK SAND.. Charlottenborg , København 15.. Tid: 45min.. FYRSTE OVERLEVERING.. FIRST HAND OVER.. Bone 5 , Bern 07.. 12.. 2002.. Charlottenborg, København 03.. 05.. 2003.. Gresol Art Festival, La Bisbal, Spania 31.. 07.. Gresol Art Festival, La Bisbal, Spania 02.. Stenersenmuseet, Oslo 15.. 01.. 2004.. Galleri Giga Leirvik 02.. 04.. 2005.. Filosofifestivalen i Kragerø 07.. 2008.. Infraction , Séte, Frankrike 21.. Tou Scene, Stavanger 25.. 10.. 2009.. Live Art New York, Grace Exhibition Space 10.. 11.. Dramatikkens Hus, Oslo 05.. 03.. 2010.. Magazine launch, Paris 12.. Sandsli Barnehage, Bergen 05.. 2011.. La deg fengsle! , Bergen Int.. Festival 27.. Festival 28.. Festival 03.. Festival 04.. Tid: 25-120min.. Foto: Torill Nøst, Rune Teigen.. Foto La Bisbal.. Foto Oslo.. tekst.. text.. La Bisbal.. Oslo.. TOLVTE SAMTALE.. TWELFTH CONVERSATION.. Munkebotsdalen, Bergen 29.. Tid: 70min.. Foto: Oddleif Apneseth.. Tolvte samtale.. (video).. NIANDE SAMTALE.. NINTH CONVERSATION.. Bommuldsfabriken Arendal 16.. South London Gallery London 17.. Galleri s.. e Bergen 12.. Sogn og Fjordane Kunstmuseum Førde 07.. Tid: 25min.. Foto: Torill Nøst.. text.. SJUANDE SAMTALE.. SEVENTH CONVERSATION.. Deep Root, Hull 27.. 2001.. Foto: Hull Time Based Art.. SPØRSMÅLET OM ALT VILLE HA VERKA ANNLEIS OM HJERNEN VÅR HADDE EIN ANNAN KONSTRUKSJON.. MED ARVE HENRIKSEN.. THE QUESTION WHETHER EVERYTHING WOULD HAVE SEEMED DIFFERENT IF OUR BRAIN HAD A DIFFERENT CONSTRUCTION.. WITH ARVE HENRIKSEN.. Sardinen, USF, Bergen 12.. Tid: 90min.. Foto: Tor Brødreskift.. FEMTE  ...   Performancefestival, Kristiansand 02.. Bergens Kunstforening 29.. Tid: 20 min.. Foto: Knut Åserud.. Sjå òg:.. Samtale.. (Video).. DWEEH.. MED JØRGEN KNUDSEN.. WITH JØRGEN KNUDSEN.. Bergens Kunstforening 10-11.. 1997.. Galleri F15, Moss 01.. Tromsø Kunstforening 22.. Museet for Samtidskunst, Oslo 11.. Tid: 55-65 min.. Foto: Jamie Parslow.. TREDJE TALE.. THIRD SPEECH.. Bergens Kunstforening 09.. (med Vidar Kvalevåg og Trond Søvik).. Stadtgalerie Bern 15.. (med to karateekspertar).. Museet for Samtidskunst, Oslo 10.. (med Vidar Kvalevåg og Lasse Johannessen).. Tid: 20-25 min.. ZETH 2.. Umedalen Skulptur, Umeå 06.. Tid: 80 min.. Foto: Per Hüttner.. FYRSTE TALE.. FIRST.. SPEECH.. Bergens Kunstforening 03.. 1996.. Ontmoeting, Artis, s-Hertogenbosch 30.. 11-01.. Luggage, Kunstakademiet i Trondheim 07.. On Iceland, Reykjavik 09.. 97.. - 2 timer.. Foto: Allard Willemse.. NEEN.. MED JØRGEN KNUDSEN OG LARS ERIK HOMLEKJÆR.. WITH JØRGEN KNUDSEN AND LARS ERIK HOMLEKJÆR.. The Living Art Museum, Reykjavik 15.. Bergens Kunstforening 11-12.. Museet for Samtidskunst, Oslo 28.. Fredrikstad 29.. Umedalen, Umeå 07.. Riksutstillinger, Oslo 26.. Tid: 40 min.. Foto: Per Olav Torgneskar.. BLU 6.. Bergens Kunstforening 12.. 1995.. Museet for Samtidsutstilling, Oslo 23.. Galleri G9, Kristiansand 06.. Rogaland Kunstnersentrum 10.. HOVUD MED ÅPNE AUGE.. HEAD WITH OPEN EYES.. Drift-94, Galleri Lista Fyr.. Tid: 25 min.. Foto: Karin Ögren.. HOVUD MED LUKKA AUGE.. HEAD WITH CLOSED EYES.. Ruinene av Gamle Bergen Rådhus 27.. 1994.. Ruinene av Gamle Bergen Rådhus 28.. Ruinene av Gamle Bergen Rådhus 29.. Tid: 3 timar.. Bergens Kunstforening 27.. 1993.. Tid: 17 min.. OGO.. 1993.. Bergens Kunstforening 14.. 93.. Foto: Mads E Monsen d.. y.. THE SECOND AIR 2.. Slade School of Fine Art, London 23.. 88.. London Film Coop 02.. 89.. Museet for Samtidskunst, Oslo 19.. 90.. Museet for Samtidskunst, Oslo 21.. Tid: ca.. 20 min.. Foto:Torill Nøst.. TREDJE FERD.. THIRD JOURNEY.. Anortosittgruva, Nærøydalen 13.. Hordaland Kunstsenter, Bergen 07.. PERFORMANCE 7.. SEPTEMBER 1985.. PERFORMA.. NCE 7 SEPTEMBER 1985.. 1985.. Ung Nordisk Kulturfestival, Karl Johan Kyrkan, Stockholm 19.. 85.. Ung Nordisk Kulturfestival, Moderna Museet, Stockholm 20.. Bergen Internasjonale teaterfestival 1985, St.. Paul Kirke 07.. 25 min.. Foto: Roddy Bell..

  Original link path: /performance.shtml
  Open archive

 • Title: Velkomen til Kurt Johannessen si heimeside
  Descriptive info: PERFORMANCE 2004-2008.. Spørsmålet om alt ville.. fjerde møte.. undersøkjinga.. forteljinga.. fjerde overlevering.. niande tale.. performance 2.. mars 2008.. sommarfugl 2.. performance 13.. januar 2008.. andre møte.. det usagde.. lumen 2.. elefant.. nobe 2.. nobe.. fyrste møte.. tre dagar.. såpebobla sitt forsvinnings.. lumen.. sommarfugl.. tråd.. andre kule.. perf.. med Edible Finns.. SBK 1992-2014.. preludium.. blu 8.. performance 21.. juni 2005.. nittande ferd.. åttande tale.. blu 7.. femtande ferd.. fjortande ferd.. sjuande tale.. SPØRSMÅLET OM ALT VILLE HA VERKA ANNLEIS OM HJERNEN VÅR HADDE EIN ANNAN KONSTRUKSJON 2.. THE QUESTION WHETHER EVERYTHING WOULD HAVE SEEMED DIFFERENT IF OUR BRAIN HAD A DIFFERENT CONSTRUCTION 2.. Infraction , Setê, Frankrike 19.. september 2008.. Tid: 120 minutt.. Foto: Jason Lim og Sylvie Ferré.. Foto.. Text: Sylvie Ferre (fr).. FJERDE MØTE.. FOURTH ENCOUNTER.. Bomuldfabriken Kunsthall, Arendal 7.. Foto: Harald Solberg.. UNDERSØKJINGA.. THE INVESTIGATION.. Mellom himmel og hav , Herdla 23.. august 2008.. Tid: 180 minutt.. Foto: Bjarte Bjørkum, Jeremy Welsh.. FORTELJINGA.. THE STORY.. Artswap , Warszawa 17.. mai 2008.. Foto: Frode Sandvik, Rita Marhaug.. ER EG EIN FROSK?.. AM I A FROG?.. Landmark, Bergen Kunsthall 8.. Kunstnernes Hus, Oslo 31.. Filosofifestivalen i Kragerø 8.. juni 2008.. Tou Scene, Stavanger 24.. oktober 2008.. Tid: 90 minutt.. Sjå og:.. Er eg ein frosk?.. bok.. Eg er ein frosk.. FJERDE OVERLEVERING.. FOURTH DELIVERANCE.. Undisclosed Territory 2 , Solo, Java 13.. april 2008.. Foto: Petter Petterson, Elin Lundgren, Christine Biehler.. Undisclosed Territory.. NIANDE TALE.. NINTH SPEECH.. Undisclosed Territory 2 , Solo, Java 11.. Tid: 15 minutt.. Foto: Jurgen Fritz.. TREDJE OVERLEVERING.. THIRD DELIVERANCE.. Art Contact, Helsinki 15.. Pala Project, Bali 3.. Galeria XX1, Warzawa 16.. mai 2009.. Tid: 25 minutt.. Foto: Torill Nøst, Jurgen Fritz, Fitri Setyaningsih.. PERFORMANCE 2.. MARS 2008.. PERFORMANCE 2 MARCH 2008.. Stillscape, Esvika, Oslo 2.. Foto: Kjartan Murel, Torill Nøst, Terje Norby.. SOMMARFUGL 2.. BUTTERFLY 2.. Villa du Radet, Paris 22.. februar 2008.. Tid: 35 minutt.. PERFORMANCE 13.. JANUAR 2008.. PERFORMANCE 13 JANUARY 2008.. Vestlandske Kunstindustri Museum 13.. Tid: 40 minutt.. ANDRE MØTE.. SECOND ENCOUNTER.. Kunstnernes Hus 18.. november 2007.. DET USAGDE.. THE UNTOLD.. Bergen Kunsthall 11 november 2007.. LUMEN 2.. Kunstnernes Hus 28.. oktober 2007.. ELEFANT.. ELEPHANT.. UKS; Oslo 11.. Foto: UKS.. NOBE 2.. Bergen Kunstmuseum 3.. juni 2007.. Tid: 20 minutt.. Foto:  ...   Bergen Kunstmuseum 28.. oktober 2005.. Bergen Kunstmuseum 29.. Tou Scene, Stavanger 22.. april 2006.. Konferanse, Universitetet i Stavanger 28.. Foredrag om SBK.. Vitskapleg legg Espen Storstrand (fotballspelar SBK), Kurt Johannessen (fotballspelar SBK) og Arne Instebø (Medisinsk ansvarleg SBK) fakta og teoriar som sannsynlegvis fører til det store internasjonale gjennombroddet for SBK i 2014.. Fotball med meir.. (DVD).. Kritikk Bergen.. Kritikk Akershus.. Kritikk Stavanger.. PRELUDIUM.. PRELUDE.. Overtures am Wasser ,.. Artcircolo, St.. Lucas Kirche, Munchen 9.. august 2005.. Tid: 15 timer.. Foto: Mila Pavan.. BLU 8.. BLU 8.. Mårenbiennalen, Måren 06.. Mellom himmel og hav , Lygra 27.. Foto: Agnes Nedregård.. PERFORMANCE 21.. JUNI 2005.. PERFORMANCE 21 JUNE 2005.. In Place of Passing Rathlin 21.. Tid: 10 minutt.. Foto: Brian Patterson, Artur Tajber.. NITTANDE FERD.. NINETEENTH JOURNEY.. In Place of Passing , Nord-Irland 19.. Overtures uber Wasser , Artcircolo, Munchen 23.. juli 2005.. Foto: Brian Patterson, Per Kvist, Mila Pavan.. ÅTTANDE TALE.. EIGHTH SPEECH.. In Place of Passing , Derry 18.. Kyss Frosken , Nasjonalmuseet, Oslo 25.. Gresol 2st.. Int.. Art Festival, La Bisbal 4.. september 2005.. Kulturnatt , Haugesund Billedgalleri 21.. Møllebyen litteraturfestival 2011 13 mai.. Tid: 20-60 minutt.. Foto: Artur Tajber, Torill Nøst.. BLU 7.. BLU 7.. In Place of Passing, Marked, Belfast 17.. Tid: 60 minutt.. Foto: Artur Tajber, Brian Patterson.. EVERYTHING AND NOTHING.. Forskningsdagane 2004 Bergen 18.. september 2004.. Bokhandelen, Bergen Kunstmuseum 26.. Planleggerdagen, Fløyen Bergen 6.. april 2005.. Verdens bokdag, Bergen 23.. Seminar, Rica Hotell Bodø 28.. Bergen Byrakiv seminar, Hotell Terminus Bergen 9.. Forskningsdagane 2005 Bergen 24.. GAD, privat arrangement, Oslo 17.. november 2005.. Norsk Kulturråds årskonferanse, Oslo 22.. Motstrøm konferansen, Bergen 31.. januar 2006.. Snikk snakk, Landmark, Bergen 30.. DKS konferanse, Lillestrøm 22.. Seminar, Lørenskog Kulturhus 25.. Arkitekturseminar, Grieghallen, Bergen 5.. Seminar, Bergen Fengsel, Bergen 27.. HLM Arcitecture, seminar, Bergen 24.. juni 2009.. Small Publishers Fair, London 14.. Kunsthøgskolen i Oslo 6.. BONO, Litteraturens Hus, Oslo 11.. Bergen Kino, 8.. Februar 2011.. NBK Landsmøte 2011, Oslo 20 mai 2011.. Kulturtorget.. , DKS, Oslo 31.. mai 2011.. Foto: Torill Nøst, Fanny Holmin.. FEMTANDE FERD.. FIFTEENTH JOURNEY.. Kunstjazz , Storgata, Molde 16.. juli 2004.. Foto: Arnt J.. Sønslien.. FJORTANDE FERD.. FOURTEENTH JOURNEY.. Kunstjazz , Storgata, Molde 13.. 120 minutt.. SJUANDE TALE.. SEVENTH SPEECH.. opp..

  Original link path: /performance2.shtml
  Open archive

 • Title: Velkomen til Kurt Johannessen si heimeside
  Descriptive info: PERFORMANCE 2009-2011.. odem.. gjesten.. den fjerde forteljinga.. det å undersøkja noko i håp.. åttande overlevering.. turen.. forklåringa på nesten alt.. session 6.. den tredje forteljinga.. rullekakemannen.. brua.. det nesten løynde.. det andre 2.. det andre.. to vimplar.. det å assistere ei død fluge.. den sjette undersøkjinga.. teikneundersøkjing.. sjuande overlevering.. den femte undersøkjinga.. sjette overlevering.. performance med terje 3.. den fjerde undersøkjinga.. performance med terje 2.. den tredje undersøkjinga.. blu 10.. den andre undersølkjinga.. femte overlevering.. tiande tale.. det nesten urørde.. teikn.. det å halda ei død floge like.. 178 Millionar år.. under.. sju fluger.. den andre forteljinga.. spørsmålet om alt ville.. vegen.. 3.. ODEM.. with Nezaket Ekici.. Co-lab Editions 6, SAVVY Contemporary, Berlin 16 December 2011.. Time: 90 minutes.. Photo.. : Joana Silva.. Co-Lab.. GJESTEN.. THE VISITOR.. Sævollen 31a, Ålesund 29 November 2011 (ANDRE ROM 6).. Time: 40 minutes.. :.. DEN FJERDE FORTELJINGA.. THE FOURTH STORY.. Fjellgata 67c, Ålesund 28 November 2011.. (ANDRE ROM 5).. Time: 30 minutes.. DET Å UNDERSØKJE NOKO I HÅP OM Å FINNA NOKO EIN IKKJE KAN FORKLÅRA.. RESEARCHING SOMETHING IN THE HOPE OF DISCOVER SOMETHING THAT ONE CANNOT EXPLAIN.. Sogn Kunstsenter, Lærdalsøyri.. 12 November 2011.. Time: 60 minutes.. : Pavana Reid.. ÅTTANDE OVERLEVERING.. EIGHT DELIVERANCE.. Oscarsgate 71, Oslo 10 November 2011.. (ANDRE ROM 4).. TUREN.. THE JOURNEY.. Bleikerhaugen 17b, Asker.. 9 November 2011.. (ANDRE ROM 3).. Time: 6 minutes.. FORKLÅRINGA PÅ NESTEN ALT.. THE EXPLINATION OF NEARLY EVERYTHING.. Welhavensgt.. 49b, Bergen 6 November 2011.. (ANDRE ROM 2).. Time: 5 hours.. SESSIONS 6.. with The Sweetest Trill and Øyvind Skarbø, Per Zanussi, Eva Pfitzenmaier, Natalie Sandtorv and Johanne Birkeland.. Landmark, Bergen Kunsthall 22 October 2011.. DEN TREDJE FORTELJINGA.. THE THIRD STORY.. Oslo Litteraturfestival , Litteraturhuset 22 October 2011.. : Rune Teigen.. RULLEKAKEMANNEN.. SWISSROLL MAN.. ABOUT EVERYTHING.. Forfattersleppet 2011, Landmark, Bergen Kunsthall 5 October 2011.. Hordaland Kunstsenter, Bergen 13 October 2011.. Tegneforbundet, Oslo 21 October 2011.. Hordaland Fylkeskommune, seminar BKM 7 December 2011.. Norges Handelshøgskole, Bergen 14 June 2012.. Time: 30 minutes.. BRUA.. THE BRIDGE.. Open Space, Victoria 21 September 2011.. Time: 3 hours 20 minutes.. : Andrew Godsalve.. DET NESTEN LØYNDE.. THE ALMOST SECRET.. 10th International Performancefestival, Giswil 11 September 2011.. Live2011 Biennale, Vancouver 24 September 2011.. Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo 22 September 2012.. Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde 6 Oktober 2012.. Time: 25 minutes.. Photo Giswil.. : Georg Anderhub.. Photo Vancouver: Hua Jin.. Giswil.. Photo Vancouver.. Live 2011 text.. Live 2011 video.. DET ANDRE 2.. OTHER 2.. Mellom himmel og hav 3 , Herdla 20 August 2011.. Time: 180 minutes.. :  ...   WITH TERJE 3.. (WITH TERJE NICOLAISEN).. Dramatikkens Hus, Oslo, 30 November 2010.. Time: 50 minutes.. DEN FJERDE UNDERSØKJINGA.. THE FOURTH INVESTIGATION.. Bergen Kunstmuseum, 30 October 2010.. : Bjarte Bjørkum.. PERFORMANCE MED TERJE 2.. PERFORMANCE WITH TERJE 2.. Dramatikkens Hus, Oslo, 29 October 2010.. : Beathe C.. Rønning.. DEN TREDJE UNDERSØKJINGA.. THE THIRD INVESTIGATION.. Inbound , BBeyond, Belfast, 15 October 2010.. Time: 120 minutes.. : Jordan Hutchings.. BLU 10.. Bergen Kunsthall, 12 September 2010.. Persenbakken 24, Bergen 23 October 2011.. Time: 90/65 minutes.. : Gunvor Kvamme Kvinlog, Bergen Kunsthall.. Photo: Pavana Reid, Persenbakke 24, Bergen (ANDRE ROM 1).. Photo Bergen Kunsthall.. Photo Persenbakken 24.. DEN ANDRE UNDERSØKJINGA.. THE SECOND INVESTIGATION.. One Night Stand 2 Vulume, Rome.. , 8 September 2010.. : Rodolfo Fiorenza, courtesy Fondazione Volume.. FEMTE OVERLEVERING.. FIFTH DELIVERANCE.. Naviki 12 Minsk, Belarus.. , 29 August 2010.. : Denis Romanovski.. TIANDE TALE.. TENTH SPEECH.. Interakcje 12.. Piotrkowi Trybunalski, 13 May 2010.. Bergen Kunsthall, 5 September 2010.. Time: 65 minutes.. : Robert Alda.. DET NESTEN URØRDE.. THE NEARLY UNTOUCHED.. Live Works New York, Scandinavian House, New York.. : Stein Henriksen.. TEIKN.. SIGN.. Zoom Westeuropa, Hildesheim, Germany, 30 september 2009.. Time: 60 minutes.. : Paula Reissig.. DET Å HALDA EI DØD FLOGE I HANDA LIKE FRAMFØRE EIN ISBRE.. TO KEEP A DEAD FLY IN THE HAND JUST IN FRONT OF A GLACIER.. Ved Nigardsbreen, Jostedalen, 5 september 2009.. : Torill Nøst.. 178 MILLIONAR ÅR.. 178 MILLION YEARS.. Galleri Giga, Leirvik, 27 June 2009.. : Oddrun Helvik.. UNDER.. UNDER.. Stavanger, 18 June 2009.. With: Simon Møller.. : Elisabeth Croft.. Om eiketreet.. SJU FLUGER.. SEVEN FLIES.. Live Action Göteborg, 30 May 2009.. Ph.. oto.. : Jürgen Fritz, Peter Lind.. DEN ANDRE FORTELINGA.. THE OTHER STORY.. OiOi Festivalen, Festspillene i Bergen, 26 May 2009.. OiOi Festivalen, Festspillene i Bergen, 27 May 2009.. Time: 90 minutes.. : T.. orill Nøst, Per Bækken, Tor Erik Matiesen.. SPØRSMÅLET OM ALT VILLE HA VERKA ANNLEIS.. OM HJERNEN VÅR HADDE EIN ANNAN KONSTRUKSJON 4.. THE QUESTION WHETHER EVERYTHING WOULD HAVE SEEMED DIFFERENT IF OUR BRAIN HAD A DIFFERENT CONSTRUCTION 4.. OiOi Festivalen, Festspillene i Bergen, 22 May 2009.. Time: 6 hours.. Torill Nøst, Svenn Sivertsen, Willibald Storn, Per Bækken.. VEGEN.. THE ROAD.. Piekneklamstawa 2, Biblioteki Uniwesyteckiej, Warsaw, 16 May 2009.. Photo: Eulala Domanowska.. OM HJERNEN VÅR HADDE EIN ANNAN KONSTRUKSJON 3.. THE QUESTION WHETHER EVERYTHING WOULD HAVE SEEMED DIFFERENT IF OUR BRAIN HAD A DIFFERENT CONSTRUCTION 3.. Museo Arte Carrillo Gil, Mexico City, Mexico, 16 April 2009.. Time: 3 hours 40 minutes.. : Antonio Juares.. Video..

  Original link path: /performance3.shtml
  Open archive


 • Archived pages: 256